Az építkezés és a rombolás évszázadai

Horthy űrvárosa: tervek a tabáni fürdőparadicsomról

2012. április 07. - don-kanyar

A világ fővárosai közül csak Budapestnek vannak gyógyfürdői és epekedve irigyelt fürdőkultúrája. Ha nincs a II. világháború, akkor az urbanisztikai fejlesztések miatt most mi lehetnénk Mekka Mekkája.

Vágó József tabáni űrváros terve. Jobboldalt a budai várpalota (Fotó. Fszek.hu)

Veszteséges, na de a presztízs!

 

A Tabán építészeti rendezéséről bár már 1870-ben döntés született, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) csak 1895-ben bontatta le a Szent Katalin templom plébániáját, illetve kezdte el a 30 méter szélesre tervezett új budai körút nyomvonalában álló házak felvásárlását. A kezdeti „15 éves lendület” azonban pár hónap alatt teljesen elfogyott. Bárczy István polgármester felvetésére, az önkormányzat legközelebb csak 1909. június 22-én foglalkozott újra a kerület rendezésének kérdésével. A fürdővárossá átalakítani kívánt Tabán új utcaszerkezetének megtervezését ugyanis ekkor bízta a városi testület Warga László műegyetemi tanárra és Devecis Ferenc műszaki tanácsosra.

Az építészek úgy vélték, hogy 12,3 millió Korona értékben további 217 ingatlan kisajátítására kell, hogy sor kerüljön; ami a kamatveszteségekkel együtt, összesen 22,8 millió Korona közpénzt emésztenének majd fel. A tetemes kiadással járó, 10 évig tartó építkezés –az előzetes kalkulációk alapján- ráadásul veszteséges urbanisztikai beruházásnak ígérkezett: Warga ugyanis úgy számolt, hogy területrendezés alá bevont 82734 négyszögölből mindösszesen csak 40160 négyszögölnyi területet tud majd csak Budapest értékesíteni a közel ugyanekkora területűre tervezett közterek, parkok és közutak nagysága miatt-, ami 17,2 milliós bevétellel számolva, 5,6 millió Korona veszteséget jelent majd fővárosnak. Mivel a Tabán területrendezését már nem akarta tovább elodázni sem a kormány, sem az önkormányzat; így a Belügyminisztérium 1910. június 26-án kelt 95.072/1910 számú határozatában, a fővárosi közgyűlés pedig december 23-án végre elfogadta a kerület rendezési terveit- a várható anyagi veszteségek ellenére is.

A második Ad hoc korszak

 

Az elveszített első világháború, majd a trianoni békediktátum következményei miatt, Budapest vezetése legközelebb csak 1930-ban állított fel egy ad hoc bizottságot a Tabán problémáinak előkészítésére. A törvényhatósági bizottság kezdetben nem sokat tett az ügy előremozdítása érdekében. Cselekedetük hamar kimerült, a dr. Schuler Dezső jegyezte, „Adatok a Tabán történetéhez és rendezéséhez című könyv” megjelentetésében, amelynek legfőbb megállapítása szinte csak annyi volt, hogy „a kisajátítások és a bontások következtében az 1838-ban még 762 házzal büszkélkedő Tabán, 1931-re már csak 460 házas ingatlanállománnyal rendelkezett, amelyből 261 épület számított többszintesnek.”  

Warga László első skiccei a Tabán új villanegyedéről (Fotó: Művészet)

Tetézte a hivatal inkompetenciáját, hogy a városvezetés először nem az új, s egyben szélesebb Attila körút megépítésével szerette volna a munkálatokat elkezdeni, hanem a Gellérthegy északi oldalába szánt, úgynevezett Tranzverzális (ma Hegyalja) közúttal; amelynek dőlésszögét 3-5 százalékban, szintjét pedig a Sánc utca sarkától 4 méterrel lejjebb állapították meg. Pár hónapos fejvakarást követően a bizottság nagy nehezen rájött, hogy az addig érvényben lévő Warga-féle szabályozási tervben sohasem szerepelt a közgyűlés által megálmodott új nyomvonal, így 1933. május 6-án az önkormányzat tagjai (a bizottsággal karöltve) nemcsak, hogy elvetették a régi beépítési tervet, hanem egyben arra is megkérték a mérnököt, hogy az újabb logisztikai elvárások/kihívások alapján tervezze át „mesterművét.” Az új Warga-féle terv azonban ismételten nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mivel az építész a fő hangsúlyt a Tabán pesti oldalán képezte ki, így a kritikusok szerint a reorganizáció alá bevont kerület Lánchíd és Krisztinaváros felé eső területei elnagyoltak, leendő forgalma pedig „egyirányúak” lettek. Az egyre sürgetőbbé vált közlekedési korridor kiépítése miatt, az új terveket gyorsan a polgármesteri hivatal III-as ügyosztályával készítették el.

Warga László első, 1909-es, illetve második, 1933-as tabáni beépítési javaslata (Fotó: Vasárnapi Újság, Művészet)

A hivatali testület által elkészített mű - hiába is volt komplettebb a Warga László jegyezte elképzeléseknél-, csak arra volt jó, hogy végre elkezdhették a Tranzverzális út nyomvonalának kiásását, valamint az útjában álló 15 ház lebontását. (Az akkor érvényben lévő lakásbérleti szabályrendelet alapján ráadásul a gellérthegyi ingatlanok 45 lakóját csak újabb pénzáldozatok árán tudta elköltöztetni az önkormányzat.) A viszonylag hamar elvetett, és csak részlegesen megvalósított III-as ügyosztály terve egyébként arra törekedett, hogy a három gyűjtő utat (Tranzverzális út, Attila körút, Alkotás út) minél rövidebb és minél hamarabb kivezesse a Tabán területéről. Szóba került egy autósztráda megépítése is, ám pár száz méteres hosszban ennek nem látták értelemét-, ugyanis Krisztinavároson kívül ezt a munkát el kellett volna végezni a villanegyednek szánt Naphegy irányába is, amely az ottani telkek rosszabb értékesítését vonta volna maga után.

A főváros III-as ügyosztálya által készített 1933-as tabáni városrendezési terv, illetve az 1937-ben átadott közpark (Fotó: Falanszter.blog.hu, Fszek.hu)

A 30 méter széles új Attila körutat a Hadnagy utca és a Szent Demeter templom közötti sávtól a Bethlen-udvarig akarták elvezetni, hogy a közeli Palota (ma Dózsa György) térből egy deltoid alakú közlekedési csomópontot hozhassanak létre. A Gellérthegy oldalában teraszos megoldással több közparkot és árnyas ligetet képzeltek el. Az id. Francsek Imre tervezte támfal mellett, egy alul alagútban, felül pedig már bevágásos módszerrel, egy második budapesti siklót kívánt megépíttetni a főváros; amelynek megvalósítását egyébként már 1898-ban engedélyezte a kormány. (Míg az 1891-ben kérelmezett, víztúlsúllyal működő közlekedési eszköz befogadó-épületeit Miller Ede Vince és Novák Ferenc építészek, a vasúti szerelvényt Marks G. Croydon angol mérnök tervezte meg, addig a kivitelezéssel Dőri Antal vállalkozót bízta meg a közgyűlés. Mint tudjuk, Budapest második siklója nem valósult meg.) Dr. Kozma Jenő indítványozására az önkormányzat 1933. december 15-én így kénytelen volt kihirdetni 25 ezer Pengős díjazás mellett a Tabán negyedik, ám csak most először nyilvánossá tett tervpályázatát.

Ville d’eaux Budapest

 

A tervpályázat sok kritériumot szabott meg az induló építészeknek. Mivel az önkormányzat a városrész zöldfelületét még a Warga-féle tervekben lefektetetteknél is tovább kívánta növelni-, így a beépíthető területek nagyságát 30453 négyszögölben adták meg. Kikötötték azt is, hogy erre a területre mindösszesen „csak” 1220 darab háromszobás lakást tartalmazó épületet lehet majd felépíteni, amelyek összesen nem haladhatják majd meg az 572400 köbméternyi beépítést. A korabeli Építésügyi Szabályzat szerint így nemcsak a telkek nagyságát (120-180 négyszögöl) szabták meg, hanem azt is kikötötték, hogy nem tervezhető sorház, a párkányvonal felett kiemelkedő épületrész szélessége sohasem haladhatja meg az épülettömb homlokzathosszának egyhatod részét; illetve, hogy négy méternél sohasem lehet magasabb a tetőzet. (Szükség esetén azonban mégis engedélyezték a manzárd, vagy lapos tető beépítését, használatát.) További megszorítás volt, hogy a szobák belső magasságának minimum három méteresnek kellett lenniük. Az előzetes munkálatok anyagi kiadásait az Ipari Munkaszervező Intézet három éves lejáratú 450 ezer Pengős kölcsönéből kívánta az önkormányzat fedezni. Mivel a villák és a társasházak építési költségét 26 millió Pengőre saccolták, így az állam 30 évre szóló házadómentességet kívánt adni a beruházóknak, ami ingatlanonként 2,5 millió Pengő bérértéket jelentett.

Budapest fürdőváros. Horthy-korabeli plakát (Fotó: Falanszter.blog.hu)

A tervpályázat kiemelten foglalkozott a terület fürdővárossá történő fejlesztésével. A gyógyfürdőkről hozott 1929-es törvény alapján a főváros 1935-ben vette meg a Rác (ekkor még Szent Imre) fürdőt, hogy az ingatlankomplexum részleges felújítása mellett még ugyanebben az évben a Rudas átépítését is befejezhesse. Az alapkoncepció szerint a mérnökök 2140 négyszögöl (Krisztinavárosi, Szt. Katalin és Szt. Demeter templomok, Bethlen-udvar, darabont testőrségi épületek, Döbrentei-ház, Várbazár stb.) kivételével nyugodtan számolhattak a Rác szinte teljes lebontásával is (kivétel török kori emlékek)-, ha építészeti elképzeléseik éppenséggel úgy kívánták meg. A pályázatra közel 30 építész nevezte be a munkáját. A különböző jeligékkel (pl.: Tabula Rasa, Virágos Katlan, Tadäus, Kedves Tabán, Magyar Holnap, BH, MCMXXXIII stb.) ellátott tervrajzok egyike sem tartalmazott látványrajzot az új Tabánról. Látványos, realisztikusan megrajzolt látképeket csak a pályázattól függetlenül induló Warga László és Vágó József készített.

Vágó József 1930-as és 1934-ben átdolgozott tervpályázata a Tabán átépítésére. (Fotó, grafika: Falanszter.blog.hu)

Űrváros a Gellérthegy ölében

 

Vágó József harmincas évek elején írt elemzésében abból indult ki, hogy Budapest városszerkezete kialakulását tekintve Párizs és London között helyezkedik el. A Tabánnal foglalkozva két alapelv szintézisét akarta megvalósítani: Budapest nyitott fejlődési jellegét megőrizve (nagy és laza szövetű kiterjedés, a központtól távolodva egyre falusiasabb beépítés) folytatta volna az 1870-es években kiépített körutak által meghatározott zárt rendszert. E kettőség remekül megfelelt Buda továbbfejlesztésének, már megépültek a nem túl sűrűn lakott kellemes és egészséges nagy kertvárosok, de szükség volt egy nagyobb épületeket kiemelő, a városnak perspektívát nyújtó, de az autóközlekedést megoldó artériára: „tíz, húsz, ötven év múlva a biztosítani kell a város közlekedését.”- fogalmazta meg ekkortájt. Terve különbözött a többi pályázóétól, mert saját elképzelései érvényre juttatását sokkal fontosabbnak tartotta a kiírók által megadott feltételeknél. Például a tervezet körút mindkét oldalára egészen a Dunáig sűrű beépítést, soklakásos háztömböket írt elő, ám a városrész másik oldalán, a Gellérthegy felé lépcsőzetesen emelkedő kertvárost képzelt el.

A tabáni új Attila körút (f,k), és a körgyűrűsített Szarvas tér a Szent Imre Gyógyszállóval (l) (Fotó: Falanszter.blog.hu)

A Döbrentei tér bérpalotasor bontását Vágó is számításba vette. Ő itt képzelte el az intermodiális csomópontként is funkcionáló új Szent Imre Gyógyszállót, amely piramisszerűen bedőlő, ám homorúan kiképzett homlokzatai egészen a Szarvas térig nyújtózkodtak volna el. A hatszintes épületkomplexumot négy udvarral osztotta fel. A harmadik emelet magasságában hatalmas, diadalívszerű átjárókkal „szakította át” a szalagablakok tagolta térfalakat, amelyeket tágas, füvesített teraszokkal koronázott meg. A hotelként is funkcionáló fürdő nemcsak a Rác megmentendő középkori értékeit rejtette volna el magában, hanem a Szent Demeter templomot, és a Duna-part mentén közlekedő kelenföldi HÉV tabáni végállomását is. „Szakítani kell tehát azzal a hamis romantikával, hogy a Tabánban kisvárost kell építeni alacsony házakkal. Éppen ellenkezőleg: világvárosi jelleget kell adni a Tabánnak is, ami nem jelenti azt, hogy teljesen be kell építeni, sőt! A Gellért-hegy és a hegyvidék szépségeit nem szabad eltakarni.”- írta az építész 1936 júliusában az Új Főváros című lapban.

A tabáni új Attila körút az egykori Döbrentei tér felől. Háttérben a Naphegy. (Fotó: Falanszter.blog.hu)

A gyógyszálló déli oldalán az új, északi részén pedig a régi Attila körút futott volna. A két hatsávos „sztrádát” a megnagyobbított Palota (ma Dózsa György) tér magasságában csatlakoztatta egymáshoz. Vágó ide képzelte el Budapest új Városi Kaszinóját, a Döbrentei térről ide költöztetett Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) új székházát, valamint az I. kerület ultramodern Városházáját. A Horváth-kert mögött, a mai Szent János térre egy új Színházat, valamint Erzsébet királyné egész alakos szobrát képzelte el. „A végleges megoldás tehát: új Attila-körút, a Gellért-hegy oldala teljesen szabadon hagyva, mint park, a Nap-hegy oldalán villák, a Palota tér körül új középületek. (…) Ez lenne a nagyvárosi megoldás, amely a legjobban segítené elő Buda rohamos fejlődését, a gazdasági életet és forgalmat, a közlekedést, a fürdővárosi és az esztétikai szempontokat anélkül, hogy leküzdhetetlen anyagi nehézségeket jelentene. Ez a megoldás, amelynek alapján programmá és gyakorlati valósággá léphet elő az álom: Tabán nem volt, hanem lesz!”

A kibővített Mészáros utca az Alagút felől Vágó József 1934-es látképén (Fotó: Falanszter.blog.hu)

Az új Déli pályaudvar, mint intermodiális központ. (Fotó: Falanszter.blog.hu)

A teraszokkal, ívelt vonalvezetésű ülőerkélyekkel tagolt bérházak szegélyezte új körút, a Havas Boldogasszony (Krisztinavárosi) templomnál keresztezte volna a szintén kibővített Mészáros utcát, amelyet hasáb alakúra megnyírt fákkal kívánt szegélyezni. Az Alagútból kivezetett műút nyugati végét az építész egy Rómáról elnevezett térrel zárta le. Ide szánta a Déli pályaudvar új fogadócsarnokát is, amely a jelenlegi fejállomástól 700 méterrel lett volna lejjebb. A térnek Vágó szintén intermodiális szerepet szánt. A MÁV dunántúli járatai mellett ide futottak volna be a helyi- és a távolsági buszok, a postajáratok, a vasutat kiszolgáló közúti teherforgalom gépjárműáradata, valamint a pályaudvar mellé elképzelt irodaházakban dolgozók autói is. A politikai okok miatt Párizsban élő mérnök – akárcsak a Nyugati pályaudvar átépítésére szőtt álmai esetében – ismételten nem nyert tervével. A főváros 1936-ban befejezte a Tabán bontását. Ismét egy újabb világégés köszöntött az országra, s a városrész bizantinisztikus átépítésre szőtt építészeti álmok végleg köddé váltak. (Bár id. Janáky István 1964-ben még megpedzegette egy Gellérthegy tövében kizsaluzni kívánt gyógyszálló felépítését.) A fürdővárosi elképzelések csaknem 50 éves álmát Bodor Ferenc építészeti szakíró fogalmazta meg a legjobban: "hová tűntek (…) a Tabánba álmodott épületmonstrumok, a tudományos fantasztikus filmek ház-dinoszauruszai, ez a ninivei sűrűségű kőrengeteg, csúszós skandináv fürdővendégek álomparadicsoma?"

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr904368996

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kuruttya 2012.04.07. 09:24:57

Azért a Vágó József féle tervek elég szomorú, hogy nem valósultak meg.

futura 2012.04.07. 10:55:11

Mint a Falanszter oly sok írása ez is nagyon érdekes, sőt a fantáziámat igen megmozgatta, de talán mégis csak jobb a jelenlegi állapot. A Vár Buda felé látszó hatalmas tömbje mindig lenyűgöz, és a tabáni oldal zöld felülete se utolsó.

KennyOMG · http://etkt.blog.hu 2012.04.07. 12:27:30

Eltekintve attol, hogy Vago is a Taban ledaralasa mellett volt, abszolut vallalhato es tetszetos tervet hozott ossze. Ma is lehetne tanulni belole, pl rendszerszinten gondolkodni a kozlekedesrol...

A falanszter meg tovabbra is a legjobb magyar blog. Pont.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2012.04.07. 12:35:31

Nagyon jó bejegyzés!

Vágó tervei tényleg grandiózusak, de túlságosan is. Mára már ennyi ház és a velük járó "élet" teljesen tönkretette volna a Tabánt, kb. mint a Margit körút környékét. De pl. a szélesített Mészáros utca és a sok közpark tetszik.

Bicepsz Elek77 2012.04.07. 12:36:50

Az ilyen tervekre,projektekre mondjak, hogy "Szerencsere soha sincsrapenz!!!"

Sokkal hangulatosabb igy, vagy lehetne Buda ezen reszenek egyfajta Szentendre hangulata, affele videki eleterzes.A nagy epuletekre ott van Pest vagy Ujbuda.

Bicepsz Elek77 2012.04.07. 12:39:02

errol a moszkvai belvaros jutott eszembe,amit Hruscsov osszeb..ott a15 emeletes paneljeivel, amit a lerombolt regi varosreszek helyen epitetett.

derabitz 2012.04.07. 12:42:23

Anno voltak olyan marhák, akik a Somló-hegyet akarták elhordani építési anyagként. A Tabán ó-modern megálmodói éppen ilyen marhák lehettek.

HgGina 2012.04.07. 13:09:08

Hála Istennek, hogy ebből az űrvárosból semmi se lett. Borzalmas. Rendszerszinten gondolkodni nem azt jelenti, hogy tönkre kell tenni egy város hangulatát. A rendszer előnyeit kihasználva egyes részeket átalakítani tán nem bűn, de akkor azt az eredeti, esetleg elbontott rész hangulatát megtartva kellene elvégezni.

@Bicepsz Elek77: nekem pedig Nagyvárad elmebeteg paneljei ötlenek fel (ott csak blokknak nevezik), vagy épp Szilágysomlyó, és ezzel véletlen épp az ideiglenes határon túli településeket említettem.

Ugyanennek az elvetemült "modern építész vagyok" felfogásnak az eredménye a Szépművészetihez rémálmodott betonkocka, az Alagút mellé tervezett Aranyfog, és számos más eszetlenség.

HgGina 2012.04.07. 13:12:06

@Bicepsz Elek77: miért pont Pest? Ott van Dunaújváros, Nyíregyháza...
Pest legalább annyira hangulatos lehetne, ha nem esnének le időnként teljesen stílusidegen környezetbe beton- és üvegkockák. Ld. Nemzeti Múzeum mellett.

mestska · http://cities.blog.hu 2012.04.07. 13:20:58

ismét egy jó kis cikk, bár erősen kételkedem benne, hogy összejött volna. A városrendezők akkor is nagyon sok mindent lerajzoltak az űrtabántól a belvárosi felhőkarcolóig.

Viszont egy apróság:

nem intermodiális, hanem intermodális csomópont, építészek gyakran használják az előbbit tévesen.

nál 2012.04.07. 13:28:59

Vágó tervei zseniálisak. A tőle kiemelt idézet is nagyon igaz, kár, hogy akkoriban is voltak picsogók, akik minden épkézláb tervnek alátettek.

Dr. GGG77 2012.04.07. 13:30:45

Óriási szerencse, hogy ezek csak tervek maradtak.
Mindenesetre eloszlatja azt a tévhitet, hogy a XX. században csak a nácik és a kommunisták tudtak förmedvényekről álmodozni.

metropolis. 2012.04.07. 13:37:40

Én alapvetően úgy gondolom, hogy egy több milliós nagyváros közepén vidéki életérzést imitálni eléggé nagy marhaság, óriási arány- és funkciótévesztésre vall. Azért nem véletlenül akarta a méltán agyondicsért Fővárosi Közmunkák Tanácsa is jó alaposan beépíteni a Tabánt anno, ez egyszerűen adja magát, még ma is, ahogy a budai várhegy legfrissebb fejlesztési tervei is bizony hozzányúlnak ehhez a területhez és jelentős fejlesztéseket helyeztek kilátásba. Ha szerencsénk van, meg is valósul és a történelem nem ismétli meg önmagát.

Egyébként nagyon fasza poszt, gratula érte.

apro_marosan_petergabor 2012.04.07. 14:49:47

Nekem tetszettek ezek a tervek.
Főleg, ami a gyógyszállókat, a vároldalban lévő nagy épületeket, allét illeti.
Ragyogó, modern, nyüzsgő központja lenne ez ma is Budának. Amennyiben az épületek alját meghagyjáj üzletnek, étteremnek, kávéháznak, szórakozó helynek, az garantálja az emberközeliséget - szemben a párizsi Defenese, mely a "csak iroda" miatt lélektelen lett.
Ez az építész egy tehetséges városrendező volt. Kár, hogy jött a II VH, persze nem is emiatt, hanem mert megúsztuk volna a kommunizmust, és egy grammal nem menne most rosszabbul a sorunk, mint az osztrákoknak.
(Gyengébbek kedvéért a harmincas években Budapest elegánsabbnak számított, mint Bécs)
Maradt volna kertvárosi rész is

Pierre73 2012.04.07. 14:51:31

Ha az első világháború nincs, akkor mivé lehettünk volna. :) Nem véletlenül alakult ez így.

Dr. GGG77 2012.04.07. 15:50:41

Hihetetlen, hogy vannak, akik szívesen néznék ezeket a betonkaszárnyákat a Citadellaról.
Remélem nincs köztük építész, mert akkor nagy a baj...

Mielőtt valaki megvádolna, hogy irtózom mindattól, ami modern: imádnám pl, ha a Csepel-sziget északi végén üzleti negyed épülne, akár 300 méteres felhőkarcolókkal, imádom pl a Cetet, és alig várom, hogy kinyithasson. Elszomorít, hogy a Szépművészeti Múzeum tervei nem valósulhattak meg a Hősök terén.

De ezek a tervek förtelmesen terjengősek.

Dr. GGG77 2012.04.07. 15:54:29

Ja, gondoljunk csak egyik "kedvenc" épületemre, a régi Intercontinentalra a pesti rakparton.
Na, ezek pont olyan "jól" mutatnának a Tabánban.
Semmivel sem voltak ezek különbek, mint a szocializmus "nagy" építészei.

val 2012.04.07. 16:17:19

Meg jo, hogy az elvtarsak nem epettettek panellakotelepet a var helyere. Orok hala nekik.

Pujol 2012.04.07. 17:11:33

Azért ezek nem panelok. S tényleg szerintem is hangulatos lett volna a Tabán a Vágó féle tervekkel, bár a 12 sávos sztráda tényleg óriási túlzás.

Egyébként úgyis be fog épülni az a terület amint lesz egy kis pénze az országnak és levetkőzi a kishitűségét és a provincializmusát, tehát ez csak idő kérdése.

Ma-ggie 2012.04.07. 17:56:05

Nagyon érdekes ez a poszt, de azért azon érdemes elgondolkozni, hogy New York-ban sem akarják a Central Park-ot mindenáron beépíteni, hanem inkább arra áldoznak, hogy egy élhető park legyen. A Tabánra is inkább ebben az értelemben kellene pénzt áldozni. Normális közvilágítással, padokkal, szépen ápolt gyeppel. Hogy használják a budapesti emberek. Nem kell mindenáron, mindent beépíteni, oda ne illő épületekkel. Érdemes megnézni a Rácz Fürdő helyén épült szállodát.... Az a része szép, ami az eredeti homlokzat. A többi egyszerűen nem illik abba a környezetbe. Nem is értem, hogy hogyan kaphatta meg az engedélyt.

lifelike 2012.04.07. 18:04:05

hülyeségek megálmodásában már régen is jók voltunk

Pujol 2012.04.07. 18:17:21

@Ma-ggie: A Central-Parkos hasonlít sántít. Ez eredetileg egy sűrűn beépített városrész volt, amelyet még inkább fejleszteni akartak. Az egy dolog, hogy csak az eredeti állapot bontásáig jutottak, az építkezésre már nem jutott pénz,idő - semmi.

Egyébként a budapesti central-parkokhoz (Margit-sziget,Városliget,Népliget) senki nem akar nyúlni, nem is ajánlom neki:)

apro_marosan_petergabor 2012.04.07. 18:17:26

Lehet itt szörnyűlködni, "méregzöld" árnyalatban, de New York Manhattan nélkül, kertvárosként, 1 lenne a többi tízezer amerikai kisváros között. Vágó a Bauhaus stílus jegyében gondolkodott, s bizony a Bauhaus, jó anyagokkal élhető, elegáns világot alkotott. Ráadásul ahogy beillesztette a vár alá, jól sikerült.
Aki kivánja a Cetet, ezt csak farízeusként utasíthatja el, azért, mert akkor tervezték, s nem önmagáért. Kár, hogy nem valósíult meg.

Kandabula 2012.04.07. 18:21:10

Horthy és társai maguk gondoskodtak arról, hogy ne valósuljon meg. És egyáltalán, hogy Budapest tönkremenjen. Ügyes!

bloggerman77 2012.04.07. 18:46:47

Azért vicces, hogy mennyi modernitást elutasító ember van... ha az építésztársadalom többsége így gondolkodna, még mindig román stílusú katedrálisokat építgetnénk :)

2012.04.07. 19:42:05

Mindenekelőtt 1.
A cikk remek, és nagyon élveztem elolvasni, a sok-sok számomra eddig ismeretlen adalékkal.
Mindenekelőtt 2.
41 évig laktam a Naphegyen, örök szerelmem marad. Ma is - ha arra sétálok, gyakorta - meg-megsimogatok egy-egy még megmaradt terméskőfalat pl.: a Tigris utcában, remélem, ma még úgy hívják:-)), sokáig elnézegetek egy-egy még el nem bontott régi villát és sír a lelkem, hogy mi maradt ebből az itáliai, leginkább firenzei hangulatból, és hogy miért lettünk olyanok, hogy mindíg mindent lebontunk,kivágunk, lebetonozunk, és eltüntetünk.

A Tabán eltüntetése az egy emberiség elleni bűntett, amit sose hever ki az ország.

Ma nagyon komoly vagyonokat visznek ki bambán csodálkozó túrista honfitársaink Olaszországba, hogy megtekintsék, milyen is egy megőrzött, restaurált, védett és féltett városka Olaszország-szerte. És védik, és szerintem kinyikkantanák, aki hozzányúlna egy korabeli kőházhoz, egy macskaköves utcácskához, egy öntöttvas oszlophoz, vagy egy cizellált erkélyrácshoz, amin valami zöld növény tekergőzik.

Ezért nem érzem itt jól magam, a különbség miatt, pedig szeretném..

Ott? Meglátnak egy darab követ, felemelik, megcsodálják, megtisztítják és megpróbálják megkeresni a helyét, beilleszteni és utána megvédeni, és neadjisten dicsekedni vele vagy egy kis pénzt keresni vele, mint látványossággal....És, ami a lényeg, jól érzik magukat, nem akarnak mások lenni, csak azok, amik.

Itt? Látnak egy ugyanilyen követ, kiássák, megnézik, legjobb esetben ellopják, de inkább bedobják a Dunába vagy elássák jó mélyre és a helyét alaposan lebetonozzák.
(nemcsak Tabán, nézd meg: Eger, város a város alatt, Ráckevei Duna ág sínylődése, stb..)És mindenki dühös és rosszkedvű, és azt se tudja, miért, csak valahogy nem érzi jól magát...

És egy falanszter város jön létre legjobb esetben, amitől mindenki beteg lesz.

Találós kérdés: Budapest milyen stílusú város?
(merthogy egy komolyabb itáliai városnak van stílusa, vonzása, példája, izgalma, "titka"...)
Válasz: Semmilyen.
Akkor minek is jönne ide egy túrista?
"gyere nézd meg a ....ööö...izét..."
Pedig gyönyörű lehetne, ha rendszerbe raknánk és stílust adnánk neki. De minden mozdulatunkkal csak tovább rúgunk rajta még egyet.

Példa: Ott van a Károly körúton a telek, ami egy kicsit kinyitotta a teret, és megy a vita, mi épüljön majd rajta, ott a Városháza előtt (mögött).
Mit gondoltok, mi az elképzelés? Egy üveg-beton monstrum, szar. Igen, ez kell. Ez jellemző Budapest múltjára, ezért majd jönnek megcsodálni. Legfeljebb a hülyeségünket.....

Szóval: nekem hiányzik a régi Tabán, a muzsika, a pipázás, az emberek, a hangulat, ebből lesz azt hiszem társadalom, barátságok, összetartozás. Most meg csak úgy vagyunk. egyedileg.
Persze igaz, milyen is lenne a Tabán ma, ahol TILOS a dohányzás, az utcai italozás, az éneklés, a kutyasétáltatás, az alkohol kiszolgálása, a zenélésért meg annyit kéne fizetnie a szerencsétlen korcsmárosnak, hogy abból akár már gróf is lehetne:-)))))
Hát, idejutottunk, ezért aztán megyünk és visszük a "pézt" Olaszországba, bámuljuk az itáliai "csodát" (aminek persze rengeteg magyar szála van, mára jól elföldelve...), és közben siránkozunk itthon...

Ami a cikk képeiben nagyon érdekes - a fentiektől függetlenül -, hogy a terv vázlatokból azért - persze, rendszer nélkül és összevissza - de egy csomó megvalósult, "merítettek" belőlük az élelmes utódok. Ha megnézzük pl. az Attila út 31-33-35 épületeket a Bethlen-udvar felől, vagy a Déli pályaudvar kubatúráját, vagy a Mészáros utca egyes részeit az Alagút felől, nagyon érezni az "áthallást". De úgy együtt: igen randa és rendszertelen.
De azért szeretem. Az életem része.
Ami: akárcsak az épített környezet, lehetett volna jobb is:-))))))))))))

2012.04.07. 19:54:25

Ja, igen, elfelejtettem mondani.
Tudtommal - a mai napig is az "nem építész", és nem is lehet építész, aki nem megy ki Genovába, a Via Garibaldin lévő házakat, kis palotákat megnézni, megtanulni, feldolgozni.
És érdekes módon ott senki nem akarja a Via Garibaldin ezeket az épületeket lecserélni, átalakítani vagy lebontani.

Ezt csak azért írtam, mert nem szeretném, ha valaki beírná, hogy milyen maradi és retrográd vagyok, csupán a modern és korszerű új építményeknek is megvan a helyük valahol (Pl: Lágymányoson, Gyálon:-))), olyannak is lenni kell, nincs azzal semmi baj (szóval, nem kell középkori katedrálisokat építeni manapság.... csupán a "Via Garibaldi hadd maradjon meg a történelmi városrészben", ahogy van.
Kösz. Úgyse marad.

Bicepsz Elek77 2012.04.07. 20:21:48

@apro_marosan_petergabor: Budapest most is sokkal erdekesebb, izgalmasabb ..bb varos mint Becs, ami sima cukraszda meg giccsparde(ami ertekelheto, az Schonbrunn).
Az ilyen tervek jol mutatnak Angyalfoldon meg lapos helyeken, de nem Budan!!!

Stipistop Balázs · http://stipistop.com/ 2012.04.07. 20:23:51

Nagyon érdekes tervek, köszönet, hogy megosztottad! Én a mostani formájában is nagyon kedvelem ezt a részét Budának: egy völgyszerű zöld sáv, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal a Dunától a Moszkva térig tart. Ezt mai zöld jelleget a '34-es beépítési terv is igyekezett megteremteni, a mostaninál sokkal rendezettebb és városiasabb formában. Jó lenne, ha ma ebben ebben negyedben sétálhatnánk.

Figyelemre méltó, hogy az Alagút utca látványterve a szögletes fákkal mennyire hasonlít a tavaly átadott Károly körúthoz.

Bicepsz Elek77 2012.04.07. 20:26:39

@Kandabula: Inkabb ez az erenyuk, hogy egy ilyen terv szerencsere csak a kukanak keszult!!!

Bicepsz Elek77 2012.04.07. 20:30:35

@HgGina: Nagyvarad nagyon durvan el lett b..va. Viszont sci-fi es fantasy filmek forgatasara nagyon alkalmas lenne...

Almandin 2012.04.07. 21:58:49

Jól nézne ki, ha megvalósult volna. De azért a mostani kinézete se rossz a környéknek.

Julio cesar 2012.04.07. 22:02:48

A terveket nézve mekkora szerencse, hogy a Tabán parkja már 80 éve itt van nekünk és nem építették be!

billy reed 2012.04.07. 23:18:23

@HgGina: Vagy Louvre üvegpiramisa, a londoni City modern épületei?
Nem attól szép valami, mert régi. Hanem attól, hogy saját korában modern, és ez később is megérződik rajta.
A mai Budapest a 19. század óta semmit nem tud felmutatni, ami lényeg, meghatározó eleme lenne.
Akkor az ön gondolatmenete szerint csupa Nemzeti Múzeumhoz és New York palotához hasonló épületet kell emelni, mert az "nem teszi tönkre" a városképet...
Anno Széchenyit is sokan kinevették, gúnyolták azért, mert valami modern dolgot szeretett volna...

A Szépművészeti kockája zseniális ötlet.
Nem is valósul meg soha ebben a mai, 19.század végi levegőben...

Boston2 · http://boston.blog.hu/ 2012.04.08. 05:44:34

Színvonalas poszt és érdekes belegondolni, milyen mai szemmel is modernnek számító épületeket terveztek akkor.

Én is úgy látom, talán jobb, hogy nem valósult meg, a mostani környezet emberibb, még ha összevissza is.

DurvaPisti 2012.04.08. 08:37:40

Nagyon jó az írás!
Érdemes belegondolni, hogy a milyen könnyen lecserélték (persze gondolatban) a régit, hogy jöjjön a modern. Nagyon sokat változott a világ azóta.

Baines 2012.04.08. 09:03:58

Egyetlen dolgot magyarázzon meg nekem valaki; ezeken a '30-as években készült képeken mindenütt jobb oldali közlekedést látok, holott arra csak 1941-ben tértünk át. Ezt csak én találom furcsának?

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2012.04.08. 09:48:00

Itt nem a modernitást utasítják el, hanem a színtelen, íztelen, formátlan, dísztelen betonkockákat - a falansztert.
Én Monte Christo-val vagyok: nem kellett volna a Tabánt elbontani. Dehát akkor is épp reformista megújulás lázában égett Magyarország, csak nem Gyurcsánynak hívták a reformátort, hanem Gömbösnek.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.04.08. 11:34:35

@Baines: Csak tippelem. Vágó József terve elkészítésekor, már hosszú ideje Franciaországban élt- Tabánra vonatkozó elképzelésit is franciául nyújtotta be-, ahol Napóleon óta a jobboldali közlekedés volt érvényben. A környező országokban (Német, Svájc, Spanyol) szintén ez a gyakorlat volt bevezetve. Szerintem akkor ő nem tudhatta, hogy nálunk még baloldali közlekedés van, így zsigerből a francia mintát vette alapul.

nál 2012.04.08. 16:58:16

@Deak Tamas:
A Bauhaus se nem színtelen, se nem íztelen, és a legkevésbé formátlan. A dísze éppen a forma maga, aminek nincs szüksége cicomára.

A fanyalgóknak:
Aki képtelen meglátni a különbségeket az elmúlt 80-90 év épületei között, egybemosva mindent, bauhaust, (valódi) szocreált, a modernizmus szélsőségeit (számára "betonkocka"), a kortárs építészetet (számára "üvegkocka"), majd aztán e csupán képzeletében létező massza alapján tesz kinyilatkoztatásokat, az inkább szégyellje el magát, semmint hogy nagy hangon hirdesse ostobaságát.
Nem kell szeretni, de legalább vegyétek a fáradtságot, hogy megpróbáljátok _megérteni_ a különböző irányzatokat. Én például a historizmustól kapok hidegrázást, de mégsem akarok minden historizáló épület helyére üvegkockát rakni, és higgyétek el, ez senkinek nem is célja. Csak vessünk egy pillantást a naptárra...

Bicepsz Elek77 2012.04.08. 20:30:42

Ha mar Falanszter, akkor Kobanya ala is erdemes lenne lemerulni....

www.youtube.com/watch?v=i9HCS16a4EA&feature=related

Kandabula 2012.04.09. 00:30:22

@Monte Christo cselédje: a magyar arisztokrácia mindig is külföldön költötte el a pénzét. Hanem ezekkel a jelekkel "-)))))))), meg :_((((((((((((", nem tudok mit kezdeni. Ez valamiféle leépülés. Lenni salyát gondolás amit elmondsz?

2012.04.09. 09:46:58

A nevem Monte Cristo cselédje, tehát nem voltam és nem vagyok arisztokrata, a pénzemet, amelyért megdolgozom, ott költöm, ahol akarom, mint mindenki más, ez volna a verseny lényege, nem pedig az erőszakoskodás. A névvel tehát jeleznék, például azt, hogy elegem van a régi és új "grófokból", meg belőletek, hazafikák. Dehát úgy látszik, Neked még ezt is meg kell megyarázni, így nem is értem, hogy kerülsz ide a Tabánba, locsolás közben eltévedtél? A stílusodhoz ajánlanám: Annyi jópofa hungarista lap van, várnak Rád, ne késs. Egyébként, ami a leépülést illeti (mármint nálam) 43 éves vagyok,(a 41 éves naphegyi létem téveszthetett meg uram), a doktori diplomám magam írtam, és hogy az Általad bérmunkában fillérekért alkotott számítógépes klaviatúra néha így működik, arról nem tehetek. Majd jobban átolvasom, nehogy ezekben a lényeges kérdésekben félrevezetődj. Egyébként kösz és örülök, hogy kiszűrted a lényeget. Ha esetleg beiratkozol majd valamelyik felsőfokú tanintézetbe, - ma már pénzért bárhová lehet -, majd kacsintással jelezd, hogy ismerjük egymást, és akkor majd nem buktatlak meg.
Ami pedig a témát illeti: Ha kis kollégád, Gömbös Gyula nem bontja le a Tabánt, akkor most meghívnálak egy kancsó finom vörösborra, mert bennem soha nincs harag, és igen türelmes vagyok mindenkivel, ugye tudod, miért.

2012.04.09. 10:40:23

Jajjaj! megint hibáztam! Szemfüleskéknek: nem a doktori diplomám írtam magam, az egy másik kategória, hanem az ahhoz szükséges szakdolgozatot. Nem is lenne ez "Tabánilag" fontos, de úgyis ki akartam egészíteni az előbbieket: Szóval: aki konzervatív és/vagy lokálpatrióta és nem tagadja meg rendre a múltját vagy a világnézetét, az még nem biztos, hogy azonnal jobboldali vagy arisztokrata, vagy rendszerellenes vagy baloldali, stb. Csak a címkézés elősegítése érdekében....
Ahogy Kierkegaard írta: "Aki a korszellemmel házasodik, nagyon hamar megözvegyül".
Nem is bánom, hogy Kandabula éjféli magányában hozzámszólt (mindenki úgy élvez, ahogy tud..), mert kihozta azt, amit ez az egész Tabán történet takar: úgy is lehetsz büszke a múltadra, és megőrizheted, hogy közben az újat is befogadod. Na ez az, amit még tanulnunk kell, hogy: nem helyette, hanem: mellette!

ATCG 2012.04.09. 11:36:10

@billy reed: Tényleg az.
Az egyik meghívott pályázó építész és régész egyszerre, fél évet itthon tervez és tanít, félévet Egyiptomi, vagy máshol lévő sivatagi ásatási helyeken tölt. Sok-sok bakancsot elnyűve és sok ezer év időhídját összekötve.
Ezért lehet "modern" "mindenestül".
A Szépművészetiben már elindult valami,
egyszer meg fog valósulni ez a kocka is.

ATCG 2012.04.09. 11:38:34

@lüke: és minden igazi építész is.

ATCG 2012.04.09. 11:39:23

Egyiptomi:egyiptomi

ATCG 2012.04.09. 12:01:29

@Monte Christo cselédje: aki nem akar emlékműveket állítani magának az "mellette" tervez és épít, és "nem helyette",
csak ne feledd ez nem pusztán jóakarat,
szemléletváltás kérdése:
a jó építész nem olyan, mint egy író, szobrász, zeneszerző, vagy festő: belőle a terveket a köz elvárása, megbízása, a kor, amelyben él, a "kis világ" és a "nagy világ" hozza elő.
Az esetleg létrejövő időtálló, korokon át üzenő tökéletesség pedig az összes közreműködő: a tervezők, a megbízók és a kivitelezők szerencsés együttműködésének "gyümölcse".

És itt rögtön ellentmondok magamnak,
az egyéb művek szülői sem függetlenek
az őket körülvevő, tápláló világtól
(csak egy fokkal szabadabbak az építésznél):

Lásd Michelangelo Dávidját.

ATCG 2012.04.09. 12:09:40

@ATCG: házasodott ő a korszellemmel?
Özvegy lett?
Kinek örök jelképe Dávid?
Az övé?
Firenzéé?
A Köztársaságé?
Az emberé?
Hemingway "Öreg-halászáé"?

2012.04.09. 14:53:00

Kösz, és nagyon egyetértünk. A szó pozitív értelmében sajnos, teljesen igazad van.
Én is éppen ezt az időtálló, korszellem feletti együttműködést, felemelkedést, nagyvonalúságot hiányolom, mindhiába.
(na, itt most politizálhatnánk reggelig.., de ne! Úgyis tudjuk.)
A blogban is kitűnik, hogy akartak egy nagyon is méltányolható területbeépítést a telekmaximumokkal, a szobaszámok felső határával, stb..., szóval a stílus és a "régi" megőrzésével. Persze, "tudományosan" elvetették, mert abban nem volt biznisz. Ma is ez van. Ahová egy valóban gusztusos, légies villa jönne, oda benyomnak egy "laktanyát". Ilyen szempontból sajnálom az építésztársadalmat, mert - ahogy implicite írod - ők a legkiszolgáltatottabbak a sznob újgazdag igényeknek és a pénz uralmának.(na, nem mintha a szobrászok nem megrendelésre dolgoznának, mai jó zeneszerzőkről, meg festőkről,bocs,ízlés dolga, de nem is tudok...)
A Dávid szobor nagyon jó példád és éppen a Te gondolatmenetedet támasztja alá, amit én meg úgy indokolnék még, hogy ötszáz évben egyszer adódott egy "jó találkozása" a világtehetségnek és nagyvonalú mecénásának.
(és a mai napig, a művészi érték mellett szép csöndben termeli az Euro milliókat...Hm?). Nem ismerem a történetét, de biztos nem Medici erőltette vagy rendelte Dávid témáját...
Igen, ezekből lehet örök darab. A többi, nürnbergi "mesterdalnok".
Csakhát ma kinek van pénze a saját művészi elképzelését kiteljesíteni, és hol vannak a mecénások. És akkor még mindíg bizonytalan, hogy Dávid lesz-e belőle. Egyébként Michelangelo is elszúrt egy-két nagy Alpok-béli márványtömböt Dávidra, mire ez kijött. (Ha jól tudom).
Nem tudom, a Mózes szobrának történetét ismeritek-e? Ugyebár két szarvval ábrázolta Michelangelo Mózest (Rómában látható most, a St. Peter Vincoli templomban).
De miért?
Mert egy nagyokos fordító el-leiterjakabozta a dolgot.
Héberül (ahol csak mássalhangzókkal írnak, a többit ki kell találni hozzá) a dicsfény, ami Mózes fejét a Sezntélyből kijövet mindíg körüllengte azt jelenti: keren. (krn).
A fordító a krn szót nem kerennek, hanem koren-nek fordította, ami viszont: szarvat jelent. A jó öreg Michelangelo meg ennek megfelelően megszoborintotta, de ettől még ez is örök darab és gyönyörű. Nálunk egy jópofa kis "rendszerváltáskor" az ilyesmit jól kiröhögik meg kidobják.
Ők pedig, a művészi értéken túl a mai napig pénzt csinálnak belőle. Hát itt a különbség.
Ja, és ha már Budapestnél és Itáliánál meg örökbecsű emberi értékeknél tartunk, csak úgy csendben megkérdezném - ha itt lenne - a "Fővárostól": Miért is nincs Galileiről elnevezve egyetlen utcácska, terecske vagy ilyesmi? Csak a világ valódi működési rendjét állította fel. Persze, ez nem csak Bp-re vonatkozik, az egész országban sincs, asszem csak Mezőberényben...Biztos komcsi volt...

Kandabula 2012.04.09. 17:28:14

@Monte Christo cselédje: itten félre lettem értve! Hogy a dolgokat miként látom,azt talán a 2012.04.07. 18:21:10-kor beírt megjegyzésem mutatja. Ha nem fáraszt, nézd meg, vagy a Googlen "Kandabula" név alatt. Én a "leépülést" a - számomra - járványszerűen terjedő jelekre értettem (pl a -(( :)), stb), melyek kiszorítják a tényleges értékelést, elmaszatolják az állásfoglalást. Ha magadra vetted, elnézést! Én meg majd tovább fortyogok...

2012.04.09. 22:06:58

@Kandabula:
Oké, oké. Dehogy haragszom, és már régesrégen megnéztelek. Na, jelek nélkül: Szia.

Kandabula 2012.04.10. 18:36:18

@Monte Christo cselédje: azért vissza kéne vonni szavakat.

2012.04.10. 19:34:59

Visszavonom, bocs.

Kandabula 2012.04.10. 20:09:16

@Monte Christo cselédje: a dolog így rendben lévőnek tűnik. Viszont tartok tőle, hogy - mint írtad - "Egyébként kösz és örülök, hogy kiszűrted a lényeget. Ha esetleg beiratkozol majd valamelyik felsőfokú tanintézetbe, - ma már pénzért bárhová lehet -, majd kacsintással jelezd, hogy ismerjük egymást, és akkor majd nem buktatlak meg" már - sajnos - régen túl vagyok. Bár volt elnökünkkel együtt, egy padban, nos, ez teccene. Még tökölök a témán (sajnos a környezetvédelmet lelőtte). Ötleteim: "A magasságmérés fejlődése a rúdugrás árnyékában." "A gyephoki hatása a világbékére." "Egyesugrástól a hármasugrásig. A történeti fejlődés bemutatása ógörögül, tárogatózás közben." "Mi a különbség a pörgés és a forgás között a jégen? (Egyúttal a világ jegeinek összehasonlító elemzése)." A többi téma még titok, nehogy rácsapjanak. Talán ennyi elég is.

2012.04.10. 20:23:16

Látod, látod, hogy hiányzik nekünk a jó öreg Tabán. Valami kettős pince mélyén jól elborozgatnánk és ezeket a jó kis blikkfangos dolgozatokat megírnánk, eladnánk az arra érdemeseknek, stb..
Ma is arra jártam. Ahogy eltüntették, az borzaszt. Még ki is gyalulták többméter mélyen a földet, és befüvezték (mármint fűmaggal..), és ott senyved az egész. Mi pénz jönne be, és milyen szuper kis hely lenne. De a "dózer" nem áll meg. Már kiharaptak egy Oxygén Wellness-nyi területet a sportpálya alatt, felette a teniszpálya a kegyelt nagyvállalkozó építési lerakata lett. Stb..
Hajrá. Azért a vörösbort ne feledd.
Elképesztő, hogy egy többszáz házból álló település, templommal,iskolákkal, stb.. és egyetlen ház maradt meg a Czakó és Tigris u. sarkán. Én még láttam, amikor mellette lóistálló is volt, aztán lett Coca-Cola raktár. de még mindíg jobban jártak, mint a Vaskapunál a Senki szigete, azt egyszerűen, ahogy volt víz alá temették mindenestül. Hát, ez van. Szia.
Üdv: M.C.cs.

Kandabula 2012.04.10. 21:45:30

@Monte Christo cselédje: valóban, egy Grinzing-szerű negyed hiányzik a városból. De ez a város egy ilyen negyedet nem tudna "eltartani". Egyszerűen ez a város anyagilag le van rohadva. Egy fertály, mint "sétatér", nos, ez igazi luxus lenne. Hangulatnak jó, de abból nem lehet megélni. Cigányzenés kiskocsmák? Csak álom. Nézz be a Poet.hu-ra, azon belül a Kandabula blogjára. Oda rittyentettem egy írást magamról, meg ahol felnőttem. Ha érdekel.

Julio cesar 2012.04.12. 21:45:03

Anélkül, hogy bárkit is megbántanék, egyszerűen nem tudok elmenni amellett az arcpirító csúsztatás mellett, amikor valaki azt írja le, hogy mennyire is hiányzik neki a jó öreg Tabán! Ott voltál 80 éve, amikor lebontották?
Akkor most minimum kb. 95-100 év körül lehetsz. Számításaim szerint ugyanis akik az egykori Tabán kiskocsmáiban borozgattak ugyanis ma kb. 100 éves kor körüliek lennének. Így egy kicsit azért hiteltelen.

Azt elhiszem, hogy valakinek tetszik az akkori kor általa elképzelt (és idealizált) cigányzenés korszaka.
Javaslom a régi Kabos filmek megtekintését, de azért ne csináljunk úgy, mintha ezek az események most történtek volna. Grinzing megfelelője pedig van Budapesten: Budafokon érdemes keresni, nincs messze.

Csak azért vagyok érzékeny minderre mert én meg itt lakom a Tabán mellett és szeretem ezt a parkot és torkig vagyok a Grinzingezéssel (ami egy 100x nagyobb Bécs külvárosából elérhető szőlős vidék), meg a többi marhasággal.

ATCG 2012.04.13. 18:15:02

@Monte Christo cselédje: Nem Medici erőltette.
Az elrontott márványtömbre, amely ott hevert a dóm mellett évtizedeken át a Köztársaság pályázatot akart kiírni. Végül, mert zűrös idők jártak, húzódott a pályázatkiírás. Michelangelo nagyon régen kinézte már azt a - minden előd és kortárs szerint is - használhatatlan tömböt.
És a pályázatkiírás hírére Firenzébe sietett, mert úgy hallotta, hogy csak Firenzében élő pályázhat.
Sokat járt az elöljáró, a podeszta nyakára, akivel még régebbről, a Lorenzo Medici udvarában töltött "szép napok" idejéről ismerték egymást, hogy mikor írják már ki a pályázatot.
Az elöljáró mindig türelemre intette a forrófejű szobrászt.
Azután egy nap magához hívatta,és közölte vele, hogy neki ítélték a hatalmas, elrontott márványtömböt.
A témát senki nem erőltette. Michelangelo maga talált rá.

2012.04.13. 20:31:39

@ATCG: Nagyon klassz, amit írsz, jól mutatja az örök világot. Ha érdekel, akkor még nagyon tudnám ajánlani Neked (is) itt az Interneten elérhető:
mek.niif.hu/05000/05031/html/index.htm
Vekerdi László: Így él Galilei.
Nem sok, 102 oldal itt, de lenyűgöző, izgalmas, tanulságos, én egy egész szombat délután olvastam. Kiderül belőle, hogy mi minden múlik egy uralkodón, csak úgy, persze az örök emberi dolgokról már nem is szólva. Szóval, jó Mediciek meg rossz Mediciek, ki kit köp be, ki kinek segít, mikor menekülj, mikor dicsőülsz meg, és végül mikor múlsz ki, elhagyatva, kikergetve, vesebajban. Ez örök.
Úgyhogy Michelangelonak se lehetett könnyű. Ő legalább tudta, kinek kell egy kicsit smúzolni, vajon a mai magyar építészek tudják-e? És érdemes-e?

ATCG 2012.04.14. 11:23:02

@Monte Christo cselédje:
Köszönöm a dicséretet és a linket.
Michelangeloról csak azért tudtam ilyet írni, mert örök,elérhetetlen példaképem, nagyon szeretem; az életét is, az egyéniségét is.
A smúzolás, a pápák körül, uralkodók körül való legyeskedés, az udvari élet nem volt az ő világa.
Egyedül Bramantét támadta meg az akkori pápánál, mert úgy látta a Szent Péter székesegyház építése körül nincs minden rendben.
Igy kapta meg utóbb a székesegyház főépítészi megbízatását is. A kupola és részben az alaprajz is az övé (az alaprajzra Bramante terve sokkal szebb volt, átláthatóbb volt a kupola alatti tér, de összedőlt volna a templom a kupola óriási terhe alatt,ha megépül.
A Duccio-tömbnél sem vágott alá senkinek,
bár fülébe jutott, hogy elsőként Leonardora gondolt az odaítélő bizottság, de Leonardo nem vállalta, ő a szobrászatot alacsonyabb rendű művészeti ágnak tartotta; Leonardo elutasítása után döntött a pályáztatásról a Köztársaság; míg végül maradt a - régi ismeretségre való tekintettel- a pályáztatás nélküli megbízás. De a döntés helyességét ott és akkor senki nem vitatta, mindenki tudta, hogy a legjobb kezekbe került a márvány, pedig még csak sejteni sem sejthették a döbbenetes erejű végeredményt.
Michelangelonak Leonardoval szemben kisebbrendűségi komplexusa volt. És ez néha valóban nem szép dolgokban nyilvánult meg.
Gyűlölte és csodálta a másikat,pontosan tudta, hogy egyetlen ember tud ugyanúgy rajzolni az egész Földkerekségen, mint ő, és Leonardo; de nem ez volt a szálka a szívében, hanem a másik külseje, előkelősége, könnyedsége. Persze nagyon bántotta az is, hogy Leonardo lenézte a szobrászatot.
Az akkori világ két legnagyobb, egy városban élő művésze nem fért meg egymással; ez is emberi és örök.
Még azt is hozzátehetnénk fájdalmas viccelődéssel: és magyar.
A városháza tanácstermének falára egy nagy falikép megfestésével bízta meg Firenze Leonardot. Michelangelo erre addig járt a városvezetés nyakára míg a tanácsterem másik falára ő is festhetett volna egy képet.
Harmadannyi pénzért, mint Leonardo, de ez csak kicsit bántotta; a boldogító tény, hogy nemes párbajban megmérkőzhetnek, minden más sérelmet elnyomott benne. Vad rajzolással készítette a freskója kartonjait; miközben Leonardo (magában nyilván mulatva kicsit) előkelően és nyugodtan tette a dolgát. Végül egyik kép sem lett kész. Elsodorta őket az idő.
Michelangelo hozzá sem fogott a fal festéséhez.
Leonardonak pedig a kész képe szinte teljesen tönkrement akkor, amikor, hogy véglegesen megszilárdítsa a falon tűzzel melegítette.
Szokása szerint újított, nem a hagyományos al Fresco technikával dolgozott, hanem viaszos alapra hordta fel a festékrétegeket. Ezt kisebb képen már előtte kipróbálta, és jó volt. De ennél az óriási képnél a falfelület alsó felét sokkal erősebb hőhatás érte a melegítés során, mint a felsőt: és a festmény lecsúszott a falról.
Amikor ez történt Michelangelo nem volt már Firenzében. Sok évvel később, amikor döbbenten látta vélt vetélytársa művének pusztulását azonnal Leonardohoz sietett - aki ekkor már megtört öreg ember volt és még Firenzében élt - hogy kifejezze együttérzését.
Megtörtént a két óriás kibékülése.
Érdekes ebben a blogban is előkerült a Szépművészeti Múzeum kapcsán (hogy vajon megépül-e valaha az az üvegkocka) a pályáztatás, nem pályáztatás kérdése - igaz rejtetten.
Véletlen tudom, hogy igen sok bírálat, alattomos vádaskodás érte a pályáztatókat azért, mert a pályázat meghívásos, zártkörű, nem pedig nyilvános volt.
Ehhez egy kiírónak, egy mecénásnak joga van, az eredmény egyik esetben sem lesz rosszabb, vagy jobb. Nyilván a megbízó érdeke is, hogy olyanokat hívjon meg, akik jó dolgok megalkotására képesek.
Nem beszélve arról, hogy egy nyilvános pályázatnak kicsit keményebbek az anyagi és egyéb feltételei, miközben a végeredmény esetleg olyan lesz, mint Zaha-Hadid Prágába pöttyentett könyvtár-rettenete; vagy a japán építész Kormányzati negyed terve a Nyugati mögé.
A japán nem is járt Magyarországon. Zaha-Hadid nem tudom volt-e Prágában.

ATCG 2012.04.14. 11:27:02

@ATCG: ...mint ő, és Leonardo: ...mint ő, és ez Leonardo

ATCG 2012.04.14. 11:41:10

Még egyszer Michelangelorol: bizony ő ott és akkor házasodott a korszellemmel, de azt egyéniségén, tehetségén, zsenialitásán átszűrve tette.
Nemcsak a reneszánsz óriásának tartja őt a művészettörténet, hanem látja műveiben a barokk megjelenését is.
Leonardot és őt sehová sem lehet beskatulyázni.
Michelangelo Leonardon szánakozott, illetve rosszallóan figyelte hogy az fizikai kísérletekre, tudományos hókuszpókuszokra pazarolja istenáldotta tehetségét.
És neki sem volt igaza.
Bár ebben a tekintetben a mai napig nem tudja helyére tenni Leonardot az utókor.

ATCG 2012.04.14. 11:44:37

@ATCG: szálka a szívében: tüske a szívében

2012.04.14. 18:37:01

@ATCG: Na igen, éppen ezt szerettem volna írni, csak közben ebédelni kellett. Így kerül a filozofálgatás szubszidiárius helyzetbe...
Biztos véletlen, de amikor Michelangelo meghalt,három nap múlva született meg Galilei. Meg se látszik Firenzén, hogy három napig világhíresség nélkül voltak...
Leonardo viszont nagyjából tíz évvel fiatalabban halt meg, mint jóértelemben vett vetélytársa és negyvenöt évvel hamarabb, szóval Michelangelo még pár évtizedig egyeduralkodhatott a pályán.
Nagyon érdekes ez a viaszra festéses történet Leonardo-val Firenzében, mert valami hasonlóképpen járt Milánóban az Utolsó Vacsorával. Ott is lepergett a festék, azt mondják, állítólag nem nagyon tudta a falrafestés trükkjeit. Az Utolsó Vacsorából szerintem mára csak a címe eredeti, annyiszor meszelték le a szerzetesek, meg bombázták a világháborúban, meg lepergett, stb...
De azért örök darabjai ezek az emberiség történetének,és épp ez a szép, hogy az ember abszolút véges korú, de esetleg tud örök darabot alkotni.
Látom a fenti egyéb hozzászólásokat is. Szomorúan, mert nem értik néhányan. Szóval, - legalábbis én - nem a "Grinzinget" hiányolom, nem is jártam ott, hanem a tradíciót, a hagyomány tiszteletét (akár a Tabán kapcsán is), azt, hogy hagyjuk úgy, ahogy megalkották, nem kell mindíg a dózer.Nem a "cigányzenés" tabáni operett világot sírom én vissza, hanem, hogy megőrizve modernizálódjék. Példa: Velencében ha mész a rakparton (szemben a Giudecca szigettel) keresed a BILLA áruházat! Sose találnád meg, ha óriás neonreklámot és BILLA feliratokat, meg modern, csupaüveg raktárbázist keresel. De! Beillesztve a miliőbe, egy többszázéves kis sárga épület homlokzata mögött ott van. Egy kis korabeli zöld kapun lépsz be, a ház homlokzata megmaradt eredetiben, és mögötte ott van a légkondicionált ezer négyzetméteres modern bolt. Undorító lenne Velence, ha nem így tették volna. De ugyanez és ugyanígy van Rómában a Spanyol lépcső melletti korabeli épületben a McDonalds-sal is (abszolút nem sablon standard Meki, de Meki). Tehát: lehet megtartani a hagyományt, az érzést és ugyanakkor korszerűt is teremteni.

btomi1980a 2012.04.23. 11:02:04

Sziasztok!

Nem szeretem, ha Budapestet összehasonlítják más déli államok városaival.

1. Nem mediterán ország vagyunk, más a klíma;
2. Nem azonos a kúltúra;
3. Nem úgy élünk, mint a cigányok (lsd. dél olaszország).

Valaki jól írta... a Tabánt 80évvel ezelőtt eltüntették, nem kell pityogni érte, hogy milyen jó lenne most!
Pont olyan hangulata lenne, mint a szolnoki tabánnak. Gazdagok vették meg a házakat (ami nem baj), saját pénzükön felújították (jelleget megtartva). Nincs kocsma, nincs fagyizó, nincs semmi!
A budapesti régi tabánnal is ez lett volna (egyfajta kisajátítás)! Amit természetesen megértek! Buda szívében "kertesházban" lakni. Senki nem szereti, ha a portája körül minden éjszaka mulatnak, ordibálna, stb... Mielőtt valaki pampekásznak, itt a hangsúly a "MINDEN ÉJSZAKÁN" van!

Ha már lerombolták, megépülhetett volna helyére ez a fürdőváros komplexum! Igen felkapott hely lenne ma Budapest!

Nem vagyok híve annak, hogy romboljunk le mindent! No de, azért az új dolgoknak is helyt kell hagyni!

btomi1980a 2012.04.23. 11:13:44

Vágó József terveiről lehetne több képet szerezni valahonnan?

Grabbe · http://www.hirstart.hu/ 2012.06.06. 10:27:43

Lassan már egy két hónapja nem érkezik új írás, pedig ezt a blogot mindig szívesen olvasom. Remélem lesz nemsokára új poszt!

Például lehetne a Várkert Bazárról is írni; ezzel kapcsolatban nemrég jelent meg a HG.hu-n egy érdekes írás, képekkel, mindennel -->

hg.hu/cikk/epiteszet/14526-uj-latvanyterveken-a-varkert-bazar

Nagyon szeretem az ilyen látványterveket, többek között ezért is olvasom szívesen ezt a blogot, hogy lássam milyenek voltak/lettek volna az elmúlt idők épületei.

budai fellegvár 2012.11.12. 13:11:47

Aki a lebontott Tabán történetére, képeire kiváncsi annak ajánlom: Tabán egykor és ma c. könyvet. Nagyon sok fotóval. Ügyes szerkesztésű, mert a régi képek mellett a maiak is megtalálhatók.

Rakovszky · http://rakovszky.blog.hu 2013.02.27. 17:35:23

Ha ez megépül, akkor Bp. ostroma esetleg sokkal tovább tartott volna 1945-ben. Sokkal több áldozattal, mind emberbeni, mind a vár régi állományában.
Nagybátyám, Rakovszky Iván volt a közmunkatanács elnöke akkor. Úgy látszik ő tiltotta le ezt a nem Budára való "őrületet".
Az elve az volt, hogy a vár történelmi örökségü látképe maradjon meg számunkra is.
Egy ilyen fejlesztést sok hellyen el tudnék képzelni, de nem közvetlenül a vár körül.
Ott ahova most a Duna Terasz lakó-parkot tervezik? De akkor még nem létezett se Izrael se tv, így ott nem lehetett volna dúsgazdag vevőket toborozni, mint ahogy most teszik.
Vagy pedig a Széll Kálmán tér körül is elmenne egy ilyen terv.

Rakovszky · http://rakovszky.blog.hu 2013.02.27. 17:35:52

AKi nem ismeri:
Sikóssy László: Hogyan épűlt Budapest, A fővárosi Közmunkák tanácsának története 1870-1930. Bp. 1931, ujranyomtatás: Bp. 2004

Orsolya Warga 2016.02.21. 08:52:09

Bár sajnos nem mai a cikk és netán még valaki olvasgatja, akkor tud-e valaki nekem segíteni abban, hogy a fenti tervrajzokat hol lehet megtalálni, esetleg megtekinteni. Érdekel a forrás. Szívmelengető volt látni és imádtam itt lakni.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2017.10.26. 20:43:32

Parkokra van szükség, nem kell mindent beépíteni.