Az építkezés és a rombolás évszázadai

A varsói felkelés magyar főhadiszállásai

2016. március 17. - don-kanyar

A németek a varsói felkelést magyar katonákkal akarták leveretni. A II. tartalékos hadtest kis híján megfordította Magyarország sorsát. Tettükről most látványos film készült.korridor16.jpg

SS-tiszt vitája a magyar katonákkal. (Fotó: Magyar korridor - Varsó 1944 című film)

Tadeusz Bór-Komorowski tábornok vezetésével a varsói felkelés 1944. augusztus 1-jén, hivatalosan délután 5 órakor tört ki. Az időzítés és a meglepetés azért nem volt tökéletes, mert a harcok több helyen már korábban elkezdődtek: sok ellenálló nem ért időben a gyülekezőhelyére, a németek pedig már sok helyen számítottak a zendülésre. Nehézfegyverek híján az erősen erődített épületek elleni támadások is akadoztak. A német hadvezetés a forradalom leverése érdekében azonnal megalakította az Erich von dem Bach-Zelewski SS tábornok által vezetett 25 ezer fős Bach-harccsoportot. Mivel a felkelés kitörésének napján, Varsótól északkeletre tartózkodott a Vörös Hadsereg elől visszavonuló német Közép Hadseregcsoportnak alárendelt II. magyar tartalék hadtest is-, így Nikolaus von Vormann, a lengyel főváros körülzárásával megbízott német 9. hadsereg parancsnoka a 30 ezer főt kitevő három magyar gyalogoshadosztályt és a nagyhatalmak szempontjából is elitalakulatnak számító, Płońsk térségében állomásozó csaknem 12 ezer fős 1. magyar lovashadosztályt a felkelés leverésében akarta felhasználni.

korridor4.jpg

Nikolaus von Vormann tábornok és Vattay Antal altábornagy párbeszéde (Fotó: Magyar korridor - Varsó 1944 című film)korridor5.jpg

A magyar csapatok elhelyezkedése a varsói felkelés kitörésekor (Fotó: Magyar korridor - Varsó 1944 című film)

Vattay Antal altábornagy azonban a páncélos tábornok tervét teljes mértékben elutasította a közös lengyel-magyar történelmi múltra, a szoros kulturális kapcsolatokra, és arra a Berlin által folyamatosan figyelmen kívül hagyott tényre hivatkozva-, miszerint a Harmadik Birodalommal ellentétben Magyarország soha nem állt, és most sem áll hadban Lengyelországgal. Vormann tábornok megértette ezeket az érveket, de parancsot adott a város elszigetelésére. A módosított német utasításnak megfelelően így a felkelés leverése helyett a magyar csapatoknak Varsó hermetikus körbezárásában kellett részt venniük. Míg az Ibrányi Mihály vezette 1. magyar lovashadosztály többsége újjászervezés miatt Płońskban maradt, addig a Deseő Gusztáv vezérőrnagy irányította 23.-ik és a Szabó László parancsnoksága alá tartozó 5. tartalék hadosztályoknak délről kellett a lengyel fővárosba vezető utakat lezárniuk. A Németh Béla alá tartozó tizenketteseknek a Visztula-parti településtől északnyugatra elnyúló 220 négyzetkilométernyi kampinosi erdő és Varsó közötti szakaszon kellett az új állásaikat kiépíteniük-, hogy ott akadályozzák meg a felkelők segítségére siető partizánok mozgását. Hitler és a Harmadik Birodalom vezérkarának számításait azonban ebben a feladatkörben is kijátszották a magyarok.

Annak ellenére, hogy a német megszállás alatt Chopin zongorajátékainak meghallgatásáért, a lengyel nemzeti himnusz vagy az „Isten, ki lengyel hont” című szózat eléneklésért is azonnali halálbüntetés járt, a magyar katonák direkt és rendszeren játszották ezeket a dalokat az általuk ellenőrzött területeken, szentmiséken, ami az ott élők számára hihetetlen és felemelő élmény volt. A szolidaritás, rokonszenv, és sorsközösség-vállalás olyan erős volt, hogy a náci tiltás ellenére a honvédek nemcsak ellátták tábori kórházaikban a harcokban megsebesült felkelőket és polgárokat, hanem rendszeresen átadták nekik a nyilvántartásaikban nem szereplő fegyvereiket, lőszereiket, élelmiszer- és gyógyszertartalékaikat, illetve az SS-csapatok kijátszása miatt sokszor még a magyar egyenruhákat is. A magyar katonák azonban nem érték be ennyi segítségnyújtással:

Míg a vezérkar a Visztula-parti város Zolibórz és a Powiśle kerületeiben egy-egy civileknek fenntartott magyar védelmű és fenntartású kórházat is kialakított-, addig a főváros Mokotów városrészéből a nyíregyházi Hadik-huszárok közel 1600 családot menekítettek ki szekereikkel a Pabst-terv alapján lerombolandó Varsóból. Érdemes megemlíteni azt a tényt is, hogy, azok a lengyelek, akik a náci terror miatt végleg elakarták hagyni szülőföldjüket, azokat a honvédjeink jól letakart katonai teherautóikkal csempészték át Magyarországra. Az egyik ilyen titkos gyülekezőhely a Varsótól délnyugatra elterülő, a magyar avantgárd építészet kimagasló alakja, idősebb Rimanóczy Gyula tervezte és lengyel származású rokonsága által 1926-ban építtette milanóweki Markowski-villa volt. Az innen Budapestre kimenekített személyek között találjuk többek közt Ksenia Martyszówna színész- és operett-énekesnőt is, aki a háború után Xenia Grey művésznéven Hollywood egyik ünnepelt sztárja lett.

korridor-rimanoczy.jpg

A Rimanóczy Gyula tervezte milanóweki Markowski-villa (Fotó: Magyar korridor - Varsó 1944 című film)

Persze eközben a Varsót lezáró második védelmi gyűrűben, Tomaszów Mazowiecki és Radom városok között elhelyezett Deseő Gusztáv vezérőrnagy vezette 23. tartalékhadosztály is a lengyeleket segítette. A bakák itt nemcsak pontosan megmutatták a felkelőknek hol találhatók azok a hidak és vasúti pályatestek, amelyeknek felrobbantása esetén a Wehrmacht és az SS nem fog megtorlásokat foganatosítani a magyarok ellen, hanem a Diabla Góra, azaz az Ördög-hegy lábánál először súlyos harcba keveredetek egy 200 fős náci csendőrkülönítménnyel; majd pár nappal később kiszabadították a pruszkówi fogolytábor koncentrációs táborokba szállított lengyel és zsidó származású foglyait is a zsúfolt marhavagonokból. (Persze ne feledkezzünk meg Domszky Pál diplomatáról sem, aki a megszállt Lengyelországban magyar és német nyelvű útleveleket, élelmiszerjegyeket és pénzt juttatott minden rászorulnak felekezetre és származásra való tekintet nélkül.)

A magyarok semlegessége és segítsége a fentiektől függetlenül azért volt életbevágóan fontos a kampinosi rengetegben és Varsóban harcolóknak, mert Nagy-Britanniából és Dél-Olaszországból a légi úton érkező segély csomagok ritkán értek célt: a szállítógépeket sokszor már út közben lelőtték a tengelyhatalmak alakulatai, a Varsó körzetében ledobott segélycsomagok pedig gyakran német ellenőrzésű területen landoltak. Ráadásul Sztálin egy esettől eltekintve nem is engedte meg a szövetséges légierőnek, hogy szovjet ellenőrzésű repülőtereken szálljanak le tankolni a visszaútra, így a tervezettnél kevesebb szállítógép tudott csak részt venni a segélyakciókban. A varsói felkelők ellátásában így óriási szerepet játszottak a várost lezáró katonai körgyűrű magyar ellenőrzésű rései, közlekedési korridorjai.

A németeket egyébként már a háború kezdete óta rettenetesen foglalkoztatta a magyarok bajtársias viszonya a lengyelekhez, amelyet a varsói harcok kirobbanásától számítva nagyfokú kockázati elemként kezeltek. Gyanakvásuk nem volt alaptalan, hiszen a II. magyar tartalékhadtest új parancsnoka augusztus 20-án az a Lengyel Béla altábornagy lett, aki a háború előtt hat évig Magyarország varsói katonai attaséja volt. Diplomáciai múltja miatt a tábornok a Honi Hadsereg számos parancsnokát személyesen ismerte. A felkelők vezetői körében ismert volt az a tény is, hogy a szarvasi születésű katona már 1939-ben már felakart állítani Budapesten egy Bem Józsefről elnevezett magyar légiót a lengyelek megsegítésére-, ám ezt a tervét a miniszterelnök tanácsára akkor el kellett vetnie.

korridor-dratwa.jpg

A zalesiei Dratwa-villa 1944-ben (Fotó: Magyar korridor - Varsó 1944 című film)

A Varsó déli részén fekvő Mokotów felkelőinek közvetítésével több napos előkészítés után került sor a Honi Hadsereg parancsnokságát képviselő Jan Stepien alezredes vezette lengyel tiszti küldöttség és Lengyel Béla közötti első titkos találkozásra. A megbeszélések a német hírszerzés, az Abwehr megtévesztése végett nem a Varsótól délnyugatra elterülő Grodzisk Mazowiecki-ben kialakított magyar hadtestparancsnokságon, hanem az 5. hadosztály tisztjei által lakott, Varsóhoz közeli Zalesiében, az Akacjowa utca 5 szám alatt, Stefan Dratwa bíró villájában folytak. A titkos lengyel-magyar katonai tárgyalásokon Lengyel Béla altábornagy szinte rögtön bejelentette, hogy 30 ezer emberével azonnal átáll a felkelők oldalára és a varsói forradalom leverésén tevékenykedő Bach-harccsoport ellen fordul, ha előbb Tadeusz Bór-Komorowski tábornok és a Honi Hadsereg vezetése külföldi kapcsolataik által garanciát nyújtanak a II. magyar tartalék hadtestnek és Budapestnek.

Hogy milyen garanciákat kértek a magyarok a lengyelektől az kiderül az utóbbi évek egyik leglátványosabb magyar gyártású történelmi dokumentumfilmjéből, a „Magyar korridor – Varsó 1944” című műből, amelyet a lengyel-magyar barátság napján, március 23-án délután 6-kor mutat be a Duna World csatorna. Ismétlése ugyanitt, másnap, március 24-én reggel 7.50-kor lesz.

Jamrik Levente

Ám addig is a most következő hétvégére a következő túrákat ajánljuk:

1. A budai Várnegyed titkai:

A Március 19-én (szombat) délután 1-kor kezdődő -csaknem 15 titokzatos lakóház udvara és egy titkos, eddig nem ismert törökkori barlangrendszer megnézését is tartalmazó, BUDAI VÁRNEGYED TITKAI TEMATIKUS TÚRA- a következő titkokról rántja le a leplet:

- NEVEZETES GYILKOSSÁGHELYSZÍNEK
- TITKOS LESZBIKUS KÖZPONTOK
- 1849-ES, 1944-ES KÉMKÖZPONTOK
- A GESTAPO ÉS AZ SS FŐHADISZÁLLÁSAI
- HÍRES EMBEREK SZERELMI FÉSZKEI
- POLITIKAI OKOKBÓL LEBONTOTT HÁZAK
- KÍSÉRTETJÁRTA ÉPÜLETEK
- IRODALMI ÉS OKKULT SZALONOK
- REJTJELEK A HOMLOKZATOKON
- ELÁSOTT ARANYKINCSEK NYOMÁBAN
- ELFELEJTETT HŐSÖK ÉS ANEKDOTÁK

A Március 19-én, a Várszínház (volt Nemzeti Táncszínház) elől délután 1-kor kezdődő túra 3500 Ft-ba kerül személyenként. A nagy érdeklődés miatt előre kell jelentkezni vagy az ARTISTFAMA@GMAIL.COM címen, vagy a 30-434-66-80 számon.

Bővebb infó a túráról az Index.hu cikke: http://index.hu/kultur/eletmod/2014/04/16/var_os_tura/
vagy a Faktor.hu cikke: http://faktor.hu/faktor-sztalinbarokk-felhokarcolo-arany-leninnel-idoutazas-a-budai-varban Esőnap nincs.

varturalight_2.jpg

 

2. A Kéjnegyed bugyrai:

Szex, gyilkosság és művészet a gettóban. Tematikus túra a XIX. és a XX. század egyik budapesti fertőjében! A túra Március 20-án (vasárnap) du 2-kor kezdődik a Szt. Teréz templom elől (Király-Nagymező utca sarka.)

A nagyszámú érdeklődés miatt a túra regisztrálni kell az artistfama@gmail.com email címen, vagy a 30-434-66-80 számon. A túra 3500 Ft-ba kerül személyenként.

- BORDÉLYHÁZAK, MULATÓK ÉS ZENGERÁJOK NYOMÁBAN
- MELYIK KUPLERÁJOKBAN MULATTAK EURÓPA URALKODÓI?
- NEVEZETES GYILKOSSÁGHELYSZÍNEK
- MI KÖZE WAGNERNEK ÉS SERESS REZSŐNEK A KERÜLETHEZ?
- HOL LAKOTT ÉS DOLGOZOTT KÁDÁR JÁNOS?
- A PESTI ZSIDÓSÁG EMLÉKEZÉSPONTJAI
- AZ SS ÉS A GESTAPO FŐHADISZÁLLÁSAI
- MIÉRT VOLT HÍRES EXPORTCIKK A MAGYAR NŐ?
- PÉNZHAMISÍTÓK ÉS HOLLYWOOD
- ÉS RENGETEG MÁS ÉRDEKESSÉG

A túráról az Index.hu is írt: http://index.hu/kultur/eletmod/2015/04/30/varostura_a_kejnegyed_bugyrai_zsidonegyed_falanszter/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index
2015_kejnegyed_titkai_1.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr598490822

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hattáb 2016.03.18. 15:23:12

Elég fura ez.Ha nem volt hadiállapot Mo.és Lo. között akkor mit kerestek az ország területén?

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2016.03.18. 15:24:48

@Hattáb: Ez a kontingens a belorusz fronton harcolt, onnan vonult vissza nyugat felé.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2016.03.18. 15:34:21

Ibrányi személye különösen érdekes, ugyanis az a tény, hogy a kiugrás 1944. október 15-én elbukott, eléggé jelentősen rajta múlt. Egész egyszerűen nem hajtotta végre Horthy parancsát hogy Ceglédbercelről a hadtestével jöjjön föl Pestre és szállja meg a kulcspontokat.

Cs 2016.03.18. 15:37:40

@Hattáb: A magyar II. tartalék hadtest megszálló feladatokat látott el a Szovjetunió területén a német Közép Hadseregcsoport mögött. A szovjetek 44-es nyári offenzívája a hadseregcsoportot visszanyomta a szovjet területekről egész Varsóig. Értelemszerűen a mögöttes területeken lévő magyar II. tartalék hadtestnek is vissza kellett vonulnia. Igen gyorsan, hetek alatt nyomták vissza a németeket vagy 600km-t, így kerültek a megszálló magyar csapatok Varsóhoz.

blaubner 2016.03.18. 16:51:08

ez szép dolog volt, az akkori tisztikarban volt becsület.

Underbunder 2016.03.18. 16:51:20

Kár hogy a hős felkelőket a dicső szövetségesek eleve halálra itélték, így a magyarok átálkása csak még több halálos áldozatot jelentett volna. Magyarországot meg annak a Sztálinnak adták, aki nem hogy nem támogatta s varsói felkelést, de előzékenyen megàllt, hogy a németek kényelmesen levervessék. Még a német utánpótlást sem támadta a vörös légierő, a felkelőkre nem volt szüksége a Szovjetúniónak.

Afrika steht an der Elbe 2016.03.18. 20:01:32

@Hattáb:
Akkor hivatalosan nem létezett Lengyelország. Varsó és környéke, ahol akkor a magyar csapatok álltak, a német igazgatás alatt álló Főkormányzóság része volt.

Punxsutawney Mormota 2016.03.18. 21:14:49

@Underbunder: Nem a szövetségek, csak Sztálin.

01234567 2016.03.18. 21:57:37

Még a végén mi a németek ellen harcoltunk a II. Vh.-ban . :D
Amúgy nagyapám egy ismerőse a fentebb említett elit lovas hadtestben szolgált, Varsóban esett orosz fogságba, megtiplizett az egységtől, valami gyár kazánjában bujkált,ott is fogták el, ő erről nem mesélt, csak arról tényleg jó volt a viszony a lengyel lakossággal.

Underbunder 2016.03.18. 22:21:47

@Punxsutawney Mormota: Ööö Jalta? A londoni emigráns lengyel kormány, ami egyszer csak nem volt az? A varsói felkelés támogató repüléseit is a RAF lengyel századai kezdeményezték, és mivel a briteknek kellettek hasznos ágyutölteléknek a lengyelek, nem tiltották le. A varsói felkelők legnagyobb hibája az volt, hogy az Armia Krajowa kötelékében harcoltak, a szuverén lengyel kormány fenngatósága alatt. Meg kellett halniuk. Vö. brit diplomácia :" Ezeknek az embereknek igazuk van, végezzenek velük gyorsan."

Girhes Joe 2016.03.18. 22:28:32

@Punxsutawney Mormota:

Nemcsak Sztálin. A nyugati szövetségesek is nagy ívben sz@rták le a lengyeleket, hiába harcolt az összes szövetséges hadseregben rengeteg lengyel katona. Szívbaj nélkül odahajították az országot Sztálinnak. Semmivel se jártak a lengyelek jobban győztesként, mint mi vesztesként (sőt-sőt-sőt).

@01234567:

A németek ellen nyilván nem, de voltak ilyen tapogatózások. Valójában a dolog 1941-ben lett elbaltázva a "németbarát, de semleges" álláspont feladásával.

Egyallampolgar 2016.03.18. 22:41:09

Szinte kizárólag csak a gerinctelenséget és az aljasságot olvastam eddig a magyarok és a 2.VH. esetében. A szégyenkezésben az sem segített, hogy a Horthy politika valahol reál politika volt, hiszen az átmeneti revizió Don-kanyarban, 44-es deportálásban és Szálasiban végződött.
Jó volt olvasni, hogy voltak magyarok akik képesek voltak a német érdekeket megszegni, a magyar-lengyel kultúrát őrizni, rászorulóknak segíteni. Köszönöm!

Kimberly Clarck 2016.03.19. 09:31:16

@Punxsutawney Mormota: a lengyelek azt kapták a 2vh után jutalmul, amit mi büntetésül

siciliano 2016.03.19. 10:46:01

Sajnos a hazai történelemoktatás és ismeretterjesztés folyamatosan negatív színben tünteti fel mind a magyar politikát mind a magyarságot.Bizonyos köröknek ez az érdekük,pedig a holokauszt kapcsán is itt Magyarhonban menekült meg a legtöbb zsidó Európában, annak ellenére hogy németek által megszállt ország voltunk arról nem beszélve hogy 44-ig a béke szigete voltunk.Felállították a munkaszolgálatos alakulatokat,hogy ezzel is indokolják a németek felé,hogy megfelelünk a zsidótörvényeknek de ne keljen kiadni őket Németországnak.Kevesen tudják hogy voltak olyan munkaszolgálatos alakulatok amelyek szinte hiánytalanul lettek hazahozva a frontról,és bizony a legnagyobb veszteséget a szovjet csapatok okozták soraikban mert nem voltak tekintettel arra hogy zsidók vagy sem, vitték Szibériába és kész.A Románok 41-ben jelentették,hogy a zsidókérdést megoldották,a Szlovákok márkáért árulták ki a zsidókat a németeknek.Na ezekről a tényekről hallani keveset ellenben a magyarok...Az akkori politikai vezetést a németek felkérték,hogy Lengyelország megtámadásakor engedjük át a német csapatokat magyar területeken amit kategorikusan el lett utasítva, sőt Lengyel menekültek ezreit fogatuk be és a Balaton környékén a német megszállásig jól elvoltak, voltak akik továbbmentek Angliába harcolni önkéntesként.Bezzeg a Szlovákok akik egy hadosztállyal a Németekkel együtt támadták meg a Lengyeleket...na ez a propaganda melyet mindig a magyarság ellen folytatnak,talán ez a film segít egy kicsit.

wasserkopf 2016.03.19. 11:07:02

Ez így inkább romantikus történelemhamisítás, mint a szikár valóság ....

gtri 2016.03.20. 02:14:33

"a nagyhatalmak szempontjából is elitalakulatnak számító, Płońsk térségében állomásozó csaknem 12 ezer fős 1. magyar lovashadosztályt"

Erre felkaptam a fejem. Vannak adatok, hogy hol harcolt ez az elitalakulat a háború során, milyen fegyverzettel rendelkezett, milyen ellenséges csapatokkal ütközött meg és az egyes ütközeteknek mi lett az eredménye? Érdekelne a kijelentés mögötti valóság.

Occam beretvája 2016.03.20. 02:14:46

@wasserkopf: Na ja történelemhamisítás.
Nem az amit a fejedbe vertek a kádári történelem tanárok.

staropramen 2016.03.20. 02:14:52

@wasserkopf:
Nem teljesen.Ennek indoklására egy történet
Idő:az 1970 es évek közepe, színhely Pomorze,a lengyel tengermellék. Egyetemi cseregyakorlatos csoportunkat esti "beszélgetésre" hívja a lengyel buszvezetőnk.A kis falu egyetlen kocsmájának különtermében terített asztal,és az ünneplőbe öltözött idős"kierowca" fogad bennünket.Az első pohárköszöntőt Magyarországra és a 2.VH-ban Varsó környékén állomásozó magyar katonákra és a magyarokra mondja.Elmeséli, hogy a Felkelés idején gyerekként futár volt az AK-ban (Armija Krajowa). Fogságba esett,és a németektől átvették sok társával együtt, jóllakatva őket -elengedték.Az életét köszönheti a magyar katonáknak.
A kocsmai történet végét most nem részletezném csak annyit, hogy sok vodka, sör és füstölt hal fogyott.(utána néhány napig semmi)
No erre mondd nekem wasserkopf barátom, hogy romantikus történelemhamisítás

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2016.03.20. 23:14:53

@siciliano:

"na ez a propaganda melyet mindig a magyarság ellen folytatnak"

Amit leírtál, az meg ellenpropaganda. Már csak a makacs történelmi tényeket kéne egy harmadik félnek leírnia Kamenyec-Podolszkijtól a munkaszolgálatosok keleti fronton lévő igen rossz helyzetén át a lengyelországi zsidó származású menekültek kiválogatásáig és visszaküldéséig, csak, hogy egy kicsit árnyalódjon a fekete-fehér kép. Bocs, de nekem nincs türelmem hozzá.:-/ (Egyébként a szlovákok 1942-ben deportálták az ottani zsidók jelentős részét, viszont Romániában nem feltétlenül volt nagyobb veszélyben egy zsidó, mint az 1941 utáni Magyarországon, voltak, akik át is szöktek Észak-Erdélyből Dél-Erdélybe.)

Kimberly Clarck 2016.03.22. 11:45:42

@Mj: Kamenyec-Podolszkival kapcsolatban azt aki utoljára kimondta a makacs történelmi tényeket meghurcolták

Ladihay Norbert 2016.03.24. 11:46:06

Végre egy olyan filmet láttunk, akik lengyel átélői, túlélői voltak ennek a háborúnak. Lengyel emberek mondták el a magyar katonák tetteit,bemutatva a magyarok humanizmusát- feléjük, hogy közben mindent bevállaltak az érdekükben-, mert ott voltak a németek is, akik kőkeményen felléptek ellenük, több magyart a lengyel barátságért később, "fraternizálásért" meggyilkoltak. Annak idején én hiába meséltem el nagybátyám történeteit, tüzértiszt volt az 1.huszárhadosztálynál, itthon nem sokan hittek nekem, mikor azt mesélte az "Öreg" nekem, hogy hogyan segítették a lengyeleket. Sok érdekeset mesélt a budapesti zsidó gettóról is, mikor már őket iderendelték 1944 karácsonyán, az egyik tiszttársa egy izraelita vallású hölgybe szerelmesedett bele és sokszor felkeresték a gettót, többször próbáltak segíteni neki, nekik,-ki akarták szöktetni- a németek egy lőszerraktárt helyeztek el a közelben és telitalálatot kapott, akkor sokan meghaltak, akkor vesztette el a szerelmét is a katonatárs is-borzalmas állapotban látta viszont-állítólag szegénynek kifolytak a szemei is. Itt estek hadifogságba Budán 1945 február 6-án, vitték őket a "szovjetparadicsomba", hadifogságba. Sok minden nincs mostanáig kibeszélve- jó lenne pedig végre bemutatni azokat a magyarokat, akik a németekkel szembeszállva mentették a kiszolgáltatott, izraelita vallású honfitársainkat,lengyeleket, franciákat stb. Még egy saját élmény Lengyelországban történt velem 1984-ben. Egy idős bácsi jött oda hozzánk, kirendelt idegenvezetőnk volt, tökéletes magyarsággal köszöntött minket, lengyelként elmondta, hogy nekünk köszönheti az életét, mert 1939-ben fiatal katonaként segítettük itt bujdokolni ,mikor ott mindenek vége volt. Auschwitz-nél ő mutatta be a borzalmakat, ő vezetett körbe minket a végén úgy búcsúzott el tőlünk, hogy ezt a lengyel emberek soha nem fogják nekünk elfelejteni, amit a háborúban a segítségükre nyújtottunk.

siciliano 2016.03.25. 23:44:52

@Mj:1. Igen,propaganda de tényeken alapuló,még akkor is ha voltak visszaélések és kilengések...és nem csak a munkaszolgálatosoknak volt rossz körülményeik,hanem annak a szerencsétlen magyar katonának aki kint volt az orosz fronton,az is éhezett,fázott,lőttek rá,(már a Horthy rendszerben is titkosították azokat a felvételeket amelyek a lövészárokban megfagyott magyar katonákat mutatta,és a későbbi rendszernek sem volt érdeke azokat nyilvánosságra hozni 1990-ben mutatták be először nem kis indulatot keltve)nem beszélve arról hogy egy munkaszolgálatosnak ha szerencséje volt, a szocialista rendszer megpróbálta kárpótolni ha nem anyagiakban akkor pozícióval,ellentétben azokkal a visszatért katonákkal akiket rögtön lenácizot az új rendszer,(ahogy nagy népi tanítónk Rákosi elvtárs mondotta:9 millió fasisztával nem lehet kommunizmust építeni!)ha pedig esetleg tiszt vagy tiszthelyetesi rendfokozata is volt élete végéig udvart söprögetett esetleg portás lett és nyomott nyugdíjjal fejezte be az életét.Itt van több életsors mint Bondor Vilmosé és sok társáé.Nehézsorsuak:www.youtube.com/watch?v=YhRlAKdplEw vagy Stomm Marcel emlékirata kit idehaza halálra ítéltek de nyugati nyomásra életfogytiglanra változtatták az ítéletet...és a sort még lehetne folytatni,gondolom ez is propaganda,csak hogy ne legyen minden fekete vagy fehér..
2.A Románok zsidókkal való bánásmódjáról meg csak ennyit:A román hatóságok és a román társadalom egyes részei hosszú időn át vitatták, hogy Romániában is volt-e holokauszt. Egy nemzetközi bizottság, amelynek elnöke a holokauszt-túlélő, Nobel-Béke-díjas Elie Wiesel volt, csak 2004 novemberben állapította meg, hogy Románia polgári és katonai hatóságai felelősek voltak 280-380 ezer romániai és ukrajnai zsidó haláláért. Románia a második világháború alatt, 1941 és 1944 között a hitleri Németország szövetségese volt és területén német csapatok állomásoztak.

Romániában 2004-ben emlékeztek meg először a holokausztról. Azért október 9-én, mert azon a napon kezdődött 1941-ben a zsidók tömeges deportálása az akkor Romániához tartozó Bukovinából. 1942 nyaráig összesen 120 000 zsidó deportáltak a "halálvonatokon", akik közül tízezrek pusztultak el útközben.

Pogromok és deportálások színhelye volt Romániában Bukarest, Iasi, valamint Dél-Erdély, Besszarábia - a mai Moldávia - és Bukovina. A második világháború előtt mintegy 800 000 zsidó élt Romániában. A holokauszt túlélőinek többsége később kivándorolt Izraelbe, így jelenleg csak mintegy 12 ezer tagot számlál a romániai zsidó közösség.

(Múlt-kor/MTI-Panoráma)

3.Nekem van türelmem,bocsi:)

Albu 2016.03.27. 09:43:21

@siciliano: A románok mindent simán letagadnak, ami terhelő, és simán hangoztatnak bármit, amivel jól tűnnek fel. Ezt csinálják évszázadok óta, másképp talán nem is lehet túlélni egy orosz--török ütközőzónában. Legalábbis ők ezt választották. Bukarestben kell politológiát tanulni. ;)

Beke György: Népek nagy romlása román uralom alatt – a román népet is ideértve: ez a könyv említi Matatias Carp korabeli összeírásait, a hentesboltban húskampókon lógók rémhírét 1940-ből, a elebgetett kivándorlási programkot 1958-ból, amivel megszabadultak a zsidók maradékának nagy részétől.

*

És akkor a filmhez: wangfolyo.blogspot.com/2013/02/lehettek-volna-lengyelek-hitler.html Hogyan cseszik át szegény lengyelek fejét folyamatosan az európéerek jeligére. (A Hitler háborúja c. doku pedig, hogy tényleg mindig szegények voltak-e.)

siciliano 2016.03.27. 16:04:44

@Albu: Igen teljesen igazad van,a Románok most is, a múltjukra vonatkozóan pedig arcátlanul tudnak hazudni torzítani.Egy igazi román mondta nekem, hogy a magyarok keresik a történelmi gyökereiket míg ők a rómaiaktól származnak.Aztán feladtam neki a leckét döntsék már el végre hogy ők Dákok vagy Rómaiak mert nagyon nem mindegy,mivel a Rómaiak leverték a Dákokat,na akkor most mi van?Egy seggel csak egy lovat mert aztán a varrás mentén szakadnak..és ezt tanulják és még hirdetik is pedig logikátlan,mégis sikeresek.Ez talán azért van mert náluk nem az önmocskolás van mint idehaza...Passuth László szerint a románság egy hegyi nép amely túlszaporodott és lejött a hegyekből-melyet korabeli 12.századi bizánci krónikák is megerősítenek...

Beke Györgyről nem hallottam utánanézek,A Hitler háborúja?dokut láttam, megdöbbentő, sőt elgondolkodtató ki tudja meddig lesz még fent a neten.

És igen,a Lengyelek politikájáról a két világháború között köztük a németekkel való bánásmódról nagyon kevés szó esik,pedig volt vérengzés és taposás rendesen,mint ahogy arról sincs szó hogy a szovjet mit művelt a lengyelekkel mikor lerohanta őket pedig ők is agresszorok voltak nem csak Hitler.Hitler mondta- ha megnyerjük a háborút senkit nem fog érdekelni hogyan nyertük meg-és ez sajnos a mostani győztesekre is igaz.
A nyugat mint mindig, kihasználta a népek közti viszályt csak akkor reagált amikor már őket érte sérelem ezért tabu még ma is,hogy miért nem bombázták a koncentrációs táborokba vezető vasútvonalakat míg Drezdára Hamburgra rekordszámú bombamennyiséget szórtak...bezzeg a magyarok örök bűnösök és sajnos ezt itthon nem kevesen meg is lovagolják... Churchill mondta:Míg az igazság felhúzza a csizmáját a hazugság bejárja a világot...

starace 2016.03.28. 22:59:31

(Nikolaus von Vorman tábornok 1943.08.22.-én megkapta a Vaskereszt Lovagkeresztjét.
Elképzelhetetlen, hogy ezt a magas kitüntetést ne viselte volna, ám a Lovagkereszt mégsem látható a filmbeli szerepét alakító színész egyenruháján.
Szintén nem látható [az egyenruha jobb zsebén] az 1942.03.12.-én megkapott arany fokozatú Német Kereszt - népszerű nevén a "Tükörtojás érdemrend" - sem, sem pedig az 1942.07.25.-én megkapott Téli Csata Keleten érdemérem - népszerű nevén a "Fagyasztotthús érdemérem" - sem.)

Untermensch4 2016.04.24. 17:54:44

@starace: Ha te is tudod hogy ezeket megkapta akkor nyilván a kortársak is eléggé tájékozottak voltak, nem kellett a dekorációkkal felvágnia. Lehet hogy szerény is volt...