Az építkezés és a rombolás évszázadai

Még ma is szupertitkos a Horthy építtette gigabunker

2012. október 13. - don-kanyar

Budapest ostromakor innen irányították a város védelmét a német-magyar parancsnokságok. Kádárnak külön lakosztályt is kialakítottak a gigantikus méretű objektumban.

horthy kormányóvóhelye1.jpgAlagút a Pokolba- Horthy Miklós kormányóvóhelye a budai Várhegyben (Fotó: Falanszter.blog.hu, Urbface.com)

Tavaly ősszel a Budapest Scenes bloggerének, Somogyi Levente szervezésének köszönhetően sikerült nekem is lejutnom a P/50-es kódnévvel ellátott egykori kormányóvóhelyre. Az objektum üzemeltetője nagyon készséges volt, mindent megmutatott és elmagyarázott-, mi pedig mindent lefotózhattunk és lefilmezhettünk. (A Budapest Scenes beszámolóját itt lehet megnézni.) A BS blog szerzőjével „kötött” publikálási sorrendet betartva-, utoljára most én jövök ki az objektum történetével - reményeim szerint több információt átadva.

 horthy kormányóvóhelye2.jpg

Az előzmények…

 

Az I. világháborúban debütált légierő viharos fejlődésének döntő hatású elméleti megalapozása Giulio Douhet olasz tábornok „Légiuralom-elmélet” című munkáihoz (Légi uralom [1921], Légi háború [1927], Az 19.. évi háború [1929]) köthetők. A tanulmányok forradalmi meglátásai szerint a jövő hadseregei a szárazföldi és a haditengerészeti erők rovására, a jövőben csak ezzel az új fegyvernem bevetésével lesznek képesek teljesen megsemmisíteni az ellenség közigazgatási-, ipari- és kommunikációs gócpontjait, valamint rettegésben tartani annak lakosságát. Ez az új nézetrendszer Szentnémedy Ferenc vezérkari alezredes közvetítésével a hazai katonai köztudatban is hamar elterjedt, főleg Magyarország revíziós törekvései és az erős hadsereg megteremtése miatt. Ennek tükrében a magyar légierő így először 1936 márciusában tudott Gömbös Gyula kormányfő jóváhagyásával 24 millió márka értékben 36 darab közel-felderítőt (Heinkel He-46) és 84 darab bombázót (Heinkel He-70 és Junkers Ju-86) beszerezni, valamint 18,5 millió líráért 52 darab együléses vadászgépet (Fiat Cr-32) megrendelni a Harmadik Birodalomtól és Olaszországtól.

A Légügyi Parancsnokság a repülőgép-beszerzéseket ekkor azzal indokolta Horthy Miklós kormányzónak, hogy „a minket környező kisantant államoknak legalább egyikével szemben komoly ellenségként tudjunk fellépni.” Mivel Prágában, Bukarestben és Belgrádban is nagy népszerűségnek örvendett az olasz tábornok elmélete-, így Budapest nemcsak a támadó szellemű légierejét kezdte el fejlesztetni, hanem az ellenséges országok területéről érkező esetleges légitámadások kivédésére, főváros-szerte több tucat bombabiztos bunker, óvóhely kialakításba is belefogott. Ezeknek a műtárgyaknak elsősorban az állam szempontjából fontos vállalatok és közintézmények vezetőit; műkincseket, a koronázási ékszereket, illetve a pénztartalékok védelmét voltak hivatottak megvédeni, s csak másodsorban a lakosságot.

HORTHY KORMÁNYÓVÓHELY-BUNKER.jpg

horthy kormányóvóhelye11.jpg

Mint kormányóvóhely…

 

Az 1935-ös kormánydöntésnek megfelelően az Állami Építészeti Hivatal (ÁÉH) mérnökcsapata 1936-ban kezdhette el építtetni a budai Várhegy mélyén az Országos Légoltalmi Parancsnokság (OLP) „felkérésére” azt a Horthy Miklós és miniszterei számára kialakítandó kormányóvóhelyet, amelynek építését a Honvédelmi Minisztérium (HM) „Alagút” nevű intézményének felügyelete mellett zajlott. Az Uy Károly és Uhlyarik Róbert tervezőket informális tanácsadással nagyban kisegítette Salacz Gyula mérnök és dr. Kadić Ottokár egyetemi tanár, geológus-, aki ekkor szintén a Várhegy északnyugati részében irányította a Magyar Nemzeti Bank (MNB) földalatti óvóhelyét és trezortermeinek (Úri utca 72., volt Haslinger-Scossa-ház) kiépítését.

horthy kormányóvóhelye3.jpg

Mivel a műtárgy kiépítésénél fontos szempont volt, hogy a Várban elhelyezett minisztériumok óvóhelyeiről könnyen és gyorsan elérhető legyen a kormányóvóhely-, így kétszer három, térben és mélységben többször megtört irányú gyűjtőfolyosókat is kialakítottak a földfelszín alatt 12,5 méter mélyen, amelynek egy részét (45%) keskenynyomtávú vasúttal is összekapcsoltak. (Az elkorrodálódott vasúti sínek egy része a Dísz tér és a Tárnok utca alatt még mindig láthatók.) A pókhálószerű alagútrendszer így szorosan összekötötte az akkori Miniszterelnöki Hivatalt (Szt.György tér 1-2), a Honvédelmi Minisztériumot (Szt. György tér 3.), a József-palotát (Szt. György tér 4.), a Honvéd Főparancsnokságot (Dísz tér 17.), a Külügyminisztériumot (Díszt tér 1.), a Pénzügyminisztériumot (Szentháromság tér 6.), a Belügyminisztériumot (Országház utca 28-32., Úri utca 49-53.) és a Magyar Királyi Nyomdát (Kapisztrán tér 1.). Az északi, keleti és nyugati tájolású járatokat természetesen több lökésvédelemnek ellenálló, levegőszűrőkkel ellátott zsilipekkel és légóajtókkal tagolták fel, amelyek egy-egy levegőelnyelő gépházszobán keresztül egy-egy közös gócpontban futottak össze. A kelet-nyugati irányú szárnyak természetesen a műszaki létesítmény zsilipekkel tagolt fő- és mellék légbeszívójaként is funkcionáltak, amelyeket a mai napig jól lehet látni a Clark Ádám térről és a Váralja utcából.

Horthy alagút.jpg

horthy kormányóvóhelye4.jpg

Az Alagút (Váralagút) feletti gócpontból nyílt az a közel nyolc emeletet átfogó, 35 méter mélyre levezető csigalépcső, amelynek végéből egy-egy déli irányú, rézsűs kialakítású vágat vezetett az óvóhely földszintjére és első emeletére. (Ez a függőleges vágat egyébként még 1857-ben épült, amikor a Várhegyet megfúró Clark Ádám és William Tierney Clark innen emeltette ki a kibányászott, felesleges földet.) A 350 méter hosszú Alagúttal párhuzamosan futó, szintén keleti-nyugati tájolású, kétszintes, hasáb alakú kormánybunkert 80 méter hosszúra tervezte az Uy Károly és Uhlyarik Róbert mérnökpáros. Az alsó szinten 28 apró méretű irodahelyiséget rendeztek be, amelyeket a járat középen futó közlekedőfolyosóból lehetett egyenként jobbra-balra fordulva megközelíteni. A műtárgy földszintjének nyugati oldalán alakították ki az objektum konyháját, éttermét és a kormányzótanács tárgyalótermét, (amely ma már vizesblokként funkcionál) a keleti oldalon pedig a komplexum épületgépészetét. Itt kapott hely például a műtárgy 35 m3-es gázolaj és 200 kilogrammos kenőolaj tározója, a 4 tartályból álló 466,6 m3 víztározója, valamint az elektromosságért felelős 2 darab 200 kW teljesítményű dízelmotorja is.

horthy kormányóvóhelye5.jpg

horthy kormányóvóhelye6.jpg

Az ÁÉH az óvóhely felső emeletén nemcsak további 28 irodát alakított ki, hanem relatíve egy nagy egészségügyi blokkot is. (Műtő- és sebészeti központot nem alakítottak ki az épületben.) A két szintet csak egy lépcsőház fogta össze (feltéve, ha nem számoljuk ide a kétszintes gépház emeleteit összekötő vaslétrákat). A kivitelezés éjjel-nappal folyt három műszakban. A nagy szakértelmet igénylő „bányaművelési” munkákat 120-150 tatabányai és ajkai munkással végeztették el. A szigetelést különleges technikával és nagy odafigyeléssel „szerelték” össze. A kisebb igénybevételnek kitett helyeken a jól bevált bitumenes szigetelést alkalmazták, de legalább dupla akkora rétegben, mint az általános esetekben. A kritikus helyeken ólomlemezes szigetelést alkalmaztak, amely a mai napig is az egyik legmegbízhatóbb és a leghosszabb élettartalmú szigetelések közé tartozik, mivel nem korrodálódnak és könnyen alakíthatóak. Az óvóhely 1939-ben lett teljesen kész. (Ungváry Krisztián szerint 1942-re, de ez a ténymegállapítás több mint valószínű, hogy pontatlan-, ugyanis a Teleki-kormány 1940. december 10-én már ebben a komplexumban tartotta a Jugoszláviával két nappal később megkötendő örökbarátsági szerződés végső, formális megbeszélését.)

horthy kormányóvóhelye7.jpg

Mint hadsereg-parancsnokság…

 

Jelenlegi ismereteink szerint Horthy Miklós kormányzó még akkor sem kereste fel az objektumot, amikor a harcok már Magyarország területén zajlottak. (Menye, özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona –aki a Moszkvában tárgyaló fegyverszüneti delegációval titkos rádiós kapcsolat fenntartásáért felelt- sem itt rendeztette be (később a Gestapo által bemért) központját, hanem családi házuk pince- és bunkerrendszerében (Dísz tér 12.).

Az objektum első katonai „felavatása” a Panzerfaust-hadművelet keretében történt 1944. október 16-án, amikor is a budai Várban fellelhető kormányzati negyedet, a 22. SS- önkéntes-lovashadosztály (Maria Theresia) egyik alakulata az Alagútból a Honvédelmi Minisztériumba felvezető járaton keresztül a Szent György térre kijutva tűzharcba keveredett  a fent védekező magyar testőrséggel. A 20 perces összecsapásban 2 magyar és 7 német katona esett el, további 7 magyar és 14 német megsebesült.

Budapest ostromakor a fizikai védelmet kereső miniszterek és közszolgák helyett az objektumba a német-magyar hadsereg-parancsnokságok költöztek be. A felső emeletet a Karl-Pfeffer Wildenbruch SS-tábornok vezette német, az alsót pedig a Hindy Iván vezérezredes irányította magyar vezetés foglalta el 1945 januárjában. Ugyanitt kapott helyt a Csipkés Ernő ezredes alá tartozó városparancsnokság is. (Érdekes, hogy a magyarokkal ellentétben Wildenbruch az egész ostrom ideje alatt egyszer sem mozdult ki irodájából, ráadásul „ügyfélfogadási, látogatási” rendet íratott elő katonáinak.) A városharc utolsó heteiben német katonai szükségkórházat is létrehoztak az óvóhely egyes részein, ahol a túlzsúfoltság és a higiénia megszűnése miatt rendszeres volt a sebészek által is rettegett betegség, a gázödéma kialakulása. (Ennek során a kötőszövetekben egy-két óra alatt gáz képződik, ami a testrész vagy végtag nagyfokú duzzanatát okozza, és szilvalészínű, penetráns hullabűzű váladék kíséri.)

horthy kormányóvóhelye8.jpg

Mint P/50-es központi harcálláspont…

 

Budapest szovjet kézre kerülésekor Moszkva csak számba vette, de sohasem használta az objektumot-, a felügyeleti jogokat 1945-ben átadta a magyar Belügyminisztériumnak, akik semmilyen szempontból sem kívántak ekkor még a komplexum karbantartásával foglalkozni. Ez a helyzet a hidegháború első éveiben változott meg gyökeresen. Az állam ugyanis 1949-ben már arra utasította a Földalatti Vasútépítő Vállalatot (FÖVA), hogy a bunkert egyrészt ne csak atombiztos óvóhellyé alakítsa át, hanem az akkor még 90-95 személy befogadására alkalmas műszaki építményt bővítse ki 130 férőhelyessé is. Az ÁVH árgus tekintete mellett az építkezés főfelügyeletét Budapest korábbi polgármesterére, az Országos Tervhivatal (OT) akkori elnökére, Vas Zoltánra bízták.

Az 1950-ben elindított rekonstrukciós és bővítési munkák során először a 80 méter hosszú szárnyat növelték meg nyugati irányba 120 méteresre, így a korábbi 28-28 iroda helyett már 68 „munkaasztallal” berendezett 36-36 iroda és pihenőszoba szolgálhatta ki a párt és a néphadsereg vezetőségét vészhelyzet esetén. Szintén ekkor kezdték el kiépíteni a kelet-nyugati irányú műtárgy közepére derékszögben ráfeszülő új észak-déli irányú kétszintes szárnyat (T-objektum) is. Ebben a 40 méter hosszú frissen kibányászott egységben kapott helyt a négy kiemelt miniszternek és a minisztertanács elnökének, titkárnők használta előszobáiból elérhető irodái; valamint a Honvédelmi Tanács ülésterme. Az új építésű kisebbik szárny alsó emeletét egy 35 méter hosszú, kétszer megtört íves (Görbe) folyosóval is összekötötték a Horthy-korban épült nagyobb egységgel. Az új szárny felső emeletéhez ugyanekkor egy 230 méter hosszú, a légnyomás elvezetése miatt szintén többször megtört irányú „D” kódnevű alagutat is hozzáépítettek, amely a Várhegy keleti lábánál kizsaluzott, szintén „D” kódjelű légókocka-garázsba (az 1943-ban leégett Öntőház utcai Zsinagóga helyén) futott ki az utcára. (Mivel Vas Zoltán moszkvai minta alapján a magyar cionista per egyik fővádlottja lett 1952 decemberében-, így ezt a folyosószakaszt sohasem fejezték be.)

horthy kormányóvóhelye9.jpg

Ez a tény persze nem akadályozta meg a műtárgy üzemeltetőjét abban a szándékában, hogy 1968-ig ezt a 95 százalékban elkészült járatot, mint a bunker tartalék személyi bejáratát naponta használja.) Teljesen kiépült azonban a hegy nyugati lábánál kivezetett (az egykori Koronaőr-laktanya helyén- Váralja utca 14.) az ismételten 230 méter hosszú „B” kódnevű alagútszakasz, amely 1967-től az intézmény központi, jól álcázott új személyi főbejárata lett. Az „L” alakban a várfalra tapadó barakk épületek a „K” kódnevet kapták. (Egy oldalsó folyosó innen az Országos Széchényi Könyvtár Palota úti gyorsliftjébe is belefut). A 7000 négyzetméteres atombunkerré kibővített kormányóvóhely 1952-re lett teljesen kész.

horthy kormányóvóhelye10.jpg

A P/50-es kódszámmal ellátott vegyi- és atomtámadás ellen is jól védő műtárgyban ekkor kerültek kiépítésre az egészségügyi átereszek, lég- és vízkezelő rendszerek, valamint a harcigáz-szűrő és energiaellátó rendszerek is. Utóbbi szíve a máig működőképes két amerikai gyártmányú dízelmotor és a hozzájuk kapcsolódó szovjet és magyar fejlesztésű generátorok és kompresszorok. (Az objektum védett légtere 6000 m3, a szűrt légbeszívása 7000 m3/ó, az oxigén-tartaléka 250 m3, az ivóvíztartaléka 15 m3, az ipari víztartaléka 420 m3, az elraktározott hűtött vize 30 m3, a használati melegvíze pedig 1,6 m3.) Atomtámadás esetén az óvóhelyben 15 napig lehetett volna folyamatosan lenni. Teljes elzárás esetén (amikor nincs külső légbeszívás) kb. 12 óráig. A szünetmentes energiaellátó rendszer és a szükségvilágítás szintén eddig bírta volna csak ki.

horthy kormányóvóhelye12.jpg

horthy kormányóvóhelye13.jpg

Mint K-III, majd K-2-es objektum…

 

Az 1956-os forradalom után az objektumot eleinte Központi Anyagraktárnak (KAGRA) használta a Belügyminisztérium, majd 1968-tól a BM vezetése a honvédséggel karöltve központi harcálláspontnak és vezetési objektumnak rendezte be a műtárgyat. A  P/50-nek is hívott objektum ekkor kapta meg a K-III kódnevet. (A K-I objektum Jobbágyiban 1967-ig működött, amely  ma az Andezit Fegyvergyárból kialakított mai napig aktív kormánybunker; a K-II-es objektum Erdőbényefürdőn a Honvéd Üdülő alatti komplexum; a K-IV pedig Bujákon 1970-ben kialakított vezetési pont.)

Természetesen a K-III-as komplexum bővítésekor a személyi védelem továbbra is megmaradt az MSZMP Politikai Bizottság tagjai, valamint az állami vezetők (Minisztertanács tagjai, HM Vezérkar stb.) számára. 1998-ban a kiterjedt bunkerhálózat a Polgári Védelem kezelésébe került, akik K-2 kódnévvel már csak kisegítő objektumként használták a műtárgyat 2001-ig. Ekkor vonták ki az intézményt a „hadrendből” is. 2005-ben bár az állam feloldotta a szigorúan titkos besorolást, az egykori P/50-es műtárgyat a mai napig nem lehet „hivatalosan” megnézni. E felvezető jellegű cikkel/poszttal ismételten szeretném megköszönni Somogyi Leventének és az objektum kezelőjének, hogy lejuthattam Horthy Miklós egykori kormányóvóhelyére.

Jamrik Levente

Ha érdekel egy olyan budai várnegyed titkai-túra, amely a fenti írásnál sokkal több leplet ránt le Budáról, akkor gyere! Október 21-én (Vasárnap), illetve Október 22-én (Hétfő) délután 2-től 4,5 órás túra keretében ugyanis megint házról-házra járva bemutatom a Várnegyedet. (ESŐNAP NINCS!!)

A séta során megnézünk több gyilkossághelyszínt; az SS- és a Gestapo főhadiszállásait; 1848-as, 1944-es kémközpontokat; titkos leszbikus találkahelyeket; egykori okkult szalonokat és kommunista kéjlakokat; kísértet-járta házakat; híres emberek szerelmi fészkeit; a házak homlokzatán elhelyezett rejtjeleket, címereket;  egykori korrupcióval összeköthető házakat stb.. A túra költsége személyenként 3500 Ft-ba kerül majd. Jelentkezni az artistfama@gmail.com címen lehet. Telefon: 30-434-66-80

 

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr644835131

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Eubácsi 2012.10.13. 06:39:39

Így a tiéddel együtt már szuper jó és informatív az egész anyag, köszönet érte. :) A BS verzió jó, csak mint minden BS anyag túl sok Frei-dossziés misztikum-marketing-csúsztatást tartalmaz :P

Mylady 2012.10.13. 09:41:03

Nagyon jó írás, rengeteg új információt adott.
(Éppen ezért csak halkan jegyzem meg: a publikálásra várás 1 éve alatt át lehetett volna olvasni párszor az anyagot, hogy ne maradjanak benne értelmetlen mondatok. Nagyon zavaró egy egyébként színvonalas írásban.)

sulcus (törölt) 2012.10.13. 09:48:01

Ez is bizonyítja, hogy ez a Kádár milyen rossz ember volt...
A mostani miniszterelnöknek és kormányának biztos nincs "szuper titkos" búvó helye és a katonai parancsnokaink is mondjuk a Lehel-téri piac kispadján üldögélve, oldanának meg forradalmi,háborús stratégiai helyzeteket!

Member · http://lehetvelem.blog.hu 2012.10.13. 10:05:03

@sulcus: Orbán budai villáját azért megnézném, hogy a borospince alatt rejtőzik-e még valami.

sulcus (törölt) 2012.10.13. 10:21:31

@Member: Azt majd 20 év múlva nyomja ki a sajtó, mint "szuper titkos" lakosztályt...

peelou75 2012.10.13. 10:22:02

Tyű, ez jó lett! Pont a múlt héten filóztam rajta, hogy miért vannak a gyorsliftben beszámozva az emeletek, amikor csak az ötödikre lehet menni?

LouiS 2012.10.13. 10:26:49

Nagyon jó poszt, a Széchényi könyvtár typoját majd javítsd (mind a kettő é, mert ő ugye apuról van elnevezve).

sulcus (törölt) 2012.10.13. 10:27:32

Egyébként milyen modern kapcsolótáblákat tudtak már az 50-es években gyártani?!
Arra gondolni sem merek hogy ezeket mostanában szerelték be.
Mert hát ha szuper titkos, akkor nem tudnak róla a szerelők,hova kell menni karbantartani,meg minek szereljenek be ilyeneket kúrva sok pénzért, ha csak a mocsok Kádárnak volt rá szüksége a "lakosztályra"?

sulcus (törölt) 2012.10.13. 10:36:47

@Member: Egyébként ne állíts ilyeneket,a Kedves Vezérnek nincs ilyenre szüksége!
A választók 2/3-a szereti, a másik 1/3 meg elmenekült az országból a 2 év alatt.

molnibalage 2012.10.13. 10:37:18

Szupertitkos egy frászt..

Dinkainka 2012.10.13. 11:51:02

@sulcus: Budán van valami.Nem véletlenül lett államosítva valami Budavári Labirintus:
2011. július 29-én kora délután a budapesti rendőrség készenléti egysége és a zöld milícia (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) szervezetek tagjai ellepték a Budavári Labirintust, s a külföldi és magyar turistákat egész egyszerűen kizavarták a kiállítási terekből.
Olykor lehet látni, fülhallgatós, rövid hajú csavargókat kijönni kamerával védett, faajtók mögül.

scsaba1 2012.10.13. 11:57:51

@sulcus:

Maradjunk annyiban, hogy van... (Már nem konkrétan a "zorbánnak", hanem a mindenkori kormánynak és a kapcsolt részeknek.)

Ez már elavultnak számít, no meg titkosnak sem titkos.

smalladam 2012.10.13. 13:07:41

@peelou75: lehet benne igazság, de szerintem annak prózaibb az oka, mivel azok a könyvtár raktárszintjei, és azokon meg keresztül a személyforgalom. feltételezem, hogy beszállni onnan is lehet, de kiszállni logikusan nem.

dolgozni kék 2012.10.13. 13:28:02

azt nem értem, hogy miért keveredett tűzharcba a német és magyar hadsereg a várban?

"Az objektum első katonai „felavatása” a Panzerfaust-hadművelet keretében történt 1944. október 16-án, amikor is a budai Várban fellelhető kormányzati negyedet, a 22. SS- önkéntes-lovashadosztály (Maria Theresia) egyik alakulata az Alagútból a Honvédelmi Minisztériumba felvezető járaton keresztül a Szent György térre kijutva tűzharcba keveredett a fent védekező magyar testőrséggel."

Thrasher 2012.10.13. 14:03:02

@sulcus:
fogd már be a pofádat, nagyon szánalmas vagy

komplikato 2012.10.13. 14:18:00

Tök jó egy olyan atombunker amiben lehet választani, hogy a csapáskor vagy 12 órával később kapjál sugár "fertőzést". Sok értelme van. :)

kela-bá 2012.10.13. 14:52:05

Bunker ? Minek ? www.logoszvilag.hu További szép napot !

rolls 2012.10.13. 15:07:23

Gyerekek! Hatalmas királyok vagytok! (és még el sem olvastam!) Az itt fanyalgók meg szánalmasak. A titkosságról meg annyit, hogy még a közelmúltban is le lett állítva, aki a P/50-ről
"mélyebben"
:))
érdeklődött.
Akkor ez már a csúcs??
Innen már nincs lejjeb/feljebb??
;)

sulcus (törölt) 2012.10.13. 15:40:07

@Thrasher: Ócska TEK-es,mert téged jól megfizetnek,attól még másnak lehet véleménye!
Szarjál SÜN-t!! :D

Amatőr 2012.10.13. 16:02:06

@komplikato: Nos engem ez a 12 óra vigasztal!
Mert én már csak esetleg egy árnyék leszek a falon, amikor az a 12 óra elkezdődik, és ami nagyon szar lesz! Megérdemlik!

Fikalnyik Eugén 2012.10.13. 16:17:21

Ez a blog kenterbe veri az összes index címlapos tákolmányt. Egymaga sokkal érdekesebb mint a többi, gratula.
Mellesleg izgalmas téma lenne, hogy a hatalom hova gondolta eldugni a polári lakosságot, mert ugye a belvárosiaknak ott volt a metró, mint óvóhely, meg egy csomó bérház pincéjében kialakított helységek amik boltnak lettek kiadva és 24 órán belül ki kellett volna üríteni(Érdekes felszólítás lehetett volna Bélanéninek, hogy pakolja össze a kacatját holnapra, mert atomvillanás van...:)
Szóval állítólag a budaiaknak az egykori Lipót - OPNI alatti pincék voltak kijelölve, a pestieknek meg pl. a Kőbányai Sörgyár körüli pincék, nem tudom ebből mi igaz?

hajdupeti fun 2012.10.13. 16:19:49

Ezek szerint már csak Horthy nem látta a "Horthy bunkert":))

danialves · http://smokingbarrels.blog.hu 2012.10.13. 18:44:05

@Fikalnyik Eugén: Én mindig is gondolkoztam, hogy a metró atombiztos óvóhelynek számít-e (mert néhány helyen elég közel van a felszínhez, pl. Újpest-városkapu), akkor eszerint igen?

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.10.13. 18:52:23

Gagyi az egész. A japánok, a németek, az angolok, meg az amcsik, na, azok tudtak bunkereket építeni.

rolls 2012.10.13. 18:53:32

@danialves:
Semmiképpen nem tekinthető a 3-as metró teljes szakasza óvóhelynek. Talán a Dózsa György út és a Klinikák közötti szakasz zárható hermetikusan. De a hozzáértők majd pontosítanak.

mybudapest · http://mybudapest.blog.hu/ 2012.10.13. 19:48:56

@rolls: "hermetikusan"... a metróalagút szerintem csak a robbanás túlélésére lett volna alkalmas, a sugárzáséra már nem. más dolog oxigént és vizet csinálni 300 főmuftinak mint 10.000 összezsúfolt embernek.

Gagyimami1 2012.10.13. 20:00:06

Mit tartalmaz a "várséta" költsége? Taxival mennénk és svédasztalos kajálás lesz?

Baldvogel 2012.10.14. 11:14:59

Nagyon jó a poszt, mint mindig. De telhetetlen vagyok: szívesen nézegettem volna kicsivel több képet (olvasni aztat nem tudok) és képaláírásokat is szerettem volna (hátha valaki felolvassa nekem). ;-)

Baldvogel 2012.10.14. 11:16:26

@Fikalnyik Eugén: "Mellesleg izgalmas téma lenne, hogy a hatalom hova gondolta eldugni a polári lakosságot"
Attól tartok be volt kalkulálva némi veszteség, úgy 95% körüli.

rolls 2012.10.14. 22:33:24

@Kara kán:
Gagyi, persze. A svájciakat meg kihagytad.

Püspök utcai gombaszedő · http://valogatott.blog.hu 2012.10.19. 15:47:09

Remek poszt, de ezt egy picit át kéne fogalmazni, mert se füle, se farka:

"...természetesen több lökésvédelemnek ellenálló, levegőszűrőkkel ellátott zsilipekkel és légóajtókkal tagolták fel..."

Tyeplica 2012.12.01. 12:21:27

Erről az állítólagos kormánybunkerről Jobbágyi határában van valami részletesebb infó? Csak azért kérdezem, mert néha járok Nógrád megyébe, ha látogatható, érdekelne az is.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.12.23. 14:12:31

@Tyeplica: Nem látogatható, hiszen ez a jelenlegi kormányóvóhely. A föld alatti erősség egyébként az Andezit fegyvergyár volt, amelynek a fedőneve Csokoládégyár volt. Ötszögű műtárgy, három emeletes, 6 kijárata van.