Az építkezés és a rombolás évszázadai

Duna alatti alagutak, Hungária körúti magasvasút és a tabáni kábelvasút

2012. február 26. - don-kanyar

1893-ban majdnem négy Dunát átszelő metróvonalat építtetett a magyar kormány. 1900-ra Budapest föld alatti közlekedési hálózata majdnem akkora lett mint berlini. Jókai Mór budai hegyek között kanyargó kábelvasút álma a megvalósítás küszöbén volt.

A Sugár (Andrássy) úti földalatti metszete (Grafika: Falanszter.blog.hu)

Közlekedési alagutak a Duna alatt

 

Annak ellenére, hogy a fővárosi önkormányzat már 1885. március 4-től teljes vállszélességgel kiállt Hubenay József bizottsági tag indítványozta Eskütéri (ma Erzsébet) híd megépítésének kivitelezése mellett, a Tisza Kálmán vezette kormány sokáig nem tudott dűlőre jutni, hogy egy új folyami átkelő, vagy egy Duna alatti alagút kivitelezése lendítené fel jobban a Rudas fürdő és az Eskü (ma Március 15.) tér közötti közlekedést. A szakmai vitát eldöntendően, a Szapáry Gyula vezette Pénzügyminisztérium 1886. május 24-kelt 956-os számú leiratában arra kérte Kamermayer Károly polgármestert, hogy a vegyes bizottság felállítása előtt Budapest először készíttesse el a közúti híd építészeti terveit, majd a fővárosi mérnöki hivatal bevonásával számoltassa ki a hídfők, és az azokra rávezető új sugárutak városrendezést is érintő költségvetését. Meglepő, de tény: az állami kérésnek jó öt évig semmilyen formában nem tett eleget Budapest vezetése, a kért számításokat és terveket nem nyújtotta be az önkormányzat a szakminisztériumnak. A várakozást megunva, Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 1891. március 29-én kelt levelében bár nem rótta fel a késlekedés okát a polgármesternek, ám arra kérte a városvezetőt, hogy akkor legalább véleményeztesse Krisztinkovics Béla építészmérnök Duna alá tervezet alagúttervét, hogy az állam legalább ezt minél hamarabb megépíthesse a híd helyett. A korabeli Vasárnapi Újság beszámolója szerint a fővárosi közgyűlés annak ellenére hamar elvetette a Döbrentei tér és a Kötő (ma Pesti Barnabás) utca közötti, kétirányú villamosközlekedést is lebonyolító földalatti tervét, hogy egyrészt nem készítették el az Eskütéri híd terveit, másrészt pedig a szakminisztérium előzetes számításai alapján a Krisztinkovics-terv legalább 2 millió koronával olcsóbb közlekedésfejlesztési megoldásnak ígérkezett, mint a 35 belvárosi ház kisajátításával és bontásával járó új híd megépítése.


A Krisztinkovics-féle alagút nagyobb térképen való megjelenítése

Baross Gábor halálával - a városvezetés számításai ellenére-, az állam jó ideig nem vetette el a Duna alatti közlekedési folyosó, illetve folyosók kivitelezésének lehetőségét. Jól példázza ezt az első Wekerle-kormány tanácstalansága is, miszerint az 1893. évi XIV. törvénycikkelyben egyrészt elfogadtatták az Országgyűléssel a Ferenc József (ma Szabadság) és az Eskütéri (ma Erzsébet) hidak megépítésének költségeit, ám másrészt szintén ez év júniusában a kormányfő megadta az előmunkálati engedélyeket báró Braunecker Lamoral ügyvéd és Visnovsky Sándor építész szorgalmazta tervnek is-, amely a két Duna-part közé már nem egy, hanem négy alagút megépítésével számolt! A harcias erélyességéről és általában győztes párbajhősi nimbuszáról is ismert Braunecker a négy Duna alatti közlekedési folyosót a Boráros tér, a Vámház (ma Fővám) tér, az Eskü (ma Március 15.) tér és a Bomba (ma Batthyány Lajos) tér magasságában képzelte el. Wekerle Sándor miniszterelnök, csak jó egy évvel később vette észre hibáját. 1894. június 24-én kelt levelében az ügyvédnek így magyarázkodott: „mivel a magyar kormány most építtet hidakat a Vámház és az Eskü terek tengelyében, így szükségtelen az átkelőkkel párhuzamosan egy-egy alagút megépítése. A Boráros térnél sem hidra, sem alagútra nincs szükség, hiszen Lágymányos még nem áll a fejlődés azon fokán, hogy a köz pénzét értelmetlenül itt  pazaroljuk el. Ellenben az ellen nincs kifogásom, hogy az Új Országháznál alagúttal kössék össze a két városrészt.”

A (régi) Erzsébet híd láncainak beszerelése (Fotó: MMÉK)

A (régi) Erzsébet híd láncait előállító üzem (Fotó: MMÉK)

A kormányfő kérésének megfelelően a millenniumi ünnepségek lázában égő fővárosi tanácsnak 1896. július 12-én mutatták be a tervezők a már csak a Bomba (ma Batthyány) tér és az Országház (ma Kossuth Lajos) tér közötti Duna szakasz alá képzelt műtárgy tervét. A Vasárnapi Újság így írt a bemutatott tervekről: „A tervezett alagúton gyalogosok, kocsik is járhatnak s ezen kívül villamos vasút. A magassága a Duna alatt 10 és fél, szélessége 8 méter. A gyalogjárók számára négy lejáró lenne: az igazságügyi minisztériumi épületnél és a Bomba téren egy-egy lépcsős lejáró, közvetlenül a két Duna-parton pedig egy-egy liftes lejáró. A vasúti alagút tartana a Deák-tértől a Pálffy [ma Bem] -térig s több megállója lenne a Dunán innen és túl. A vasutat összeköttetésbe hoznák a budai oldalon az esztergomi, szentendrei és a tervezett visegrádi vasúttal. A vonal hossza 3000 méter. A Duna alatti szakasz úgy épülne, hogy a Duna fenekén a talajt az építés alatt megfagyasztják. Minden két perczben indulna mindkét irány felé egy-egy kocsi 40 kilométer sebességgel. A teljes alagút és alagúti vasút parti része 12 hónap alatt épülne föl, a víz alatti rész építése másfél évig tartana.” (Most ne gondoljunk a 4-es metró kivitelezésének eposzi, még most sem látható befejezési időpontjára.) 


Braunecker és Visnovszky nagyobb térképen való megjelenítése

Bár a tervrajz, és annak részletei –tudomásom szerint– a XX. század pusztításai miatt sajnos nem maradtak ránk-, a Duna alá tervezett alagút szerkezetét és a tervezett járat esetleges építéstechnikai lebonyolítását jól lehet rekonstruálni Szesztay László „Alagútak a Themze alatt” cikke alapján, amely 1897-ben jelent meg a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyben. A statikus tanulmányában ugyanis úgy vélekedett, hogy a Bomba tér és az Országház közötti közlekedési korridort az 1897.május 22-én átadott londoni Blackwall-alagútnál szerzett tapasztalatok, illetve az ott alkalmazott új technikai találmányok alapján kellene megépíteni. A Sir Alexander Binnie által tervezte „viktoriánus kori csalagút” ugyanis a korábban alkalmazott téglafalazatok helyett már öntött vasgyűrűket, a négyszögletű szelvények helyett pedig már kör keresztmetszetű hengereket használt fel a fúrás során, amit sűrített levegős technikával illesztettek össze.

A londoni Blackwall-alagút építése (Grafika: Falanszter.blog.hu)

A Braunecker- Visnovsky- féle terv másik fő erénye az volt, hogy a Duna alá tervezett közlekedési „csatornájukat”, a Bazilika és a Szabadság tér érintésével összekötötték a kontinens elsők között megépült, 1896. május 2-án üzembe állított földalattijának Deák téri állomásával is-, ami annyit tesz, hogy a terv előrevetítette a 2-es metró későbbi nyomvonalát. Attól függetlenül, hogy a magyar „Milleneumi Földalatti Vasút” 33 évvel később valósult meg, mint a londoni, a korabeli híradások szerint a budapesti számított a világ első metrójának -ami persze így nem igaz-, hiszen Isztambulban 1875-ben, Glasgowban pedig a magyarral egy időben adták át a Föld első föld alatt közlekedő szerelvényeit. A mellveregetés és a félreértések láncolata onnan eredhet, hogy az 1863-as építésű angol földalatti csupán egy föld alá kényszerített, sőt, a korabeli szóhasználattal élve „föld alá kapart” közönséges gőzüzemű vonat volt, amely rövid életében –mindösszesen 6 hónap alatt– kétszer is füstmérgezést, fulladásos halállal járó tömegszerencsétlenségeket okozott, amely a járat közel 30 évig tartó forgalomból való kivonását eredményezte. A magyar földalatti alagútrendszere ezzel szemben Wünsch Róbert építőipari vállalkozó találmánya alapján nem téglából, hanem vasbetonból készült, a forgóvázas kocsikat pedig nem gőzzel, hanem elektromossággal hajtották meg.

A kontinens egyik első földalattiját Budapesten adták át (Fotó: Fszek.hu)

Magasvasút és metróhálózat Budapest felett és alatt

 

Külön említést érdemel az 1895-ben kidolgozott Magyar Metropol Vasút terve, amelyben Reymond-Schiller Lajos és Zipernowsky Károly már három föld alatti vasút vonallal akarták Budapest közlekedési hálózatát gazdagítani. A tervezőpáros az egyes számú kötött pályás vonalukat a Vígszínház melletti épületben kialakított lejáróból indították volna el a Lipót körút és a Kálvin terek érintésével a Ferencvárosi pályaudvar felé. A második alagút bejárata a kicsiny Kígyó tér (ma Ferenciek tere, kb. a Párizsi Udvar előtti járdasziget) fejállomásból kifutva, a Keleti pályaudvar érintésével a Hungária körútig futott; a harmadik metróvonal pedig az első vonalból vált volna ki az azóta lebontott Új épület alatt (Szabadság tér), hogy az utasokat onnan a Budán fellelhető Széna téren keresztül a fogaskerekűig szállíthassa. Mindegyik vonal valamilyen fontos közlekedési eszközre való átszállási lehetőségénél jött volna csak fel az utcafelszínre: Az első a Bakáts térnél, a második a Keleti pályaudvarnál, a harmadik pedig a Hattyú utcánál.


Magyar Metropol Vasút nagyobb térképen való megjelenítése

A berlini Stadtbahn mintájára, Zielinszky Szilárd 1897-ben készítette el Budapest grandiózus méretű metróhálózat-tervrajzát. A mérnök által felvázolt fővárosi underground-hálózat az Országos Hírlap publicistája, Szabó Jenő szerint, zseniális urbanisztikai elképzelés volt-, hiszen a kör- és sugárirányokban elrendezett alagutak, mélyvasúti és felszíni pályák nemcsak a főváros szinte összes csomópontját érintették, hanem a MÁV, a peremvárosok ún. vicinális vasúti járatait fenntartó magántársaságok, illetve a Belváros tömegközlekedésének kötött pályás (villamos) vonalait is. Az építész szerencséjére, „logisztikai mesterművet” hamar felkarolta haraszti Jellinek Henrik, aki a Budapesti Közúti Vasúttársaság (BKVT) igazgatójaként már korábban kiépíttette és üzemben tartotta a dunaharaszti, a cinkotai, illetve a szentendrei HÉV-vonalakat. A mérnök, a főváros központi négypályás fővasútvonalának a cinkotai HÉV-szárnyat szánta, amit Pest belvárosába úgy vezetett volna be a Csömöri és Kerepesi utakról a Verseny utcáig, hogy onnan, pontosabban a Keleti pályaudvartól az elektromos meghajtású vonat már végig a föld alatt közlekedett volna az Eskü (ma Március 15.) térig. A kelet-nyugat irányú mélyvasútról csak az Astoriánál kizsaluzott megállónál nyílt lehetőség átszállásra az észak-déli tengelyű metróra.

Zielinszky 1897-es terve terve a budapesti metróvonalakról (Fotó: MMÉK)

Ezt a vonalat a Zielinszky-Jellinek páros a Nyugati pályaudvar érintésével (ahová egy hatalmas földalatti postapalotát is megálmodtak) a külső Váci úton akarták kivezetni a Hungária körútig, ahonnan a kettéágazó vasút egyik szárnya a leendő Rákosrendezőre tervezett „Északi Rendező” pályaudvarra, a másik pedig a Hungária körgyűrűn tovább haladva érkezett volna meg a Kőbányán kialakítandó „Déli Rendező” gyűjtőállomásra. Érdekes megoldása volt a tervnek, hogy a külső, Budapest harmadik körgyűrűjén a vonat már nem a járószinten, vagy a föld alatt, hanem bécsi mintára közel egy tucat viadukttal tagolt hídon, mint magasvasút (sic!) robogott volna a Közvágóhíd felé. A tervek szerint a két nagy vasúti körgyűrűben mozgó motorkocsik, négy vágányon szállították volna az embereket 40 km/h sebességgel, és 2-2,5 perces követési idővel. A szakminiszter a tervet hiába fogadta el, a fővárosi önkormányzat ismételten megbuktatta a tervet 1898. február 24-ei közgyűlésén.

A Tabán és a Svábhegy közé tervezett kábelvasút korabeli elméleti látképe és az edinburghi megvalósítása. (Fotó: Vasárnapi Újság, Grafika: Falanszter.blog.hu)

A Tabán-svábhegyi kábelvasút

 

Szintén érdekes infrastrukturális ötletnek ígérkezett az a terv, amelynek megépítését, a híres regényíró, Jókai Mór kezdeményezett az 1896. november 22.-ei keltezésű Vasárnapi Újság hasábjain. A nagy mesélő eleve azzal kezdi írását, hogy a Svábhegy északnyugati oldalán megépült fogaskerekű eleve neki köszönhető, hiszen az avatási ceremónián a társaság igazgatója kiemelte, „hogy ennek a vasútnak az eszméjét ő (a Bigi vasút létrehozója) nekem valamelyik regényemből vette, melyben én a jövendő titkaiba pillantva, a többek közt azt is leírom, hogy a Svábhegyre vasút fog felkanyarogni.” Ezen felbátorodva, illetve az utókor újabb elismerését várva Jókai így ismét tollat ragadott, s arra a következtetésre jutott, hogy mivel az Orbánhegytől a Sas-hegyig, a Naphegytől a Svábhegyig, „ez a nagy üresség (…) egy varázsütésre házsorokká alakulhat át: Budapest legegészségesebb és legolcsóbb városnegyedévé”-, ezért érdemes lenne ezt a környéket egy kábelvasúttal összekötni a pesti Belvárossal. Az író szerint a 10 ölre kiszélesített 4,7 kilométer hosszú útvonalat az Eskü (ma Március 15.) tér- Egyház (ma Döbrentei) tér- Fehérsas tér (lebontották)- Hadnagy utca (lebontották)- Déli pályaudvar- Istenhegyi út- svábhegyi Templom tér (ma Eötvös József park) között 19 perc alatt járnák meg a villamosnál 12-szer biztonságosabb vasúti járművek.


Eskü tér-Tabán-Svábhegy kábelvasút nagyobb térképen való megjelenítése

Jókai azt is elárulja írásában, hogy a tabáni kábelvasút nem csak vízió, hanem egy előrehaladott állapotban lévő infrastrukturális fejlesztés, amelynek terveit, az Edinburghban már bizonyított angol William Newby Colam mérnök készítette el, illetve magyarországi meghonosítását Móssmer József és Weszely István vállalkozók támogatták anyagilag. „A kocsi kényelmes, nagy formájú, negyvenötén férnek bele. Kitűnő fékszerkezetével biztosan megy hegynek-völgynek. (…) Járása gyors és zajtalan: mert a vezetékek zaj fogóval vannak ellátva. A nagy közönség még csak ezután fog hallani a kábelvasútról, melynek építéséhez előreláthatólag a kora tavaszon [1897] hozzá fognak. Felvilágosításokkal azonban ma is készséggel szolgál a Budapesten IV. Királyi Pál-utcza 14. szám alatt levő vállalati iroda.” Mint tudjuk, ebből a fejlesztésből sem lett semmi.

Jamrik Levente

 

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr604207810

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Duna alatti alagutak, Hungária körúti magasvasút és a tabáni kábelvasút 2012.02.26. 10:36:38

1893-ban majdnem négy Dunát átszelő metróvonalat építtetett a magyar kormány. 1900-ra Budapest föld alatti közlekedési hálózata majdnem akkora lett mint berlini. Jókai Mór budai hegyek között kanyargó kábelvasút álma a megvalósítás küszöbén volt.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rókakígyó 2012.02.26. 10:33:47

sem semmi. Hogy az utolsó szavakkal éljek:)

cso zsi 2012.02.26. 10:49:34

Ebből is látszik, hogy nem csak az "elmúltnyócév", az "elmúlthúszév", és az "átkos" a problémák kizárólagos okozója.
Hiszen már 120-150 éve is (kb 500 év óta) csak ugyanez ment, az aktatologatás, a kibúvók keresése, és a pénztelenségre hivatkozás.
Pedig ez mind valódi, és értéket teremtő munkával jár, munkahelyteremtéssel, és ezáltal fizetőképessé váló munkásokkal.

„mivel a magyar kormány most építtet hidakat a Vámház és az Eskü terek tengelyében, így szükségtelen az átkelőkkel párhuzamosan egy-egy alagút megépítése. A Boráros térnél sem hidra, sem alagútra nincs szükség, hiszen Lágymányos még nem áll a fejlődés azon fokán, hogy a köz pénzét értelmetlenül itt pazaroljuk el. Ellenben az ellen nincs kifogásom, hogy az Új Országháznál alagúttal kössék össze a két városrészt.”

Mégis, mit gondolt, a következő 100 évben megáll az élet?

twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX · http://freewaresoftwarenews.blogspot.com/ 2012.02.26. 11:00:30

Szerintem elgondolkoztato, hogy bo 100 evvel ezelott milyen fejlodes volt Budapesten a tomegkozlekedesben.

Most meg vegetalas es visszafejlodes van.

Imre apó 2012.02.26. 11:55:14

Az élet ezt hozta, veszekedés, egymásra mutogatás a parlamentben, lopás, korrupció, vádaskodások, addig nem lesz változás. Az ígérgetések korát le kellene zárni, utána lehet menne!?

Az okos, de befolyásolható Magyar, és mi hiszünk és várunk.

Kösz a halakat! 2012.02.26. 12:01:34

Akkoriban az első földalatti a kontinensen, ma meg a legkárosabb, közpénzekből megvalósult beruházás a kontinensen (M4)

egyenlítő 2012.02.26. 12:26:23

@hidrodinamikusnyomatékváltó: Talán ha '98-ban hozzákezdenek, már tíz éve készen lenne. De hát a bűnös város ezt érdemli.

egyenlítő 2012.02.26. 12:27:47

@hidrodinamikusnyomatékváltó: Azok szerint, akik ellenzik a Duna-szabályozást, de az osztrákoktól kellene e tárgyban példát vennünk :-)

d.z. · http://masikmagyarorszag.blog.hu 2012.02.26. 13:21:15

Hiába nem lett a tervekből semmi, akkoriban még volt kreativitás és szándék arra, hogy többek legyünk egy kelet-európai porfészeknél. És többek is lettünk.

Martian (törölt) 2012.02.26. 13:23:26

Döbbenetes, hogy több mint 100 éve elvben lett volna anyagi-ipari erőforrás ilyen szintű tervek megvalósítására... ma meg a budapesti tömegközlekedés fejlesztése és szintentartása egyaránt kínlódik.
Úgy néz ki, a mai politikai-gazdasági rendszerben sokkal rosszabbul gazdálkodunk a (100 év alatt sokszorosára nőtt) erőforrásokkal, mint egykoron...

egyenlítő 2012.02.26. 13:42:07

@Martian: Dehogy is! Nézd csak meg az EU pénzből készült díszburkolatokat!

Martian (törölt) 2012.02.26. 13:43:57

Úgy is lehet fogalmazni, hogy a Monarchiában kevésbé voltunk kiszolgáltatott gyarmat, mint jelenleg... gazdasági értelemben mindenképpen.

Nzoltan 2012.02.26. 13:57:36

Akkor a világon a nyolcadik legerősebb gazdaságával rendelkeztünk. Most meg kb ugyanez hátulról.

Nem kell csodálkozni, míg ilyen oszkó félék tesznek tönkre köz-vállalatokat önérdekből.

losonczielvtárs 2012.02.26. 14:29:58

@Nzoltan: jajdenagyonhülye vagy! 8. legerősebb gazdaság csakis az osztrák és cseh iparnak köszönhetően. Bár gondolom ezt a HírTV-n nem teszik hozzá és egy olyan könyved sincs otthon, amiből ez kiderülne.

A MALÉV mintha 2012-ben ment volna csődbe.

Ikarus, Videoton - Széles Gábor. Erről hallottál már?

egyenlítő 2012.02.26. 14:53:07

@Nzoltan: Nyugi, még mindig a leggazdagabb harmadba tartozunk, azaz a világ országainak több, mint kétharmada szegényebb nálunk. Persze ezen könnyen változtathatunk.

Egy vezérkari tábornoknak 15 évre kell előre gondolkodnia, mert addig tart egy hadseregreform. Egy kiképző őrmesternek 3 hónapig, mert addig tart az alapkiképzés. Mi van ma nálunk:
Áll a kamion az aluljáró előtt, ahol kint van a magasságkorlátozás-tábla. A sofőr megkérdezi a kísérőt:
- Látsz rendőrt?
- Nem.
- Akkor próbáljuk meg!

KissGecihuszár 2012.02.26. 15:23:01

Ja, akkoriban még kellő neveltetéssel rendelkező grófok, bárók, hercegek, azaz megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, talpig Uriember MAGYAROK irányították ezt az országot és Budapestet is! Majd jött '19, a "dicsőséges 133 nap", s akkor már ízelitőt kaptunk a kunbéla, a szamuely és egyéb kő zsidó-kommunista csőcselékből, akik '45 után aztán igen gyorsan kimutatták a foguk fehérjét, melyet azóta is mutogatnak! Legfeljebb egy részük elvtársból "úrrá" (Isten őrizz az ilyen "urakból") vált, sőt egy jó részük nem általlott pl a fideszbe is beszivárogni, végtére is; a cél szentesíti az eszközt. Magyarán; ennek az országnak és benne budapestnek is a zsimmunista horda színrelépése okozta a legnagyobb kárt, nagyobbat, mint a két világháború együttvéve!

KissGecihuszár 2012.02.26. 15:25:38

@egyenlítő: Ez jóóóó!!!! Kábé, erről beszéltem, azaz idáig juttatta a 40 év kommunizmus ezt az országot, hogy nem tisztelünk mi sem Istent, sem embert és akkor úgy egész pontosan mit is akarunk? Ja, jól élni! Hogy is mondta a misszionárius; hát a faszom még nem kéne?!?

Gera 2012.02.26. 15:26:06

Annak, hogy a századforduló után mennyi minden épült szerte a világban, egy oka van: fillérekbe került az élőmunka, a nehézgépek meg pont kezdtek elterjedni. A melósok annyit kaptak, hogy az éhenhaláshoz sem volt elég. Munkavédelemről és hasonló marhaságokról hírből se hallottak. Ja és persze kőkemény kapitalista alapon mentek a dolgok, az adók alacsonyak voltak, a jóléti állam, szociális piacgazdaság sehol nem volt. Milliók nyomorogtak az országban, a nyomor egészen más szintjén, mint amit ma annak tekintünk.

KissGecihuszár 2012.02.26. 15:31:57

@losonczielvtárs: Azért te se csak az atv-t nézd, ha lehet,mert ott "bolgárúrék" és a többi nagyon nem Magyar nem szívesen beszélnek arról, hogy a Tungsram, a Ganz, Digép, Weiss Manfréd, MOM, Richter Gedeon, ill az MKM elődcége és tetestársai bizony igen nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az 1. világháború után kifosztott, megerőszakolt csonka Magyarország a '30-as évekre Európa 6. legerősebb gazdasága legyen, minek következtében 1 USD 3 Pengő volt, bocscsi...

losonczielvtárs 2012.02.26. 15:34:54

@KissGecihuszár: ez nagyon nem talált. A magyarországi bankhálózat zsidó vagy osztrák/német tulajdonban volt már a Monarchia idején is. A magyarországi iparosítás elsősorban az itteni zsidó és német/osztrák gyökerű cégeknek, társaságoknak, személyeknek köszönhető. Ők biztosították a beruházásokhoz szükséges tőkét és legtöbbször a knowhow-t is. Még nem is beszéltem azokról a magyar zsenikről (Teller Ede, Wigner Jenő, Gábor Dénes, Szilárd Leó, Neumann János stb.) akik zsidó származásuk miatt voltak kénytelenek távozni. Mikor a hozzád hasonlók gyűlölettől fröcsögő véleményeit olvasom, baromira örülök, hogy már nem élek Magyarországon!

KissGecihuszár 2012.02.26. 15:37:02

@Gera: Okés, mára pedig tutod, mi van? "Csak" annyi,hogy Európa a sokba kerülő szociális hálózatával, már most ebben a formában fenn nem tartható nyugdíj-rendszerével, ennek az élőmunkára rakódó költségeivel úgy elszállt pl Ázsiához képest, hogy a győzelmi zászló ahhoz képest kismiska! És tudod,a világot kúrvára nem érdekli, hogy "mi itt Európában senkit nem hagyunk magára", sajnos a világ tőkéseit csak egy dolog érdekli; az egy terméken elérhető menél nagyobb profit! Ugye, milyen csúnyák? Miért, ha te befektető lennél, téged nem az érdekelne? Ugyamár, ne álszenteskedjünk itten, kérem szépen!

losonczielvtárs 2012.02.26. 15:40:27

@KissGecihuszár: tettestársai, két "T"
Másrészről a Weiss Manfréd zsidó alapítású és tulajdonú cég volt. Te pedig őket láthatóan nagyon nem szereted. Ha egy kicsit alaposabban olvasnál, akkor látnád, hogy én egy szóval sem tagadtam ezeknek a cégeknek a nagyszerű eredményeit, sőt! Különben szó sem volt a két világháború közti Magyarországról. A komment, amire reagáltam a monarchiabeli ipari teljesítményre vonatkozott. Olvass alaposan, és arra válaszolja, ami valóban elhangzott. Különben a 6. legerősebb gazdaság nagyon billeg (Anglia, Németország, Franciaország, Olaszország, Svédország, Csehszlovákia ...) Olvass!

Gera 2012.02.26. 15:40:48

@KissGecihuszár: Ez így van, csak rendszerint azok ugatnak állandóan aranykorról, meg bezzegarégiszépidőkről, akik ma abszolút tőkeellenesek és mindent az államtól várnak. Ehhez képest akkor sokkal durvábban ment a "tőkés kizsákmányolás", mint ma, az állam meg ívben szart a nyomorgó tömegekre.

KissGecihuszár 2012.02.26. 15:42:46

@losonczielvtárs: Figyi, ők színtiszta, vallásos, azaz ú.n. kis és nagypolgári zsidók voltak! Micsoda különbség! Ezt az említett nagyságok, valamint a vallásos zsidóság nevében kikérem magamnak, hogy ezeket az embereket egy kalap alá veszed kunbécivel, szamuelyvel, rákosi róthmanóval, az ÁVH 95%-át alkotó zsidó verőlegényekkel, akik '56 után is megtették,ami a "kötelességük",(azaz nem kímélték még a saját fajtájukat sem, esetleg olyan becsületes kereskedő zsidót vertek félholtra az Andrássy 60-ban, akivel előtte egy priccsen feküdtek Mauthausenben!), fekete jános elvtárssal! Jééézusmária, hol vagyok???

losonczielvtárs 2012.02.26. 15:45:44

@KissGecihuszár: ezt írtad "kő zsidó-kommunista csőcselékből"

Azt hiszem te vagy az élő példa arra, hogy a normálisan gondolkodó, világra nyitott, értelmes, eladható tudással és idegen nyelvek ismeretével rendelkező fiatal emberek egymás után lépnek le ebből az országból. Majd maradtok ti, ti nyertek, de egyedül lesztek.

losonczielvtárs 2012.02.26. 15:49:21

@KissGecihuszár: Én veszem egy kalap alá őket? Ne röhögtess! Te, aki azonnal zsidózol, meg kommunistázol. Aki azt írja, hogy a hatodik legerősebb volt a magyar gazdaság. Aki helyesírási hibákkal hinti tele a hozzászólását? Akinek a nickjében a "geci" szerepel. Több időt nem is fecsérelek rád.

"Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience."

egyenlítő 2012.02.26. 16:00:07

Ha javasolhatom, hagyjuk a zsidózást más blogokra! Vagy esetleg tudjátok, hogy boldogabb országokban a városépítés irányítói milyen vallásúak?

Rocko- 2012.02.26. 16:07:12

@Nzoltan: amiből van lopni ott van pénz.

Martian (törölt) 2012.02.26. 16:24:24

@Gera: "Milliók nyomorogtak az országban, a nyomor egészen más szintjén, mint amit ma annak tekintünk."

Igen, viszont akkoriban ez más országokban is így volt, a magyar helyzet ebben a tekintetben nem volt kirívó.

Ma viszont a feltörekvő Kínában vannak olyan ipari munkakörülmények, amelyek a nyugati világban elfogadhatatlanok.

KissGecihuszár 2012.02.26. 16:46:32

@losonczielvtárs: Nos, attól, hogy angolul irkálsz, ettől még nem leszel több és egyébként én nem tartom (hál Istennek, a sok ismerősöm, barátom sem) magam sem idiótának, sem hülyének, akinek "nem szabad leereszkedni a szintjére"! Viszont, 40 évesen, 2 nyelvtudással, s megannyi külföldön eltöltött hosszabb-rövidebb idő, valamint egy villanyszerelői, azontúl egy közgazdász végzettséggel -talán- értek annyit a dolgokhoz, hogy levonjam azt a konzekvenciát, amit a kommunista-zsidókról (bocs, nem tudom őket másként definiálni, mert azok azok voltak, ha tetszik, ha nem!) fentebb írtam! Persze, lehet,hogy te is szereted őket, nota bene, esetleg az vagy, épp ezért nem várhatom el, hogy leverd a csipát a szemeidről és lásd, hová is juttatták, (ha te is fan vagy, akkor juttattátok) az országot az elmúlt 50-60 év alatt, hiszen '90 után is aktív, tevékeny részesei voltak (voltatok) országunk szétlopásának, elmutyizásának, a konkurencia kezére juttatásának! Ezek megint csak kőkemény TÉNYEK, kedves "barátom", még akkor is, ha a bal-lib médiában ezekről nem beszélnek,s ha mások viszont már nem kussolnak, akkor ők rögtön antiszemiták, xenofóbok, sőt fasiszták lesznek... No comment!!!

KissGecihuszár 2012.02.26. 16:49:48

Ja, ahhoz pedig, hogy milyen nickem van, nos ahhoz SEMMI KÖZÖD nincs! Érthető a "képes beszédem"?!?
Még jó, hogy már nem olyan idők járnak, hogy még ezt is engedélyeztetni kell a "sanzon bizottsággal"...

Gera 2012.02.26. 16:54:21

@Martian: Persze, így volt máshol is.

niklex 2012.02.26. 17:08:00

@KissGecihuszár:nem akarok veled vitát nyitni, de a 15:23-as hozzászólásodat ki kellene egészíteni: 1919-ben azért jöhettek a Kun Bélák, mert az Úriemberek olyan háborúba vitték az (egyébként virágzó) országot, hogy elvesztette területe kétharmadát. Majd ugyancsak az Úriemberek Hitlerrel szövetkezve újabb háborúba vitték az országot,aminek következményeként romokban hevert,milliónyian meghaltak,elveszett a hadsereg,és jöhetett Rákosi elvtárs. Úgyhogy sok mindent köszönhetünk az Úriembereknek is.

NAR 2012.02.26. 18:08:04

"[...] az 1863-as építésű angol földalatti csupán egy föld alá kényszerített, sőt, a korabeli szóhasználattal élve „föld alá kapart” közönséges gőzüzemű vonat volt, amely rövid életében –mindösszesen 6 hónap alatt– kétszer is füstmérgezést, fulladásos halállal járó tömegszerencsétlenségeket okozott, amely a járat közel 30 évig tartó forgalomból való kivonását eredményezte."

Ez az info honnan van? A Wikipédia szerint folyamatosan bővítették a hálózatot a XIX. század második felében, a mai Circle vonal déli része egészen biztosan föld alatt épült. Az elektromos metróban sem a budapesti az első, 1890-ben nyílt meg a City and South London Railway, ez a mai Northern vonal keleti ága mélyalagúttal a Temze alatt és persze elektromos hajtással.

Tell Vilmos 2012.02.26. 18:24:32

Jézusmária - micsoda grandiózus tervek! És, ha ezek megvalósultak volna!!!
A boldog békeidőkben tényleg szellemi szupersztráda volt. Biz Isten szívesen élnék abban az időben!

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.02.26. 18:28:02

Mégis miért kellett mások grafikáira is rátenni a falanszter.blog.hu írást?

egyenlítő 2012.02.26. 18:32:10

@Tell Vilmos: Bankárként, mérnökként, vagy kubikosként?

"A magyarországi kivándorlók száma az amerikai bevándorlási hivatal adatai szerint 1871-1913 között elérte az 1,8 milliót."

Tell Vilmos 2012.02.26. 20:29:48

@egyenlítő:

1szerű polgárként.
A kivándorlási adat hogy kerül ide? Nyomor akkor és most is van. Reménytelenség most is van...

NAR 2012.02.26. 20:40:59

@Tell Vilmos: Sőt, nagyívű (megvalósíthatatlan) tervek is vannak most, tehát sokat nem változott a világ...

Pierr Kardán 2012.02.26. 20:56:15

@hidrodinamikusnyomatékváltó: "Akkoriban az első földalatti a kontinensen, ma meg a legkárosabb, közpénzekből megvalósult beruházás a kontinensen (M4) "

Szerinted, ha a mai EU-s normatívákkal számolnánk, akkor 1896-ban rentábilis lett volna a földalatti?

De hogy egy meredekebbet kérdezzek: gazdasági szempontból rentábilis volt a Parlament megépítése?

egyenlítő 2012.02.26. 21:09:20

@Tell Vilmos: Egyszerű polgárból igen kevés volt akkoriban, ellenben felesleges emberből igen sok. Akárcsak most. Volt viszont készség és bizalom a befektetésre.

bircaman maxval · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.02.26. 21:12:02

@KissGecihuszár:

Egy amerikai mondás szerint: ha úgy megy, mint a kacsa, olyan hangot ad ki, mint egy kacsa, s úgy néz ki, mint egy kacsa - akkor az egy kacsa.

Rád ez úgy értendő: ha úgy beszél, mint egy náci, ha primitív mint egy büdösparaszt, ha magyarkodik mint egy fasz - akkor az egy büdös nyilasmagyar paraszt fasz. Ez vagy te.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.02.26. 21:19:24

Megkérném a Kedves kommentelőket, hogy ne ezen az oldalon/blogon fejtsék ki politikai nézeteiket; vallási-etnikai eredetű meglátásaikat; vélt, vagy valós sérelmeiket, illetve ne itt sértegessék egymást. "Szeressük egymást gyerekek."

KissGecihuszár 2012.02.26. 22:41:42

@dr. birca max: Úgy látom, hogy akad itt bőven bal-lib károkozó, mint ahogy szeretett országomban is vagytok még bőven! Nem elég, hogy pusztítottatok, romboltatok, ÁVÓS-ként, koholt vádak alapján letartóztattatok, internáltatok, gyilkoltatok, majd gennyes, csúszó-mászó "urakként" kilóra eladtátok, eladósítottátok ezt a gyönyörű országot és még mindig nagy a mocskos pofátok! Kérdés, meddig?? Te kis senkiházi!!!

KissGecihuszár 2012.02.26. 22:45:29

@don-kanyar: Elnézést, hogy a tények leírásával, közzétételével vetett széllel ekkora vihart kavartam!Nem volt szándékomban. Úgy tűnik, az ellentábor még mindig habzó szájjal fröcsög,dehát mit is lehetne egyebet várni tőlük? "Isten, Áldd meg a Magyart; jókedvvel, bőséggel!"

KissGecihuszár 2012.02.26. 22:58:17

@niklex: Azért annyit hadd legyen szabad megjegyeznem, hogy az 1. világháborúba Ausztria vitte bele az országot, hisz mi, mint a monarchia leigázott országa, nem nagyon szólhattunk bele abba, hogy miután Gavrilo Princip lepuffantotta Ferenc Ferdinándot, nos ezután mi is történjék... Ami pedig a II. világégésben betöltött szerepünket illeti, nos egy Trianoni nettó igazságtalan döntés amúgy logikusan nem a szövetségesek oldalára sodort bennünket, s miután Horthy '43-ban megérezte, hogy -Romániához hasonlóan- ki kéne ugorni, majd mire ezt a döntést tettek követték, addigra a Németek bevonultak és ugye jöttek a nyilasok. A többit pedig már tudjuk... Ez kb ugyanaz, mint hogy '56-ban sem a Nato, sem az USA,de még az ENSZ sem merte meglépni még azt sem, hogy csapataikat felsorakoztassák Hazánk nyugati határánál,s miután a ruszkik okt 30-án kivonultak, ők esetleg bevonultak volna. De mint tudjuk, a történelemben nincs értelme a ha-val kezdődő mondatoknak.

pappito · http://pappito.com 2012.02.26. 23:10:18

@don-kanyar: vagy akár lehetne annyi vér a pucádban, hogy nem adsz teret ennek a szokásos zsidózós, mesterséges múltba révedős szlkjobb marhaságnak és megnyomod a delete gombot a vonatkozó kommentekre

Panka ustokos 2012.02.26. 23:25:30

A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút a kontinens első földalatti vasútjaként 1896. május 2-án került a nagyközönség használatába, és nagyobb fennakadások nélkül szolgál ma is

Csigafattyú 2012.02.26. 23:29:38

A Batthyány tér és a Kossuth tér között pedig van alagút, csak nem ilyen nagy. Gyalogalagút, amiben kábelek és csövek futnak. A metróhoz tartozik.

egyenlítő 2012.02.26. 23:49:09

@KissGecihuszár:

Wikipedia: "Alig néhány hónappal az első világháborút kirobbantó szarajevói merénylet előtt is a Szerbiával szembeni kemény fellépés híve volt (Tisza István), a merénylet után viszont – egyedüliként a Monarchia vezetői közül – sokáig ellenezte a háborúba való beugrást , ismerve a birodalom hadseregének színvonalát, félve attól, hogy a délszláv területekkel megnövekedve felborul a Monarchia dualista egyensúlya, és a konfliktus világháborúvá szélesedik, de állásfoglalásában központi szerepe volt egy erdélyi betöréstől való félelemnek is.

Ugyanakkor Németország szövetségének elvesztése a monarchia nagyhatalmi státuszának összeomlását, Magyarország védtelenné válását és saját presztízsének megrendülését jelentette volna a szemében, ezért az erőteljes német nyomásra végül beleegyezett a támadás megindításába, és „a Monarchia erős embereként” mindvégig kitartó támogatója volt a világháborúban való részvételnek, melyet a kormányzó pártok és kezdetben a közvélemény többsége is támogatott."

1931-től 1938-ig Magyarország a Népszövetség pénzügyi ellenőrzése alatt állt, a megbízottjuk minden számlát láttamozott kifizetés előtt. „Sok valószínűség szól amellett, hogy e hír megfelel a valóságnak. Magyarország 1931-ben maga kérte pénzügyeinek népszövetségi ellenőrzését, mert a világgazdasági válság kitörése olyan helyzetet teremtett nálunk, hogy sem az állam, sem a magángazdaság nem tudott külföldi fizetési kötelezettségeinek eleget tenni.” Ennyit a 6. európai gazdasági hatalomról és a dollár-pengő árfolyamról.

Ötvennégy óta pedig a nyugati határunkon az örök semlegességet fogadott (amelyet azóta is tart) Ausztria van.

ásványi répacukor 2012.02.27. 00:07:16

@KissGecihuszár: Szerintem jó a nick neved huszár nélkül is. Illik rád.

Démonmac1 2012.02.27. 00:26:41

Szép fejlődés, kár hogy a 2 világháború miatt megszakadt a folyamat:(
és ebben benne volt a teljesen értelmetlen revizionista politika.
Ami sose vezet semmi jóra.

algi 2012.02.27. 06:18:41

Tervekkel ma is tele van a padlás. És nem tudom, feltűnt-e, de a fenti tervekből alig valósult meg valami.

algi 2012.02.27. 06:24:44

@KissGecihuszár: "-talán- értek annyit a dolgokhoz, hogy levonjam azt a konzekvenciát, amit a kommunista-zsidókról (bocs, nem tudom őket másként definiálni, mert azok azok voltak, ha tetszik, ha nem!) fentebb írtam!"

Na, látod, ez itt a gond. Azért esik nehezedre definiálni az ellenségképet, mert valójában nem létező fogalmat próbálsz besöpörni egy kalap alá, mert úgy könnyen gyűlölhető. Megpróbálsz találni közös tulajdonságokat közöttük, amelyek arra kárhoztatják őket, hogy rosszindulatból azokra az emberekre törjenek, akiket te "Magyar"-oknak nevezel, miközben kizársz olyanokat, akik valójában magyarok.

Ebből látszik, mennyire csalóka, félrevezető és hazug ez az antiszemita, neonáci hozzáállás. Ha nem próbálnál meg ellenségképeket definiálni, akkor nem kellene elnézést kérned az ügyetlenül összetákolt definíciók miatt.

Martian (törölt) 2012.02.27. 09:39:51

@KissGecihuszár: "mi, mint a monarchia leigázott országa"

A Monarchiában Magyarország szinte kevésbé volt "leigázva", mint ma az EU-ban...

kewcheg 2012.02.27. 10:04:09

A zsidókat elítélő hozzászólóknak szeretném azt írni, hogy személy szerint nagyon sajnálom emberileg is, de nemzeti erőforrásként is a sokszázezer elhurcolt és legyilkolt zsidó-magyar honfitársamat, mégpedig azért, mert ha most ők,vagy a leszármazottaik itt lennének, ez az ország nem itt tartna....1980-ban amikor először jártam "nyugaton" - Bécsben- lenyűgözött, hogy az akkori zsidó kereskedők gyakorlatilag mindent előkerítettek órák alatt , ami nem volt esetleg a boltjukban.Nekem, mint a szlovák "nyemán" edződött gyereknek ez sokkoló volt, hogy létezik ilyen kereskedelem....Pedig ezek egyszerű kis kereskedők voltak...

Balt 2012.02.27. 12:15:56

@egyenlítő: Lehet, hogy nem lesz népszerű az "elmútnyócév"-ezés, de explicize ott a cikkben: "A teljes alagút és alagúti vasút parti része 12 hónap alatt épülne föl, a víz alatti rész építése másfél évig tartana.” (Most ne gondoljunk a 4-es metró kivitelezésének eposzi, még most sem látható befejezési időpontjára.)"

Tehát: ha a korabeli kubikus technológiával 1 év alatt megépülhetett volna egy év alatt egy (8x10m-es belméretű!) alagút, akkor talán jogos ezzel szembeállítani a 4-es metró történetét... (Idestova 10. éve épül "gyárilag" torzóként, méltán nevezhetnénk a "szocialista szellem vasútjának".)

Balt 2012.02.27. 12:18:04

@Martian: Tökéletes meglátás! De hát jött a "népek börtöne" kulcsmondat (és kulcsember), aztán ez lett belőle (két háború után)...

Balt 2012.02.27. 12:19:37

@losonczielvtárs: Az államalakulatot úgy hívták, Osztrák-Magyar Monarchia. Pont.

Balt 2012.02.27. 12:27:42

@losonczielvtárs: Őőő, arról a Teller Edéről van szó, aki szívében mindvégig magyar maradt, haláláig jobban beszélt magyarul, mint angolul, bár a Néphazugság megpróbálta azt a "csorbát" egy levélhamisítással kiköszörülni...?

Balt 2012.02.27. 12:31:07

@losonczielvtárs: Weiss Manfréd a Horthy hadsereg legnagyobb beszállítója volt, ill. személyes családi barátság fűzte Horthyékhoz.

innovation 2012.02.27. 14:17:51

Először is, sajnálom, hogy a tervekből nem lett semmi. A hozzáállás sem változott túl sokat.
De! Fentebb írta valaki, hogy az Úriemberek vittek bele minket háborúba, ill. az Úriemberek szövetkeztek Hitlerrel. De az Úriembereknek (arisztokráciának) köszönhetjük - többek között - a Nemzeti Múzeumot, a palotákat, az MTA-t, a Georgicont, több egyetemet, könyvtárat, stb. Mi (nem arisztokraták) hogyan háláljuk meg? Szétverjük az épületeket, széthordjuk a gyárakat, kicsinyes bosszúk vezérelnek, kirámoljuk a kriptáikat, stb. Nem tudom melyik a nagyobb szégyen!

Másodszor: ez a "minden-a-zsidók-miatt-van" szöveget be kellene már fejezni. Példálozott itt valaki Teller Edével, és ő is csak egy példa volt. Ahogyan van szemét, troóger magyarban, angolban, németben, románban, van a zsidók között is. Valamint mi a fene köze van a vallásnak bármihez is?

Harmadszor: ennek az országnak nem sok minden okozott akkora törést, mint a tanács- és a népköztársaság időszaka Rákosival és Kádárral az élén. Ez a kommentekből is látszik, hogy milyen társadalmi rombolást végzett ez a rendszer. A Horthy-rendszer alatt a nulláról szervezte újjá Klebersberg az oktatást, talpra állították a mezőgazdaságot, az ipart, az építőipart. Az pedig természetes, hogy egy igazságtalan döntés miatt fel kell(ett) lépni. Gondoljatok csak bele: reggel valaki becsönget a lakásotokba, hogy ti ezentúl csak a konyhában lakhattok, mert a nappalit a szembe szomszéd, a hálót az oldalszomszéd, a fürdőt a felső szomszéd, a többi helyiséget pedig a másik oldalszomszéd kapja meg. Ti nem lennétek egy picit idegesek? Nem éreznétek jogtalannak? Ja, mindez úgy, hogy a gyerek a nappaliban játszik, anyuka a hálóban alszik, a párotok a WC-n ül, és nem jöhetnek át, nem vagytok többé egy család. Na, ez Trianon!

Macropus Rufus 2012.02.27. 16:36:12

@Balt: sajnos az ott csak fikció, a korabeli technológiával nem fúrták volna sehogyan sem át a Duna medrét. A hozzá képes modern (50-es 60-as) technológiájával sem tudták megoldani azt, hogy a víz ne follyon befelé.

Ez kb. olyan mint amikor elolvasol egy 1960-ban készűlt NASA jelentést: 2010-ben ember lesz a Mars-on és a Hold-on is. Meg hatalmas űrálomások fognak keringeni, stb...

Ez csak duma, ami kell a politikusoknak , hogy adjanak zsét. Ez régen is így volt és a jövőben is így lesz.

KissGecihuszár 2012.02.27. 19:32:09

@innovation: Thank You, Sir! Hogy te mennyire normálisan, reálisan, mindenféle fröcsögés nélkül vagy képes látni és láttatni az IGAZSÁGOT, A TÉNYEKET! Le a kalappal... Senki nem –legalább is, én NEM!- a tisztességes,becsületes, szorgalmas, vallásos és gyerekszobával rendelkező zsidókról beszélt, hanem a sok rohadt moszkovita gennyládáról, úgymint kunbéci, szamuely, gerő,rákosi, farkas mihály, illetve a kádár regime "emblematikus" komcsi-zsidajairól, úgymint pl aczél györgy, fekete jános, stb. Ha valakinek még további károkozók nevei is eszébe jutnak, kérem, ossza meg velünk. Aztán, ugye az is tény, hogy Magyarországot, mint a monarchia másodrendű tagját, Ausztria keverte,hajszolta bele az 1. világháborúba és ehhez képest Ausztriától alig vettek el területet, miközben tőlünk közel 200ezer Km2-t, ebből legalább 100ezer Km2-nyi szín Magyar térségeket vettek el, ezzel évtizedekre térdre borítva országunkat! Ez megint csak TÉNY! Amit pedig a harmadik bekezdésben írtál, az -talán- eljut a sok bal-lib lelkületű "kedves" kommentelő zsugorodott agyának a még -talán- működő részébe, s így esetleg van rá esély, hogy felfogja, miről is beszéltem?!
Ami pedig a cikk lényegét illeti; azt érdemes leszűrni belőle, hogy Millenniumi években az akkori technológiai háttérrel mennyi-mennyi szépséget hoztak létre azok az URAK, akik akkor vezették ezt az országot és Budapestet.

innovation 2012.02.28. 13:15:46

@KissGecihuszár: Ha minden irónia nélkül írtad a kommented bevezetőjét, akkor köszönöm. :)
Viszont vitatkoznék is: nem gondolom úgy, hogy a M. Kir. a Monarchián belül másodrendű állam lett volna. Ez köszönhető a passzív ellenállásnak (előtte '48-nak, mert utána már nem volt minden olyan, mint előtte), s annak, hogy Ausztria kénytelen volt belemenni a Kiegyezésbe. Mi, magyarok ott rontottuk el, hogy a kisebbségekkel már nem igyekeztünk kiegyezni - horvátok, románok, esetleg szlovákok. A Monarchián belül egy föderalista államot el tudtam volna képzelni azért, talán máshogyan alakult volna. De ugye volna...
Ahhoz, hogy a háborúból Ausztira is "győztesen" került ki, kellett az is, hogy itthon rossz döntések sorozatait hozták meg, ill. a diplomáciában sem építettünk ki olyan csatornákat, mint az osztrákok, csehek, románok. Sajnos ez is tény. A konklúziót leszűrni ennyi idő távlatából már könnyű... (Valószínűleg 50 év múlva értetlenül fognak állni az akkori emberek a most hülyeségei és rossz döntései felett: miért nem látták, miért nem ezt lépték meg, stb.)

A cikkhez: nem csak az urak, hanem a polgárság is, a paraszt, a városi iparosok is mind-mind azon voltak, hogy egy szebb, élhetőbb várost, országot építsenek. Sajnos ma nem ezt látom. A technológiai fejlődésre pedig nem lehetett volna panasz, hisz' rengeteg kiváló szakember doglozott idehaza, vagy itt telepedett le, mert volt lehetőség. Azt sajnálom, hogy ezt a szemléletet a vh és az utána jövő kártékony rendszerek elsöpörték. De ezen megintcsak kár keseregni. Inkább azon kellene dolgozni, hogy
- az egyes villamos átmenjen Budára
- a Szentendrei és Csepeli HÉV-et összekössék
- a M4-t végre befejezzék
- a M3-t mindkét irányban meghosszabbítsák
- a M2-t végre összekössék a Gödöllői HÉV-vel, másik végét pedig Kelenföld Pályaudvarig elvinni
- befejezzék a körgyűrűt
- felszámolják a 23 kerületi kiskirályságot
- a Bp-i közigazgatást a bécsi mintájára átszervezzék
- a Volán-MÁV-BKV kooperációját erősíteni, összehangolni
- felélesszék a nemzeti légitársaságot (iszonyatosan nagy kárt okoztak, hogy hagyták bedőlni)
- rehabilitálják a Budai Királyi Palotát
- építsenek hidakat: Aquincum, Csepel, gyalogos híd
- színesítsék (hagyják színeződni) Bp. és az egész ország kultúrális életét
- vegyék végre észre, hogy Bp. az agglomeráció nélkül és viszont nem életképes
- szüntessék meg az autópályákat a városban (Rákóczi út, Andrássy út, Hungária krt.)
- gazdálkodjanak úgy a köz vagyonával (tehát az én vagyonommal is), hogy az valóban a köz célját szolgálja (BKV, MÁV, közművek, stb)
- létesítsenek élő kapcsolatot a város és a Duna között
- őrizzék meg (ahol lehet rehabilitálják) az épített örökséget
- hagyják a modern építészetet kibontakozni (Városháza projekt, Olimpiai Városközpont)
- a közállapotok és a város ne a Balkánra hasonlítson (falfirkák, szemét, veszélyes szigetek)
- ne öljék meg a kiskereskedelmet a plázákkal (nem mellesleg a sok pláza egymás vásárlóerejét öli meg)
- tartsák be és tartassák be a jogszabályokat (pl. városképvédelmi jogszabály az egységes kirakatok, porták esetében)

És ezt lehetne sorolni napestig. S amikor ilyen postokat olvas az ember, kinyílik a bicska a kezében, hogy még 2012-ben is itt tartunk, hogy tervekből már Dunát lehet rekeszteni, de a sok impotens "honatya" és "honanya" meresztik a valagukat és arrogánsan hárítják el az újságírók jogos kérdéseit! Édes Istenem, mivé lett ez az ország!!?!?!?!?!

Parafon 2012.02.28. 22:19:30

Én aszondom: amit ez az ország elért 2000 év alatt, azt kizárólag és csakis a zsidóságnak köszönheti. Ha a zsidók nem fogták volna a magyarok kezét, és húzták volna őket jószívűségből, önzetlenségből, humánumból magukkal, akkor Magyarország ma egy nagy rezervátum lenne, ahol gumicsizmás parasztok pálinkát vedelve, röfögve és a saját rokonaikkal hálva kergetnék a szarvasokat a mocsárban.

És erre tessék, ez a hála.

Ébredj! · http://www.facebook.com/pages/Wake-Up-Movement-%C3%89bredj-Mozgalom/270858292964150 2012.03.02. 02:17:40

"Meg kell tanulni elengedni"...-foglalta össze a lényeget N.V.munkatársunk...
A szó szoros és átvitt értelmében is MINDENT,mert akinek semmije sincs,attól lehetetlen bármit is elvenni...
Elsőként függéseinket engedjük szabadon,mert rabságban tartják testünket,amelyből ezáltal nem tudjuk elbocsájtani félelmeinket,kétségeinket....
Mindannyian a saját ösvényünkön járva juthatunk addig a kereszteződésig,ahonnan együtt vezet tovább az út...Van,aki a közvetlen környezetében szeretne segíteni,mások nagyobb összefogásban hisznek,közben mindannyian elmegyünk a legfontosabb mellett: mereven ragaszkodunk a saját igazságunkhoz...
Elfelejtjük,hogy miért is vagyunk itt,a földön...Megfeledkezünk a szabad akaratról,a gondolkodás szabadságáról vagy arról,hogy a földet,a vizet,a levegőt senki sem birtokolhatja,csakúgy mint elménket és testünket...Senkinek semmiféle joga nincs rabságban tartani vagy vezetni minket,s Mi mégis hagyjuk,hogy mindezt megtegyék velünk...
Mert az nem kérdés:RABSÁGBAN vagyunk...
Leginkább a saját elménk foglyai vagyunk,mert olyan dolgok által befolyásolnak mindnyájunkat,amivel teljes káoszt okozunk magunkban....
Ezek közül a legfontosabb a MEGOSZTÁS,ami azzal a céllal folyik,hogy ne láthassuk a valóságot,hogy minden ember SZABAD...
Ez ELLEN lett létrehozva elsőként a VALLÁS,hogy kiemelje az emberek különbözőségét,ami pedig természetes velejárója egy sokszínű világnak...Ezt követte a PÉNZ,hogy tovább mélyítse az emberek közötti egyenlőtlenséget,elvakítva,fanatizálva ezzel a társadalmakat,beleégetve tagjaiba,hogy pénzzel boldogságot,hatalmat szerezhetnek...Következő lépcsőként színre lépett a POLITIKA,ami arra volt hivatott,hogy pénz és vallás szövetségét szentesítse,"nemes" célok érdekében...A legutolsó évszázadban karöltve az OKTATÁSSAL és a MÉDIÁVAL,olyan pusztítást vitt véghez az emberi agyakban,amihez foghatót történelme során még nem tapasztalt az emberiség...Egy kitűnően megszervezett,pontos terv része mindez,ami rabláncunk szilárdságát hivatott megőrizni....
Amíg nem értejük meg,hogy MI magunk húzzuk egyre szorosabbra ezt a láncot,addig nem fogunk tudni szabadulni belőle...
Ameddig önként alávetjük magunkat BÁRMILYEN vallási,politikai,pénzügyi vagy oktatási törvénynek,addig azoknak a szabályai szerint élünk,akik rabságban tartani,irányítani próbálnak bennünket...
Amíg nem fogadjuk el,hogy EGYETLEN létező törvény van,az UNIVERZUM törvénye,ami MINDEN emberi lényt SZABADNAK teremtetett és SENKINEK nincs joga uralkodni,ítélkezni,valamint semmilyen szervezet,kormány,közösség vagy vállalat NEM gyakorolhat hatalmat FELETTÜNK...
Itt az idő,hogy mindannyian feltegyünk magunknak a kérdést:
"RABOK LEGYÜNK VAGY SZABADOK...?"
Ugyanakkor felmerül egy másik kérdés is:
Valóban felkészültünk a szabadságra...?
Mert az igazi SZABADSÁG áldozatokkal jár....Fel kell áldoznunk kényelmünket,elveinket,meggyőződéseinket,hogy valóban szabadok lehessünk...
Az igazi szabadság bennünk lakik,mert onnan kell kidobálni a sok "szemetet",amit az évtizedek,évszázadok folyamán belénk tömtek...Legyen az bármiféle vallási vagy politikai ideológia,mert ha józan ésszel átgondoljuk,nem más,mint szemfényvesztés és illúzió,egy maroknyi irányító lázálma...
Amikor ez sikerült és képesnek érezzük magunkat,hogy az ősi értékek szerint éljünk,aminek magva a SZERETET-alapú gondolkodás,akkor tudunk elindulni felfelé,mert mindannyian megértjük,hogy emberiség egy nagy EGYSÉG,különböző színekben és formákban,akik egymást kiegészítve alkotják a teljes EGÉSZET....
Ehhez annyit szükségeltetik még elfogadnunk,hogy ugyanúgy része a jó és rossz,a hideg és meleg,tűz és víz,valamint minden ELLENTÉTPÁR,mert mindegyik a EGYENSÚLYT szolgálja,akkor létrejöhet egy EGÉSZSÉGES világ....
Ezért kell hát mindent elengednünk,hogy egyszerre váljunk SEMMIVÉ és MINDENNÉ..

tehtube 2012.03.05. 02:58:34

Van még egy elég régi alagút a Duna alatt, majdnem Budapesten.

placedeliberté 2012.12.23. 14:12:29

@Parafon:

Van igazság benne, de nem szabad így hozzáállni.

Igen, rengeteg dolgot köszönhetünk a zsidóknak is, de most csak páldaként Szécheny-nek, Kossuth-nak, Deáknak is, akik tudtommal magyarok voltak.

A romák pedig felbecsülhetetlen zenei, kultúrai értékekkel gazdagították az országot, valamint a háborúkban réz, vas és más fém muníciók, ágyúk építésével juttaták előre az otthonuknak tartott magyarországot hazafiságból. Egyes komoly feltételezések szerint Rákóczi is roma volt, többek közt ezt a tényt az sejteti, hogy a teljes udvarnépe roma származású emberekből állt. A romák közt is volt egy meglehetősen masszív arisztokráciai réteg, akik még ma is élnek mellesleg.
Bihari János, a Rákóczi induló írója is roma származású volt.

A zsidóknak köszönhetjük a legcsodálatosabb épületeinket, mert javarészüket ők tervezték. Zsidó volt Ganz ábrahám is, aki hatalmas találmányokkal vitte előre a magyar ipart. Zsidók a magyar tudományban hatalmasat alkottak. Nagyon sokat köszönhetünk nekik.

De ha már magyarságról beszélünk

Azt is megnézhetjük kik voltak az Aradi Vértanúk. Magyar, zsidó, roma, német, szláv is van köztük. Ez a harmónia így olyan szép lehetne. Olyan sokszínű ez az ország, olyan sok rejtett szépség van ebben. Ez a sokféle nép együtt csodálatos dolgokra képes.

Ma éppen kettészakítja a társadalmat a sztereotíp utálat - "magyarok" és nem "magyarok".

Azt tudjuk, kiket tartanak nem magyarnak: A zsidókat, romákat, ázsiaiakat, afrikaiakat, szlávokat, horvátokat etc.

De kik számítanak magyarnak? Az ősmagyar gyökér már teljesen el van vegyülve ezekkel a nagyon régen jött jövevény népekkel. Vannak tiszta magyar emberek, de az országot nem csupán ők vitték előre, hanem minden más említett jövevény nép is. Ennek az aránya teljesen mindegy, az a lényeg, hogy egykor mindezek a népek otthonuknak látták Magyarországot és hazafiasan küzdöttek a magyarságukért.

csaba121 2012.12.23. 14:12:35

I. a magasvasút azért annyira nem forradalmi megoldás a századfordulón, Bécsben laza 38 km-es hálózata volt, na az egy tényleg előremutató és megvalósult rendszer: en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Stadtbahn
II. NEM a budapesti volt az első metró a világon, de igazából meg a kontinensen sem... ezt a néphazugságot valószínűleg sosem lehet már elfeledtetni, és nem értem miért nem lehet a tényeknél maradni: a pesti rendszer az elsők KÖZÖTT volt, és sokat tett hozzá a metróépítés fejlődéséhez, új elgondolásokat meghonosítva.
De akkor néhány korábbi rendszer:
1.Tünel Isztambbul - 1875 ez az első földalatti vasút a kontinensen en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCnel
2. pestivel egy évben nyílt a glasgow-i: en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Subway#1896.E2.80.931977
3. a londoni metró már rendes hálózat volt mire a pesti átadásra került: en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_London_Underground
www.ltmuseum.co.uk/collections/museum-guide/worlds-first-underground
4. nem a pesti volt az első elektromos rendszer (amit egyébként a német Siemens szállított), hanem az is londoni 1890-ben: en.wikipedia.org/wiki/City_%26_South_London_Railway

bocs, hogy kiakadtam, de a képaláírás (A kontinens (hacsak nem a világ) első földalattiját Budapesten adták át) kiakasztott, ezeket a kis ferdítéseket (hazugságokat) annyit ismételgetik, hogy a végén mindenki igazságnak hiszi, szóval kicsit szerényebben a nagy szavakkal...

csaba121 2012.12.23. 14:12:44

I. a magasvasút azért annyira nem forradalmi megoldás a századfordulón, Bécsben laza 38 km-es hálózata volt, na az egy tényleg előremutató és megvalósult rendszer: en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Stadtbahn
II. NEM a budapesti volt az első metró a világon, de igazából meg a kontinensen sem... ezt a néphazugságot valószínűleg sosem lehet már elfeledtetni, és nem értem miért nem lehet a tényeknél maradni: a pesti rendszer az elsők KÖZÖTT volt, és sokat tett hozzá a metróépítés fejlődéséhez, új elgondolásokat meghonosítva.
De akkor néhány korábbi rendszer:
1.Tünel Isztambbul - 1875 ez az első földalatti vasút a kontinensen en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCnel
2. pestivel egy évben nyílt a glasgow-i: en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Subway#1896.E2.80.931977
3. a londoni metró már rendes hálózat volt mire a pesti átadásra került: en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_London_Underground
www.ltmuseum.co.uk/collections/museum-guide/worlds-first-underground
4. nem a pesti volt az első elektromos rendszer (amit egyébként a német Siemens szállított), hanem az is londoni 1890-ben: en.wikipedia.org/wiki/City_%26_South_London_Railway

bocs, hogy kiakadtam, de a képaláírás (A kontinens (hacsak nem a világ) első földalattiját Budapesten adták át) kiakasztott, ezeket a kis ferdítéseket (hazugságokat) annyit ismételgetik, hogy a végén mindenki igazságnak hiszi, szóval kicsit szerényebben a nagy szavakkal...

zsoci 2013.11.14. 14:11:00

A hungária körúti magasvasút még ma is aktuális.
A 4 duna alatti alagút is, persze más nyomvonalon ( BAH csomópont-Keleti, Déli pu-Nyugati tér, Lágymányosi híd-Árpád híd ) És persze minimum 3 híd is hiányzi még pestről : Északi híd az árpád útnál, déli hid a Hengermalom utcánál ( esteleg még egy a Egér út vonalában ) és egy még délebre a Savolya parknál.