Az építkezés és a rombolás évszázadai

A Duna éke és a kommunisták vétke volt a budai palotasor elpusztítása

2012. augusztus 12. - don-kanyar

A Potzner Ferenc építész által jegyzett „Koncepcióvázlat a Budai Várnegyed jövőjéről” munkában jól látható a budai Duna-part egykori palotasorának részleges helyreállítási terve. Az egykor műemléknek számító palotákat nem világháború, hanem a kommunisták semmisítették meg.

Az elpusztult budai Duna-palotasor. (Fotó: Fszek.hu)

Az 1945-1947-es kármentő felmérések szerint Budapest 39643 épületéből 10323 maradt meg teljes épségében (26%) a főváros ostroma után.  18 686 (47 %) megsérült, 9140 (23 %) súlyosan megsérült, 1494 ingatlan pedig totálisan megsemmisült (4 %) a harcok alatt. A romeltakarítások során azonban nem 27 százaléknyi bérház és palota bontását rendelte el 1949-ben a kommunista szemléletű Országos Tervhivatal (OT) és a Fővárosi Tervező Intézet (FŐTI) -, pontosabban Vas (Weinberger) Zoltán polgármester, hanem politikai okok miatt 36 százaléknyit! A „proletárdiktatúra” szellemében elkövetett további értelmetlen pusztításnak esett áldozatául többek között a budai (középső) Duna-parti palotasor is-, amit Potzner Ferenc koncepciója alapján – talán egyszer majd visszaépített valamikor a mindenkori magyar kormány, vagy sohasem.

A Potzner Ferenc-féle rekonstrukciós elképzelés (Fotó: Építészfórum.hu)

Lánchíd utca 1-3.: a volt Kereskedelmi Minisztérium

 

Virtuális utunkat kezdjük a budavári Sikló lenti állomásától, az egykori Lánchíd utca 1-3 szám alól. Jelenleg itt egy lepukkant parkszerű zöldfelület található - hivatalosan a Statisztikai Park-, amelynek középpontjában 1974-óta Borsos Miklós „0” kilométerkője áll. Persze a nonfiguratív alkotás nem az első ilyen jellegű szobor itt: 1932-ben az akkor még teljes épségében állú és működő Kereskedelmi Minisztérium oldalfala mellett először Körmendi Frim Jenő mintázta Patrona Hungariae egy méter magas alkotása állt, amelynek jobb kezében a Szent Korona pihent. A Szűz Máriára erősen hajazó szobor természetesen nem volt ínyére a munkás-paraszt kormányoknak, így a műalkotás helyére 1953-ban inkább Molnár László messzibe tekintő munkást ábrázoló munkáját helyezték el.

A volt Kereskedelmi Minisztérium (Fotó: Fszek.hu)

Visszakanyarodva az 1948-ban felrobbantott egykori közhivatal épületéhez, a leírások szerint itt egykor Mátyás király reneszánsz stílusú lovardája állt, amelyet raktári funkcióitól megfosztva, 1861-1864 között építtettek át Gerster Károly és Frey Lajos tervei alapján egy tetszetős küllemű színházzá. Az angol gótika szellemében megszületett épület a Budai Népszínház keresztnevet kapta. A második magyar nyelvű fővárosi teátrum építésekor Pest és Buda lakossága nemtől és rangtól függetlenül önkéntes és ingyenes munkával végezte a földmunkákat és kőműves munkákat. A magyar nyelvű népszínművek a Bach-korszak elnyomása ellenére azonban nem hoztak sikert a Molnár György vezette teátrumnak, így 1862 nyarán a színház anyagi csőd előtt állt. Ekkor jelent meg azonban a színészi babérokra törő Apraxin Júlia grófnő, aki anyagi lehetőségeivel Molnárék támogatására sietett.

Az anyagi támogatásnak köszönhetően az intézményt 1867-1870 között átépítették. A teátrum repertoárjának nagy részét továbbra is a népszínművek és operettek alkották, amelyből a legsikeresebb a „Bem apó hadjárata” című darab érte el. Az előadás kedvéért ekkor bontották le a színpad hátsó oldalfalát, hogy a Gellérthegyen felállított ágyúk látványa és robaja elkápráztathassa a nézőket. A színház egyébként olyan kezdő, de kiváló tehetségeket nevelt fel, mint például Blaha Lujza és Jászai Mari.  Ettől függetlenül a világvárossá alakuló Budapest közgyűlése megadta az engedélyt az épület bontására, amelyre 1870. szeptember 16-án került sor.

A volt Kereskedelmi Minisztérium (Fotó: Fszek.hu)

Az épület helyszínét a Magyar Nyugati Vasút (MNyV) társaság szemelte ki magának, akik Wagner Sándor építészt kérték fel a négyszintes, eklektikus stílusú székházuk megtervezésére. Az épület 1870-1873 között épült fel. Annak ellenére, hogy céghez tartozott a stájerországi vasútvonalak 10%-a, valamint ők profitáltak az általuk építtetett győri, székesfehérvári, szombathelyi, celldömölki és a grazi vasútállomások bevételéből-, a társaság 1889-ben csődbe ment. Ingó-és ingatlanjaikat az osztrák és a magyar állami vasutak kapták meg. A hatalmas palotába 1890-ben költözött be a Magyar Királyi Kereskedelmi Minisztérium, amely 1944-ig volt „lakója” a Clark Ádám téri sarokháznak.

A korabeli filmfelvételek és fényképek alapján, illetve az 1947-es felmérés szerint a minisztérium épülete a „sérült” kategóriába került. Mivel azonban itt működött a „gyűlölt” Habsburg és a Horthy-rendszereket kiszolgáló, „ráadásul a magyar gazdaság tetemes részét a vesztes náci Németország és a fasiszta Olaszország szolgálatába hajtó” Kereskedelmi Minisztérium, így az épületet 1948-ban - állítólag moszkvai súgásra- inkább felrobbantották. Az épület eltakarítására adott hivatalos magyarázat persze nem ez a tény volt, hanem az a közlekedéstechnikai magyarázat, miszerint az egyszerű útkereszteződésből Scheuer Róbert tervei alapján körforgalom fog majd épülni. (Ez valóban így is lett.)

 

Lánchíd u 2.: a volt Népjóléti-, majd Iparügyi Minisztérium

 

A Lánchíd utca páros oldalának első telkét - a volt Kereskedelmi Minisztérium mellett- a Népjóléti Minisztérium palotája foglalta el. Ez a terület ma szintén „közpark”-, ami nem jelent mást, mint egy nagyobb parkolót, illetve egy szemetes zöldfelület ötvözetét. A Statisztikai Park „keleti” része itt valóban számszerűséget nyer a kutyagumik számát illetően.  

A volt Népjóléti, majd Iparügyi Minisztérium (Fotó: Fszek.hu, Fortepan.hu)

Az épületet egy katonai raktár déli szárnyának lebontása árán 1871-1873 között épült fel Barber Ágost és sógora, Klusemann Károly tehetős gőzmalom-tulajdonosok és sörgyárosok megrendelésére. (A Jászberényi úti Serfőzőházuk 1855-ben olvadt be a Kőbányai Serház Társaságba, amely 1862-ben lett Dreher Antal sörgyára.) Az apró sarokkupolákban végződő saroképület 1910-ben a Kerpely Mimi Alapítvány kezelésébe kerül, amely a gyógyszerészek anyagi támogatását tűzte ki maga elé. (A gyógyszer és a sör már ekkor rokon fogalmak voltak.) A társadalmi szervezet azonban 1920-ra oly annyira elszegényedett, hogy a palota tulajdonjoga az államé lett. A Knabe Ignác tervezte épület falai közé így először a Népjóléti, később az Iparügyi Minisztérium hivatalnokai költöztek be. A szoba- és a díszfestést Kaszás Mártonra bízta az állam. Annak ellenére, hogy a volt Barber-Klusemann-bérpalota meglepő módon csak 5 százalékos kárt szenvedett Budapest 1944-1945-ös ostromakor, az épület a kommunista hatalom – szintén politikai okok miatt- inkább 1948-ban felrobbantatta-, hiszen „hogy lehetett a 3 millió szegény országában népjóléttel foglalkozó minisztérium?”

Itt ragadnám meg a szót, hogy bejelentsem, hogy elindult a Falanszter kultúrtörténeti adatbázisa, az Urbface.com! A pár hónap múlva okostelefon-alkalmazásban is elérhető gyűjtemény a legteljesebb - első körben csak Budapest- ingatlanállományát dolgozza/dolgozta fel (feltöltés folyamatban)-, amelyek olyan csoportokba lett rendezte, mint pl.: Alkohol és buli-túra; Bordélyok és szerelmi fészkek; Bauhaus séták; Bunker-és barlangtúra; Náci és kommunista túrák; Gyilkosságtúrák; Híres emberek otthonai; lengyel, török és zsidó emlékek stb.

A fejlesztés célja az volt, hogy a magyar főváros legteljesebb kultúrtörténeti adatbázisa készüljön el, amit nemcsak a városukat szerető emberek, hanem a külföldiek is elérhetnek 10 nyelven. A mobil applikáció segítségével a turistáknak ugyanis nem kell nehéz útikönyveket és drága idegenvezetőket alkalmazniuk, illetve roamingot fizetniük, hiszen a GPS és a Wifi lehetőségeivel minden ingyenes lett és lesz. Szóval használjátok, olvassátok szeretettel az Urbface.com-ot.  

Lánchíd u 4.: a volt Lipthay-palota

 

Báró Lipthay Adalbert megrendelésére Unger Emil, majd annak krónikus betegsége miatt Ybl Miklós 1869-ben vázolta fel a háromszintes neoreneszánsz palota terveit. Az 1874-ben átadott épület díszítőfestéseit és freskóit Barabás Miklós készítette. Az épület első emeletén alakították ki az ebédlőt és a tálalót, ahonnan egy átjárószobán keresztül a földszinti konyhába lehetett jutni. A két helyiséget csigalépcső kötötte össze. A vendégszobákat a félemeleten képezték ki, amelyekhez külön melléklépcsőn lehetett feljutni.

A volt Lipthay-palota (Fotó: Fszek.hu, Urbface.com)

Az első emeleti dísztermet 11 olümpuszi istent ábrázoló pannó (Galathea, Apolló, Bacchus, Hypnos, Demeter, Pán, Ámor, Poszeidon, Zeusz, Pallas, Hermész.) díszítette. Az 1872-re elkészült olajképek Lotz Károly keze munkáját dicsérték. Az utód-, Báró Lipthay Béla műgyűjtőszenvedélyének köszönhetően - a palota többi termében reneszánsz kori (Tiziano, Raffaello stb.) festmények voltak láthatók.  Bár 1946-ban műemlékké nyilvánították a Budapest ostroma alatt alig megsérült palotát, a kommunista hatalom 1949-ben inkább lebontatta az épületet. A faliképekből csak a Zeusz, Poszeidon, Demeter, Apolló és Bacchus arcmásai maradtak meg az utókorra.

Lánchíd u 6.: a volt Zichy-palota

 

A Lánchíd utca 6-os szám alatt álló egykori tetszetős küllemű palotát gróf Zichy Rudolf megrendelésére 1873-ban építették fel. Az ingatlan az 1811-ben emelt Orsonits István szabómester és Löw-Beer Móric fakereskedő építette rokokó stílusú házak helyén épült fel. A klasszicista formajegyeket cipelő négyszintes ház egyik bérlője az a Hazay Gyula vezérigazgató volt, aki az Alagút szájánál megtelepedő Budai Takarékpénztárt is igazgatta. Az Ybl Miklós tervezte ingatlant – politikai okokból 1949-ben szintén leromboltatta a kommunista hatalom.

A volt Zichy-palota (Fotó: Fszek.hu)

Lánchíd u 8-10.: a volt Széchenyi-palota

 

A Zichy-palotától délre, a Lánchíd utca 8-10. szám alatt állt gróf Széchenyi Béla palotája. A házat szintén Ybl Miklós tervei alapján építették fel. A francia késő reneszánsz stílusjegyeket mutató háromszintes épületet 1871-1873 között épült fel.  Itt élt gróf Széchenyi Béla koronaőr, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) igazgatósági tagja, s főleg geográfus meg világutazó, négyszeres afrikai oroszlánvadász is, aki többek között tagja volt a Lóczy Lajos vezette híres Ázsia-expedíciójának is. Az épület másik ismert világutazója gróf Széchenyi Bertalan volt.

A volt Széchenyi-palota (Fotó: Fszek.hu)

A palota öt barokk stílusú épület helyére épült fel. A lebontott épületek közül kettő nevezetes: Griessbacher Erzsébet emeletes házát 1811-ben adták át Kimnach Lajos tervei alapján. A Pencz Antal építette barokk stílusú kapuzattal díszített ikerházakban pedig a híres Pencz-féle szappanfőző üzem működött. Politikai okokból a Széchenyi-palotát 1945 májusában robbantották fel.

Lánchíd 12.: a volt Fiume Hotel

 

Az épület helyén állt az 1686-os ostromban elpusztult Halászkapu és az ezt az építményt védő rondella. A katonai létesítményeket bár 1726-ban újjáépítették, ám a XIX. század elején a Dunagőzhajózási Társaság vezérigazgatója-, Matulay Max- egy sokemeletes bérházat építtetett a Hadügyminisztérium engedélyével a bástya helyére.

A volt Fiume Hotel (Fotó: Fszek.hu)

A Matulay-ház lebontása után, gróf Széchenyi Ödön 1868-1870 között Varásdy Lipót tervei alapján egy négyszintes szállodát építtetett fel a telekre,  amely eleinte Széchenyi nevet viselte. A hotel építőköveit Drasche Henrik téglagyára szolgáltatta. A népszerű szálló mind a 48 szobáját szecessziós mintájú kályhákkal szerelték fel. 1902-ben Reiprecht Alajos szálloda új tulajdonosa itt komponálta meg a budapesti nemzetközi szállodakongresszus indulóját. A hotelt 1910-ben először Corsóra, majd pedig Fiuméra nevezték át.

A volt Fiume Hotel (Fotó: Fszek.hu)

A palota előtt 1938-ban állították fel Madarassy Walter domborműves emlékkőjét, amely a hotelben gyakran megszálló Akseli Gallen-Kalella finn festőművésznek állított emléket.  Budapest ostromakor a szállóba német tisztek költöztek, akik a hotel pincéjében hatalmas mennyiségű lőszert halmoztattak fel. Bár számos bombatalálat érte a Fiumét, egyik löveg sem hatolt le a pincéig. A szemközti, Lánchíd utca 11-13-ban gyerekeskedő Tandori Dezső író írta a későbbiekben, hogy „ha az berobbant volna, akkor most én nem vagyok.” A súlyosan megrongálódott épületet 1946-1948 között bontották le. A Kalevala illusztrálásában világhírnevet szerzett skandináv festő domborművet 1978-ban faragták újra vörösmárványból, amely ma a Lánchíd u. 17. előtt áll. Bár a volt Fiume Hotel pincerendszerét betemették, egy innen induló hosszú alagút még mindig jól karban van tartva, amely a Várszínház alagsorába fut be. Remélhetőleg ez a műtárgy a Várbazár felújításával szintén megújul majd.

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr624707762

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

moTmeN 2012.08.12. 12:59:29

@ekszvájzed: ezek a berpalotak az epitesuk idejen nem a legmodernebb stilusban epultek?! Nem alltak ott korabban epult epuletek? Miert lehetne elvarni, hogy a XXI. szazadban XIX. szazadi epuleteket epitsenek?
Ugyanitt megjegyeznem, hogy egy szinvonalas szakmai blogba szerintem nem tul szerencses beengedni egy ilyen, barmilyen iranyba elfogult bejegyzest.

Fatal Error! System Halted! 2012.08.12. 12:59:41

@Stefánia kisasszony [teuto-nordikus parasztlány]:
és mindezt te finanszíroznád, te hibbant picsa?

Ja bocs tudom: el kell venni a vagyonukat a mocskos kocsinak és kicsiknek. Szegény fidesz és jobbik nem sok képviselője marad.

2012.08.12. 12:59:51

@Gera:

Azért pl. a Budai Várat nem sok mentette meg attól, hogy némi ásatás és kincsvadászat után a nagy büdös semmi, vagy esetleg vidámpark legyen a helyén, állítólag. Az már nem tetszett annyira drága moszkovitáinknak ... És lahet, hogy a budai villákat, alaposan bevédve megkívánták, de a kastélyok és kúriák vagy 60 éven át rohadtak miattuk.

Gera 2012.08.12. 13:00:21

@ekszvájzed: Mit csináljak, ha egyszer ez a véleményem? Én semmilyen épületet nem akarok oda és kész. Se régit, se újat, de 10 méter széles Fő utca 2-t 15 méteres épületekkel biztos nem. Egyébként külön röhejes a posztban ez a visszatérő "van helyette szemetes gagyi park" megjegyzés. Hát baszki azt nem a komcsik szemetelik össze itt napjainkban meg nem ők szarnak nagy ívben a karbantartásukra.

mrZ (törölt) 2012.08.12. 13:02:52

Legalább egy kicsit szellősebb lett a dunapart.

A sétányos/nyitott részek a legszebbek.

De jó is lenne ha a sztárépítészek és (megveszlekélősúlyra)pénzemberek nem a duna partot erőszakolnák meg.

2012.08.12. 13:06:14

@moTmeN:

Eddig se volt elfogult egyik bejegyzése sem. Amikor a Horthy alatt tervezett Dunapart-palotasori átalakításokat sorolja, hát épp ott röhögnek az elfogultak alatta, hogy: "Magyar Történelem Tornya", mi? Mintha nem érdemelne meg valahai históriánk egy emlékeztető épületet ...

Sose a bejegyzés elfogult itt, hiszen tudós ember módján csak tényeket sorol. Azzal van az elfogultaknak baja, hogy néha-néha becsúszik egy-kettő, amely alatt épp nem az őáltaluk elmarasztalni kívánt politikai oldalt lehetne cseszegetni, ez van.

Kopi3.14 2012.08.12. 13:16:42

A büdös magyarok, lerombolták a római csodákat. javaslom állíttassuk vissza mindet eredeti formájában.

2012.08.12. 13:19:24

@Gera:

Meg ezt is kérdem: a 20 év liberált Demszky alatt, aki tán ifjan dettó ott csápolt, főpolgink miért nem újíttatta fel, és nyittatta újra a BIP-et, például? Volt egy riport, amikor legalább megszemlézte ...

És a Vár-bazárt is mi a francnak nem lehetett legalább kívülről kipofozni, ha már úgysem jó semmire? Hát a BIP újjávarázslásával lehetne lélet ott is, pl. szórakozóhelyek, éttermek, butikok formájában.

Bezzeg a Ráckertet eladták luxusfürdő-hotelnek, ahová egyszerű pesti ember már be se teheti a lábát úgy, mint anno.

Jut eszembe még: és a Tabánban sincs már nyári ingyen koncert vagy 15 éve. Itt a pont: a régi Tabánt (+ Vízivárost), a budai Montmartre-t, 1931 előttről mindenki sajnálja, de az ottani, szabad ég alatti bulikat, 1974 utánról már szinte minden ifjonti lélek ...

Vagy a Fő utca ... A Clark Ádám Tértől a Margit-hídig élhetetlen, épp túl nagy a forgalom, vagy a rakpart lezárva. De ahhoz, hogy kiszélesítsék, gyakorlatikag bűntettet kéne elkövetni, hát ez van.

Gera 2012.08.12. 13:20:09

@ekszvájzed: Aztán végül csak megőrizték, de ez biztos csak véletlen, mert kurrrvára le akarták bontani az egészet. Nem volt rá idejük pár évtized alatt. Elárulom, hogy különböző sosem megvalósult idióta elképzeléseket bármely korból elő lehet rángatni.

A kastélyok lerohadtak, mert nem volt pénz a fenntartásukra. Merthogy a cél nem igazán kifejezetten a kastélyok államosítása volt, hanem föld-gyár-satöbbi, az ilyen épületekkel nem nagyon tudtak mit kezdeni. Ha nem államosították volna őket, akkor is lerohadtak volna, mert az nem megy, hogy valakinek elveszed a jövedelemforrásait meg a vagyona nagy részét, de a kastélyait tartsa fenn. Az államnak meg nem igazán volt ilyesmire elég forrása, ma sincs, akkor pláne nem volt. Amit a szovjeteknek adtak, azok meg pláne lerohadtak, mert a megszállókat érthető módon nem igazán izgatta a téma.

Egyébként ezek a 100-150 éves épületek szerintem olyan terhet jelentenek ennek az országnak, amitől soha nem szabadulunk meg. A bontáshoz túl értékesek, meg ugye műemlékek, tisztességesen fenntartani meg nem bírjuk őket, annyi van belőlük. Egy olyan korban épültek, amikor milliószám lehetett éhbérért melósokat találni, ma meg egy nagyságrenddel többe kerül a műemléki felújításuk, amit senki nem bír megfizetni néhány kivételtől eltekintve.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 13:21:19

@Cerberus üvölt Viktor fülébe:

A kommunizmus az egész országot tönkretette az emberellenes marxi és lenini eszmék alapján. Ennek az épületrombolás csak a csúcsa.

br17 2012.08.12. 13:21:29

@Stefánia kisasszony [teuto-nordikus parasztlány]: és a Kossuth teret vissza kell állítani az 1944 előtti állapotába!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 13:25:17

@Cerberus üvölt Viktor fülébe:

Ezek hamis érvek. Mit szólnál, ha kifosztanám a családodat, majd az elrabolt javak harmadát jótékonysági célra ajánlanám fel? Aztán pedig miután tiltakoznál a pofátlanságom ellen, kijelenteném, hogy az árvák szempontjai, akiknek jótékonyodtam fontosabbak a te önző érdekeidnél.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 13:27:36

@Don Quixote de la Ferko:

"Sosem az eszme rombol, hanem az, aki végrehajtja."

Nem éppen. A kommunizmus eszméjét hűen hajtották végre. Nincs antagonizmus.

Gera 2012.08.12. 13:29:31

@ekszvájzed: Mert nem volt rá pénz. Kevesebb az erőforrás, mint a rendbehozandó épület. A politikusok néha kiszúrnak egyet a listáról és adnak rá pénzt, megcsinálják, a többi meg rohad tovább. Persze egy idő után az is, amit felújítottak, mert a fenntartására nincs pénz és olyan funkciót meg nem találnak, amitől önfenntartó lehetne. A Várbazár éppen most került sorra, nagyon ideje volt, mer tényleg eléggé központi helyen rondítja az összképet.

2012.08.12. 13:38:06

@Gera:

Belegondolva: az 1918-1920 előtti Magyarországon, ill. az 1938-1945 előtti trianoni részén álló épületek ill. emberalkotta tereptárgyak 70-80 százalékát simán lehetne ma védett építészeti örökségnek, vagy műemléknek nyilváníttatni ...

Persze hogy boldogabb országokban erre bőven van pénz, SŐT a helybeliek közakarata és közadakozása is bőven segít a megőrzésükben és megvédésükben. Mert ott még örülnek is neki.

Itt azonban sikerült az emberekkel elfeledtetni ezt. Ma nem egy, de ezer Ráday Mihály is kevés volna ellensúlyozni ezt a belső rombolást. Hát nehogy már az a sok forgó idegen ne csak fesztiválozni-bebaszni-kurvázni, esetleg képtárnézni-balcsizni-fogorvosoltatni jöjjék már ide ....

Azonban megnézve, hogy a mi anyagi helyzetünkbe nem került, vagy abból már rég kilábalt környékbeli népek mit meg nem tesznek a magyar örökségért ... Szabadka központját épp most akarják ceausescuizálni, hogy mást ne mondjak, és Krasznahorka vára se csak a körüllakó cigók véletlen gyújtogatása miatt égett, kétszer is.

jujube 2012.08.12. 13:39:17

@Don Quixote de la Ferko: Köszönöm. Szó szerint ez az én véleményem is!

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.08.12. 13:40:17

@Cerberus üvölt Viktor fülébe:
@Don Quixote de la Ferko:

Azzal mert leírom, hogy ezeket az épületek 1946 és 1949 között a kommunisták politikai okok miatt rombolták le, pont nem én lettem/vagyok elfogult. A város történelmének súlyos hiánya fedezhető fel Önöknél, ha ennek az ellenkezőjét állítják. Tények ellen nem lehet vitatkozni, hiába is szeretnék Önök politikai (ős) szellemtársaikat felmenteni a XXI. században. Nem értem mi szükség erre a szerecsenmosdatásra, miért kell ennek a témának is aktuális politikai felhangot adni?

Kedves Cerberus! Azt hogy minden politikai okok miatt dőlt el, jól példázza, hogy a várban fellelhető József-palota 1953-ig munkásszállóként üzemelt, a vele szemben fellelhető volt Honvédelmi Minisztérium és Honvéd Főparancsnokság a KÖZTI központja volt 1953-ig, majd a folyamatos bontásokig 1987-ig. Az egykori Pénzügyminisztérium- amelynek küllemét lecsupaszították diákszállóként üzemelt tovább, a Belügy helyén egy darabig az ÁVÓ üzemelt, ma az MTA használja. A volt darabont testőrségi palotáknak csak a teteje égett le, mégis lebontották, sőt maga a testőrségi épület egy karcolás nélkül úszta meg az ostromot, s lám hol van most az épület? Tehát nem igaz az az állítása, hogy a kommunisták "megpróbálták az épületeket átmenekíteni".

Másrészt minden bejegyzésem levéltári kutatáson alapszik, ezért frissül ritkán a blog. Nem a hasamból beszélek, s nem vagdalkozom úgy, hogy nincs mögötte száraz tényhalmaz.

whale 2012.08.12. 13:51:08

@Gondolkodni Próbáló Birca: Most leírtad a manyup államosítás sémáját, vágod????:DDD

2012.08.12. 13:54:26

@Kopi3.14:

A "büdös" magyarokat vagy 8-10 különdéle identitású tranzit népség előzte meg eme nemes műveletben, a kérdéses időszak során, sőt akik korábban szorították defenzívába őket itten, azok is már épp elég derekasan dolgoztak a projekten, csak szólok ...

De tényleg jól mutatna itt egy-két originált és autentikus modorban rekonstruált római részlet, hát hajrá, benne vagyok. Ám attól tartok, hogy még a rómaiak sem ébresztenek kellemes emlékeket egyesekben, hiába múlt el már 1600 év, azóta is ... :)

whale 2012.08.12. 13:58:01

@Gondolkodni Próbáló Birca: Sehol. Éppen ez a dráma. Kevesen ismerik fel a narancsbőrbe bújt farkast.:)) Örülök, ha te igen...

Pepibubó 2012.08.12. 14:00:47

@don-kanyar: Öröm látni, hogy szakmailag is támadhatatlan cáfolatra képes ezzel a kommunista "cerberus" propagandamocsokkal szemben. Azonban én már többször találkoztam a fröcsögéseivel és csak szólok, hogy nem érdemes komolyan venni, hiábavaló fáradozás. Észérvekre nem képes mással, csak hazug kommunista propaganda klisékkel reagálni.
Például a Duna-part és a Budai várnegyed a Világörökséggé minősítését emlegeti, mint a kommunista diktatúra "érdemét", pedig ha jól emlékszem, éppen a kommunisták új szállodái miatt rezgett a léc, amikor megadták a Világörökség címet,de ezt Ön bizonyára nálam is jobban tudja.

emesz 2012.08.12. 14:01:22

Qrvajól elkomcsiztok/náciztok, de az senkit nem zavar, hogy az elmúlt 20 évben ideológiától függetlenül kb annyit romboltunk, mint előtte 100 év, egy forradalom és két világháború alatt? Hány műemlék épületet bontottak le a rendszerváltás óta? Hány épületet hagytak összedőlni, és hány olcsó, igénytelen, panelnél szarabb minőségű épületet húztak fel műemléki környezetben? De ahelyett, hogy belátnánk, hogy párthovatartozástól függetlenül kicsinyesek és igénytelenek vagyunk, és kellemetlenebb, mint fröcsögni. Nem érdemeljük meg ezt a várost és ránk is fog rohadni amíg mi boldogan elzsidónácikomcsilibsicigányozunk.

Kopi3.14 2012.08.12. 14:04:16

@Gondolkodni Próbáló Birca: a kommunizmust sosem valósították meg teljes valójában, az ugyanis annyira utópia. Nem ártana olvasgatni kicsit.

samot 2012.08.12. 14:05:45

@Cerberus üvölt Viktor fülébe:
" A visszaesés a 90-es években kezdödött"
Segitek,hogy megértsd miért nincs étteremre pénzed!Habàr egyedül is "kitalàlhattad" volna!
Azért,mert akkor kezdödött a kommunista politukus elvtàrsaid szabadrablàsa,privatizàltàk maguknak az orszàgot!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 14:06:14

@Kopi3.14:

Bárcsak igazad lenne! De sajnos tévedsz. Leninék sajnos megvalósították, majd a nyomukban még 25 országban. Kuba és Észak-Korea manapság is még kommunista rabigában szenved.

samot 2012.08.12. 14:06:42

@Cerberus üvölt Viktor fülébe:
" A visszaesés a 90-es években kezdödött"
Segitek,hogy megértsd miért nincs étteremre pénzed!Habàr egyedül is "kitalàlhattad" volna!
Azért,mert akkor kezdödött a kommunista politukus elvtàrsaid szabadrablàsa,privatizàltàk maguknak az orszàgot!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 14:07:50

@whale:

Szerintem aki gondolkozik, az észleli, hogy a Fidesz eszméi sokkal közelebb állnak a kommunista eszmékhez, mint a mai posztkommunisták eszméi.

dr. Bubó 2012.08.12. 14:09:38

nyugalom Nertársak! nyugalom...

a szegénység... ez a probléma... az ijjen lecsúszott 1/2(?)ázsiai banánköztársaságokban ez van...

majd ha megint polgárosodunk majd lesz gazdagság megint
mint 1867-1910 között a dualizmus demokráciájában

csak anyni a dolgotok hogy a komcsi náci feudális csürhét ("elit", vagy most egy pártba tömörülve FIDES MAFIA) eltakaríccsátok örökre a színről... most egy kupacban vannak... most könnyű...

jozicsenko 2012.08.12. 14:10:03

@Cerberus üvölt Viktor fülébe: nettó baromság, amit írsz...

korábban leírták: a bérházak tulajdonosai kiadták és felújítoták / karbantartották /karbantartatták a házaikat

mert nekik abból volt jövedelmük

a védenceid meg 89 után megvették a lakásokat, de nem fizetnek a fenntartásért: egy belpesti nyugdíjas sem fog kiköltözni csak azért, mert olcsóbb a külvárosban (panelben?) élni és nem kell a tatarozással foglalkozni.
inkább jöjjön az önkormányzat és újíttasson az fel mindent (amit adóban te fizetsz majd ki)

akkor már véget ért a kommunizmus, vagy nem?

a statisztika meg leírta az elején: 23% súlyosan sérült, 4% megsemmisült, de nem 27, hanem 36% lett lebontva -ami meg megmaradt, azt teljesen másra használták: a komancsok pockok, akik lelakják és tönkreteszik amit elrekviráltak: nem a sajátjuk, nem érdekük fenntartani/vigyázni rá (valszeg ezért is bukta be 89-ben: a közöst használni jó, vigyázni rá már nem jó)

whale 2012.08.12. 14:24:28

@Gondolkodni Próbáló Birca: Akkor viszont kijelenthetjük, hogy a magyarok kommunizmust óhajtanak. Hiszen 2/3-ot adtak Kádár szellemi örökösének. Ezért nincs ennek az országnak jövője...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 14:31:37

@whale:

Ez tény. A magyarok többsége antikapitalista érzelmű.

Cerberus üvölt Viktor fülébe 2012.08.12. 14:35:54

@don-kanyar: OK, hivatkozz levéltári dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a házlebontásoknak politikai oka volt.

Ha az arány eléri az 1%-ot, megkövetlek.

Én elfogult vagyok, de legalább vállalom.

Te pedig egy jobboldali bértollnok, aki semlegesnek tünteti fel magát.

HgGina 2012.08.12. 14:41:47

@ekszvájzed: milyen parlamentereket? Mondjuk azt a Steinmetz kapitányt, akiról azóta már régen tudjuk, hogy a hírneves Guszevhez (utca volt róla elnevezve) hasonlóan sohasem létezett?

HgGina 2012.08.12. 14:44:50

@Gondolkodni Próbáló Birca: igen, a mai posztkommunisták eszméi a régiekhez nem közel állnak. Nem közel, hanem teljesen azonos helyen. Megegyeznek.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.12. 14:55:10

@HgGina:

Pont ellenkezőleg. A mai posztkommunisták szinte semmiben sincsenek a kommunistákkal egyező állásponton.

csabakirályfi 2012.08.12. 15:03:28

@Stefánia kisasszony [teuto-nordikus parasztlány]: Ne izgulj, már javában folyik a Horthy-féle békeévek újjávarázsolása, mire elkészül, egész Magyarország visszakerül az eredeti állapotába, gróf Tisza István már meghalt, de Kata leszármazottja is megteszi...
Mintha a Horthy dédunokának viszont meg kellene keresztelkedi, ez lehet, kicsit húzós lesz és megkéseti a projectet...

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.08.12. 15:25:30

@Cerberus üvölt Viktor fülébe:

Atyaúristen! "Jobboldal bértollnok" lennék, mert tényeket közöltem? Érdekes, sőt inkább már nevetséges megközelítés ez a kijelentés a történelemnek. Ilyen "tudományos" véleményért, kicsavart okfejtésért minden magára adó egyetem azonnal kirúgná elborult elméjű hallgatóját. Feltéve, ha már túljutott a pótérettségin, s apuka anyagi patronálásának köszönhetően felvették ezzel a Don Quijote-i meddő szélmalomharc-szemlélettel valahová. Nyugodtan írhatja a nevemet kisbetűvel-, mint tette- de attól, hogy "lenemecsekez" az is csak azt bizonyítja, hogy én vállalom a saját nevem az írásomért, ön pedig egy sokat mondó nick mögé menekül, amivel nem is lenne baj, csak ne írna össze ennyi sületlenséget.

Íme a kért levéltári anyag és fondjai:

1.BFL OT 1947/T346/4
2.BFL OT 1948/I143/112
3.BTM XIX. 1950/4/3 3-as doboz
4.OSZK Csf. HDM/2-001 53-es doboz
5.OSZK FŐTI-MKP 1949-11-1/II.
6.BTM BP/1952-XI-MKP- jelentések III.-XXII.
7.MOME TF 4. évf. II./3 BP-Vas Zoltán/rehab.

Ui. Jó kutakodást, illetve ha a következő hozzászólása is pocskondiázó és vádaskodó lesz, akkor érzékeny búcsút veszünk egymástól-örökre. Köszönöm

Kicsi Kacsa 2012.08.12. 15:38:39

Ez mire jó? Ez az egész marakodás?
Jó volt olvasni a posztot - mint ahogy eddig is olvastam -, de ez a fröcsögés jobbra-balra... tudja fene, nekem nem hiányzik.
Leventének üzenem, hogy további sok-sok kutakodást kívánok a levéltárakban! Érdekesek a cikkei, én szeretem olvasni őket!

whale 2012.08.12. 15:40:36

@HgGina: Az a zavar a fejekben, hogy a valódi posztkomcsikat nem a szegfű jelzi, hanem a narancs. Csak ügyesen álcázzák magukat, bár már pár éve tisztán látszik a fog fehérje. A szegfűsök meg azt hitték,hogy itthon vevők lesznek a nyugatos kapitalizmusra. Qrva nagyot tévedtek. Viktor mondja jól, fél-ázsiai csürhének nem való polgári demokrácia. Néz rá, mint paraszt a zsiráfra. Ezt az ostobenkó, provinciális gondolkodást lovagolja meg viktor. Jól ismeri, hiszen a sajátja...

whale 2012.08.12. 15:43:13

@don-kanyar: Mindenesetre minimum érdekes a don-kanyar nick. a holokauszt mellett a legnagyobb bűne volt annak a rezsimnek. Nem is értem, ilyen nickkel hogy lehet a jobboldalon állni???? Vállalhatatlan....

esef 2012.08.12. 15:48:03

@br17:
a kárpát-medencét meg kérjük vissza 895/896 előttiek szerint visszaállítani! magyarok vissza ázsiába! hiszen megmondta a vezér...

Before · http://azbeszt.blog.hu 2012.08.12. 15:53:06

Biztos én nem értek hozzá, de nekem például sokkal jobban tetszik így, ahogy most van. Ezek az épületek ráadásul jellegtelenek, semmilyenek voltak, bármelyik körúti bérház hasonlóképp fest.

apanna 2012.08.12. 15:56:55

@Cerberus üvölt Viktor fülébe: " Talán az egykori cselédek és a nyomorgó bérlők szempontjai is számítanak, nemcsak a volt háztulajdonosoké."

Elképzelem ahogy a te kecódba beraknak egy családot. Be szép is lenne, és te hogy örülnél.

apanna 2012.08.12. 15:58:25

@whale: Nem fogadott a pszichiátered? Itt hiába keresed a megoldást..

2012.08.12. 16:01:07

@HgGina:

Vicc volt, okoska ... próbálván célozni arra, hgy csak kitalálták őket, vagy nem is az történt, és nem is úgy ... Ne légy már ilyen fanatikus, mikor csak a meséket cincálom, és a ballib vádakat pöckölöm le előre ...

@esef:

Éppen eléggé szépen munkálkodnak dicső jóakaróink ezen már vagy 90 éve ... Ha akarsz, segítsél csak nekik, rajta.

Vissza ám, de csak félázsiába ... És innentől az Urálig ez még Európa, csókolom. Nem én találtam ki, így áll a föcikönyvben. Az Urál mögül meg már vagy 2000 éve előjöttünk, ha esetünkben a finn-ugor tanok igazak ...

A "vezér" (franc se tuggya, kinek a vezére ez a ma uralgó félnótás majom, a fletó méltó haverja), pedig tudtommal nem is ezt mondta, dehát az egészázsiaiaknak ez egy bizonyos szint után már úgyis minegy ...

apanna 2012.08.12. 16:04:30

@Cerberus üvölt Viktor fülébe: Láttam a budai oldalt pusztulni. A régi rendszerben sem tettek semmit, hogy megóvják az állagot.
Nálunk a helyi önkormányzat legnagyobb gondja, hogy egy első világháborús szobrot felállítsanak eredeti helyére, egy teljesen felújított tér közepére, ahol jelenleg nincs is helye.

Majd csak túléljük, ahogy a szocreál stílust is. Annak is megvolt a maga bája..

2012.08.12. 16:09:53

@Gondolkodni Próbáló Birca:

Valóban, hiszen épp a mai posztkomcsik, a mára nagyrészt elgyurcsányosult maszopék felejtették el szépen az antikapitalizmust, és az antiimperializmust, felvéve helyette szadeszes sugallatra az immár teljesen elmebeteg gyűlölködéssé fajzott antifa gondolatkör teljes egészét, és minden maradék űrt azzal töltöttek ki, amit a "döntsd a tőkét" hiánya okozott ... :) Csoda-e hát, ha ezek után a fityisz és társai törnek be az idegentőke- és pénzember-ellenes, üresen hagyott eszmeköri szegmensbe?

whale 2012.08.12. 16:12:01

@apanna: Ahogy elnézlek pszichiáterre neked van inkább szükséged.... Érvek? Elfogytak, vagy nem is voltak?

whale 2012.08.12. 16:32:38

@ekszvájzed: Nem csoda, csak ne játsszák az antikomcsit, mert már annyit röhögtem rajtuk, hogy fáj az oldalam...:))) Tessék szépen zászlóra tűzni Marxot, aztán hajrá! A sok birkának mindegy, csak a zsebführer vezesse őket...:DDD

whale 2012.08.12. 16:33:40

@ekszvájzed: Illetve akkor ezek szerint vállaltan szimpatizálsz a fityisz komcsi retorikájával? Komcsi-e vagy?:)))

2012.08.12. 16:50:48

@whale:

Csak annyira vagyok komcsi, amennyire te meg náci ... Az ilyenek miatt vagyok inkább ott, ahol te sejted, még ha nem is így van.

De ha neked annyira tetszik az a szervezett és irányított országrablás és -pusztítás, ami már majdnem 100 éve szinte szabadon folyik, némi megszakítással, hát ne habozz, és támogasd nyugodtan, én már akkor se fogom a ballibet komázni többé.

Röhögj csak, cseszd meg, csak azon a mára az ország gyűlölői által szépen összehozott gyarmati nyomoron röhögsz, amiből a hozzád hasonlók táplálkoznak, és csak ilyen beteg lelkű fityiszes majmokat hagynak meg alternatívának, miután az értemeseket, örténelmi hagyományaikhoz híven vagy elüldözték, vagy elmeháborodottá alázták ...

Oszt' itt sírnak műkönnyeket, a Horthyék alatti nyomor miatt, amit már elfeledettek a híveikkel, hogy valójában kik is okoztak. Ennyit erről a röhögő, kárörvendő, uszító stílusról, amiért külön kiszerettem a ballib rizsából, anno.

Amatőr 2012.08.12. 16:55:33

@champagneM: Párizsban még nem voltam. Biztos szép, de soha nem fogom megérteni, hogy minek kellett elcsúfítani a Louvre udvarát avval az rémséges üvegtákolmánnyal.De ez már legyen a franciák gondja.

Ami ellenben jobban fáj, az a napjainkban is folyó szisztematikus városrombolás Budapesten.
Bár a háború óta nem épült egyetlen, bédekkerbe illő létesítmény sem széphazánk fővárosában, a rombolás napjainkban is töretlen lelkesedéssel zajlik. Évszázados, esztétikus építmények válnak az önkormányzat(-ok) és a tőke martalékává, hogy a helyükre undormányos üveg-beton förmedvényekkel csúfítsák elődeink hagyatékát. A mai magyar építészet a szakma szégyene. Elég végignézni a pesti rakpart új létesítményein. A hídról lejőve nézem a Művészetek Palotáját. A tőle mintegy száz méterre lévő Közvágóhíd portásfülkéjében több az esztétikum, mint ebben az ocsmány betonraktárban.

2012.08.12. 17:04:01

@Amatőr:

Bárcsak ez lenne a végszava, és legméltóbb lezárása ennek a posztnak. Minden maradék pont ott van ...

Szittyakürt 2012.08.12. 17:07:18

Jó szar poszt volt.
Azért azt el kell ismerni, hogy a komcsik nem voltak nagyon igényesek, ha az épített környezetről volt szó. (pl. A bérházak kapui, homlokzatai, hogy mást ne említsek.
Pechünkre Budapestet nem az angolok, vagy amerikaiak foglalták el, hanem a ruszkik. Bár lehet, hogy ez mellékes is (lásd: Monte Casino, Drezda). Annyit talán be kellene látni, hogy tettünk mi eleget azért, hogy jó hosszú ostroma legyen a fővárosnak. Szép hosszú összfüggésekből áll össze az egész. De ez nem változtat a tényen semmit: Úgy néz ki, mintha Budapestet az elmúlt kb. 65-70 évben kizárólag hazaárulók és kalandor diletánsok irányítanák. A vicc az, hogy mindegyik csirkefogónak megvolt, megvan az agymosott szurkolótábora.

piefke 2012.08.12. 17:32:04

"talán egyszer majd visszaépített valamikor a mindenkori magyar kormány, vagy sohasem." a XXI. században ne építsünk már XIX. sz-i épületeket! Nincs talán elég kiváló mai építészünk?

Más: Vas Zoltánt leweinbergerezi a szerző - gondolom, ez egy kis szalonzsidózás akar lenni?

Tamás(Ottawa) 2012.08.12. 17:51:14

Köszönet az írásért, érdekes volt! Várom a következő hasonlóan színvonalas bejegyzést. Talán hasznos lenne ezentúl a kútfőket mindjárt a blog végén felsorolni.
üdv...

Tamás(Ottawa) 2012.08.12. 17:56:56

@piefke: Biztos vannak kiváló építészeink ma is, de lehet, hogy a megrendelőkkel van a baj: nem engedik kibontakozni őket.
Más: Nekem inkább úgy tűnik, hogy szalonwikipédiázással állsz szemben:
hu.wikipedia.org/wiki/Vas_Zolt%C3%A1n

2012.08.12. 18:04:18

@piefke:

Nincs. Vagy jól elbújtak, vagy esetleg nyugaton még meg is fizetik őket ...

Építhetsz akár még te is ide ennyi erővel XXIX. századiakat, de attól tartok, hogy liberálisék inkább mégsem azokba mennek be művészi fotókat csinálni, sőt még romkocsmázni se ... Mi annyira gyűlöletes a mai huszon-harmincéveseknek a régi idők szépségén, képtelen vagyok felfogni ...

(Nyugi, pl. a vadiúj Nemzeti Színházról is aláírom, hogy rakás fos. Pedig azt aztán, ugye, nem "modernék" csinálták ... Igaz, az eggyel korábbinál azért klasszisokkal szebb, de a benne játszott ultrabarom, hazug és pervez fasságok is sokat rontanak rajta ...)

És. Én meg le-eisenbergereztem a pétergábort, na nű, akkor meg mi van, ezt már meg sem említjük, csókolom?

2012.08.12. 18:08:27

@piefke:

Bocsika:

"ennyi erővel AKÁR MÉG XXIX. századiakat IS ..."

"pervez" helyett pedig "perverz"

Más hiba nincs :)

58múltam 2012.08.12. 19:27:00

@Stefánia kisasszony [teuto-nordikus parasztlány]:
1. Mi van azokkal az épületekkel, amelyeknek a helyén a cikkben említett házak épültek? Nem azokat kéne inkább visszaépíteni?
2. A kommunisták valóban veszélyesek voltak, amikor teljhatalmat kaptak-szereztek maguknak. Például államosították az OTI-t, az iskolákat, stb, átírták az alkotmányt, a "megbízható" embereiknek adták a vállalatokat, kitermelve a saját elitjüket, megszüntették a nekik nem tetszó sajtót, művészeket, egyházakat, stb. Mindenféle módokon lehetetlenné tették az ellenzéküket, pártokat. Kinevelték az őket dicsőítő újságírókat, festőket, stb. És mindehhez egy részint cukormázas, szépelgő, részint harcos ideológiával bolndították a jónépet.
3. Azon is el lehetne gondolkodni, hogy miként kerültek ezek a házak olyan állapotba, hogy szóba jöhetett az elbontásuk. Legalább Amerikának nem kellett volna hadat üzennünk, talán nem bombáztak volna olyan vehemensen...

Anti Anyag (törölt) 2012.08.12. 19:57:23

@58múltam: Nem tudsz olvasni? Az épületeket csak kis kár érte.

Filhipposz 2012.08.12. 20:06:56

@Don Quixote de la Ferko: Drága szerencsétlen, eltévedt polgártársam!

Ha Európa egyesült nemzetei - német vezetéssel - nem intéznek csapást a bolsevista rémre, ezek a paloták, sok másikkal együtt, már 1940-ben sem álltak volna. Történelemmel kapcsolatban kissé óvatosabban nyilatkozz.

Filhipposz 2012.08.12. 20:12:07

@58múltam: Akkor most elmondom neked. Az úgy történt, hogy a Német Császárság végső elkeseredésében, dupla vagy semmi alapon elkövetett egy óriási hibát. Hatalomra juttatott a világ legnagyobb keresztény országában egy őrült félzsidó ügynököt, akinek nem titkolt célja volt, hogy vérbe és tűzbe borítsa a világot. Az események innentől megállíthatatlanul pörögtek, egészen a 2. háborúig és az azt követő vészkorszakig.

Filhipposz 2012.08.12. 20:17:36

@Grabbe: Ezt most komolyan kérdezted? Ha igen, keress rá. A volt Hadügyminisztérium helyére a tetvesek egy összegyúrt A4-es papírgalacsint akartak-akarnak építeni. Ezt nevezik haladásnak. Csak a kerületi önkori hősies kiállása akadályozta meg - átmenetileg - ezt az eszeveszett rombolást.

Filhipposz 2012.08.12. 20:22:30

@piefke: Nem tudom, miről beszélsz, de úgy látom, igazi született szalonhülye vagy. Nemhogy kiváló, hanem semmilyen építészünk sincs, kis túlzással. Ahogy a művészet meghalt, vele halt az építészet is. Ezt nem venni észre akkora otrombaság, mint az 56-os vasoszlopokat műalkotásnak nevezni.

Az, hogy egy tádzsikra azt mondjuk, hogy tádzsik, az szerinted szalontádzsikozás, gondolom, te barom.

batman8123 2012.08.13. 01:22:56

Csak a pontosság kedvéért: a Lánchídnál a régi útkereszteződés helyett kör alakú alárendelt útkereszteződés épült, amelyben az Alagút és a Lánchíd forgalma élvezett elsőbbséget. Ez az idióta és megtévesztő álkörforgalmi megoldás évtizedekig keserítette a közlekedők életét.
Gyakorlatilag arra volt jó, hogy balesetveszélyes helyzeteket teremtsen, akadályozza a forgalmat és kerülgetni kelljen a tér közepére virágágyásból formált vörös csillagot.
A rendszerváltás után a csillagot eltüntették, de az ostoba forgalmi helyzet még évekig megmaradt, míg végre sikerült rendes körforgalommá alakítani.

whale 2012.08.13. 05:35:01

@ekszvájzed: "Igaz, az eggyel korábbinál azért klasszisokkal szebb, de a benne játszott ultrabarom, hazug és pervez fasságok is sokat rontanak rajta ...)"

Olyanok, mint az Ember tragédiája?:DDD Próbáld meg levenni a szemellenzőt, sokat segítene...

whale 2012.08.13. 05:38:22

@Amatőr: Érdekes, a nemzetközi építész szakma ezt máshogy gondolja. Gondolom a csicsás, mucsai paraszt, "eklektikus" Nemzeti Színházra viszont lelkesen bólogatsz, igaz?:)))

whale 2012.08.13. 05:41:16

@ekszvájzed: "Csak annyira vagyok komcsi, amennyire te meg náci ... "

A komcsinak nem a náci az ellentéte, csak szólok, sőt! Gyönyörű példáját mutatod a súlyos zavarnak, ami az emberek fejében van az ideológiákat illetően. Olvasgass Márait (tudod, nem csak hivatkozni kell rá a "nemzeti" oldalon...:)))

whale 2012.08.13. 06:55:33

@58múltam: "2. A kommunisták valóban veszélyesek voltak, amikor teljhatalmat kaptak-szereztek maguknak. Például államosították az OTI-t, az iskolákat, stb, átírták az alkotmányt, a "megbízható" embereiknek adták a vállalatokat, kitermelve a saját elitjüket, megszüntették a nekik nem tetszó sajtót, művészeket, egyházakat, stb. Mindenféle módokon lehetetlenné tették az ellenzéküket, pártokat. Kinevelték az őket dicsőítő újságírókat, festőket, stb. És mindehhez egy részint cukormázas, szépelgő, részint harcos ideológiával bolndították a jónépet. "

Tökéletesen ábrázoltad a Fidesz - és az ő prófétája, ovi:)) - országlását...:DDDD
JOBBANTAK, ÉBRESZTŐŐŐŐ!!!!!!!!!!

Grabbe · http://www.hirstart.hu/ 2012.08.13. 10:06:21

@Filhipposz: Ezt sajnos nem tudtam!

Tudnál valami olyan linket küldeni, amely ennek a konkrét újjá/átépítési terveivel foglalkozik?

Bár szerintem nem egyre gondolunk. Én is emlékszem ezzel kapcsolatban egy olyan tervre, amely az alapot meghagyva egy üveg-valamit épített volna az épület tetejére, de végül ezt a tervet elvetették.

Nekem ezen a látványterven az tűnt fel, hogy láttam a volt Hadügyminisztériumot is a terven, sárgával beszínezve, tehát azzal is akarnak kezdeni valamit...

2012.08.13. 10:29:04

@whale:

Tudod te jól, hogy ha egy perverz fasz rendezi akár a Tragédiát is, az az ő keze alatt egy perverz faszság lesz, drága röhögőkém. Ne fárasszuk egyást már, ha kérnem szabad.

A komcsi-náci párhuzamot pont az ilyen csúfolkodó óvodás hülyegyerekek erőltetik a társadalom kommentelő részére, hát tán ne csodálkozz. Főleg hogy csak az a célod, hogy idegesítsd az embert ...

Ha nem tetszem, ne szólj hozzám, nem téged bántalak, de ha magadra veszed, nem mondom, hogy ne tedd ... :)Tán meg is érdemled, te, aki szerint komcsi az, aki olyanokat ír, mint én ...

Amatőr 2012.08.13. 10:36:47

@whale: ""Érdekes, a nemzetközi építész szakma ezt máshogy gondolja. Gondolom a csicsás, mucsai paraszt, "eklektikus" Nemzeti Színházra viszont lelkesen bólogatsz, igaz?:))) ""

Tévedsz!
Mint azt az előbbiekben leírtam; a háború óta egyetlen méltó építmény nem született Budapesten. A nemzeti színház éppoly gagyi, mint a Lehel piac, vagy a plázák, vagy az irodaházak, vagy az összes lakótepcsi.

Egyébként számomra indifferens a nemzetközi építészszakma véleménye ( magyarul tojok a véleményükre). Én élek itt kétmilliomod magammal és kénytelen vagyok nap mint nap látni tehetséges elődeink munkájának elpusztítását. A Milleniumra felépült város gyönyörű, amit pedig a háború meghagyott, azt vétek, bűn, gazemberség lerombolni. Különösen úgy, hogy csak megközelítőleg hasonlót is képtelenek helyettük építeni.

Az új otrombaságaikkal pusztítják a városképet; legújabb kiszemelt a Hősök tere, ami egyébként egy esztétikus kerek egész és amibe
most az úgynevezett szakma belerondít.

Persze a szomszédban a Felvonulási tér is régi kihívás; évtizedek óta folyik a szisztematikus csúfítás; sztálin, lenin, tanácsköztársasági emlékmű, díszemelvény a komcsiktól, semmire sem jó homokos óra és ordenáré 56-os emlékmű az elmúlt két évtized politikájának a csigataknya, amit elhaladtában a város arcán hagyott.

Jártomban látom; a szlovákoknál, a cseheknél, a sógoréknál, a németeknél, és szerte Európában, hogy harmonikus, emberi léptékű környezetet igyekeznek kialakítani, azaz lakható életteret, harmonizáló épületekkel, műalkotásokkal. Mert erre van igény arrafelé.
És szerintem nálunk is. Amire meg a felelőtlen politika és az önmegvalósító (önfertőző) építész szakma tojik.

Az elmúlt hét évtized hazai tanulsága; az egyik kutya, a másik eb.

Amatőr 2012.08.13. 11:06:48

@Filhipposz: ""Az úgy történt, hogy a Német Császárság végső elkeseredésében, dupla vagy semmi alapon elkövetett egy óriási hibát. Hatalomra juttatott a világ legnagyobb keresztény országában egy őrült félzsidó ügynököt,..."""

Hát ez ebben a formában nem teljesen igaz! Sőt!
Hitlert a velejéig romlott német politikai és gazdasági elit juttatta hatalomra. És ez örök tanulság minden regnáló hatalomnak; abban sem lehetnek biztosak, hogy holnap reggel felébrednek, nemhogy a cselekedeteik következményeivel mit idéznek elő.

whale 2012.08.13. 11:07:11

@ekszvájzed: Talán először olvasd el az mű vonatkozó részét-az sem baj, ha az egészet ismered:))-vesd össze a látottakkal-mert ugye megnézted az előadást és nem csak a jobbos hörgőkórust szajkózod?:))-és utána alakíts ki SAJÁT véleményt. Ha ez mind megtörtént, releváns a véleményed. Addig lófasz...

"A komcsi-náci párhuzamot pont az ilyen csúfolkodó óvodás hülyegyerekek erőltetik a társadalom kommentelő részére, hát tán ne csodálkozz."

Mármint te?:) Mert, hogy én nem állítok ilyen fasságot-sőt!-az qrvaélet...

"Főleg hogy csak az a célod, hogy idegesítsd az embert ..."

Az a célom, hogy minden lehetséges fórumon elmondjam a véleményemet és így küzdjek az ostobaság, a közöny és a komcsi szellem ellen, ami most éppen narancs színű álruhában, nemzeti színű pántlikával él tovább a társadalomban sajnos...

2012.08.13. 11:14:21

@whale:

Ez a stílus, meg a hozzá való, tök mindegy, hogy értelmesen, vagy sem, de kicsavaró "logika" valahol központilag ki van neked adva?

Hogy minden rosszként bemutatott dologból hozd ki végszónak a fityiszt, mert ugye minden rossz dolog a világon csakis arról szólhat, s még csak véletlenül se másról? Erre állítottak rá, mert csak ehhez értesz?

Szólj, ha másként lenne, mert eddig az egész általam itt látott munkásságod szinte másról se szólt ...

Szar ügy, hogy minden, amit eddig a '90 előtti urakról mondtak, nem lett jobb attól, hogy a fityiszes-kádéenpés vadbarmokra is egyre inkább vastagon ráhúzható, de attól még nem lettek a te hites uraid se szebbek, hiába is festik magukat.

Tudod, nem véletlenül utálják a maszop-szadesz-elempé beltenyésztett bűnbandáját is, még mindig épp elég sokan, és még mindig nem egy párt propagandájának hatására, mint ahogyan én sem.

2012.08.13. 11:20:16

@whale:

Nézd, valahol ugyanezt gondolom a fityiszről, akárhogy is. És a pántlikás dologgal tökre egyetértek.

Csak én máshonnan jutottam idáig, és már túl sok ilyenbe botlottam, mint te, ez van. Ezért ítéllek meg így ...

Nem rosszabbak ők az elődeiknél, egy ezrelékkel sem. Én meg így látom, mert az a bagázs is csinált ezt-azt, vastagon.

Úgyhogy ha nem akarod az ezt sem elfelejtő embert bosszantani, inkább ne tedd, de ne röhögd ki talán ok nélkül, jó?

2012.08.13. 12:19:04

@Amatőr:

Totálisan veled értek egyet. Ennél szebben megfogalmazni ezeket én sem tudtam volna.

A német szituról még: egyébként a korabeli helyi nagyiparosok közül nem mindenki (Krupp, Porsche, stb), ám a bankosok közül mindenki héber identitással bírt, a legjobb tudomásom szerint.

És úgy szól a népi tétel, hogy azok pénzelték volna a sárvérű :) Adolfot, hogy a kapitalizmusukra nézve veszedelmes, és főleg az összeomlást követő káosz, majd a világválság során nekiszabaduló, Németországban igencsak erős komcsikat visszaszoríttassák vele.

(Aztán ezt aki akarja, elhiszi, aki nem, nem. Hiszen a náci (kispolgári-lumpenproletár) propaganda a kőgazdagokat se kímélte, s közülük is főleg a zsidókra fújt, és sokszor érte fenyegetés őket is ...)

Hozzáteszem, hogy azért a jóvátételként elkobzott ill. megszállt anyagi forrásaik, iparvidékeik (Ruhr, Saar, de még Elzász is), és gyáraik is nagyon hiányoztak nekik, és a pamacsbajusz többek között pont azok visszaszerzését is ígérte.

Hálából pedig, az anyagi támogatásért cserébe ő is szépen elbánt a pártján belüli "balosokkal" (SA és vezérkara, a hosszú kések éjszakáján) hogy ne ugráljanak az általuk elképzelt államosításokért, a munkástulajdonért, a korporatív államért, á la Mussolini, meg a szociális reformokért ...

Legalábbis én ezt a sztorit így szedtem össze.

Filhipposz 2012.08.13. 21:19:45

@Amatőr: Ajjaj, amatőr....

Hitler hatalomra jutásával kapcsolatban ajánlom figyelmedbe Göbbels naplóját. Mindenféle német elit ellene volt, a liberálisok által teremtett káosz és a nép végső elkeseredése teremtett nekik alkalmat, amit meg is ragadtak.

Én természetesen Leninre utaltam.

Filhipposz 2012.08.13. 21:30:47

@ekszvájzed: Akkor még szedegesd egy kicsit, angyalom.

Ahhoz mit szólsz, hogy AH aktív tagja volt a Berlini Tanácsköztársaságnak, legfőbb csodálója, Mussolini pedig először szocialista, majd kommunista újságíró, majd párttag, sőt vezető volt? HOgy a nemzetiszocialisták az utolsó pillanatig szocialistának, népinek, forradalmárnak gondolták magukat, akik a világot kifordítják a kapitalista kényszerpályáról? Ahhoz, hogy ilyen fölényesen nyilatkozgass róluk, először tán olvasni kellene tőlük. Vagy nem?

2012.08.14. 00:50:32

@Filhipposz:

Nem vontam én soha ezt annyira kétségbe, se Mussolinit, se a nem véletlenül meghagyott "szocialista" jelzőt, különben nem is csábíthattak volna át annyi lézengőt bolsiéktól, merthogy azért azokat a zsidó fonódásaik, nemzet(ek)be taposásaik és világforradalmárkodásaik miatt kevéssé csipázták ...

De akkor mégis honnan volt a lelkekért folyó hősi küzdelmeikhez, meg a kiglancolt masírozásaikhoz az a sok lóvé? Tán csak nem mindet a veterán frontharcosok, meg a gazdag, unatkozó özvegyek és árvák gereblyézték össze nekik?

És vajon mindezek után, hatalmuk teljét elérve tán csak nem úgy fordítottak esetleg hátat mindennek, mint egykor Napóleon? A sok hős így kifordult volna a forradalmából?

Különben is, az egyik kísérletet, a korporatív államot (munkaállam) már mondtam volt, te lóbarát ... :)

Amatőr 2012.08.14. 09:13:04

@Filhipposz: Sajnálom Barátom, de azt hittem, hogy ennyi iróniát megengedhetek magamnak, mert senki nem érthet félre. Tévedtem. Ezért mégegyszer nekifutok.

Tehát a velejéig romlott közéletből, a korrupt politikai elitből,a káoszból, a munkanélküliségből, az éhezésből elege lett a német lakosságnak. Hitler RENDET, munkát és élhető életet ígért. Törvényes választással hatalomra is jutott. Köszönhetően tehát a politikai és gazdasági elitnek, akik a felelőtlenségükért súlyos árat fizettek és fizettettek. Gázkamra, földönfutás, II. VH.

És ez talán így helyes is. Már hogy fizettek. Bár a politikus az az állatfaj, amely semmiből sem tanul, de mindent felejt. Nem győzöm ismételgetni; tanácsos lenne a mai magyar elitnek néha olvasni is! Pl. a Weimári köztársaság történetét. Mert ha a legközelebbi választásokon a szavazók döntő többsége a jobbikra adja a voksát, az az elmúlt két évtized politikai elitjének lesz köszönhető.

Vagy rosszul látom?

tehtube 2012.08.14. 09:37:10

Nagyon klassz ez az írás. Remélhetőleg egyszer tényleg újjáépül. Csak javasolnám az újjáépítés meggyorsítása érdekében hogy adják ingyen a telket oda az építtetőknek azzal a kitétellel hogy az eredtihez külsőleg hasonló épületeket húzzanak fel határidőn belül. Szerintem volna rá kereslet.
Érdekes ezen a területen a Potzner-féle újjáépítési javaslat. Az új Lánchíd utcai szálloda elé már nem merte betervezni a volt Fiume szálló helyét:-)
Ugyanilyen érdekes a Várhegy túloldalán a Váralja utca hegy felőli oldaláról eltűnt villasor. (azt szépen visszahelyezné)

Filhipposz 2012.08.14. 21:22:47

@ekszvájzed: Na jó, ezt a választ elfogadom. A pénz forrását persze ma már nem lehet tudni, de ha elolvasod a fent említett Göbbels-naplót, abból nem tűnik úgy, hogy dúskáltak a lében. Eleinte néhány főtiszt és arisztokrata hitelezett nekik, meg sok önkéntesük volt. Igazából az egész mozgalom akkor kapott erőre, amikor Göring - demokratikus választáson, koalíciós partnerként - Poroszország tartományi belügyminisztere lett...

Filhipposz 2012.08.14. 21:31:27

@Amatőr: Ami, ne izgulj, nem fog nyerni a Jobbik, aminek a nevét egyébként nagy betűvel írod, ha ennek az országnak a polgára vagy.

Más kérdés, hogy igenis létezhet olyan forgatókönyv, hogy az egész Észak-atlanti civilizációban, de legalábbis Ny-Eu-ban megbomlik a stabilitás, a rendszert egyensúlyban tartó erők kibillennek a helyükről. Sajnos sok minden utal erre, sokszor olyan itt a hangulat, mint a Weimari KT-ban volt. Azaz romlott, hitehagyott, áruló, materialista, liberális, mának élő, ostoba, rövidlátó. Az irányító tényleges elit rég letért a bölcsesség útjáról, nem hallja meg a nép panaszát, erkölcsei úgyszólván nincsenek. (Erről a témáról ld. bővebben Wilhelm Röpke: A harmadik út című, 1939-ben írt dolgozatát.)

Egyébként kb. így képzelem a hunok előtti Rómát, vagy a mongolok előtti közel- és közép-keletet.

Kopi3.14 2012.08.14. 23:53:20

@Gondolkodni Próbáló Birca: Vettem a fáradtságot anno, elolvastam a Kommunista kiáltvány. Egyértelműen az jött le belőle, hogy a legnagyobb utópia. S ami megvalósult, annak köze nem volt hozzá. A marxi kommunizmust nem valósította meg senki.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.15. 07:39:29

@Kopi3.14:

Tévedsz. Lenin megkezdte a megvalósítást hűen Marxhoz.

Utópia? Igen, az, inkább antiutópia, mert ha megvalósulna teljesen, az a földi pokol lenne.

Amatőr 2012.08.15. 10:30:27

@Filhipposz: "" Ami, ne izgulj, nem fog nyerni a Jobbik, aminek a nevét egyébként nagy betűvel írod, ha ennek az országnak a polgára vagy.""

Kedves Filipposz, kérlek, hogy ne szabj nekem feltételeket! Magam is el tudom dönteni, hogy magyar állampolgárként miként kell viselkednem. Nem szerencsés, ha etalonnak képzeled magad, ám lelked rajta.

Egyébként nem csak a jobbik, de az összes többi párt is megvetésem tárgya, tehát tőlem ennyit érdemelnek. Valamint ez vonatkozik antalltól zétényiig az egész bagázsra is, pártállásra tekintet nélkül.

"""sokszor olyan itt a hangulat, mint a Weimari KT-ban volt. Azaz romlott, hitehagyott, áruló, materialista, liberális, mának élő, ostoba, rövidlátó."""

Nos, én nem erre gondoltam. Szerintem a fejétől bűzlik a hal! Az elmúlt két évtized leépülését nem Vasmunkás Józsi és Földtúró Pisti idézte elő. Egyértelmű a gazdasági és a politikai elit felelőssége, ami, mint azt tudjuk, fából vaskarika. Legalább is a következő forradalomig, vagy világégésig.
Szerintem ez a weimari köztársaság történetének a tanulsága. Legalább is számomra, mint magyar állampolgár számára.

Egyébként,szerintem, minél előbb nyer a jobbik, annál előbb jutunk túl egy krízisen.
Bár a rövid lesz pályájuk és a gyors bukásuk kódolva van, mégis szükség van rájuk (vagy egy más radikális pártra), hogy a politikai élet folyása ha nem is a helyes, de legalább az eltűrhető mederbe terelődjön.

Kopi3.14 2012.08.15. 21:09:11

@Gondolkodni Próbáló Birca: Olvastad a marxi meghatározást? Az alapján egyértelműen nem a marxi kommunizmust lett megvalósítva. eleve már a képviselők kinevezési iránya miatt sem.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.15. 21:17:06

@Kopi3.14:

Milyen arány? S nem mindegy? Egy szűk testület döntött mindenben, nem a képviselők.

Kopi3.14 2012.08.18. 12:17:42

@Gondolkodni Próbáló Birca: Szövegértés, olvasás. mondom, olvasd el az eredeti terveket is, aztán térjünk vissza erre. Addig felesleges.

Kopi3.14 2012.08.18. 12:39:26

@Gondolkodni Próbáló Birca: Szépen leírja a kommunista kiáltvány, ahogy azt már korábban írtam is. olvas el, utána kezdj bele a marxi kommunizmus véleményezésébe!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.18. 12:41:00

@Kopi3.14:

Mondj 10 pontot belőle, amit Lenin másképp csinált!

Kopi3.14 2012.08.21. 20:51:47

@Gondolkodni Próbáló Birca: egyet biztosan tudok, a többihez elő kéne venni, viszont nincs saját példányom belőle, hozzáférhetősége alacsony jelen helyzetemben. Az egy, választott vezetők, lentről felfele irányba választva. Ezt Leninék fordítva csinálták, fentről lefele neveztek ki mindenkit.
Egyébként ennyire lusta vagy, hogy magadtól ismerd meg?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.21. 20:58:30

@Kopi3.14:

Én abban a korban vagyok, melynek még kötelező volt ezt megismernie. Ennél többet nem akarok foglalkozni egy HÜLYESÉGgel. Amit tudok a témáról, az elegendő a véleményalkotáshoz. Tudod, nem kell megenni 20-féle színű szart kölönböző hőmérsékleten, ahhoz, hogy tud, hogy nem jó, elég megszagolni egyszer.

Amit pedig konkrétumként említesz, részletkérdés. Marx eleve nem dolgozta ki részletesen a kommunizmust, az alapállása az volt, hogy a hatalmat meg kell ragadni és a többi majd lesz valahogy. Ez konkrétan benne van a Kommunista Kiáltványban is, már akkor röhögtem ezen a mondaton, amikor még komolyan bólogatva kellett rá reagálni.

tehtube 2013.12.29. 11:14:47

A Lánchíd utca 2-höz hozzátenném, 1930 körül a saroktornyait lebontották és beépítették a tetőterét. Ez kívülről nem látszódott. A belső udvari homlokzatot egy szinttel megemelték, a tető udvari síkja így lapostetővé vált.

Rátonyi Gábor Tamás · http://bpxv.blog.hu/ 2016.12.20. 10:38:00

Csak most tűnt fel: szerintem a "Statisztikai park" (valójában: Statisztika park) nem a Lánchíd budai hídfőjénél, hanem a Mechwart-liget helyén, tehát egy kerülettel odébb volt. Ha van forrás, hogy ezt a teret is így hívták, kíváncsi lennék rá.