Az építkezés és a rombolás évszázadai

Építsünk égig érő Sportpalotát a Nyugati helyére!

2012. február 12. - don-kanyar

76 éve tervezik az Eiffel-iroda jegyezte Nyugati pályaudvar megszüntetését. Akaratukon kívül az idővel csődbe ment francia cég és a MÁV mindig erősebb volt.

Vágó József 1936-os terve a Nyugati pályaudvar teljes átalakítására (Grafika: Falanszter.blog.hu)

Egyedül nem megy

 

Vágó József ragyogó építészeti pályafutása a belső határok nélküli dunai monarchiában kezdődött el 1901 tavaszán. Az anyagilag jól jövedelmező megbízatásainak (Mester utcai és Boráros téri bérházak, Gutenberg-ház, Nemzeti Szalon, Városligeti Népszínház, Gresham-palota, Árkád Bazár, Grünwald-villa stb.) az első világháború utáni párizsi békediktátum okozta gazdasági és politikai káosz vetett véget. Mivel ekkor a győztes nagyhatalmak a „világ hetedik legerősebb birodalmából” több apró államot fabrikáltak, így Magyarországon hirtelen nagyon nehéz lett (bárkinek is) munkához jutnia az általános nincstelenség, az antantnak fizetendő háborús jóvátételek, a hétfelé szakított gazdaság, illetve az elszakított területekről a trianoni határok közé menekülő emberek szociális ellátása miatt. Nehezítette, de nem ellehetetlenítette a zsidó gyökereivel mit sem törődő Vágó József életét, hogy a kommün ideje alatt az építészeti direktórium vezetője, illetve a Martinovicsról elnevezett szabadkőműves páholy tagja is volt. Akarata ellenére így vált a nagyváradi születésű zseni szegény világpolgárrá, aki Budapest mellett három országban (Olaszország, Svájc, Franciaország) is megpróbált talpon maradni és maradandót alkotni a két világháború között. A Népszövetség (akkori nyelvezet szerint Világparlament) genfi palotájára 1926-ban kiírt pályázaton elért siker az utolsó pillanatban hozta meg számára a világhírt. Vágó építészeti hivatása gyakorlása mellett 1928-tól egyre többet foglalkozott urbanisztikai kérdésekkel is. Az 1930-ban kiadott „Városokon keresztül” című könyvében a szociálisan érzékeny társadalom legkülönbözőbb tevékenységei számára biztosított teret. Londoni és amszterdami minták alapján például sokkal élhetőbb környezetet tervezett Rómának, Párizsnak és Budapestnek, mint a vele örökké vitába álló Le Corbusier, akinek axonometrikusan megrajzolt városvíziói 1925-ben már odáig „fajultak”, hogy a francia főváros központjába már repülőteret is lefektetett volna a Voisin-terv szerint.

Koncepciótlan Budapest

 

Bár Vágó a maga részéről úgy gondolta, hogy a magyar főváros „egészséges városrendezési elveken nyugszik, ám mégis mindenféle egységes és koherens rendezőelv nélkül épült fel.” 1936 májusában a Pesti Naplónak úgy nyilatkozott, hogy „a nagyváros építkezése szerves egész. Nem lehet elkülöníteni a problémákat, mert ha például rendezni kezdem az Erzsébet teret, ezzel összefügg a Bazilika kiemelésének kérdése, az Andrássy út szerencsétlen betorkollása, a Károly körút környéke, a Király utca rendezése s így végig. (…) Budapest építkezése egy koncert, ahol a zenekar minden tagja a maga külön, egyéni nótáját fújja. Ennek a kakofóniának azonban, sajnos el nem múló nyomai maradnak, aminek idestova Pest szépséghatása esik áldozatául.” Ennek tükrében 1934-ben nemcsak teljesen nagyvárosiassá tette volna az általa is szeretett romantikus hangulatú Tabánt, hanem városrendezési koncepcióiban a föld alá süllyesztette a Duna-parti villamos pályát, átrendezte a Clark Ádám teret és a Margit híd forgalmi rendjét. Teljesen új Városházát tervezett a Szent István parkba, sugárutat nyitott a Tisza István (ma József Attila) utca folytatásában a Klauzál térig és még egy továbbit Madách néven a Károly körúttal párhuzamosan a Belső-Erzsébetvároson keresztül. Az egy pontba összefutó három sugárúttal szemben, az Erzsébet térre két hatalmas szállodát emelt, melléjük hatalmas áruházat állított. Magas épületekkel jelölte ki a már meglévő és az új tengelyeket, a városközpont jóformán minden jelentősebb csomópontján igazított valamit, hogy ezek végül olyan összefüggő rendszert alkossanak a Szent István-bazilika és a Kálvin tér között (Forum Hungaricum), amilyenhez hasonlóval Benito Mussolini kísérletezett Rómában. Grandiózus elképzelései egyébként csak annyiban tértek el a Károly körúti Új Városháza és az 1929-es Erzsébet téri beépítési tervektől, hogy ő Csáki Tamás szerint „egy komplett felhőkarcoló várossá formálta volna át centrumot.” Az 1936-ban kiadott „Budapest művészi újjáépítése” című könyvében ennek megfelelően 45 hatalmas tablón mutatta be a főváros - egyébként a mai napig akkut- építészeti és urbanisztikai gócpontjainak elegáns megszüntetését.

Az egykori Ferdinánd-híd a századfordulón (Fotó: Fszek.hu)

Pályaudvarok tengelye

 

Az egyik legmeghökkentőbb terve a Nyugati pályaudvar szinte teljes átépítése és új funkciókkal történő felszerelése volt. Vágó ugyanis feleslegesnek tartotta, hogy a Belváros egyik legnagyobb közösségi terén vasúti fejállomás üzemeljen, főleg, hogy az Erzsébet híd pesti hídfőjétől számítva a Keleti indóház is 470 méterrel kijjebb van a központtól. A praktikusság jegyében ráadásul a Berlini (ma Nyugati) téri pályaudvar északabbra tolásával George-Eugène Haussmann szellemében egy olyan új észak-déli irányú sugárút kiépítésére is lehetőség nyílt, amely hiába volt már kész korábban 90 százalékban, mégsem jutott senkinek sem az eszébe, hogy ezt a korridort „autósztrádává” fejlessze tovább.

Vágó József új észak-déli irányú budapesti sugárút terve (Grafika: Falanszter.blog.hu)

A terv egyszerű volt: az építész az Alföldről érkezőket nem az Üllői út felé irányította a Gyáli út - Hungária körút kereszteződéséből, hanem közvetlenül az Orczy út új szakaszára terelte őket, hogy gyorsabban elérhessék Pest északi városrészeit. A hiányzó, Tisztviselőtelepen áthaladó nyomvonalat öt épülettömb lebontásával már megoldottnak látta. Az út innen a századforduló környékén már megépített, ám a járdák rovására „bulevardorízott” utcákon haladt tovább az Orczy út, a Fiumei út és a Rottenbiller utca 3,22 kilométeres szakaszain át, egészen a Damjanich utcáig. Vágó József itt, hogy tengelybe hozhassa a Rottenbiller és a Felsőerdősor utcát, a Lövölde tér déli térfalának teljes lebontásával számolt. Kilenc bérházat kívánt szanálni a közlekedésügy és a „pályaudvarok tengelye” kialakításának érdekben. Az új sugárút „északi része” a Köröndön keresztül a Szinyei Merse Pál utca nyomvonalán futott bele a MÁV ipari területébe, ahová az új Nyugati indóház épületét kívánta felállítani. (A Ferdinánd-hidat lebontásra ítélte.) A nyújtott „U” alakú épület a Szabolcs és a Podmaniczky utcák közötti 32 hektáros űrt teljesen kitöltötte. Az új nagyállomás és a Ferdinánd (ma Lehel) tér közötti szakasz mentén, 2x5 darab nyolcemeletes lakótoronnyal ritmizált lakótelepet képzelt el, amelyeket egy-egy kétszintes kereskedelmi egységnek is helyet adó blokkokkal kötötte össze. „Egy egész városrész szabadulna így föl, melyet a legmodernebb építési és városépítési elvek szemmeltartásával a főváros egyik legszebb részévé lehetne kiépíteni. A MÁV is jól járna a tranzakcióval, hiszen ez a terület háromszor nagyobb, mint a Keleti rendelkezésére álló rendező.”- írta ekkortájt. A sztráda a Lehel téri Szent Margit templom mögött futott ki a Wahrmann (ma Victor Hugo) utcára, amely a Szent István park közepére megálmodott új budapesti Városháza mellett érkezett ki a Duna-partra. A kétszer kétsávos, középen végig fasorral elválasztott új budapesti sugárút, méltó ellenfélnek ígérkezett 6,44 kilométeres hosszával a Nagykörúthoz.

Vágó József korabeli (1936-os) Nyugati pályaudvar és környékét érintő rendezési terve, gipszmodellje, távlati rajza, illetve a Lehel téri Szent Margit templom és a Szinyei Merse Pál utca között kialakítandó új lakónegyed távlati képe (Fotók: MÁV, Anne Lambrichs)

Siratófal a Nyugati tövében

 

Vágó József a fenti elképzelései mellett szintén érdekes urbanisztikai jövőt talált az általa csak réginek hívott Nyugatinak. A pályaudvar Sportpalotává történő átalakítása mellett valószínűleg azért kardoskodhatott, mert a magyar közélet és sportdiplomácia 1924 novemberétől aktívan kereste a Nemzeti Stadion, illetve az esetleg Magyarország által megrendezhető 1940-es olimpia budapesti helyszíneit. Vágó bár hivatalosan (kamarai tagság hiánya miatt) nem vehetett részt a Magyar Mérnök- és Építészegylet 1934 februárjában meghirdetett pályázaton, ám ettől függetlenül ő úgy látta, hogy mint magánzó csak gazdagítani és kiegészíteni tudja „párizsias” elképzeléseivel az indulók stadionjait, sportvárosi terveit. Ennek megfelelően az Eiffel-féle indóházból csak a 42 méter széles közép, és a 13 méter széles két oldalcsarnokot hagyta meg érintetlenül-, minden mást díszítést, attikát, konzolt befalaztatott volna a nyílászárók kivételével. Megszüntette a homlokzat 2-2 kupolában végződő sarokrizalitját is, hogy az így létrejött 30 méter magas falakat puritán küllemű gránittal, 8-8 apró ablakkal, és 3-3 nagyobb nyílászáróval választhassa le a nagykörút forgalmától. A monotonitást egy-egy kiugró esővédővel, illetve egy-egy zászlótartórúddal oldotta csak fel. A 146 méter hosszú nagycsarnok mögé egy 230 méter széles hatalmas „betonfalat” képzelt el, amelynek Berlini tér felé eső szalagnyílásait csak a 25 méter magas vastraverz felett képezte ki. A nyílászárók hiánya miatt „magyar Siratófalnak” is csúfolt téglalap mellé Vágó egy-egy tornyot is odabiggyesztett. Míg a Podmaniczky utcára néző hasáb inkább csak jelzésértékű, addig a Váci úttal farkasszemet néző 12 emeletes toronyház-, magyar értelemben- már igazi „felhőkarcolónak” számított. Itt, akárcsak a pályaudvar többi helyiségében Vágó nem sportlétesítményeket, futópályákat, hanem irodákat és tanácstermeket képzelt el-, amelyeket persze a Nemzeti Stadionnal, és az esetleges 1940-es rendezésű magyar olimpia szervezésével megbízott közalkalmazottak használták volna.

A Nyugati pályaudvar egykor, napjainkban, és Vágó József tervezett átalakítása után (Fotó: Fszek.hu, Grafika: Falanszter.blog.hu)

Terve nem talált süket fülekre. A Pesti Hírlap 1941. január 11-ei számában ugyanis vitéz Irsy László a Közmunkatanács alelnöke már úgy nyilatkozott, hogy a Berlini tér rendezése szorosan összefügg a Nyugati pályaudvar Ferdinánd-híd mögé történő kihelyezésével is. „A Közmunkatanács és a MÁV között a közeljövőben tárgyalások indulnak meg a pályaudvarok fennmaradása, illetve átépítése ügyében, valamint a MÁV vasúti programja és a főváros, továbbá a környék forgalmi hálózatának összhangba hozatala szempontjából. A nyugati pályaudvar tekintetében vasúti szempontból, úgy látszik, máris az a vélemény alakult ki, hogy annak kihelyezése a Ferdinánd híd vidékére vasútforgalmi szempontból is kívánatosnak látszik. Erre vonatkozólag a döntés hamarosan meglesz, az előkészítéssel kapcsolatos tanulmányok előrehaladott állapotban vannak”. A terveket és azok megvalósítását azonban hamar elmosta a II. világháború és Budapest ostroma. A pályaudvar megszüntetésének és Rákosrendezőig történő elűzésének gondolata ugyan még felbukkant a botrányosan végződött Gyurcsány Ferenc-féle 2007-es kormányzati-negyed, illetve Tarlós István 2010-es keltezésű múzeumi-negyed elképzeléseik kapcsán, ám a Siratófal - igaz már szociális és kulturális antropológus értelemben-, a mai napig ki nem húzott szálka Budapest szemében.

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr974095745

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mybudapest · http://mybudapest.blog.hu/ 2012.02.12. 10:09:21

a sugárút ötlete nagyon jó, ma is hasznos alternatívája lenne a körútnak... sokszor én is inkább a dózsa gy- podmaniczky- rottenbilleren át megyek rá a rákóczi útra és az erzsébet hídra mint a kiskörúton át, még így kiépítetlenül is gyorsabb csúcsidőben.

mybudapest · http://mybudapest.blog.hu/ 2012.02.12. 10:11:38

másrészt így 80 év távlatából a szabolcs utca környékéért sem lett volna kár, akármi más épül oda... bár ez inkább szociálpolitika és nem urbanisztika kérdése.

töreki 2012.02.12. 11:15:54

Békén kell hagyni a pályaudvarokat a délit is!
Ha akarnak építeni akkor megszüntetett gyárak, üzemek helyén építsenek ahol brutális állapotok uralkodnak! ne azokat még működő közszolgálati helyeket tegyék tönkre tüntettessék el amit elődeink építettek! Ha annyira bontani akarnak akkor bontsák el valamelyik plázát, bevásárló központot mondjuk a westent ha már a nyugati környékét szemelték ki!

okossan 2012.02.12. 11:16:00

Én meg azt találtam ki, hogy a Nemzeti Színházat építsük a Skála Metró helyére. Milyen ötlet? (Hétre ma várom a Nemzetinél, ott ahol a hatos megáll...).

pernahajder Campbell 2012.02.12. 11:45:32

Ez inkább egy középső körút lett volna, nem? A sugárút attól sugár, hogy a koncentrikus köröket alkotó körutakat sugárirányban metszi, mint a Váci út, Andrássy (ex Sugár) út, stb.
Legalábbis eddig azt hittem...

Ahoj- 2012.02.12. 12:38:16

Idióta tervekre mindig van ötlet, csak épp milliókba kerül és a fiókban végződik. Mi lenne ha reálisabb lennénk és végre a munkáskörút megépítését terveznénk Délpesten? Talán az sokaknak könnyítené meg az életét mint az hogy a Nyugatit beljebb@sszuk 5 utcával.

Tell Vilmos 2012.02.12. 12:44:33

A Nyugatinak a Rákosrendezőn lenne a helye. Iszonyatos nagy terület, lenne hely mellette 1 gigantikus P+P parkolónak is. A mostani épületet felújítás után nagyon sok mindenre lehetne használni, de a fejpályaudvari funkciója már egy kicsit elavult.

Huba szaki (törölt) 2012.02.12. 13:15:17

Minek ennyi pályaudvar? A Kökit, Kelenföldöt vagy Ferencvárost építsék át úgy, hogy onnan tudjon indulni és oda érkezni MINDEN személyvonat.

Iza Béla (törölt) 2012.02.12. 13:51:36

@Huba szaki: ...és minek, ha ezután az átalakítás után már senki nem akar vonattal menni, mert az átszállási lehetőségek kizárása miatt az eljutási idő vállalhatatlanul nagy lesz.

@Tell Vilmos: A Nyugatiban épp az a jó, hogy a város közepére, funkciókkal teli környezetbe, megfelelően jó kapcsolatokhoz viszi az utasokat. A Déliről és a Keletiről ez már nem igazán mondható el.
Amúgy a fejpályaudvarok azért jók is tudnak lenni, ld. Paris-Est, Leipzig-Hbf, Milano-Centrale, Lille-Flandres, Zürich stb.

Iza Béla (törölt) 2012.02.12. 13:57:18

Amúgy az elképzelések beleillenek a kor főirányaiba. Egészen a XXI. századig nem igazán ismerték fel a belvárosi állomások jelentőségét, illetve a magyar tervek a külföldi példákban nem vették észre, hogy a nagyobb állomások felszámolása sokszor együtt járt sok kis állomás építésével, illetve a környéki forgalmat kiszolgáló vasutak intenzív fejlesztésével.
De ez jó, magyar szokás, a majmolásban csak a tartalmat nem sikerül észrevenni...

Shopping 2012.02.12. 14:04:05

Már látom is a sportoló tömegeket a Nyugatinál...

Egy új, modern sportközpontba a belépő olyan magas, hogy az átlagember ( aki a Nyugati környékén lakik) nem tudja megfizetni.

Egyébként szerintem bontsák le a Nemzeti Múzeumot és építsenek irodaházat a helyére...

Huba szaki (törölt) 2012.02.12. 14:17:55

@Iza Béla: Miről beszélsz? Az átszállás pont most macerás. Aki Miskolcról utazik Esztergomba, annak át kell metróznia a Keletiből a Nyugatiba, ez +1 óra utazás csomagokkal, gyerekekkel - mozgólépcsők, mozgatlan lépcsők, átszállás a Diák téren....

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.02.12. 14:19:41

Mindent le kell bontani. Autópályát Budapest helyére, vakegerek!

Ray  · flavors.me/raymund 2012.02.12. 14:54:40

az utolsó képen a nyugati olyan, mint egy krematórium...

TH 2012.02.12. 15:03:34

@Huba szaki: " át kell metróznia a Keletiből a Nyugatiba, ez +1 óra utazás"
Vazzeg. 73-as trolival 30 perc, 7es busz+6-os villamosal szintén 30 perc, metróval lehet, hogy több, de miért akarná bárki is metróval körbeutazni a világot???

Füredi 3.0 2012.02.12. 15:18:00

A Nyugati pályaudvart nem Gustave Eiffel tervezte. Igaz, hogy mindenki így tudja, ettől függetlenül nem igaz - tessék megnézni mondjuk az erről szóló emléktáblát. A Nyugati pályaudvar tervezője August de Serres, a kivitelező pedig a Eiffel-cég.

sink.for.webjunk 2012.02.12. 15:38:02

@Huba szaki: "...át kell metróznia a Keletiből a Nyugatiba, ez +1 óra utazás..."

73-as troli, 20 perc.
Nem mintha kényelmesebb lenne, de az 1 óra akkor is erős költői túlzás :)

csillámpóni 2012.02.12. 15:50:32

Építsünk égig érő Sportpalotát a Déli helyére!
Nem vicc. Csináljuk meg.

Iza Béla (törölt) 2012.02.12. 16:19:55

@Huba szaki: Ez a naponta megjelenő tömeges igény a legnagyobb valószínűség szerint sokakat zavar. Az a pár tízezer ember, aki a Nyugatiba érkezik naponta a három legnépszerűbb elővárosi vonalról nehogy már jól járjon! Ezek azok a személyvonatok, amiről beszélsz. Az un. elővárosi közlekedés. Valószínűleg azt akartad mondani, hogy legyen 1-2-3 hely, ahol a távolsági vonatok csatlakoznak. De akkor írd is ezt... Ja, amúgy nemzetköziben ez Ferihegy és Ferencváros (metróval! Anélkül nem érdemes...), belföldiben emellett még Köki, Kelenföld, esetleg Rákos és Rákospalota-Újpest. Egyszerre városi és távolsági átszállóhely, ahol a helyieket is érdemes megállítani, valamint hely is van.

Tell Vilmos 2012.02.12. 16:41:16

@Iza Béla:

Nem teljesen ehhez csatlakozik, de: -ha valaki a keleti országrészről a Dunántúlra akar utazni, Pesten át kell szállnia. Ha a keleti végekről a vonatok át tudnának jutni a déli környékére, akkor sokkal gyorsabb lenne az utazás. Úgy tudom, csak a déli összekötőn vánszorog át egy pár vonatpár. Ha lenne egy Duna alatti alagút, vagy egy emeletes híd ahol át tudnak kelni a vonatok ez is megoldható lenne, És akkor nem kellene sem Keleti sem Nyugati pu. Csak megállók kellenének.

Magyarnaba 2012.02.12. 17:37:10

Belvárosi vasútállomást bezárni akkora ostobaság, hogy azt csak az irodaházat halucináló Gyurcsány és a gasztroközpontos Tarlós közből földerengő szelleme tudja illusztrálni. Amíg a fönt említett Duna alatti alagút nincs kész, addig a Nyugatinak és a Keletinek is maradnia kell úgy, ahogy van. Márpedig az alagútépítést egyik autóhoz ragadt seggű nagyeszű tótumfaktum sem akarja fölvállalni. Az állomások bezárását annál inkább.

Magyarnaba 2012.02.12. 17:40:49

@Huba szaki: A vasútállomásoknak a modern felfogás szerint a belvárosokban a helye. Az általad említett külteleki állomások kinnt vannak a francban. Ha ott végződne a vasút, akkor az fölösleges átszállásra kényszerítené az utazókat, ráadásul növelni kellene a belvárosba tartó kötött pályás szállítóeszközök kapacitását is. Azt meg minek, amikor ott a nagy kapacitású vasútvonal?

z 2012.02.12. 17:52:15

@Tell Vilmos:

Én azt mondom, jó helyen van az ott. Annyi mindent lehetne csinálni a helyén? Mögötte, mellette is van hely (ahová a kormányzati negyed épült volna), ott sincsen a világon semmi. Majd ha azt úgy beépítik, mint Tokiót, akkor elhiszem, hogy marhára kell az a hely valamire.
Nem értek azzal egyet, hogy vissza kell vágni Rákosrendezőig, mert egy főpályaudvarnál alap, hogy legalább metrómegállója legyen. Én vonattal járok be a városba, de ha leszállnék Rákosrendezőn, akkor ott mit csinálok? Besétálok? 3 és fél kilométert? A P+R ötletet eleve nem értem, az oda kell, ahol a városi közlekedés kezdődik, hogy onnan mehessen az ember tovább, ne a belvárosban parkoljon.

Rakják ki Rendezőre, de akkor építsenek hozzá egy metrót is, mert arra az állomásra érkezve sajnos még nagyon nem Budapesten van az ember.

Füredi 3.0 2012.02.12. 17:54:19

@Magyarnaba: hát, a "modern felfogás" szerint Bécsben épp zárják a belvárosi fejpályaudvar Westbanhofot, és építik át a lényegesen kijjebb lévő südbanhofot átmenővé...

Iza Béla (törölt) 2012.02.12. 18:11:10

@Füredi 3.0: A két pályaudvar között több tíz méter volt. szerintem mindegy, hogy kifelé vagy befelé.

@z: "A P+R ötletet eleve nem értem, az oda kell, ahol a városi közlekedés kezdődik"
Az alapvetően Vácott, Gödön vagy Dunkakeszin van.

@Tell Vilmos: Nemrég még volt Miskolc-Pécs vonat, csak egyes körök elszabotálták. A déli összekötővel is az a helyzet, hogy ha egy kicsit gondolkoznának, akkor kb. kétszer ennyi vonatot lehetne keresztülpréselni rajta.

töreki 2012.02.12. 18:29:37

Anno középiskolás koromban a nyugatiból a délibe úgy szoktunk átsétálni amikor lekéstük a csatlakozást. Sokkal jobb volt mint a 12-es buszon vagy a 6-os villamoson heringek módjára zsúfolódva minden féle szagot szaglászni. A keletiből a nyugati kényelmes sétával fél óra volt, a nyugatiból a délibe 1 órás volt a bámészkodás. Ezek a pályaudvarok ma is látványosságai a lerobbant fővárosnak, inkább rendbe kellene tenni őket és környékét is mindegyiknek!

aeidennis 2012.02.12. 18:38:06

Nagyon érdekes bejegyzés, különösen az a kép tetszett, amely a Nyugati-téri feltöltések méretét mutatja be.

Különös, hogy a két világháború között mennyire bízott az ország egy Olimpia megrendezésében. Sok más helyszín mellett az újpesti Népszigetre is komoly tervek készültek:

dunaiszigetek.blogspot.com/2011/12/olimpiai-sziget-budapest.html

monolit 2012.02.12. 18:57:57

Elegem van az őrült ötletekből, a Kőbány alsónál levő egyetlen budapesti főpályaudvarból és társaiból.
A fejpályaudvar valóban nem a legjobb, de még mindig jobb a városszéli átmenőnél.
Csak egy példa. Egyesek, például Hábel György volt MÁV-os mérnök írta, hogy a Kőbánya alsó meg Ferencváros lenne az optimális bp-i (átmenő) főpályaudvar.Példaként német városokat említ, ami itt rossz példa.
Berlinben és Drezdában valóban átmegy a vonat, de nem a város szélén, hanem a cityben.
Ez azt jelenti, hogy a vasútvonalakat nekünk a Deák téren kellene átvezetni, magyarul a Nyugatiból a vonatoknak tovább kellene menni a Deák térig ,ahol át lehet szállni a Keleti vagy a Déli páyaudvaron átmenő vonatokra.
Kérdés kit adósítsunkel ennek a megvalósítására.

Ennél kisebb léptékű közlekedési terveket kellene megvizsgálni.
Pl.: 14-es villamos bevezetése a Nyugati térre, ezzel csak az eredeti állapot állna helyre.
Más: a Körvasútsoron és az Északi összekötő vasúti hidon is lehetne városi vasútforgalmat átvezetni, nyílván a biztosító berendezéseket rendbe kellene hozni.
Berlinben egy ilyen pályán már rég S-Bahn járna az ottani "Piliscsabától Érdig."
A ferihegyi gyorsvasútról is sokat hallunk, legújabban kinaiak építenék.
Kérdés, hogy ez valami új pályán menne, mert ez óriási ingatlanüzlet lehetne.
Közben ott van a meglevő, csak rendbe kell hozni.
Ferihegy 1-nél már van megálló, elég primitív és funkcionálisan is rossz ,de legalább működik.
Vecsés magasságában egy leágazás kell Ferihegy2 felé, amióta a téma felmerült tízszer meg lehetett volna építeni.
Persze nem négyes metróra ekll a pénzt költeni, annak az árából az egész budapesti tömegközlekedést meg lehetett volna újítani.

laci_52 2012.02.12. 19:04:55

A Nyugatinak maradnia kell, mert jó helyen van és az ide érkezőknek kitűnő továbbutazási lehetőségeket ad. Ha kivinnék, az új pályaudvarhoz metrót is kellene építeni.

monolit 2012.02.12. 19:17:28

@laci_52: a metró csak rész megoldás.
Ha Rákosrendezőn át kell szállni rá Vác,Esztergom vagy az idevezetett debreceni, szegedi vonalról, akkor a metró legfeljebb két irányba visz el utasokat, míg a Nyugatiból sokkal több átszállási lehetőség van.
A metróval együtt sem megoldás a Nyuagti kitelepítése.
(esetleg ingatlanüzletnek megfelel)

monolit 2012.02.12. 19:35:16

@aeidennis: nem csak bízott az olimpia megrendezésében, de ha jól tudom vagy az 1940-es, vagy 1944-est meg is kaptuk.
Csak jött a háború

nyelv-ész 2012.02.12. 19:53:06

Huhh, hát nem baj, hogy az a förmedvény nem épült meg végül, ami a képeken szerepel, mint látványterv.

A belvárosi pályaudvarok megszüntetése mellett kardoskodók sokszor jönnek nyugat-európai példákkal, de igazából nem néznek utána, hogy ott mi is történt.

Épelméjű városokban a fejpályaudvar nem megszűnik, hanem átalakul. A legjobb példa Berlin: a felszínről a föld alá került a vasúti forgalom, és így már átmegy a belváros alatt. Tehát továbbra is megmarad a vasúti közlekedés, csak gyorsabb, rugalmasabb.

Ehhez képest a Nyugatit kitenni a külvárosba tényleg sokkal rosszabb ötlet, mint meghagyni a jelenlegi fejpályaudvari funkcióját.

nadiposzata 2012.02.12. 19:58:06

@TH: azé´mert ha vidéki vagy és pereputtyal utazol, csak egy-egy jegyet kell venni fejenként, ha a metrón átszállsz.

pandacsökiboborján 2012.02.12. 20:05:41

nem a Nyugatit,hanem a MÁV-ot kellene elbontani...

Huba szaki (törölt) 2012.02.12. 20:24:28

@TH: Wazze, ezeket csak a pestiek ismerik.

Huba szaki (törölt) 2012.02.12. 20:29:09

@Iza Béla: egy olyan pályaudvarra gondoltam, ahol minden vonatról minden vonatra át lehet szállni. Akinek a végcélja a belváros, az szálljon le Aquincumnál és menjen be HÉVvel.

Tell Vilmos 2012.02.12. 20:40:40

@Iza Béla:

Az már biztos, hogy a déli összekötőn több személy tudna átmenni...

aeidennis 2012.02.12. 20:54:39

@monolit: Az a 20-as volt, csakhát az elvtársak miatt elvették '19-ben.

min 2012.02.12. 21:15:09

@Füredi 3.0: Azt a west bahnhoffot amit nemrég adtak át fullra átalakítva?

z 2012.02.12. 22:08:55

@Huba szaki:

Tényleg? És hogy bírná a HÉV azt az utasforgalmat? Pár tízezer elővárosi közlekedő minden reggel, több vonalról, mi az neki?

Ennyi emberre már kell egy metró vagy gyorsvasút, akkor meg ugyanott vagyunk megint.

Ráadásul ha nem a városba megy a vonat, akkor elveszíti azt a vonzerejét is, hogy onnan legalább már könnyen el lehet jutni bárhová, akár gyalog is. Ha ez nincs, borítékolható, hogy sokan inkább ráfizetnének az autóra, de azzal mennének, ha be akarnak jutni a városba.

Dr Milton 2012.02.12. 22:09:32

Első lépésben az undorító nevú Lehel táér visszakaphatná eredeti nevét. A nyugatinál forgalomtechnicailag megoldható lenne a felüljáró helyén egy körforgalom, vagy túl lassúvá tené az áthaladást autóval/villamossal?

A nyugati kivitelének a ferdinand térre csak úgy lenne értelme ha megépült volna az a bizonyos körút, így kevesebb.

A fazon építészete nem tetszik az eiffel csarnok pl. ocsmány lett volna, de a rendszerben gondolkodás dícsérendő.

Amit javasolnék prioritásként kezelni: Lágymányosi híd budai lehajtójának kivezetése a hamzsabégi úton, az m0 minél gyorsabb befejezése, és a 4-6-os villamos összekapcsolása a villányi út-széll kálmán téren keresztül hogy a semmibe vezető félkörutak egésszé váljanak, amit lehet a föld alá vinni, hatóságilag betiltani a felsővezetékeket és meghosszabbítani a metróvonalakat, valamint fásítani, fásítani, fásítani.

mestska · http://cities.blog.hu 2012.02.12. 22:42:02

@Tell Vilmos: persze. Az lényegtelen, hogy az utasok nem érik el. Nem a kifelé irányuló forgalomhoz kell p+r...

mestska · http://cities.blog.hu 2012.02.12. 22:46:42

@Iza Béla:

Nálunk ma sem sikerül megérteni a trendeket, illetve úgy vennénk át őket, hogy a lényeget nem vesszük át. Nézzük meg: Vágó úgy helyezte volna át a Nyugatit, hogy az egy teljesen új városszerkezetbe illeszkedett volna. Ma mi van, mit szeretne a sok balga? Vigyük kintebb a Nyugatit, a Ferdinánd hídig, a Rákosrendezőig, akármeddig semmilyen kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés nélkül. Ezek az emberek (egy részük várostervezőnek hívja magát, a kormányzati tervpályázatban pl. feltétel volt a vasút kintebb vitele!) nem értik meg azt, hogy a vasút a város része, szervesen illeszkedik bele, az agglomerációs folyamatok változásával pedig még inkább megnőtt a szerepe.
Elég megnézni, hogy a hasonló régi csarnok átépítések Antwerpentől Madridig milyen új építéseket indukáltak, hogy működőképes legyen a dolog. Nálunk ebből annyi van meg sok fejben, hogy a vasutat ki akarja rakni a pályaudvarról.

mestska · http://cities.blog.hu 2012.02.12. 22:50:55

@Huba szaki:

"Akinek a végcélja a belváros, az szálljon le Aquincumnál és menjen be HÉVvel"

Elmondom neked, hogy ez az utas nem vonattal, hanem autóval fog bejönni, ha a vonat a város szélén lepakolja.

mestska · http://cities.blog.hu 2012.02.12. 22:51:29

amúgy jó poszt, köszönjük!

Iza Béla (törölt) 2012.02.12. 23:52:14

@Huba szaki: Ilyen nem lesz. De olyan, amely teljeskörű átszállási kapcsolatot ad a távolsági és nemzetközi vonatok esetében, olyan lehet.

@z: A HÉV ugyanannyi utast szállít be a városba, mint a vasút. Csak nem 11, hanem 3+1 vonalon.

@monolit: A Rákóczi híd pesti hídfője környékén van jelenleg a város kapuja. Kőbánya-alsóhoz van még 20 évünk. Bármelyik lehetne, tény, hogy Ferencváros jobb helyen van. Ha egyszer elkezdenek ott építkezni, akkor már nem gond a két HÉV-et bevinni az Astoriáig.

@mestska: Akkoriban volt pár átépítési elképzelés. Itt is szerepelt pl. a Petőfi híd környéke, de ott van a Madách sugárút is, illetve egész negyedek, amelyek a két vhb. között épültek fel. Ezeknek egyenes folytatása volt az 50-es években a szocreál lakótelepek építése, csak a melósokra kihegyezve.

@Dr Milton: Ferdinánd jó magyar vezérünk, emlékezzünk rád!

mestska · http://cities.blog.hu 2012.02.13. 00:52:55

@Iza Béla:

"A HÉV ugyanannyi utast szállít be a városba, mint a vasút. Csak nem 11, hanem 3+1 vonalon"

Ez ebben a formában nem igaz. Szerintem a hévek forgalma csak akkor jön ki ennyire, ha mellépakoljuk a városi forgalmat.

kitfisto 2012.02.13. 01:56:58

gyerekek kivitelezhetetlen. ennyi vonatot átírányítani a keletibe a nyugatiról

a nyugatira szükség van

kitfisto 2012.02.13. 01:59:02

@Tell Vilmos: na ez azért bukik meg mert rákosrendezőre akarják telepíteni az új vidámparkot.

kitfisto 2012.02.13. 02:01:13

@Huba szaki: nem kell hanem úgy lenne megoldva hogy 10 keletibe tartó vonatból 1 lenne ami a nyugatiba viszi az utasokat

Jankove 2012.02.13. 02:03:15

Talán nem ókonzervatív hozzáállás, ha azt kívánom, inkább semmi ne változzon. Ahányszor hozzányúlnak valamihez, az valahogy mindig csak szarabb lesz.

Siratófalat megaztán végképp ne.

Huba szaki (törölt) 2012.02.13. 02:49:51

@z: "Tényleg? És hogy bírná a HÉV azt az utasforgalmat? Pár tízezer elővárosi közlekedő minden reggel, több vonalról, mi az neki?"

Az Esztergomi vonalon most is leszáll az utasok háromnegyede Aquincumnál vagy Újpest-Városkapunál.

Iza Béla (törölt) 2012.02.13. 06:25:34

@mestska: ...és ha a déli vonalakról leszeded a budapesti belső forgalmat? Ne felejtsd el, hogy a legutóbbi felmérések óta hektikus gazdasági folyamatok vannak, sajnos sokan a bejárást elfelejthetik, viszont a Budapest-bérlet azóta egységes. Na meg a távolsági forgalmat is érdemes külön kezelni.

töreki 2012.02.13. 06:56:49

Akik ilyen terveket szövögetnek azok nem építészek hanem rombolok! Biztos a csau volt a "tanáruk", szellemiség szempontjából biztosan!

Tell Vilmos 2012.02.13. 07:47:29

@z:

Úgy emléxem, hogy ez volt a terv: a MILLFAV-ot kibővítik egy pár megállóval, és a Rákosrendezőn lenne a végállomása. Nem is kerülne sokba, hiszen a Mexikóitól mehetne a felszínen. Így pedig igazán nem kellene sokat gyalogolnod. Nem lenne rossz megoldás, a földalattival egészen a belváros szívéig el lehetne jutni.
Ha már itt tartunk. A földalattit a másik irányba is ésszerű lenne meghosszabbítani, a Duna alatt átvinni Budára. Ez is már régi terv...

óðinn 2012.02.13. 13:08:23

@töreki: Áruld már el nekem, 1936-ban "csau" mit taníthatott ezenek az építészeknek.
Nagyon kíváncsi vagyok.

Parafon 2012.02.14. 19:39:18

Nem akarom elszomorítani a kommentelőket, de a cikkben leírtak 1936-os tervek. Szóval, mielőtt jajveszékelni kezdene mindenki, hogy bármit, csak ezt ne, azelőtt szögezzük le: senki semmi ilyesmit nem szándékozik tenni. BP közeli és távlati problémái kissé más természetűek mostanság.

Iza Béla (törölt) 2012.02.14. 21:04:55

@Tell Vilmos: Az egy mellékzöngéje, hogy a leírt esetben a földalattinak kb. a neve fog megmaradni, mert teljesen át kell építeni az utolsó szögig.

Tell Vilmos 2012.02.14. 21:31:57

@Iza Béla:

Nyugi! - úgysincs rá pénz!
Azt viszont támogatnám, hogy a MILLFAV-on eredeti, korhű kocsik közlekedjenek. Természetesen modern motorral, elektronikával. Úgyis cserélni kell hamarosan a kocsikat, már több mint 30 éve futnak...

Iza Béla (törölt) 2012.02.15. 05:48:52

@Tell Vilmos: Lehet, de akkor a 4-es metrót ki kell vinni Zugló megállóig, a Városliget (tervezett) megállóhelyet meg elfelejteni.

Almandin 2012.02.22. 15:37:21

Még szerencse, hogy nem valósult meg a Nyugati átépítése, undormány, ahogy kinézne. Képes lett volna ez a jóember tönkretenni az Eiffel iroda szépséges épületét.