Az építkezés és a rombolás évszázadai

Expedíció a bakonyi atombiztos szovjet vasszörnyhöz

2012. január 14. - don-kanyar

Szovjet vasszörnyek a Bakony csúcsán (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

A Bakony egyik csúcsába rejtett titkos harcálláspont felelt volna Moszkva, és a NATO ellen az osztrák-olasz fronton harcoló magyar és szovjet alakulatok közötti kommunikációs összekötéséért.


A kormorántól a hópárducig

 

A hidegháború két katonai tömbjének egyre fokozódó fegyverkezési versenye, illetve a Szovjetunió hadseregének erőltetett modernizációja miatt határozta el 1956-ban az SZKP Központi Bizottsága, hogy egy vezeték nélküli, újfajta kommunikációs rendszert fejlesztett ki a Kutatási Minisztérium NII-129 részlegével. A több évig tartó kutatás, illetve az ipari kémkedés útján megszerzett hadititkok ismeretében a mérnökök 1961-ben egy olyan nagyteljesítményű rádiórelé-hálózattervezetet adtak át a Kremlnek, amelynek egységei műholdkapcsolat nélkül is továbbítani tudták egymásnak a titkos katonai információkat 200-400 kilométernyi távon belül. Az 1962-ben hadrendbe állított, troposzférán keresztül kommunikáló adatátviteli technológiának a „Kormorán” (Баклан, R-408) fedőnevet adták az oroszok. A G. Sz. Hanevszkij és F. P. Lipszman vezette csoport kutatásainak köszönhetően, a könnyen mozgatható híradós rendszert átlagosan háromévenként fejlesztették és finomították tovább. Mai áron számolva az egységenként 7 millió rubel (54 millió forint)/év fenntartási költséggel üzemben tartott kódoló - továbbító - dekódoló elemek frissítései során a szovjetek mindig növelni tudták az állomások közötti hatótávolságot, az adatátvitel sebességét, illetve a hangátvitel csatornáinak számát.

Az 504-es számú szovjet Gólem romjai Hajagon (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

Moszkva 1966-ban az addig használatos analóg sugárzásról áttért a digitális adatközlésre. A Kreml ennek tükrében 1969-ben rendszeresítette az „Atléta” (Атлет, R-410-7,5) névre keresztelt új modulját, amit 1972-ben követett az „Albatrosz” (Альбатрос, R-410-2,5), 1976-ban a „Sportolónak” is hívott R-420-as, 1980-ban pedig a Baguette (Багет-С, R-417) nevű terméke, amely a frekvencia-diverzitás függvényében minimum 480 kBit, maximum 2 Mbit/másodpercnyi adatot tudott már továbbítani. (A korabeli katonai műholdak ekkor még csak 512 kBit/másodpercnyi adatátvitelnyi sebességre voltak csak képesek!) A Varsói Szerződés többi tagállama bár 1977-től folyamatosan átvehette a szovjetektől a „Vitorlás” (Бриг-1, R-423-1) és a „Lépcső” (Эшелон, R-444) kódneveken futó, szintén a troposzférán keresztül kommunikáló antennarendszereket is-, ám a katonai blokk igazi kommunikációs áttörését a MNIRTI fejlesztette BARSZ-szisztéma jelentette-, amely kivételesen nem egy új parabolatípust és híradórendszert takart, hanem az addig legyártott és hadrendbe állított világszínvonalú informatikai elemek együttes kombinációját. Érdekes, hogy a BARSZ (Барс) szó oroszul bár „Hópárducot” jelent, alapjában véve egy mozaikszót takart: Броне Автономная Радио Система, ami magyarul „védett, autonóm rádiórendszert” jelentett.

A szovjet fejlesztésű BARSZ-híradórendszert gyakran emlegetik BARS-nak is (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)
Pofás és feltörhetetlen garázsok Hajagon (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

A BARSZ-rendszer és a Varsói Szerződés


A Szovjetunió és gazdasági-katonai csatlósai 1987 decemberétől kezdhették el üzemszerűen működtetni a „Hópárduc”-rendszert. A Kreml kalkulációi alapján a Varsói Szerződés tagállamainak területét 26 fix telepítésű állomással teljesen le lehetett fedni, amely lényegében több mint 5000 kilométernyi táv átfogását jelentette. Moszkva a Vörös Birodalom eurázsiai szakaszát (a Szibériában már kiépített SEVER-hálózattal közösen) 28 BARSZ-porttal akarta lefedni, ám ezek megépítésére a Mihail Gorbacsov által meghirdetett glasznoszty és a peresztrojka miatt már nem kerülhetett sor-, pedig az így 54 modulra felduzzasztott informatikai térháló már közvetlen adatforgalmat is lebonyolíthatott volna Vlagyivosztok és Kelet-Berlin között. Ettől függetlenül a Szovjetunióban öt, Lengyelországban hét, az NDK-ban és Csehszlovákiában három-három, Magyarországon és Bulgáriában pedig négy-négy BARSZ típusú objektum megépítésére került sor 1983 és 1987 között. Az M.I. Boriszenko, V.V. Neszteruk, I.N. Csernyisev, E.I. Fedorov és Sz.V. Terziján mérnökök tervezte komplexumok vagy többszintes bunkerek vagy kétemeletes földfelszíni épületek voltak.

A kommunikáció útjai kifürkészhetetlenek (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)
A 26 elemből álló informatikai láncolatot országonként más és más kóddal látták el. Értelemszerűen a Szovjetunióban felállított egységek kapták az 1-essel kezdődő sorszámokat, a lengyelek a 2-est, a keletnémetek a 3-ast, a csehszlovákok a 4-est, a magyarok az 5-öst, a bolgárok pedig a 6-ost. Románia külön utas politikája miatt nem részesülhetett a BARSZ-híradórendszer előnyéből és egy esetlegesen kirobbanó III. világháború esetén a hátrányaiból. A titkos katonai informatikai láncolatot általában vegyes üzemeltetésben működtették a szovjetek, ám akadtak olyan nemzetek-, mint például a csehszlovákok, a keletnémetek és a bolgárok-, akikkel „nem közösködött a Nagy Testvér”-, így ezeket az állomásokat nem a Szovjetunió építette és üzemeltette, hanem az adott antennaállomást befogadó és telepítő ország. Magyarország esetében például három műtárgynak (501,502,503) kellett az építési és az üzemeltetési költségét kigazdálkodnia Budapestnek, s csak az 504-esnek hívott hajagtetői objektum kivitelezését és anyagi fenntartását vállalta át az SZKP-, amely egyébként a „Délnyugati lánc” egyik végpontja volt.  

BARSZ 504: Utak és tévutak (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

A Pest és Nógrád megyék határán átadott BARSZ-501-es számú objektum felelt a csehszlovákiai 403-as számú Galgóc (Hlohovec) melletti rádióreléről fellőtt információk fogadásában és továbbításában. Miután ez a 24863 négyzetméter nagyságú, szabálytalan hétszög alakú telken felépített „négy vasbeton toronnyal megerősített erőd” északnyugati tornya elfogta a tótok felől érkező jelet, azt azonnal továbbította északkeleti tornya beiktatásával a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék határán kizsaluzott 502-es állomás felé. Az adatátvitel 60 védett csatornán keresztül történt. A nógrádi Galgamácsához hasonlóan, a hajdúsági Tedej falu mellé felépített 561 négyzetméter alapterületű ingatlanban dolgozók is sietve próbálták továbbpasszolni a Prága felől érkező friss és ropogós információkat Moszkva irányába. Nekik pontosan az ukrajnai Polonyina, Runa és Lipovec községek közötti 103-as számú rádióreléhez kellett eljuttatniuk a „Nyugati lánc” felől jött adatokat. A Kárpátok előterében felhúzott 103-as számú antennatoronyban dolgozók -a most már Magyarország felől érkező hullámokat- a Koszmecsara-Mezsgorje melletti 109-esnek nevezett műtárgyban kialakított parancsnoksághoz kellett eljuttatniuk. A „Baguette” (R-417) típusú antennákkal lebonyolított „oda-vissza történő levelezésnek” köszönhetően így Moszkva hazánkon keresztül (is) bármikor elérhette a cseh és a keletnémet portok köré telepített seregtesteit.

A magyar pénzből épült BARSZ-501 állomás Galgamácsán (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

Galgamácsa azonban nemcsak az ukránoktól (szovjetektől) vagy a csehszlovákoktól kapott adást küldte tovább Prága vagy Moszkva irányába, hanem a Szenteshez közeli Donát község tőszomszédságában átadott 503-as állomás beiktatásával Szófia felé is. Mivel a fent leírtak alapján Románia nem volt tagja a BARSZ-féle híradórendszernek, így ezen a szabálytalan ötszög alakú, 34734 négyzetméteres Csongrád megyei telken elnyúló épületet felszerelték egy 400 kilométer hatótávolságú „Sportoló” (R-420) antennával is, hogy a bolgár 605-sel jobban tudjon parolázni. A magyar híradórendszer legnyugatibb pontja a Herend melletti Hajagtetőn átadott 504-es állomás volt, amely nemcsak azért volt különleges, mert a szovjetek építették, hanem mert nukleáris csapás ellen is hathatós védelmet nyújtott, ellentétben a magyar építésű másik három állomással szemben. (Ez utóbbiak a mai napig a Honvédelmi Minisztérium kezelésében vannak.)

Oroszországból szeretettel (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

Nyugati oldal: Hajagtető, BARSZ-504-es

 

A Bakony déli részén, a 646 méter magas Középső-Hajagtető csúcsán kialakított kommunikációs állomást 1983 nyarán kezdte el építtetni Moszkva. Az első építési fázisban a szovjetek 48670 négyzetméternyi területet taroltak le az erdőből, hogy az így kialakított szabálytalan négyszög alakú terület keleti oldalában egy 11 méter mély gödröt alakíthassanak ki robbantásos eljárással. Kizmus Szabolcs amatőr hadtörténész mérései alapján, a „talajrendezést követően” a gödör alját 90 centiméter vastag monolit vasbetonréteggel töltötték fel az oroszok. A fő-és mellékfalakat előre gyártott elemekből építették fel az építőipari szakmunkára befogott szovjet kiskatonák, amelyek 45 centiméter vastagok, 4 és fél méter magasak, valamint másfél méter szélesek voltak. Ezeket az előre gyártott egységeket a herendi vasútállomás melletti üzemben öntötték ki. A beépítésre került falakat kátrány és egy speciális szigetelőanyaggal vonták be, amelyre másfél-két méter vastagságban földet hordtak. A mesterséges domb alatti műtárgyban két szintet alakítottak ki. Az alsó szint belmagasságát 3,30, a felső szintet pedig 3,60 méterben határozták meg.

A Hajagtetőn átadott BARSZ-504-es számú bunker emeleti és földszinti nézete (Grafika: Falanszter.blog.hu, Kizmus Szabolcs/Hadsz)

A nyugat felé néző főbejáratot statikai okok miatt tölcsér formájúra képezték ki. Innen a látogatónak egy szűk lépcsőfolyosón bemerészkedve 4-6 méternyit kell lefelé haladnia, hogy a lökéshullám kivédésére beszerelt négy darab 400 kilós páncélajtón túlhaladva, megérkezzen a vegyi és a biológiai szennyeződést lemosó hét, egymásból nyíló szobákból álló fertőtlenítőkbe, az úgynevezett dekontamináló egységbe. A fürdőből kilépve jutunk el a központi folyosó nyugati végébe. Itt balra fordulva, a normál helyzetben használatos főbejárat páncélajtaját láthatjuk, szemben pedig az irányító szobát. A központi folyosó baloldalán további 5 szobát alakítottak ki az oroszok. Ezekben az apró helyiségben kapott helyt a három mellékhelyiség és a négy zuhanyzó, a konyha, a mosogató és az élelmiszerraktár. A spájzzal szemben volt bunkerparancsnok 6 négyzetméteres puritánul berendezett szobája, aminek odatelepítése a „Tizedes és a többiek” című film alapján teljesen érthető. Az esetleges étellopás miatt kapott testi fenyítés orvoslásáért sem kellett messzire mennie a kiskatonáknak: az orvosi szoba közvetlenül a parancsnoki háló mellett volt. Külön étkezőt egyébként nem alakítottak ki a hajagtetői állomásban.

A "No, megállj csak!" szovjet rajzfilm magyar értelmezése a bunker falán (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

"Asszony! Csája van? (Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

A keresztfolyosó keleti oldalán kapott helyt a 21 fő számára átadott, háromszintes emeletes ágyakkal berendezett legénységi hálószoba, a komplexum radiológiai és 20 aktív szénszűrővel felszerelt termei, a hatalmas klímablokk hűtőegységei, valamint a levegőcsőt is befogadó rakodóakna. A szűk járat északi végén képezték ki az 501-es számú galgamácsai komplexum felől érkező információk befogásáért felelős úgynevezett keleti torony transzmitterjét, illetve picit balra tőle a 403-as számú galgóci rádióreléről megkapott adatok feldolgozásáért felelős északi torony vezérlőszobáját. A keresztfolyosó déli végén nemcsak a bunker komplett híradó és kommunikáció-technikájának vezérlőtermébe léphetünk be, hanem a déli torony üzemeléséért felelős híradószobába is. Ez utóbbi az Észak-Olaszországba telepített NATO-csapatok ellen harcoló szovjet és magyar harci egységeket volt hivatott irányítani az osztrák és a jugoszláv troposzféra-légtéren keresztül. (Az 504-es antennaállomás rádióhívójele: диодон, az ide elhelyezett alakulat postafiókszáma pedig в/ч пп 32362 volt.)

Ványa(dt) bácsi lakhelye. Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

Az oroszok az objektum közepén képezték ki az alagsorba vezető lépcsőházat. Itt kapott helyt a szennyvíztároló, a dízelmotorok működéséhez szükséges üzemanyag tartályok, a kompresszor, a sorba kötött akkumulátorok terme, a vízpumpák és a szivattyúk szobája, illetve három víztározó, amelyekben külön-külön tárolták az ivóvizet, a hűtővizet és a tűzoltásra elkülönített ipari vizet. A gépházban 2 darab 24 hengeres dízelmotort építettek be, amelyek 820-820 lóerejükkel -teljes elzárás esetén- két napig lettek volna képesek ellátni az objektumot energiával. A víz és az élelmiszertartalék maximum csak egy hétig volt elegendő. A felszínen nyolc darab, egyenként 18 méter hosszú, 4 méter magas és 5,5 méter széles garázs kialakítására is sor került.


"Továrisi, konyec!", avagy "Ruszki geci" Fotó: Kizmus Szabolcs/Hadsz)

Az objektum „rendszerváltása” igencsak magyarosra sikerült. Cseljusin intézményvezető miután megtudta, hogy alakulatát véglegesen kivonják Magyarországról, úgy gondolta, hogy egy kis pénzre tesz szert a szovjet állami vagyonból. Alakulatát 1991 márciusában levezényeltette a Herendtől másfél kilométernyire felépített régi híradós törzshelyükre, hogy ez idő alatt a Bakony-Metál Kft. melósaival lebontassa, majd pedig értékesíthesse a 25 méter magas rozsdamentes acélból készült három antennatornyot. Ténykedésére, ténykedésükre nem sok idejük maradt. Április 12-én az alezredes csapatát végérvényesen visszavezényelték a szép lassan orosz lepkévé átvedlő szovjet hernyóba, az alvajárókórból picit magához tért magyar bürokrácia pedig leállíttatta a bontásokat. A komplexum azonban hiába került ekkor magántulajdonba, a pénztelenség miatt őrizetlenül hagyott bunker hamar a színesfém tolvajok Mekkája lett. Pár év alatt a környékbeliek szétlopták az objektum még el nem csórt értékeit: lángvágóval leszerelték a vasajtókat, elvitték az itt hagyott vagy felejtett műszaki berendezéseket, és a MÉH-be kerültek a kábelek, rézhuzalok többsége is.

Jamrik Levente, Kizmus Szabolcs
 

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr263544707

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

csorsza 2012.01.14. 10:45:15

Szuper mű!
Annyi kiegészítés, h a sor- és hivatásos állomány a hegy aljában lévő laktanyából járt fel szolgálatra.

csorsza 2012.01.14. 10:47:05

Érdekes, h a létesítmény főbejáratát mára betömedékelték, de az antennák közti domb egyes mellékbejáratain ma is be lehet jutni.

Kepan 2012.01.14. 10:58:20

Mint mindig, jó poszt volt.

Szerencsénk, hogy nem kellett ezeket élesben is használni.

na__most__akkor 2012.01.14. 11:03:07

Mint hivatásos katona, jártam egy pár hasonló "ojjektumban". Ebben speciel nem, de a hasonlóság meggyőző.

Az elpazarolt pénz sokkal kisebb, mint amit a NATO költött hasonlókra. Mondjuk ez nem egy érdem, mi csórók voltunk hozzájuk képest. És most is csórók vagyunk, és még csóróbbak leszünk, (copyright) OV ... (1/10, ha szabad saccolni...)

(OV A KIRÁLY, CSAK A FIDESZ!!!).

ZON 2012.01.14. 11:07:48

Jó a cikk, csak a 24 tengelyes dízelmotort nem értem.

VladimirDrake (törölt) 2012.01.14. 11:32:51

Pontosítás: Nem "Donát község", hanem Szentes-Lapistó. Ahhoz van közelebb. A helyiek örültek a hadsereg által megerősített útnak és elnevezték "Csernobilnak" az objektumot.

Bandibacsi34 2012.01.14. 11:34:27

Eszerint a c...sag nyerte meg a hideghaborut!!!!!

Kizmus Szabolcs 2012.01.14. 11:35:30

@ZON: Elírás,természetesen hengerről van szó. :)

BŐS 2012.01.14. 11:48:16

Tájfutóként többször jártam a környéken, általában a bunker parkolóiban volt a "versenyközpont", sőt 2011-ben érdekességként föld alatti térképes versenyt is rendeztek a kétszintes bunkerben, a lenti linken megtalálhatóak a verseny adatai.

herendkupa.vbtse.hu/

csabakirályfi 2012.01.14. 11:53:44

"...a Vörös Birodalom"

Osztán a mai birodalom milyen színű? Különös tekintettel Budai Gyula dr. mostanság szellőztetett látogatására a Szabadság téri kiserődben, ami furcsa módon nem csípi senki szemét?! Csak az emlékmű zavaró...

b-max 2012.01.14. 11:57:09

Lehet tévedek, de a harc irányitása nem innen, hanem a légvonalban kb. 16 km-re lévő nagyteveli földalatti, szintén atombiztos objektumból történt. A két egység között az összeköttetést földalatti kábel biztositotta az erdőn keresztül, ennek nyomai most is megvannak (árok, beton aknák), a rézkábelt természetesen már kitermelték...
A dieselmotor gondolom 24 hengeres :) .
Amúgy kétlem hogy a tornyok rozsdamentes acélből lennének, hiszen nem is indokolja semmi ezt, illetve rozsdásnak is tűnnek.
No és persze a non plus ultra legenda kimaradt a sztoriból, amit mindig meg kell emliteni, ha a Hajag szóba kerül.
E szerint pár évvel ezelőtt valaki lement körülnézni, meglátta a szétberhelt telefonközpontot, igy legközelebb egy hálózatszerelők által használt telefonkagylóval érkezett.N ekiállt rácsipeszelni a központra, aztán egyszercsak megszólalt valaki oroszul a vonal túlsó végén :)))

Kizmus Szabolcs 2012.01.14. 12:06:10

@b-max: Nem tévedsz,Nagytevel volt a vezetési pont háború esetén.Kicsit félreérthető az alcím,de ott mi is arra gondolunk - igaz,az nem annyira hegycsúcson van.A földalatti kábel viszont nem Nagytevel és Hajag,hanem Nagytevel és a másik Herendhez jóval közelebb eső híradóközpont között volt.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2012.01.14. 12:16:51

@b-max:
Nem véletlen.
Barátom, a posta egyik vonalas' famulusa, aki külön, titkos vonalak építésén dolgozott hosszú éveken keresztül, néha elkotyogott ezt azt.
Egyszerű dolgokat, pl: magasrangú katonai kisérője az utolsó ajtó előtt megállván közölte vele, hogy ide már nem lép be, mert néhány év múlva leszerel és szeretne később útlevelet kapni.
Gondolom az egész országot behálózó kapcsolatrendszer ma is létezik.
Miért ne működne???

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.14. 12:18:12

@VladimirDrake: Emlékszem, hogy anno 86 körül olyan szóbeszéd terjedt a környéken, hogy SS-20 silókat építenek a ruszkik oda.

szemtanú 2012.01.14. 13:06:03

Biztos, hogy Galgamácsán van ilyen? Egyébként a község Pest megyében van!

Kizmus Szabolcs 2012.01.14. 13:12:39

@szemtanú: A település ott van,de a bázis pont a két megye határán.

Link Elek 2012.01.14. 13:13:17

az orizetlen csillogó dolgok gyorsan "elpárolognak"

HowAreYouOneAVetésün? 2012.01.14. 13:20:51

A magyaroknak is van a Bakonyban egy hidegháborús, atombiztos bázisuk (lokátoros hírközpont)

szemtanú 2012.01.14. 13:21:56

@Kizmus Szabolcs: Valóban, megnéztem Google earth-ön. Szóval, akkor ezt "védtük" Vácegresen a légvédelmi rakétákkal, nem Budapestet?!

hehe64 (törölt) 2012.01.14. 13:28:17

Tisztelt cikkírónak nem ártana megfogadnia néhány jó tanácsot.

1. Közlés előtt valaki mással át kell olvastatni a cikket, hátha feltűnnek neki a durvább helyesírási/ékezeti hibák.
2. "Lektorálás" után, de még közlés előtt, az írónak sem árt még egyszer átolvasnia.
3. A konkrét leírt adatokat sokszorosan ellenőrizni kell.

Mert maga a poszt érdekes, viszont van benne sok elég durva "helesírási huba", és pontatlan adat.

Sajnos amit leírtam nem kivétel, hanem általános trend a mai sajtóban.

Kizmus Szabolcs 2012.01.14. 13:32:44

@szemtanú: Ti Budapestet védtétek.Ha jól tudom Vácegres csak a '83-ig működött,a galgamácsai BARSZ pedig csak ezután épült.

Pazza Inter 2012.01.14. 13:40:05

Van ilyen Gmacsa es Ggyork kozott. Az Aszodi laktanya parancsnoksaga ala tartozott. Es valoban pestmegye. ( egy helybeli)

neofrix baszmacs · http://nemblog.blog.hu/ 2012.01.14. 13:53:24

Sziasztok!

Ez a galgamácsai épület még a bősz szocializmus éveiben lett a kedvencem, de annyit sehol se sikerült megtudnom róla annyit, mint ebből a cikkből. Köszönöm!

Itt van egy vidámabb fénykép róla:
dezso.klebercz.hu/ojjektum_galgamacsa.jpg

A következő kép talán Penctől keletre készült, tudja valaki, hogy micsoda?

dezso.klebercz.hu/vackornyeki_ojjektum.jpg

Callidus 2012.01.14. 13:56:11

Kivalo poszt, koszonom. Helyesirasi hibakat eszre sem vettem, mert elveztem a cikket.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.01.14. 14:02:39

@hehe64: Éljen Schmitt Pál! Lektorra nincs pénzünk, mi is ingyen publikálunk, de azért igyekszünk a jövőben a hibák elkerülésére. Észrevételét megfontolásra továbbítottuk paligámiumnak

mement 2012.01.14. 14:06:55

Nagyon jo iras, elmeny volt vegig olvasni.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2012.01.14. 14:11:07

Egy amerikai ismerősömmel beszélgettünk Kaposváron (nagyon sok amerikai maradt a városban, persze a legtöbben azért, mert sikerült helyileg "legyártatni pár gyereket"), mire mondja ő, hogy egyszer diskurált otthon egy ismerősével, amikor hazamehetett egy időre, aki mosolyogva megkérdezte:

"Taszáron szolgálsz, ugye?"
(megrökönyödés) "Honnan tudod a település nevét ilyen jól?"
Erre a pasas fejből nyomta a földrajzi koordinátákat. Ő ugyanis egy ICBM állomáson szolgált a '80-as évek elején, Taszár meg egy kiemelt fontosságú célpont volt.

ranyek 2012.01.14. 14:48:51

@neofrix bacsmacs: a masidik kep valoban Penctol keletre keszult es a FOMI Kozmikus Goedeziai Obszervatoriumat rejti.
www.sgo.fomi.hu/

ranyek 2012.01.14. 14:51:02

Az emlitett magyar lokatoros hirkozpont pedig Veszprem belvarosa alatt csucsul, es valoban atombiztosnak mondhato, kb. 30 meter melyen van a felszin alatt

SzLac 2012.01.14. 15:02:23

Az 501-ben voltam katonai szolgálaton egy évig '90 körül. Nem volt a bázis állandóan nagy teljesítményen üzemeltetve. A végfokoknál voltunk ügyeletesek, így tudtuk mikor megy adás. Egyszer elment az áram és 3 napig a harckocsimotor dübörgött az alagsorban, na az fárasztó volt egy kicsit. Az emlékek idővel megszépülnek...

neofrix baszmacs · http://nemblog.blog.hu/ 2012.01.14. 15:12:20

@ranyek: Köszönöm, hát mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy még használják valamire. Egy fia autót nem láttam a környékén, azt hittem, rég ott hagyták elrohadni, mint akárhány ilyen épületet szerte az országban.

ViKtOr 2012.01.14. 15:25:32

Az apróbb hibáktól eltekintve jó és érdekes a cikk. Köszönjük.

min 2012.01.14. 15:30:36

A Bakonyban rábukkantunk egy régi légvédelmi bázisra. ott is volt egy elhagyott bunker aminek része egy jókora terem is. Nagyon nem lehetett kivenni a nagyságát mert a lámpáink nem világították be. Aztán lehet, hogy az emlékeimet az idő kicsit változtatta de nem volt kicsi az a bunker sem az tuti.

nyuszy 2012.01.14. 15:43:25

Gratula a szerzőknek, már kétszer jártam odalenn, de sokkal jobb lett volna ezen információk birtokában menni. El kell menni majd megint :)
Amúgy van arról információtok, hogy jelen pillanatban kinek a tulajdona a hely, és hogy vannak-e bármiféle tervei vele?

ninimimi 2012.01.14. 17:05:36

Gratulálok a cikkhez, sok munka van benne és a hangvétele, stílusa is tetszik, mert igazságot sugall. A "Vörös Birodalom csatlósai" - olyan kifejezések, amiket a rendszer (részleges) bukása óta se igen hallunk. Ellenben az amerikai katonák bajtársait előzőleg meggyilkoló terroristák (pardon, "harcosok") hullájára vizelők esetétől zeng a hazai média...

Ha nem nagy pluszmunka, kérem a tisztelt szerzőt, adja meg a képeken szereplő néhány helyszín GPS koordinátáit! Kitűnő túratipp, ha arra jár az ember. Meg aztán nem is árt néha az emlékezet némi frissítése, mielőtt túlzottan mérgelődünk a mai helyzeten...

nyuszy 2012.01.14. 17:16:01

@ninimimi: A térképes linkekből kiszedhető a koordináta egyszerűen :)

doominogame · http://www.doominogame.com 2012.01.14. 17:51:15

A község valójában a Külső-Dónát nevet viselte, ez egy szétszórt tanyás település volt. A tanyánkból láttuk a tornyokat. A Szentes-Lapistó is majdnem jó, egymáshoz közel vannak.
A dízelmotorok 24 hengeresek, de a 2 napi üzemelés elég kevésnek tűnik, miért nem fért el ott egy nagyobb üza. tartály.

ninimimi 2012.01.14. 18:11:11

@nyuszy: Köszönöm, jó megoldás :)

teddybear01 2012.01.14. 18:15:24

A galgamácsai telepet '82-ben kezdték építeni. Pestről vezényeltek le építős katonákat, a hírközlést(telefonvonalat) az aszódi ezred törzsszázadának könnyű-vezetékesei csinálták, de a helyiek annyi "csirkebelet" loptak el rövid idő alatt, hogy a szintén aszódi híradó zászlóaljasok nehéz-vezetékeseinek kellett kiépíteni az ideiglenes összeköttetést. Ők nem a fákra telepítettek, hanem elásták.

A könnyű-vezetéket("csirkebél") a környéken ideális ruhaszárító-kötélnek tekintették.

hehe64 (törölt) 2012.01.14. 18:38:53

@don-kanyar: "de azért igyekszünk a jövőben a hibák elkerülésére. "
Biztos?
:-)

Kizmus Szabolcs 2012.01.14. 19:28:57

@nyuszy: A tervek szerint január 29.-én tartunk egy vezetéses túrát a helyszínen.A Facebook Szellemvárosok ill Falanszter blogján további infókat találni erről a programról.

komplikato 2012.01.14. 19:52:41

Az ilyen nagy objektumokat nem lehetne modernizált energetikai rendszerekkel feltápolva érdemes célokra használni? Olyan lehangoló ahogy pusztul az a rengeteg sok pénzért összerakott sok objektum.
Ja régi atombunker hasznosítás ügyileg érdemes megnézni a Phobos c. ruszki horror filmet :D

nyuszy 2012.01.14. 20:01:47

@Kizmus Szabolcs:
Köszi, de már megvan bőven a helyismeretem, nem kevés időt töltöttem ott lenn (időközben rájöttem, hogy legalább háromszor voltam lenn), és úgy nagyjából össze is állt a kép az írás alapján.
A tulajdonossal és terveivel kapcsolatban nincs infód?

Etniez 2012.01.14. 20:34:44

Ezek a tornyok hogy bírtak volna ki egy atomcsapást?

Etniez 2012.01.14. 20:40:38

Tudna valaki konkrét koordinátát adni, nem lelem a google mapson.

Etniez 2012.01.14. 20:45:06

Galgamácsai: 47.735355,19.436053

Zsírfeka 2012.01.14. 22:12:59

46°45'0.85"É
17°55'26.42"K

aztán erről tudtok-e valamit?
mi volt ez, stb
Pusztaszemes mellett van, a Kaposvár-Szántód közötti úton

the return of faszharcos 2012.01.14. 22:30:49

@koricapito: te, neked (csak) akkor áll fel, ha másnak feláll?

Baines 2012.01.15. 00:16:41

Szörnyű így látni a tornyokat... :(
Az irányonként 4-4db 3x7 méteres parabolaszelet antennák vajon hová lettek?
Jó lett volna olvasni a műszaki tartalomról is, de látom azt nem osztották meg a kivonuló csapatok.
A 60 telefoncsatorna majdnem jó, de az igazság az, hogy a tedeji állomás 120 csatornát tudott mindkét irányba (Galgamácsa és az ukrán oldal felé is), a déli átjátszó -a nagy távolság miatt- csak 24-et (ha még jól emlékszem).
Egyébként irányonként 4x1,5kW teljesítménnyel nyomták az adók (a négy sugárból a rendszer mindig a legjobb jel-zaj arányút használta). A freki 4GHz felett volt valamivel. A madarak rendszeresen potyogtak az égből, ha ment a rendszer (évente csak néhány hetet üzemelt). Amelyik belerepült a nyalábba, az megfőtt még a levegőben (mintha egy működő mikróba repült volna).
A magyar üzemeltetésű állomásokra érdekes módon polgári őrök vigyáztak, csak a személyzet volt sorállomány. Az épületben és a sorállomány szálláshelyén minden (vasajtók, egyéb fém alkatrészek) földelve volt, az ablakokon fémháló, a vakolat alatt szintén. Az adóteremből az antennákig csőtápvonalakon ment az energia. Belül ezüstözve volt (színes fémtolvajok álma), az egész rendszerben vákum, hogyha valahol nem lenne tökéletes a szigetelés, akkor a nyomás növekedéséből azonnal érzékelhető legyen.
A tragédia sajnos az őröknél volt. Az ő kuckójuk közönséges épület volt, semmi árnyékolás, semmi védelem (nem is nagyon tudták, hogy mire vigyáznak). Ráadásul Galgamácsán az egyik adótorony pont az épület irányába nézett. Elvileg a nyaláb nem sokat szóródott, de az irányába eső erdősáv mindig hamarabb sárgult meg nyár végén mint a többi fa a környéken. Szóval az őrök keményen megszívták még azt a keveset is amit kaptak (keringési problémák, valamint az örökítő anyag is károsodott), de erről nem nagyon lehetett beszélni. És nekem ne mondja senki, hogy a bunkofonnak nincs káros hatása (a freki egyre közelebb ehhez, a teljesítmény meg ugye a négyzetes törvény szerint változik)! :(
A cikk egyébként remek lenne.

csillagház 2012.01.15. 00:25:49

Pilisszántó és Pilisszentkereszt felett, a Pilis-tetőn volt valaha egy kis katonai adótorony. Az 1980-as évek közepén óriási területet ledózerolt a "Szovjetszkaja Ármijja" részére a magyar honvédség, megépítették a rakétasilókat, az utakat, épületeket, aztán az önjáró rakétákkal becélozták Budapestet. Az SS20-as atom robbanófejekre már nem jutott idejük, 1991-ben mehettek haza. Jókora romhalmaz maradt utánuk, a fokozottan védett területen. Ugyanakkor a Pilisben sok hegycsúcsra magas antennákat és légvédelmi rakétabázisokat telepítettek, például a Nagy Csikóvárra, a Lom-hegyre, szétdózerolták az erdőket, úgy vágtak utakat. Egyszóval készültek a Harmadik Világháborúra. Jó ezt utólag megtudni.

Baines 2012.01.15. 00:42:47

@Dr. www.doominogame.com: "A dízelmotorok 24 hengeresek, de a 2 napi üzemelés elég kevésnek tűnik, miért nem fért el ott egy nagyobb üza. tartály."
Két nap bőven elég. Csak akkor kellettek volna, ha egyáltalán nincs áram és feltétlenül a rádiót kell használni. Ja, persze a legfontosabb dolog kimaradt a cikkből; természetesen a vezetékes összeköttetés is megvolt az állomások között, a rádiót csak akkor kellett volna használni, ha valamilyen szabotázs történik a vezetékekben.

DominoFX 2012.01.15. 09:09:40

Érdemi hozzászólás: az eredeti szöveg "Ánya! Csája van?" :)

Szalacsi_Dezső 2012.01.15. 10:12:49

Azért az Echelon fedőnév kicsit bizarr, hogy ők már 77-ben használták. :-)

Kizmus Szabolcs 2012.01.15. 10:14:18

@Zsírfeka: 54/3. Honi Rádiótechnikai Század

Pras 2012.01.15. 10:37:23

@hehe64: A "Helyesírási hiba" és a "pontatlan adat" közé nem kell vessző, minthogy felsorolás, ezt csak így első rápillantásra. Márpedig, a hozzászólásod negyedannyira sem érdekelt, mint a cikk maga, tehát... érted a problémámat?
Első körben talán a saját udvarán kellene söprögetni mindenkinek. Persze, ha jól esett a dolog, inkább jöjjön ki, aminek ki kell jönnie. :)

Baines 2012.01.15. 10:57:34

@Etniez: "Ezek a tornyok hogy bírtak volna ki egy atomcsapást?" Sehogy, mint írtam a rádió csak egy végső lehetőség volt a földben futó vezetékes kapcsolat kiesésének pótlására. Sőt, volt néhány kilométerre a vezetékes rendszernek egy rejtett állomása, ezért akkor is üzemelt volna a hálózat, ha a bázis helyén csak egy nagy kráter lett volna.

Etniez 2012.01.15. 11:29:26

@Baines: Két kérdés merült fel bennem:

1. minek csináltak atombiztos bunkert alájuk drága pénzért?
2. mi értelme volt ennek a rendszernek?

Baines 2012.01.15. 11:39:45

@Etniez: Ez csak egy gerinchálózat volt, önmagában semmi értelme. Hogy mennyire volt atombiztos, nem tudom, én csak a magyar bázisokat ismertem, azokat meg (takarékossági okokból) nem a föld alá dugták. Valójában ezek a bázisok a gerinchálózat üzemeltetéséért voltak felelősek, állandóan mértük a csatornák átviteli minőségét (az egyik végpontból kiment a jel, azt a másik végponton visszaforgatták egy másik csatornán és visszakapta a küldő, így azonnal látta, hogy a rendszer egésze működőképes).

Kizmus Szabolcs 2012.01.15. 11:49:57

Baines :privát üzenetet küldtem.

Zsírfeka 2012.01.15. 12:14:55

@Kizmus Szabolcs: ezt megtaláltam, de
-ahogy elnéztem nem működik
-mi volt ott?
-mit tudunk róla? stb, ilyesmikre gondoltam hátha valaki ott szolgált

kkn 2012.01.15. 12:56:15

Egy jó cikket ilyen bugyuta címmel indítani... Atombiztos. Mi az, hogy atombiztos? Biztosan vannak ott atomok, hiszen a világunkon minden atomokból áll. Vagy mi ez? Pont ezt az egyszeri, általam "robbantják a sok atomot" mondattal jelzett pongyola dolgot nem bírom. Valami frappánsabb cím is lehetett volna, ha már a többi ilyen szépen körbe lett járva.

подержанный дилер 2012.01.15. 14:31:02

@binomatic: Привет!)))) Может ты автор этих фотографий ?

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2012.01.16. 09:27:08

@hehe64: Biztos csak a halál lehet. Egyébként nem tudom, hogy milyen lektori hibákra gondolt: 8 orosz és 2 HM dokumentumból dolgoztunk-, azaz az évszámok és a dátumok jók. Persze az is lehet, hogy az Orosz és Magyar Honvédelmi Minisztérium által kiadott forrásmunkáink tévedtek, s Ön tudja jobban az évszámokat. A mai világban már ezen sem lepődnék meg.

A helyesírás tekintetében maximum egy-két vesszőhiba lehet csak a szövegben, de persze könnyen meglehet, hogy ismételten én vagyok hülye, mert erre a kritikára sem találtam példát a cikkben. Orbitális elírás, kirívó helyesírási hiba vagy elütés nincs a posztban. De az is lehet, hogy csak én nem vettem észre.

Korábban egy másik kommentelőt egy másik írás kapcsán az zavarta, hogy a két vízszintes vonal, történetesen a gondolatjel és a kötőjel nem megfelelően van feltüntetve a cikkben, "ami szégyen és gyalázat". Nos, valóban fontos e problémakör, ám e két vízszintes tagolású vonal között csak két-három pixelnyi különbség van, azaz ha valakit nagyon zavar, hogy az egyik vonal rövidebb, mint az előírás, vagy amit látni szeretne, akkor filctollal nyugodtan egészítse ki a monitorján a hiányzó szakaszt.
Egyébként köszönjünk az értékes hozzászólását.

Sam. Joe · http://www.matchboxmemories.hu 2012.01.16. 12:26:18

@b-max: Ohh, ezt a legendát én először második világháborús, német, katonai központtal hallottam, nevezetesen a budapesti Krisztina központ alagsorában fellelve. 8-)

balazsj. 2012.01.18. 15:04:02

Ezeknek az állomásoknak kizárólagosan technikai célú feladata (relé/átjátszó), vagy más (pl.: sifrírozás/desifrírozás) is volt?

Kicsi Kacsa 2012.01.22. 01:14:04

@hehe64: "Mert maga a poszt érdekes, viszont van benne sok elég durva "helesírási huba", és pontatlan adat." - pontosabban? És most a pontatlan adatra gondolok. Mert kritizálni könnyű, tessék az adatokat is pontosítani, tételenként!

Callidus 2012.01.26. 20:26:59

Az ertelmes, es valoban relevans kommentekkel kiegeszitve sokat megtudtam a cikkbol. Megegyszer koszonom mindenkinek.

A hejjesirason sirast el lehetne felelyteni vegre, felesleges szorszalhasogatas. -_--_-

Mercel 2012.02.27. 00:52:07

Jó poszt.

"Frigyes"

gg630504 · http://gg630504.atw.hu 2013.03.21. 23:23:26

OMSZ: 2013. március 19. 14:00
Új időjárási radarral bővül a radarhálózat a pontosabb csapadékmérések és előrejelzések érdekében
www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=591&hir=Uj_idojarasi_radarral_bovul_a_radarhalozat_a_pontosabb_csapadekmeresek_es_elorejelzesek_erdekeben

fantomböske 2014.02.26. 22:05:59

@csillagház:Igazán sajnálom, hogy ki kell ábrándítsalak: semmilyen "szovjetszkaja armia" nem volt a Pilis-tetőn, meg Budapestre irányzott "önjáró rakéták" (az milyen lehet), silók, atom robbanófejek, ufók, földönkívüliek, stb. Meg katonai adóállomás sem. Valójában, egy meteorológiai torony volt ott régen, majd 1981-ben odatelepült a 11. Duna Vegyes Légvédelmi Rakétaezred 2. osztálya. Ez egy Sz-75M2 Volhov fegyverzettel felszerelt, közepes hatótávolságú légvédelmi rakétás alakulat volt, szó sincs Budapestre irányzott rakétákról, meg egyéb, helyi érdekű hiedelmekről, főleg nem silókról, meg szovjet katonákról. Valójában, Bp. légterét védték. Ahogy a Lom-hegyi alakulat is, de az Sz-125-tel volt fegyverezve. Imádom az ilyen legendákat olvasgatni...:)

seahawks 2014.10.22. 11:07:54

"Moszkva 1966-ban az addig használatos analóg sugárzásról áttért a digitális adatközlésre"

mi meg csak a 21. században...röhej ez az ország...

Darthwolf 2015.01.08. 12:20:43

Tudja valaki, hogy milyen szervezet őrzi a tedeji állomást? Honnan lehetne engedélyt kérni, hogy közelebbről megnézzem? Belógni nem akarok, ugyanakkor szívesen körbefotóznám az objektumot kerítésen belül, még ha be nem is jutnék.
Gyerekként folyton azt találgattuk a vonat ablakából nézve, hogy mi lehet az a fák mögött (a legtöbben radarra tippeltek :) ).