Az építkezés és a rombolás évszázadai

Mussolini felélesztette Caligula úszó luxusbordélyait

2015. április 01. - don-kanyar

Az elborult elméjű császár az ókori világ legszebb és legnagyobb úszó palotáit építette fel a Róma melletti Nemi-tavon. A Caligula meggyilkolása után elsüllyesztett bárkákat Mussolini a tó lecsapolása által ismét a felszínre emeltette...

caligula_es_mussolini.jpg

Caligula és Mussolini (Grafika: Falanszter.blog.hu)

Egy kis szex, egy kis gyilok

 

A kortársai szerint őrült, megalomániás Caligula (Kiscsizma) csaknem négy évig tartó horror-kormányzása az idős Tiberius császár meggyilkolása után kezdődött el. Klinikai elmebajra (halántéklebeny epilepszia, vagy hipertireózis, esetleg Wilson-kór) utaló kiszámíthatatlan rohamait, őrjöngő kegyetlenségeit, szeszélyes szadizmusát, megalomániáját és hallucinációit bár leginkább Suetonius római levéltáros munkássága nyomán ismerjük, ám hasonló gyűlölettel írt róla Tacitus, Philo és Seneca is. Ez utóbbi történetíró még személyes konfliktusba is került az uralkodóval, amikor a császár likvidálására szövetkezett csoport tagjaként lebukott, ám uralkodói kegyelembe részesült.

Caligula őrülete igencsak szerteágazó volt. A császár erotomán és nimfomán hajlamait például nemcsak a kivégzett férjek asszonyaival, prostituált nőkkel és férfiakkal élte meg, hanem állítólag vérfertőzés útján is: Agrippina, Drusilla és Livilla nevű nővéreinek ugyanis a lakomák kellős közepén, a vendégek és az uralkodó feleségének szeme láttára kellett „kötelezően” hálniuk öccsükkel a megterített asztalon. Annak ellenére, hogy a császár túláradóan szerette leánytestvéreit, közülük is elsősorban Drusillát, akit halála után – a római asszonyok közül elsőként – az istennők közé emeltetett, egyes kutatók szerint nem volt más, mint a császár azon törekvése, hogy az egyiptomi Ptolemaioszok testvérházasságait utánozva hellenisztikus uralmi formát honosítson meg Rómában.

caligula_es_mussolini5.jpg

A mentálisan zavart uralkodó ezen kívül egy „templomot alapított önmaga istenségének, hozzávaló papi testülettel és aprólékosan kieszelt áldozati szabályzattal együtt. Életnagyságú aranyszobra ott állt [a római Castor és Pollux és majdnem a jeruzsálemi] templomban, mindig olyan ruhában, amilyet maga aznap viselt.” Ennek tükrében a fenti szerzők szerint nem volt meglepő, hogy Caligula azt állította magáról, hogy gyakran folytat négyszemközti megbeszéléseket Jupiterrel, illetve az éjjeleit a Hold istennőjével tölti.

Suetonius szerint az uralkodó egyszer egy apát arra kényszerített, hogy végignézze saját fia kivégzését, majd utána meghívta magához egy ebédre. Később, a szarvasmarha értékének emelkedésekor a börtönlakókkal kezdte etetni vadállatait. Hasonlóan cselekedett akkor is, amikor az egyik cirkuszi játékon az első sorban ülő előkelő polgárokat az őrséggel bedobatta az arénába, mert őfelsége egyrészt éppen unatkozott, másrészt pedig már nem voltak feláldozható rabok a börtönökben. Amikor felgyógyult betegségéből, ragaszkodott ahhoz, hogy egy lojális híve, aki fogadalmat tett az isteneknek, miszerint saját életét ajánlja fel, ha a császár túléli a kórt, tartsa be ígéretét, s legyen öngyilkos.

A filozófus Philo elbeszélése szerint a diplomatáknak és udvaroncoknak mindig kínosan kellett ügyelniük arra is, hogy egy szempillantást se vessenek Caligula kopaszodó fejére, hiszen akkor rögtön kivégzés várt volna rájuk. Az ókori írók szerint a császár annyira nem volt épelméjű, hogy Incitatus nevű lovának ajándékozta márványpadlójú palotáját a szolgák kíséretével együtt, de tervei voltak arra is, hogy a szeretett, drágakövekkel díszített aranyból készült kötőfékkel ékesített paripa megkapja a császár utáni legmagasabb tisztséget is, és konzul legyen. Az állattal való kivételes bánásmód azonban több történész szerint nem az őrültség jele volt, hanem egy érdes társadalmi gúny: Caligula azt akarta bemutatni, hogy a lova ugyanannyira megérdemli a luxust, mint a buta, együgyű római arisztokraták.

Caligula féktelenül költekező életmódjával a Tiberius által hátrahagyott kincstárat gyorsan kimerítette. Fontos megemlíteni, hogy költekezéseit nemcsak beteges önimádatára és szórakoztatására, hanem jelentős építkezésekre is fordította. Többek közt befejeztette a félkész római Augustus templomát és Pompeius színházát, maga kezdeményezte két római vízvezeték (Aqua Claudia és Anio Novus), a saepta-i amfiteátrum és a szirakúzai városfal megépítését, illetve szintén hozzá köthető Reggio Calabria és Szicília kikötőinek kibővítése is. Szintén ő rendelte el Gaius cirkuszának megépítését is, amelynek központi eleme az az Egyiptomból ellopott obeliszk lett, amely ma Szent Péter tér egyik dísze. Szintén a kiszámíthatatlan természetű uralkodóhoz köthető az a monumentális beruházás is, amelyet a nápolyi-öbölben valósítottak meg i. u. 39-ben. Caligula ugyanis Baiae és Pozzuoli települések között egy csaknem három kilométer hosszú, földdel befedett kétsoros hajóhidat építtetett meg, hogy a tenger felől érkező vendégei mihamarabb a villájába juthassanak lóháton. Az uralkodói kortársai szerint ez a híd Xerxész perzsa király Hellészpontosz nevű pontonhídjának volt a riválisa.

caligula_es_mussolini3.jpg

Az ókori világ legnagyobb állóhajói

 

A császár leggrandiózusabb beruházása azonban az a két hajó volt, amelyek az ókori világ legnagyobb úszó palotáinak számítottak. Az Albanói-hegy kúp-alakú vulkáni komplexuma kalderájában megbújó Nemi-tó már a korai időktől kezdve a latin népek egyik szakrális központjaként funkcionált. Ennek szerves részét képezte a szent liget és a Diana szentélye, amely a tó partján állt. A 18-20 méter mély tavat a rómaiak Diana tükrének is nevezték, mert a partján álló szentélyből csodálatosan tükröződött a hold a tó felszínén. Az őrült uralkodó cédrusfából felépítetett hajóinak egyike (73×24 m) Diana-szentélyként, a másik (71,3×20 m) pedig egy szőlőlugassal befutatott, illetve gyümölcsfákkal, pineákkal és szökőkutakkal díszített császári palotaként működött, ahol vallási szertartásokat és rítusokat is bemutattak. Mindkét szobrokkal, elefántcsont- és gyémántintarziás, színes mozaikpadlókkal, hideg-meleg fürdőkkel gazdagon ellátott és díszített luxushajóban az ókori világ technikai tudásának legjavát (golyóscsapágy, szivattyú, zárócsapos csővezeték, talajfűtés, vízmerítő, karos és dugattyús pumpák, mozgótengelyű horgony, galvanizált szegek, ólomborítás) is beépítették. A két grandiózus méretű úszó palotát Caligula i. u. 41 január 24-ei meggyilkolása után a szenátus tagjai elsüllyesztették a Nemi-tóban, hogy a császár horror-uralmáról még ez a két tárgyi emlék se tanúskodhasson.

caligula_es_mussolini2.jpg

A leletekről a környékbelieknek évszázadok óta tudomása volt. A kincsvadászok már a reneszánsz óta (1446, 1531, 1535, 1827, 1895) próbálkoztak a hajók megdézsmálásával és részleges, vagy teljes kiemelésével. Az Olasz Haditengerészet 1896-ban kérte fel Vittorio Malfatti hadmérnököt, hogy találja meg a hajók kiemelésének lehetőségét. Az alezredes több évig tartó szemrevételezés és kutatás során arra az egyetlen lehetséges megoldásra jutott, hogy az iszap által jól védett hajókat csak úgy lehet elérni, ha egy nagy földalatti csatorna segítségével a tavat lecsapolják.

Mussolini és Caligula

 

Benito Mussolini fasiszta diktátor 1927-ben utasította Guido Ucelli régészt, hogy a haditengerészet segítségével csapolja le a krátertavat, s mentse meg Olaszországnak a hírhedt császár egykori úszó ékeit. A munkálatoknak 1928. október 20-án veselkedtek neki. A kiszivattyúzott 40 millió köbméternyi vizet először négy hatalmas vízvezetéken keresztül egy hatalmas víztározóba vezették, amelyet onnan egy 1653 méter hosszú, a hegy gyomrában végigvezetett római kori vízvezetéken át a campoleonei-völgybe vezették át. Ide két úszópontra szerelt szivattyúházat építettek, amelyek a vizet átemelték a tengerbe. Míg az első hajó 1929. március 28-án, addig a második 1932. március 28-án emelkedett ki teljes pompájában a vízből. A felfedezés igazi világszenzáció volt, eloszlatta a kishitűek összes kétségét a hajók létezésére vonatkozóan. A hajóknak állványzatot készítettek, majd négy-négy lefektetett sínen kivontatták őket a partra. A két hajó számára épített múzeumot 1936 januárjában adták át a Duce jelenlétében.

caligula_es_mussolini1.jpg

A felújított és rekonstruált bárkák másodvirágzási ideje azonban nem tartott sokáig. Caligula pompás, a világörökség részét képző luxusbordélyként is használatos hajói egy amerikai légibombázás és az Alban-hegyi szövetséges áttörést követően 1944. május 31-én porrá égtek. Washington szerint azonban nem ők, hanem a visszavonuló németek gyújtották fel a bárkákat bosszúból a Nápolyi Királyi Társaság 80 ezer darabos könyvtárával együtt. A múzeumot 1951-ben újíttatta fel az olasz állam, amelyben jelenleg a korábban a felszínre emelt bárkadíszítéseket lehet megtekinteni.

caligula_es_mussolini4.jpg

Bár 1995 decemberében Rosario D'Agata vezetésével megalakult a Dianae Lacus Nemi Társasága, amely a prima nave, azaz az első hajó 1:1 méretarányban történő megépíttetését tűzte ki maga elé-, a 7,2 millió eurós beruházást 2004-ben valamilyen okból mégis lefújták. A projekt újraindításának talán az adhat a jövőben újabb erőt, hogy 2011-ben egy lefülelt műkincsvadásznak köszönhetően a régészek megtalálták a Nemi-tó mellett Caligula sírját.

Jamrik Levente

Erre és a következő hétre ismét egy-egy szuper tematikus (alternatív) túrát ajánlok a figyelmetekbe:

1. "A kőbányai Pokol" A túra Április 3-án (csütörtök) du 5-kor kezdődik a Bánya utca 37. elől.

- A 32 KM HOSSZÚ  PINCERENDSZER, AMELY 18-SZOR NAGYOBB, MINT A FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ
- SÖRGYÁR, MAJD TITKOS MESSERSCHMITT REPÜLŐGÉPGYÁR
- ELFELEDETT HIDEGHÁBORÚS ÓVÓHELY
- A MUNKÁSŐRSÉG FŐHADISZÁLLÁSA, A DREHER-CSALÁD TRAGÉDIÁJA

- TITKOS KÁPOLNÁK ÉS A BÚVÁROK MEKKÁJA

- HOLLYWOOD IMÁDOTT FORGATÁSI HELYSZÍNE (AVAGY KUSTURICA, JUDE LAW ÉS ZIMÁNY LINDA CSÓKJA)

A nagyszámú érdeklődés miatt a túrára regisztrálni kell az artistfama@gmail.com email címen, vagy a 30-434-66-80 számon. A túra 3500 Ft-ba kerül személyenként. A létesítményről itt lehet bővebben olvasni: http://falanszter.blog.hu/2013/03/09/a_kobanyai_pokol_titkos_repulogepgyar_a_melyben

2014_kobanyai_pincerendszer_tura_1.jpg

2.  "A budai Várnegyed titkai" A túra Április 11-én (szombat) du 2-kor kezdődik a Várszínház elől.

- NEVEZETES GYILKOSSÁGHELYSZÍNEK
- TITKOS LESZBIKUS KÖZPONTOK
- 1849-ES, 1944-ES KÉMKÖZPONTOK
- A GESTAPO ÉS AZ SS FŐHADISZÁLLÁSAI
- HÍRES EMBEREK SZERELMI FÉSZKEI
- POLITIKAI OKOKBÓL LEBONTOTT HÁZAK
- KÍSÉRTETJÁRTA ÉPÜLETEK
- IRODALMI ÉS OKKULT SZALONOK
- REJTJELEK A HOMLOKZATOKON
- ELÁSOTT ARANYKINCSEK NYOMÁBAN
- ELFELEJTETT HŐSÖK ÉS ANEKDOTÁK

A nagyszámú érdeklődés miatt a túrára regisztrálni kell az artistfama@gmail.com email címen, vagy a 30-434-66-80 számon. A túra 3500 Ft-ba kerül személyenként. 
Bővebb infó a túráról az Index.hu cikke:http://index.hu/kultur/eletmod/2014/04/16/var_os_tura/ Esőnap nincs.

var1_3.jpg

 

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr597328232

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kugi · http://kugi.blog.hu 2015.04.02. 11:54:21

Őrültekből, megalomán diktátorokból egyik történelmi korszakban sincs hiány...

Harrison Bergeron 2015.04.17. 16:16:20

Hű, ez is de jó kis poszt volt... Hála!!!