Az építkezés és a rombolás évszázadai

Rohad a titkos budapesti szovjet kórház- és bunkerrendszer

2012. június 17. - don-kanyar

1903-tól 1991-ig Budapest legjobban felszerelt kórháza volt a Pestújhelyi. Az intézményre még a szovjetek is vigyáztak, a rendszerváltás óta viszont már senki sem.budaszovjet22.jpg

Szétvert, egykor korszerű orvosi berendezések (Fotó: Kizmus Szabolcs)

Nemes szívből, saját pénzből

 

A Lipótmezői Országos Tébolyda második igazgatója, Niedermann Gyula úgy vélte, hogy a betegek élelmezési és higiénés körülményeinek javítása, valamint az osztályokon belüli foglalkoztatások elmélyítése miatt, az országos elme- és ideggyógyintézet mellett egy saját finanszírozású kórházzal is elősegíthetné az őrültek gondozását. Az új intézmény helyszínét az akkori városhatártól légvonalban 3,38 kilométerrel északkeletre, a pestújhelyi Pótlékdűlő mellett találta meg. A 7,5 hektáros területen Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond tervei szerint 1903-1904 között adták át az ekkor még hét épületből álló szanatóriumot, igazgatósági épületet, kápolnát és az ügyeletes orvosoknak kialakított villát.budaszovjet1.jpgAz egyik, Baumgarten Sándor tervezte szecessziós villa (Fotó: Kizmus Szabolcs)

Az 1912-es gazdasági pangás ellenére az Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár az Országos Pénztárral karöltve március hó 5-én úgy döntött, hogy a szecessziós stílusban felépített Niedermann-féle szanatóriumot megveszi, és ideiglenes jelleggel Munkáskórházzá alakítja át. Az intézmény igazgatójának dr. Hahn Dezső főorvost, az orvosi teendők vezetésére pedig dr. Lévay József igazgatóhelyettest választották meg. A 280 ágyas Munkáskórház berendezésénél és felszerelésénél azt az elvet tartották szem előtt, hogy a fizikai munkákból eredő balesetek miatt itt olyan speciális gyógykezelést is kaphassanak a munkások, mint az ipari betegségekből, sérülésekből adódó mechanotherapiás utókezelések. Erre a speciális irányzatra az első világégés előtt csak ez az egy budapesti kórház volt berendezve. A háború kitörése után a Pénztár felajánlott a kórház ágyaiból 180, majd további 100 ágyat katonai sebesültek és betegek gyógykezelése részére. A Hadikórház szemészeti, és fül-, orr és gége osztálya 1918-ban szűnt meg.budaszovjet4.jpg

Az egykori könyvtár épülete (Fotó: Kizmus Szabolcs)

Az Országos Pénztár 1920-1921 között több nagyobb átalakítást végeztetett el a kórház területén. Az V. számú pavilonra például egy emeletet úgy építtettek rá, hogy ezzel az ágyak számát 80-nal tudták megnövelni. Ennek a bővítésnek köszönhetően a kórház 360 férőhelyes lett. 1927-ben először az intézményt a tuberkulózisban szenvedő betegek kezelésére szervezték át, majd 1928 szeptemberében egy új névvel is ellátták az egykori szanatóriumot Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) Dr. Vass József Munkáskórháza néven. Az ekkor már 450 ágyas kórház vezetésével dr. Pekanovich István magyar királyi egészségügyi főtanácsost, kórházigazgató főorvost bízták meg, aki a legmodernebb kivitelben két új pavilont is építtetett egyenként 50-50 ággyal összesen 240 ezer Pengőért. A két régi pavilont 500 ezer Pengőért teljesen átalakították az újabb rendeltetéseiknek (sebészet, bőrgyógyászat stb.) megfelelően. Vitéz nagybányai Horthy Miklós a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott az őt kalauzoló főorvosnak a kórházról és annak berendezéséről: „Büszke lehet, hogy egy ilyen nagyszerű kórházat vezethet!” A kormányzó elismerő véleménye mögött persze az állhatott a korabeli „Az Est” című politikai napilap szerint, hogy a vállalkozó kedvű betegek –orvosi felügyelet mellett– munkaterápiát is folytathattak a kórház mintakertjében.munkáskórház.jpg

Az egykori Állami Munkáskórház (Fotó: Darabanth.hu)

A magyar Bauhaus első fellegvára

 

1933-ban újabb bővítésbe vágott bele a 15 épületből álló kórház igazgatósága. Az OTI ekkor kérte fel Molnár Farkas és Fischer József építészeket, hogy tervezzék meg a Munkáskórház személyzeti épületét. Fischer József nemcsak azért vehetett részt ekkor a tervezésben, mert Molnár Farkassal közös cége volt, hanem azért is, mert jó barátságot ápolt a Peyer Károly vezette Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójával. Épületüket az ekkor még 15 épületből álló kórház hatalmas franciapark hátsó frontján építették fel, a mai Pestújhelyi út és az Adria utca sarkán. A bauhaus stílusban megfogant kétemeletes lapos tetős ház földszintjén öt másfél szobás altiszti lakás kapott helyet, az udvarról közvetlenül nyíló bejárattal. A két emeleten az egyedülálló alkalmazottak kétágyas szobái sorakoztak a középfolyosó két oldalán, közös vizesblokkal, teakonyhával és étkezővel. A lépcsőház pihenőjéből három szinten igényesebb kétszobás tisztviselői lakások voltak elérhetők.munkáskórház1.jpg

A Molnár Farkas-Fischer József tervezte Nővérszálló (Fotó: Tér és Forma)

Az intézet és a minisztérium szabta korlátok ellenére, a tervezők mindhárom lakástípusnál a lehető legcélszerűbb elrendezésre és legnagyobb kényelemre törekedtek. Az altiszti lakásokban a konyha és a nappali között a villákban kipróbált tálalóablakot alkalmaztak, a keskeny hálószobát kétszárnyú ajtóval lehetett a nappalival egybenyitni. Mind az öt lakásnak széles, a parkra nyíló fedett terasza volt a nyugati oldalon. A kétszobás lakások is összenyithatóak voltak, s a hálószobához erkély tartozott. Az egyedülálló férfi és női alkalmazottak számára külön szinten elhelyezett 14-14 kétágyas emeleti szobához csak kis előtér járt mosdóval és beépített szekrénnyel. lakóikat a kellő tér hiányáért tágas és világos közös helyiségek kárpótolták. A főzőfülkék melletti ebédlők társalkodóként is üzemeltek. A ház tetején egy pergolával fedett napozóteraszt is kialakítottak.munkáskórház2.jpg

A Molnár Farkas-Fischer József tervezte Nővérszálló (Fotó: Tér és Forma)

Érdemes megemlíteni, hogy a Nővérszálló építésével egy időben, a kórház vezetése 1933-1934 között ivó- és fürdővíz ellátás céljából a XV/B-19. jelzetű 187,3 méter mélyen termálvizet, majd ettől 5 méteres távolságra a XV/B-20. jellel ellátva 68 méter mélyen ivóvíz-termelő kutat talált. Ez utóbbi kút vize szolgálta a kórház ivóvízellátását. Ezzel szemben a termálvíz kútvizét sohasem használták üzemszerűen annak magas vastartalma, és 15,5 fokos, alacsonynak tartott hőmérséklete miatt. A kihasználatlanság mellett szólhat az a tény is, hogy az OTI 1938-ban négy (Központi, Magdolna Baleseti, Vass József, Balatonkenesei) olyan kórházzal és három (Pesthidegkút, Zalaegerszegi, Horthy Miklós) olyan szanatóriummal rendelkezett, amelyeknek fűtését részben termálvízzel oldották meg, így újabb kutakra már nem volt szükségük.

Kommunista gyögyszem

 

Mivel a kórház Budapest legjobban felszerelt egészségügyi intézménye volt, így a Vörös Hadsereg jóvátétel címén az egész épületkomplexumot 1945-ben kisajátította, s a mátyásföldi szovjet katonai egészségügyi központ mellett, a magyar főváros második „orosz” poliklinikájává (Гарнизонная поликлиника, Пештуйхель) alakítatta át. Az 1950-es évek elején Moszkva utasítására további kilenc új épületet emeltek a 7,5 hektáros parkban, amely így –a bővítéseknek köszönhetően– már 17 darabos ingatlanállományú lett.budaszovjet12.jpg

budaszovjet9.jpgbudaszovjet5.jpgSzovjet emlékek nyomában (Fotó: Kizmus Szabolcs)

Az épületek zöme 626, illetve 686 négyzetméteres előre gyártott kórházpavilonok voltak, amelyek mellé ötszintes lakóházat, nővérszállót, tiszti klubot, postát, sőt még és egy szabadtéri előadásokat befogadó mozit is felhúztak. Mivel terület a külvilágtól teljesen elzárt, szigorúan őrzött, szögesdróttal körbevett katonai objektumnak számított, így monolit vasbeton épületek közé négy atom-, vegyi és biológiai támadásnak is ellenálló szervizfolyosót, három bunkert, illetve az Őrjárat utcai oldalon egy légópincét is kiépítettek. Mivel az atombunkereket 20-25 fősre tervezték, így több mint valószínű, hogy Moszkva ezekbe az erősségekbe, a szovjet birodalom számára értékesebb emberanyagot-, a főtiszteket, az orvosokat és a nővéreket- menekítette volna csak le veszély esetén. Érdekes tény az is, hogy az itt állomásozó egészségügyi állomány számára még egy sertéshizlaldát is kialakítottak.budaszovjet8.jpgbudaszovjet11.jpg

Bunkerrendszer a pestújhelyi volt szovjet katonai kórház alatt (Fotó: Kizmus Szabolcs)

Az újabb építészeti bővítést 1980-ban rendelte meg Moszkva a magyar KÖZBER-től és VÁÉV-től. Tomay Tamás és Varga Levente tervei alapján 1985-ben adták át a pestújhelyi szovjet katonai kórház legnagyobb épületét, a 260 ágyas sebészeti pavilont, melynek diagnosztikája egy 570 ágyas kórház programjának megfelelő nagyságú volt. Az építészek az épület teljes magasságában végigfutó, a függőleges közlekedési blokkokból, vizesblokkokból, társalgókból a fedett belső udvarokból és a földszinti előcsarnokból szervezett, hosszirányban szimmetrikus térsort képeztek. A 138 méter hosszú, 38 méter széles, illetve ötszintes épületbe a kor legdrágább és legmodernebb műszereit telepítette be a Szovjetunió.budaszovjet15.jpg

Az Átrium még jól tartja magát (Fotó: Kizmus Szabolcs)budaszovjet20.jpg

budaszovjet18.jpgbudaszovjet23.jpgOrvosi szobák labirintusa (Fotó: Kizmus Szabolcs)

A mintegy 4 ezer négyzetméter alapterületen elnyúló sebészeti központot Moszkva alig hét évig használhatta csak: A szovjet csapatokat miután 1991-ben kivonták az országból, a magyar állam nem tartott igényt a korszerű, ám drágának tartott orvosi műszerekre, így azokat a Kreml 1991 áprilisa és 1993 májusa között leszereltette és Oroszországba szállíttatta. A leltár nélkül átvett kitűnő állapotú ingatlanokért ellenben Budapest kifizette 1,6 milliárd forintos orosz követelést. Az ingatlan-együttes drasztikus amortizációja lényegében ennek a rendszerváltásnak hívott magyar politikai illúzióváltásnak köszönhető, amire csak egy jó nagy lapáttal rátett az elmúlt 21 év kormányzati és önkormányzati szakmai és morális dilettantizmusa is. A még 34 épületből álló kb. 24 milliárd forintot érő kórház-együttesnek a mai napig nem találtak új funkciót kezelői; az épületek nagy része eközben az összedőlés határára jutott.

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr374593174

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.06.18. 11:30:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

KissGecihuszár 2012.06.17. 11:08:00

(...)"Az ingatlan-együttes drasztikus amortizációja lényegében ennek a rendszerváltásnak hívott magyar politikai illúzióváltásnak köszönhető, amire csak egy jó nagy lapáttal rátett az elmúlt 21 év kormányzati és önkormányzati szakmai és morális dilettantizmusa is." (...) Azt gondolom, hogy ez a mondat mindent elmond az elmúlt 22 évről, mely úgye a MÓDSZERVÁLTÁS utáni "szabad és demokratikus, pluralista" kormányzás jegyében telt el. Ekkora luxus(oka)t, mint amiket ebben az országban megengedtek, -nek és sajnos még egy jódarabig meg fognak engedni maguknak "tisztelt" politikusaink, nos ezt egyetlen más posztkommunista országban nem engedték meg! Úgy teszünk, mintha a honi egészségügy olyan helyzetben lenne, hogy nincs szüksége erre az egyébként igen korszerű - a lepusztítás ellenére is- és épp ezért a gyógyítási, rehabilitációs funkcióknak tökéletesen megfelelő komplexumra, pedig ez egy olyan ideáis helyen lévő ingatlan, ahová esetleg több EÜ intézményt is össze lehetne vonni, ezzel akár megszüntetendő pl az Árpád, a Károlyi, Madarász, de akár még az Amerikai úti korszerűtlen, lepukkant kórházakat is, melyek mellesleg igen forgalmas, zajos, szennyezett levegőjű környéken vannak. Ameddig azonban Latin-Amerikai stílusú, nettó faszfej, idióta, kretén, kilóra megvehető, senkiházi, hazaáruló patkányok űlnek a parlamentben, ill a Főv. Önkormányzatnál, nos addig senki ne várjon átütő eredményeket ebben a témában sem!!!

netnepper 2012.06.17. 11:17:40

Mint cseppben a tenger, az egész komplexum úgy tükrözi vissza az ország állapotát és a magyar emberek lelkületét.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.06.17. 11:29:07

A leltár nélkül átvett kitűnő állapotú ingatlanokért ellenben Budapest kifizette 1,6 milliárd forintos orosz követelést.

Kifizettük nekik a telket? Mi van????

zsurzsenka 2012.06.17. 11:48:28

A kórháztól kb. másfél-két kilométerre nőttem fel, de gyerekként nem mertünk arra biciklizni, mert anyuék mindig úgy ejtették ki a "szovjetkórház" szót, hogy minimum egy Csernobilnak megfelelő rémisztő helynek képzeltük a környékét.
Köszönöm a cikket!
Elkeserítő ugyanakkor az aktualitás, ami az utolsó bekezdésben van.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.06.17. 11:52:57

A nemtörődöm, hülye gyáva nép így jár. Nemhogy likvidálták volna a kommunista gyilkosokat és leszármazottaikat, még újra beszavazták a parlamentbe és a mai napig ott virul mindegyik díszpinty.
Aki hülye, annak el kell pusztulnia a természet törvényeinek értelmében.

OkoskaTo:rp 2012.06.17. 12:00:54

Még hagyják pár évig pusztulni, hogy kisebb legyen majd a bontási költség. Aztán megnyeri egy "közeli" vállalkozó, és csinál belőle zöldövezeti luxuslakóparkot.

vontod75 2012.06.17. 12:12:42

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: Nem. Tessék mégegyszer elolvasni. Az oroszok folyamatosan bővítették, amit ki is fizettek, majd kitűnőállapotban adták át az 1,6 milliárdért cserébe.

Kapitány_1 2012.06.17. 12:13:49

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Milyen szerencse, hogy azért vannak ilyen okos, intelligens megmondóemberei ennek a nemtörődöm gyáva népnek.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.06.17. 12:19:48

@Kapitány_1: Marha nagy szerencse. Amikor fel kellett volna kötni a rohadékokat hol voltál a szerencséddel? Otthon köpködtél a fotelból, amíg minket ütöttek a "rendőrök", hogy mocskos randalírozó csőcselék!
Akkor most örülj, hogy béke van és rend, te barom!

bunkocska 2012.06.17. 12:50:09

Nemcsak Mo-n ilyen a helyzet. Ha nem vettétel volna észre, éppen világválság van, de semmi az ég világon nem változott, sem a pénzügyi szektorban se sehol, na ezért fog tönkremenni az egész világ, mert senki nem akar változtatni. A gazdagabbik réteg talán tovább fog élni, de nem fogják fel ők sem, hogy nekik lehet keservesebb lesz a kínlodás....Ez csak csepp a tengerben...

túrósfaszúkurvaisten 2012.06.17. 13:05:55

@negondolkozz!majdénmegmondom!: tegyük hozzá, az is ezek hibája, hogy kurv'a'nyádat engedték szaporodni

MediaSlave 2012.06.17. 13:12:51

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Akkor ha jól sejtem Te egy amolyan természetfeletti csoda vagy, mert a túlvilágról írsz mindenki nagy örömére!

Nem racionális ötlet felújítani a kórházat, és annak területét költségvetési pénzből mert horribilisen magas, inkább egy irányított barnamezős beruházást indítani, melyet kizárólag egészségügyi tevékenységre lehet alkalmazni, beleértve a gyógykezelést, rehabilitációt, illetve különféle extra szolgáltatásokkal a piac is bevonható. Szépészeti beavatkozások, stb.

Lacusru 2012.06.17. 13:33:13

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Az a baj, hogy mikor kimentetek törni-zúzni, és egy agyament butaság mellett hőzöngeni, csak pár ütést kaptatok, nem pedig gépágyúval lőttek szarrá benneteket, narancsködben élő analfabétákat!

vmaast 2012.06.17. 13:42:36

@KissGecihuszár: Kissé cizellálatlan, de tökéleseten igazad van.

KissGecihuszár 2012.06.17. 13:56:47

@Lacusru: De a legnagyobb baj az volt, hogy olyan '90 környékén nem tartóztattuk le és vittük el kényszermunka-táborba az általad fenemód imádott bal-lib patkányokat, miközben a családjukat száműztük volna leghardcoreabb lakótelepekre, mert akkor ma nem lennétek itt, mint az ország gennyedző ödémája, jelenkori bajaink 99%-nak okozói!!! Te faszkalap idióta!!!

KissGecihuszár 2012.06.17. 13:58:27

@vmaast: Köszönöm és őszintén sajnálom,hogy mint oly sokszor az elmúlt 20-22 évben; ismét igazam van...

túrósfaszúkurvaisten 2012.06.17. 14:39:45

@KissGecihuszár: persze igazad van, mint mindig, de messzire gurult a gyógyszered, vagy már nem szeded?

twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX · http://freewaresoftwarenews.blogspot.com/ 2012.06.17. 14:49:52

Mi helyi lakosok csak kis Moszkvanak hivtuk.
A MAV telep feloli oldalon mukodo rendelok vannak, de az epuletek elege le vannak robbanva.

Anno a kornyeken autoval csak ovatosan volt erdemes kozlekedni, mert az oroszok nem nagyon ismertek jobb kezet.

Az Adria utca Pestujhelyi ut sarkan meg mindig orzi az egyik haz fala, hogy oda bementek az oroszok egy teherautoval.

A orosz kivonulas elott a katonak csencseltek mindennel a keritesen keresztul.

Complementer 2012.06.17. 14:50:47

Ki tud nagyobbat köpni????

Nge Swazili Mbeko 2012.06.17. 14:51:36

@túrósfaszúkurvaisten: A relative friss nicked morfológiája alapján te egy módfelett súlyos eset lehetsz. Nyilván szilárd a meggyőződésed, hogy normális vagy. Pedig nagyon nem. Még ha a másik agyament, akivel éppen vitatkozni tűnsz, na az se az.
Gondolkoztatok rajta, hogy anyát(i)ok (ha van(nak) mit szólna(ának), ha ezt, amit itt felböfögtök, elé(jük) tárnák? Megsimogatná(k) a buksitokat?
Sok itt a gyűlölet. Kevés a szándék.

túrósfaszúkurvaisten 2012.06.17. 14:58:31

@Nge Swazili Mbeko: gyűlölet? - Te valamit nagyon benéztél - szilárd+ aigner :)

Kis ember 2012.06.17. 15:12:34

De jó a cikk!
Nem is tudtam erről a helyről, kár érte. De hát gazdag nép vagyunk, nyugodtan parlagon hagyhatunk egy ilyen épületegyüttest.

Sigismundus · http://csakugyirkalok.blog.hu/ 2012.06.17. 15:21:00

Már csak azért is érdemes lenen újra megnyitni hogy egypár ide irogatót legyen hová szép csendesen beutalni és ottfelejteni.

komplikato 2012.06.17. 15:25:38

Egyre több cikk van az ilyen méltatlanul elhanyagolt, hasznosítható és drága, ámde romlásnak indult ingatlanról. :(
És igen benne van a 22 év összes töketlenkedése.

dr. pretender 2012.06.17. 15:56:04

nagyon jó cikk, köszönjük!
de akármilyen szomorú, úgy gondolom, ezt felújítani (pláne mert még régi pavilonos rendszerű, a modern kórházak tömbkórházak) sajnos nem érné meg...
esetleg krónikus ellátás vagy rehabilitációs intézmény céljából.

kvadrillio 2012.06.17. 17:18:09

a SZOCIALIZMUSBAN KARBAN VOLTAK TARTVA, MOST HA VÉGIG UTAZUNK AZ ORSZÁGON MINDENHOL MÁLLADOZÓ ÉPÜLETEK, MAGÁRA HAGYOTT, LEPUSZTULT INGATLANOKKAL TALÁLKOZIK A ZEMBER...
MERT A MOSTANI "FELSŐTÍZEZER" ÚJGAZDAG :)))
CSAK A SAJÁT GYARAPODÁSÁVAL VAN ELFOGLALVA, "KAPART KURTA, NEKED IS JUT !", ÉPÍTTETGETI A FEKETEMUNKÁSOKKAL A NYARALÓIT, INGATLANJAIT (UNIÓS PÉNZEKBŐL!:o)), VITORLÁZGAT AZ INGATLANPANAMÁKKAL KISAJÁTÍTGATOTT BALATONI ÜDÜLŐJÉN, ÉS ALAKÍTGATJA AZ ÚJABB ÉS ÚJABB VÁLLALKOZÁSAIT AZ ELŐZŐLEG RAFINÁLTAN BEDÖNTÖGETETTEKBŐL FOLYAMATOSAN ÁTMENTEGETETT MILLIÓIBÓL.....

Magyarország ! én így szeretlek !!!!!

:O)))))

kabaré ez az ország. A MAFFIA-VEZETÉSÉVEL EGYÜTT !

kvadrillio 2012.06.17. 17:19:47

Csúcson a gazdasági bűnözés
32 490 eset vált ismertté tavaly, ez két évtizedes rekord – derül ki a legfőbb ügyész beszámolójából"

NAUGYEHOGYUGYE.....:o)

lavór 2012.06.17. 17:22:14

A Szabolcs utcai klinika is ott áll üresen, egyre amortizálódva egy igazán értékes telken. Kutyát nem érdekli.

kvadrillio 2012.06.17. 17:25:50

HMMM....ÉS....MÉG EMLÉXEM...MERT NEM RÉGEN VOLT....A SZOCIALIZMUSBAN VOLT CSŐSZ !!!
SZÚRÓS VÉGŰ BOTJÁVAL FELSZEDTE A PARKOKBAN A SZEMETET.
MOST INGYENES SZEDD-FEL AKCIÓKAT SZERVEZNEK, A KÖZTERÜLET FELÜGYELŐK MEG MÉLTÓSÁGTELJESEN VÉGIGSÉTÁLVA AZ UTCÁN, VASALT EGYENRUHÁJUKBAN, MUNKAESZKÖZÜKKEL A.....FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL !....FELVÉTELEKET KÉSZÍTENEK A SZIGORÚAN MEGBÜNTETENDŐ ROSSZ HELYRE PARKOLÓKRÓL !

....A ZUCCA....MEG TOVÁBBRA IS....TISZTA, TISZTA, TISZTA.....KOSZ !

kvadrillio 2012.06.17. 17:29:14

@lavór: nyilvánosházakat köll csinálni belőlük !
MIVEL MÁR ÚGYIS MAFFIA-ORSZÁGGÁ VÁLTOZTATTÁK VEZETŐINK AZ ORSZÁGOT, LEGYEN MÁR LEGALÁBB AZ ÚTSZÉLI KURVÁKNAK IS MEGFELELŐ "MŰKÖDÉSI TERÜLETÜK !"...eü. ellenőrzéssel.....

lavór 2012.06.17. 17:31:42

@kvadrillio:
Talán a pusztulásnál az is jobb lenne.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.06.17. 18:01:08

@túrósfaszúkurvaisten: @MediaSlave: @Lacusru: Köszönöm. Ennél erősebb igazolás nem is kellett mondandómat alátámasztandó.
Megérdemlitek a sorsotokat.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.06.17. 18:39:43

@lavór:

A bejáratnál van őrzés, oszt ennyi! Épületek gondolom rohadnak szétfele, valaki meg tervezgeti a lakóparkot rá.

lavór 2012.06.17. 18:43:41

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn:
Na, még pár év és valaki/k zsírosra keresi/k magukat ezen (is). :)

vezér01 2012.06.17. 19:36:33

@twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX: Harminc éven át vitt el előtte a 24-es busz /ha jól emlékszem/.A faldöntést nem láttam,csak azt,ahogy a kis szerjózsák rohammunkában vakolják a falat. De rég volt!

orbán FUCKtor 2012.06.17. 19:41:33

...és mit szól mind ehhez a budaigyuszi? nem beszélve, a pintér keresztapa sanyi bához?

Lacusru 2012.06.17. 20:10:58

@KissGecihuszár: Hihetetlen, hogy a nélkülözés, az éhezés és az irigység micsoda dolgokat tud előhozni, magukat embernek nevező élőlényekből!

Szerencsére nálunk minden oké... még a válság legkisebb szellője sem érintett meg (érdekes módon az ismerőseinket, barátainkat sem)

Az ilyen kis narancs ködben élő szerencsétlenek, mint Te is talán majd rájöttök egyszer, hogy folyamatosan átvernek és megtévesztenek... igaz, mit mondjak azokra az emberekre, akik vakon hisznek egy cigánynak? Nyaljátok bő nyállal :-) egészségetekre!

Lacusru 2012.06.17. 20:14:13

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Néha komolyan elgondolkodom azon, mivel is érdemeltem ki a sorsomat :-)
Minden esetre köszönöm! Panaszkodni nincs miért, minden rendben, igaz ma délután kicsit meleg volt az utcán...

Lacusru 2012.06.17. 20:16:57

@lavór: Biztos lehetsz benne, hogy simlicska mester már megtervezte az oda épülő projektet... már csak ki kell várni, hogy átjátszák a telket és megérkezzen az únyijós pííz (azoktól, akiket torkuk szakadtából szidnak)

Mezőbándi 2012.06.17. 21:28:22

Egyszer jártam ott 89-ben, amikor elkísértem egy osztálytársamat, akinek ott volt orvos/ápolónő az anyja. Bár, nekem úgy rémlik, hogy talán ott is laktak a komplexumban, de lehet, hogy ebben tévedek.

jake413 2012.06.19. 10:32:59

Lacusru :

Jó neked hogy annyira jól élsz a barátaiddal, csak nem közel vagy a tűzhöz?

Amúgy meg teljesen mindegy hogy kivan kormányon úgy is úgy fog lopni ahogy csak tud, mindegy hogy balos vagy jobbos csak a pénz érdekli. Bár az elég bosszantó hogy egyes népcsoportok seggét annyira nyalják hogy az már fáj. Igen a cigányságra gondolok. Más dolgozik egész hónapban és alig keresi meg a minimál bért, ezek meg felvannak háborodva hogy 1 órát kell sorban állni azért a nyamvadt 200 ezerért. Meg a legújabb BMW-vel járnak segílyért (szándékosan van félre írva). A rendőrség nem bánthatja őket és ha lopnak akkor az megélhetési lopás, de ha véletlenül a rendőrség be is viszi mert valami olyat tett az ÜGYÉSZSÉG még aznap kiengedi mert nem áll fent a menekülés lehetősége, a tárgyalás meg majd 3 év múlva addig nyugodtan rabolhat tovább. Meg hogy több emelete villája van de közben segílyre szorul. Meg integrációra, amit megtehettek volna maguktól is az elmúlt pár száz évben, nem pedig a mi pénzünkön most.

Én csak annyit kérek a kormánytól (bár melyik oldalhoz is tartozik) hogy számolja már fel azt hogy ne azok kapjanak többet akik nem csinálnak semmit - csak fekszenek egésznap és unalmukban lopnak meg állandóan kötekednek azokkal akik csak nyugodtan akarnak élni - hanem azok akik dolgoznak. Akárki mondhat amit akar a kommonista rendszer annyiból jó volt hogy ott kötelező volt dolgozni. A rendőség pedig alkalmazhatott fizikai erőszakot mert akkor az ember egy életre megtanulta hogy ne bűnözzön. Meg ne érjen többet egy olyan nemzetiség aki nem hajlandó dolgozni csak a jogait ismeri de a kötelezetségeit nem.

Püspök utcai gombaszedő · http://valogatott.blog.hu 2012.06.19. 15:22:52

Ha van olyan történet, amire egyáltalán nem lehet a szokásos fekete-fehér, bal-jobb, komcsi-náci sémákat ráhúzni, akkor ez az.

Csak gratulálni tudok azoknak, akik mégis megpróbálták.

The Ghost Wolf O1G · https://www.youtube.com/watch?v=5bCQIquRECA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yDv-MfzwAS7CsmV5Msm_J6V6ieh 2012.06.22. 10:34:11

@negondolkozz!majdénmegmondom!: És akkor most ki lenne hatalmon, ha a rohadék renccerrel összejátszó kommunistákat mind felakasztották volna? Akkor a ma kormányzó Fidesz szinte minden vezető pozícióban ülő emberét is fel kellett volna akasztani. És akkor most a dzsobbik lenne kormányon, ez még viccnek is rossz.

CsakNorrisz 2012.06.23. 12:13:57

@jake413: Tudod mi fog egyébként végezni velük? A beltenyésztés jelensége. A "testvír" kifejezés lassan már nem is csak az összetartozást jelöli, hanem majdnem mindegyikük tényleg elsőfokú rokon. Azt meg gondolom nem kell fejtegetnem mi történik rokonházasságok során.

@Vitéziesch Hazaffyasch The Lonewolf (nem Dr.): Az egyébként vicces, hogy pont ők játszanak a szabályok szeint (értsd: a Jobbik). Ha valamilyen szinten követed az össznépi matinét (lásd még: politikai élet) akkor feltűnhetett, hogy pont azok ülnek többnyire békésen a helyükön akiknek elvileg hőbörögni, anarchiába és lángtengerbe borítani kellene az országot. Helyettük kik cincognak? Fletó és fan clubja. (azért azt nem rovom fel nekik, hogy nem törnek-zúznak. Hatvan évesen valószínüleg én sem fogok.)

kisqtya 2012.06.23. 15:53:22

Olyan jól álltunk akkoriban modern kórházzal és műszerekkel, hogy egyszerűen nem kellett? Persze 1.6 mrdot kifizettek a semmire.
Ugyanakkor tudok a blognak egy helyet, amiről sztem kevesen tudnak: Nagymaros. Itt állítólag a vízerőmű építőinek, tervezőinek kezdtek el építeni egy szállodát, meg lakóházakat. A szálloda(legalábbis én így hallottam hogy szálloda) el is készült, van mellé étkezde is, van üzletsor, hamisítatlan 80as évek végi stílusban. Állítólag soha nem volt használva. A lakóházak kertes házak, családi házak, egy típusterv alapján, ezekból talán 2-3 lakott, van pár ami üresen áll gazzal benőve, meg van, ahol csak az alapok készültek el, ezek is gazzal benőve.
Szóval ezek is ott pusztulnak 20+ éve..

király vagyok 2012.06.25. 12:32:48

@kisqtya: hun vanez tasó majmink bekőtözünk?
réz vas alu vane

csiraparaszt magyarok dzsanáznak innén efele hamarst

GergoV 2012.09.28. 11:20:49

Én friss vidéki betelepülőként még sosem hallottam erről a komplexumról, bár megfordultam már párszor Pestújhelyen. Ma el is megyek megnézni.

Vicces, hogy a Google Earthben rengeteg cirill betűs fotó van a mai állapotokról, valszeg visszament az egykori személyzetből valaki nosztalgiázni. :)

A történetben tényleg szomorú, hogy hagyták veszni a komplexumot. Ide a megfelelő felújítások után szépen át lehetett volna költöztetni például a cikk elején említett OPNI-t, aminek a megszüntetését semmilyen szakmai szempont nem indokolta - az viszont szintén nagyon lepusztult, a célra szinte teljesen alkalmatlan ingatlanokban működött.

csanadvary 2012.11.23. 00:49:10

Nagyon jó, hogy megvilágítja a szerző ezen épületeknek a hátterét, és látjuk mennyi kárt okozott a felelőtlenség.
Mennyi minden van még, amiről nem tudunk?

Tatám mesélte, hogy Mezőhegyesen vidáman bizakodva vágták fel a rézüstöket, amiket a cukorrépa főzéséhez használtak. Több évtizedes, száz éves épületeket, eszközöket tüntettek el a '90-es években, abban a hitben, hogy majd jobb lesz. A közvagyont ért károkról kellene írni egy szerteágazó cikket, mert félelmetes mi történt ebben az országban. Szlovák cukrot vesznek az emberek...röhej...

Vaskó 2013.01.28. 20:55:02

szerintetek be lehet oda menni körbenézni?

Stefánia vagdalt 2014.03.08. 17:19:39

@Vaskó: Szólj, ha bemész, engem is érdekel, csatlakoznék. A fényképezőgépemhez ugyan nincs csillagászati távcsőre hasonlító teleobjektív, de talán tudunk csinálni pár fotót.