Az építkezés és a rombolás évszázadai

Virtuális séta a hajdanvolt budai Tabán utcáin

2011. május 27. - don-kanyar

Világörökség része lehetne napjainkban a Tabán, ha a borászatáról is ismert romantikus hangulatú városrészt nem bontották volna le már a XIX. század végén és a XX. század elején. Amit  a II. világháború meghagyott azt Rákosi tüntette el. Civilek egy kisebb csoportja most részlegesen visszaállítaná a kerület borfogyasztói kultúráját.

 

A hajdanvolt Tabán házai és templomai 1900-ban. (Fotó: Profila.hu)

Egy romantikus hajdanvolt budai városrész nyomában

 

A török kiűzése során csak a XVIII. század elején lett ismét arra mód, hogy újra beépítsék a Gellért-hegy és a Vár-hegy közötti 1541-től Tabánnak nevezett lankákat. (A városrészt korábban Hosszú Külvárosnak, Kis Pestnek, Alhévíznek, Szent Gellért falvának, Kelenföldnek majd Rácvárosnak hívták.) Az épületállományában organikusan gyarapodó kerület bár a kora újkori Buda egyik legfontosabb közlekedési csomópontjává nőtte ki magát, ám a szerb-dalmát településszerkezetből adódóan lényegében komoly gátja lett a Duna-parti város európai arculatának kialakulásában. Valószínűleg a pénztelenségnek volt betudható, hogy az 1810-es nagy tabáni tűzvész kínálta szanálási és bontási lehetőségek ellenére, a városrész Pesttel ellentétben nem tudott újjászületni József nádor vezetése alatt-, pedig 1831-ben Mednyánszky Alajos szépíró a területet már bekapcsolta volna a két kilométer hosszú Duna-parti nemzeti szoborkert-panteonjába is. Korner Frigyes szerint az 1858-ban újjáépített rácok lakta negyedben már közel ezer kispolgári léptékű ház állt. Az utcahálózat átalakulását leszámítva a városrész általános képe ugyanolyan maradt, mint a tűzvész előtt: a festői hangulatú kerületet továbbra is a kanyargós, szűk utcákkal, sikátorokkal és zsákutcákkal tagolt aprótelkeken álló földszintes vagy egyszintes (néhol kétszintes) épületek jellemezték.  

A kerület első jelentős ráncfelvarrására 1873. március 5-ig kellett várni, amikor is a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 376 ezer forintból megbízta Buzzi Bódog és Kéler Napoleon építészvállalkozókat, hogy fedjék le a 21 kilométer hosszú bűzös és koszos Ördög-patak Tabánon átfutó 5 kilométeres részét. A félkész műtárgyat azonban szó szerint elmosta az 1875. június 26-i óriási felhőszakadás-, ami a korabeli tudósítások szerint mérhetetlen pusztítást okozott. “Az Ördög-árok régebbi boltozata több helyen beszakadt: a rajta épített házak a lakókkal együtt elsodortattak és eltemettettek; az árvíz tartama alatt a Vérmező és Kelenföld síktengernek látszott.” A károkat 3.113.024 korona 90 krajcárban állapították meg, ami több mint a nyolcszorosa volt az 1873-ban a baj megelőzésére tervezett összegnek. A Városmajorig terjedő szakasz befedésével végül is 1878 májusában készült el a két kivitelező, ám a teljes meder befedését orosz hadifoglyokkal fejeztették be 1916-1918 között. Budapest ostromának kilátástalan, utolsó szakaszában az Ördög-árok neve a hadtörténetbe is bekerült. A Buda elfoglalásáért vívott elkeseredett harc során a Vannay László-féle riadózászlóalj a csatornán keresztül előtörve tudott egy szovjet lőszerraktárt felrobbantani. 1945. február 11-én pedig a német és a magyar parancsnokság 500 fős bekerített rohamcsapatával szintén innen tört ki a Pilis felé, hogy csatlakozhassanak csapattörzseikhez.

A higiénia javulásának, a Gellért-hegyen fecskefészkekként megbújó barlanglakások betömködése, illetve a telkek és viskók állami kisajátításának köszönhetően 1878-ban végre elkezdődhetett a városrész Duna felé néző részének teljes átépítése, ami több mint 64 ezer négyzetmétert ölelt fel. Ennek érdekében 1890-ig 116 lerobbant állagú házat bontatott el a Fővárosi Tanács. A folyóparti bérházépítési munkálatoknak köszönhetően a kerületbe számtalan író, költő, festőművész, politikus, építész, politikus és szerelmetes lelkű dzsentri és katonatiszt költözött be, akik anyagilag pár évtized erejéig felfuttatták a modernizálásra váró terület kiskocsmáit, borozóit, éttermeit, tiltott szerencsejáték-barlangjait és a prostitúciónak helyet adó bordélyokat. Lenkei Ákos munkájának köszönhetően most házszámpontos interaktív térképek segítségével nézzünk körül, hogy milyen lehetett az 1908-ban elfogadott teljes városrész-átépítési terv (XLVIII. sz. törvénycikk) bejelentése előtt a régi Tabán utcáin sétálni.

A Tabán utcaszerkezete 1887-ben és napjainkban (Grafika:Falanszter.blog.hu)

Attila utca, majd körút

 

A városrész keleti oldalát a Duna, a délit a Rudas fürdő és a Gellért-hegy északi lankáin futó Orom utca; a nyugatit a Sánc, a Czakó és a Naphegy utcák; az északit pedig a Szent János tér, a jelenleg Váralja utcának hívott Logodi utca és a Nagyrondellához vezető Sándor (ma Sándor Móric) lépcső zárta le. Ha a Szent János tér felől közelítettük meg a Tabánt, akkor két, egymás mellett nem szabályosan futó hullámos ívű utcán juthattunk el a főváros vigalmi negyedeként funkcionáló kerület központjába. Míg az északabbra futó Attila utca a Szarvas (később Szebeny Antal) térbe, addig a befedett Ördög-patak felett vezetett Árok utca a majdnem szabályos négyszög alaprajzú Ferenc (később Bocskai István) térbe futott bele.

Az Attila utcát többnyire földszintes, 3+1+3, 4+1+4 vagy 5+1+5 tengelyű puritán küllemű házak és vendéglők (Új kakukk, Vörös Béka, Attila stb.) és egy díszesebb kávéház (Palota) jellemezték 1906-ig. A Hauszmann-féle palotaátépítést megelőzően a 1600 négyszögöles Horváth-kertben álló Ságody József tervezte 1200 férőhelyes Nyári Színkört a fővárosi Tanács 1879-ben nemcsak felújíttatta, hanem a parkot a lakosság számára meg is vásárolta az egymással torzsalkodó Horváth családtól. Räde Károly tervei szerint a közparkot 1924-ben modernizálták a kor elvárásainak megfelelően. A tér vár felőli hajlatában állt a Kertnler Gusztáv vezetésével 1878-ban közadakozásból felhúzott egyszintes eklektikus stílusú Tornacsarnok, ami az utca túloldalán átadott Werbőczy István (ma Petőfi Sándor) Állami Főgimnázium diákságát is kiszolgálta. A létesítményt 1941-ben bontották le a park megnagyobbítása érdekében, a mellette álló Nepomuki Szent János szobrot ellenben a kommunizmus ideje alatt tüntették el, amit csak pár évvel ezelőtt állítottak vissza.

A Palota tér

 

A Palota (ma Dózsa György) tér két oldalán, a várba induló szerpentint közrefogva 1898 körül adták át a Magyar Királyi Darabont Testőrség két teljesen egyforma két-két kupolában végződő sarokrizalitos épületét. Míg az északabbra álló kétszintes ingatlanba a gróf Fejérváry Géza vezette testőrség kapitányságát, addig a délebbre állóba az elit alakulat laktanyáját költöztették be. Annak ellenére, hogy az 1944-45 ostrom során a két 3+9+3 tengelyű épület kijavítható károkat szenvedett, politikai okok miatt Rákosi Mátyás inkább a lebontásuk mellett döntött. Hűlt helyét találjuk Kabon József egykori palotaőr 1880-ban nyitott "Burgzsandár" kocsmájának is, ahol egy forintért lehetett kóstolgatni a királyi lakomák maradékát. (Ferenc József mindig sietősen és keveset evett, viszont ha ő befejezte, az egész vendégseregnek ott kell hagynia az asztalt. A roskadozó, jóformán érintetlen tálak így kerültek a kockás abroszú Attila úti kisvendéglő kuncsaftjai elé.) A darabont testőrségi épületek helyén ma két 1950-es években átadott háromszintes lakóház áll. Egyébként a Horthy-korszak ideje alatt a kaszárnya előtti területen épült fel az egykori Árok, Ív és Aranykakas utcák kereszteződésében Budapest legnagyobb szökőkútja is-, amit a Magyar Kommunista Párt szintén az enyészet martalékának ítélt.

Balra a Magyar Királyi Darabont Testőrség kapitánysága, jobbra pedig laktanyája 1904-ben. A két épület között látható Palota tér és királyi palota közötti szerpentin még nem épült meg (Fotó: Profila.hu)

Az 1925-ben átadott Bethlen-udvar. A háttérben jól láthatók a testőrségi paloták (Fotó: Fortepan.hu)

Az 1920-as évek közepén átadott tabáni szökőkút. Balra a testőrség laktanyája, jobbra a Bethlen-udvar (Nagy Zsolt Levente gyűjteményéből)

A második világégés utáni időszakot csak az 1925-ben átadott Bethlen-udvar élte túl. A hatemeletes bérház az állami lakásépítési program keretében épült fel a Bethlen-kormány rendeletére. Neuschloss Kornél és Gyenes Lajos tervezők visszafogott neobarokk stílust választottak a 148 lakást befogadó manzárdtetős épületnek. Az asztalos- és üvegesmunkák, a lépcsőházi vaskorlátok, a külső kőfaragványok cseppet sem pazarló módon elegánsak, az udvari és folyosóburkolatok tetszetősen egyszerűek, ezért a „rossz minőségért” biztosan sokan elcserélnék a szocialista építőipar csodálatos vívmányait. Az 1907-től villamosközlekedést is lebonyolító Attila utca a Tabán szívébe, a Szarvas térbe futott bele.

A Szarvas tér északi része 1902 körül. Balra az Arany Szarvas fogadó. Középen a Felső-palota utca, amit az átalakított Új Várkapu zár le. A szemben lévő épületeket Rákosi parancsára rombolták le. Jobbra az Apród utca, a felépült Parlament, illetve az Ybl-kioszk sziluettje (Fotó: Vasárnapi Újság) 

A Felső-palota utca

 

Az Attila utcát leszámítva a Szarvas térről további hat girbegurba nyomvonalú utcácska futott ki a szélrózsa minden irányába. Az északra futó Felső-palota utca a királyi várkert bejáratához, az Új Kapuhoz (das neue oder Burg Thor) vezetett, amelynek történelmi érdekessége csak annyi volt, hogy József nádor feleségének, a gyermekágyi lázban 17 évesen elhunyt nagy magyarbarát Alexandra Pavlovna Romanova temetési menete itt haladt át 1801-ben. A királyi palota átépítésével megbízott Hauszmann Alajos 1896-ban szüntette meg a palota és Tabán közötti átjárás lehetőségét. A klasszicista stílusú főkaput homorú ívben befalaztatta, hogy helyére egy díszes vaskorláttal közrefogott ülő pózban megmintázott Aphrodité szobrot helyeztethessen el. Az alkotást két obeliszkben végződő, a homlokzati síkból kiugró páros oszlop „védte”. Annak ellenére, hogy a bronzszobor és rusztikázott támfala szerencsésen túlélte az 1944-1945-ös ostromot, Rákosi Mátyás utasítására az emlékművet és a mívesen megmunkált kertfalat 1948-ban lerombolták.

A Hauszmann által átalakított Új Várkapu és a királyi kertben Erzsébet királyné kérésére felépített magyaros stílusú parasztház (Fotó: fszek.hu)

A királyi várkert

 

A térkompozíció mögötti területen nyúlt el az Ilselmann Keresztély és az ifjabb Pecz Ármin főkertészek tervezte romantikus hangulatú királyi kert, amelynek aljában a Hauszmann Alajos tervezte fedett folyosókon megközelíthető 1220 négyzetméter nagyságú üvegezett tetejű télikert és a díszes oromzatú egyszintes kertészház állt. Az épületegyüttest a palota stílusához igazodó lépcsőpavilonon keresztül lehetett megközelíteni. Innen egyenes út vezetett fel a Ferdinánd kapuig, amit többek között Róna József és Ligeti Miklós szobrai, faragott kerti pavilonok, padok, illetve tó-és szökőkút-együttesek szegélyeztek. Közvetlenül az északi (Ferdinánd) kapu mellett tört az ég felé a díszes ballusztráddal megkoronázott öblös kancsóra hasonlító Buzogány-torony is, ami akkor még fele olyan nagy volt, mint mai álközépkori lőrésekkel megmagasított utódja.

A magyarosan berendezett várkerti Sissi lakosztály (Fotó: Magyar Bútor)

A toronytól a Várbazár felé elfordulva juthatott el a nagyközönség az orchideák és azáleák termesztése miatt nemzetközi hírt elért angolkert felé. Itt a lombok és futórózsák mögé elbújva „pihent” 1948-ig Erzsébet királyné személyes kérésére 1898-ban, a Várépítési Bizottság dokumentumai szerint 1902-ben átadott magyaros stílusú „parasztháza” és a közvetlenül mellette kialakított hűs hegyi patak vizével éltetett sziklakert és grotta is. A díszes kőlépcső és teraszok köveit és alpesi növényeit Witzel Nándor főkertész egyébként egyenesen az Alpokból szállíttatta ideáig. Hauszmann a kerti lak építésénél nemcsak az itt fellelt Zsigmond-korabeli kaputorony maradványait restauráltatta, hanem egyes falszakaszait is felhasználta Sissi pihenőházánál. Az épületasztalosi munkákat Neuschloss Károly és fia készítette el. A kommunizmus ideje alatt elpusztított, kivágott, „sóval behintett” és négy méterrel lecsökkentett csaknem 30 ezer négyzetméter nagyságú egykori királyi kertnek már csak egyszer adódott lehetősége dicső múltját felmutatni: a Kőszívű ember fiai című filmben innen rohamozták meg az 1848-49-es magyar baka-és huszárruhákba öltözött statiszták a Heinrich Hentzi védte budai várat.

A Várkert egyik grottája 1919-ben (Fotó: fszek.hu)

Az Apród utca

 

A Szarvas tér északkeleti sarkából kiinduló Apród utca az Ybl Miklós tervei alapján 1879-ben átadott Várkert-kioszk (a királyi palota ivóvízellátásért felelős szivattyúgépház) épületét körülölelő nyújtott trapéz alakú kis parkba futott bele. Az utca baloldalán álló rokokó épület (Felső-palota utca 1.- Apród utca 7.) ugyanolyan domború ívvel követte a Szarvas tér behorpadó alakját, mint a mellette álló  sarkán ma is álló Arany Szarvas-ház (Szarvas tér 1.- Felső-palota utca 2.). A Sághy Ferenc tulajdonos engedélyével 1811-től irodalmi szalonként is működő kocsmában dolgozta ki Vitkovics Mihály és fivére Vitkovics Jovan tabáni pópa, illetve Sima Milutinović Sarajlija a szerb ábécét. Kétszer (1810, 1814) is időzött körükben a Rác és a Rudas fürdőben gyógyulást kereső Vuk Karadžić filológus, akinek a hatására Johann Wolfgang von Goethe elkezdett szerbül tanulni. Az emelet állandó lakója volt Jakov Ignjatović budai főjegyző, „a szerbek Jókaija”. A jeles társaságot természetesen a Habsburg-birodalom többi híres irodalmára és költője is gazdagította alkalmanként: Batsányi, Kölcsey, Kazinczy, Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Toldy Ferenc; a horvát Matija Petar Katančić költő, illetve a román irodalom és történetírás két nagysága is: Samuel Micu-Klein történész-filozófus és az első latin-román-magyar-német nagyszótár szerkesztője Petru Maior. Ez a gazdag hímzésű irodalmi élet 1845 környékén feslett ki, amiről a korabeli Hölgyfutár újság akkor azt írta, hogy a jó szívű és áldozatkész Christen koma vezette Szarvas kávéház már azoknak a gyülekezőhelye, akik a vasárnapi reggeli mise helyett inkább az Ördög második Bibliáját-, a dominót "lapozgatják": "Egy pár filiszterileg gépszerűes dominóhős üldögélt a gyér asztalok egyikénél, phlegmatico-mathematicus képekkel számítgatva ujjaikon filléres nyereség- vagy veszteségeiket. Kiváló példányai ma csupán fővárosunkban lelhető mintapolgároknak, kik... fejvakarva borzadoznak ama rettentő csapás ellenében, miszerint a magyar szó Buda városában is széltében lábacskára kapogatni kezdeget." 

Az Apród utcán tovább haladva baloldalt áll (1.-3. szám) az anyák megmentőjének tartott Semmelweis Ignác copf stílusú egyszintes szülőháza, amelyben egykor a család Fehér Elefánthoz címzett szatócsboltja, manapság pedig az Orvostörténeti Múzeum működik. Az épülettel szemben bóbiskolt a szűk sikátorokkal átszőtt három középkori hangulatú épületből összenőtt Hét Választó Fejedelemhez címzett fogadó-komplexum, amelynek kétszer is vendége volt a Brunszvik-lányok miatt Martonvásárra udvarolni járó Ludwig van Beethoven egy helyi legenda szerint. A fogadótól jobbra gubbasztó viseletes épület (Apród utca 10.- Templom utca 38.) friss cipó és alma illatú emeletén élt a leghíresebb pálos íróként ismert Virág Benedek, aki nemcsak a magyar ódaköltészet első nagy mestere volt, hanem  személyében a "magyar Horác" is, a teljes Horatius-életmű lefordítása miatt. Az atya egyébként annyira szerette kis lakását, hogy még tréfás verset is írt az ajtaját őrző fahasábhoz Soterion custosomnak címmel. Az öt apró udvarú épületből napjainkra csak a déli és a keleti épületszárnycsonkok maradtak ránk, amelyekben manapság a Tabán Emlékkiállítás és Dokumentációs Központ, valamint a Tabáni Terasznak nevezett étterem működik.

Az egykori Hét Választó Fejedelemhez címzett fogadó 1933-ban (Fotó: Fszek.hu)

Döbrentei Gábor egykori lakóháza 1933-ban (Fotó: Tabáni Múzeum)

Lyka-palota, és a ma még álló Ybl-kioszk és Várbazár 1902-ben (Fotó: Profila.hu)

Az Ybl Miklós tér déli oldala

 

A Tabán északi részét (Apród utca 4. - Döbrentei utca 1.) egy zárt sarokerkélyekkel díszített kétszintes romantikus stílusú ház zárta le, amelynek építési költségeit a gazdag görög kereskedőktől származó ifjabb Lyka István gazdálkodta ki. Egyébként az országos hírű Lyka Károly művészettörténész rokonságába tartozó István másik édestestvére, Döme is nagy építtető volt. Ő öccsével ellentétben azonban mindig a pesti oldalon, az Országházat is jegyző Steindl Imrével dolgoztatott. A Lyka-háznak nevezett épület nemcsak egykori  reformkori lakójáról, az irodalmi és színházi élet megújításában jeleskedő Döbrentei Gábor akadémikusról volt nevezetes, hanem az első emeletét belakó Eckstein Rezső nyugalmazott budai főbíróról is, aki világhírű zongorajáték-virtuóz Liszt Ferenc barátjának magyar nemesi címet is kikönyökölt "az címzetes Pest vármegye képviselőitől". Az ingatlan második emeletének hajópallóit mindeközben az a Frankenburg Adolf akadémikus koptatta, aki nemcsak Petőfi Sándort karolta fel pesti itt tartózkodása alatt, hanem 1841-től a császári udvarról írt gúnyos szatíráival is szórakoztatta  Kossuth Lajos Pesti Hírlapjának nemzeti érzelmű olvasóit. Az épület helyén napjainkban égerfák ölelte füves foghíj „fogadja” a pofátlan parkolásra áhítozó autósokat, pedig régebben a tabániak itt jófajta borért álltak sorba az Ybl Miklós nagybátyja által üzemeltetett Arany Perec fogadó előtt.

A tér dél térsíkjának másik épületét (Döbrentei utca 2.- Várkert rakpart 12.) szintén ifjabb Lyka István építtette. A Messmer Sebestyén tervezte 1893-ban átadott háromszintes sarokkupolás palota lényegében annak az 1878-as Tabán átépítését sürgető programnak köszönhette létét, amely első lépcsőben a városrész 74 méter széles Duna-parti területének átépítésére vonatkozott. A háromszintes épület díszesebb fele az 1944-es angolszász bombázások során pusztult el teljesen, helyén ma egy szörnyű ronda hatemeletes betontömb áll, amelyben sokáig a Nestlé magyarországi főhadiszállása működött.

Jamrik Levente

Sétánkat innen az elpusztult Várkert-rakparton folytatjuk tovább

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr462935758

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

arabs 2011.05.27. 09:19:35

A kerületnek nem volt bortermelő kultúrája, borfogyasztó annál inkább. Összességében szép munka, néhány apróbb tévedéssel. Grat

konrada 2011.05.27. 09:26:02

Igen szépen összeszedett írás.

...apró hiányossága, hogy mai szemmel jópár helyszint csak úgy lehetne beazonosítani, ha ezen írást kézben tartva végigsétálnánk azokat.

Ezért sokat adnának hozzá az "ilyen most" jellegű képek. (De persze azok hiánya nem von le semmit az ismertető kívételes kvalitásából, csak hozzáadna egy kis pluszt, mely maivá tenné.)

gigabursch 2011.05.27. 09:30:35

Hasznos írás volt, köszönöm.

Mindazonáltal ismerve Bp. jelenlegi zöldfelület mennyiségét, eszembe se jutna beépíteni.

Mezőbándi 2011.05.27. 09:32:31

Nagyon élveztem a posztot.

pár heje sirási érszre vétel:

"a befedett Ördög-patak felet" - felett

"a földszintes Kertnler Gusztáv vezetésével" - szegényke...

"két-két kupolába végződő" - kupolában. Az Index címlap kedvéért nem kellene az Index típushibáit másolni.

"a román irodalom és történetírás két nagysága is: Samuel Micu-Klein, az első latin-román-magyar-német nagyszótár szerkesztője Petru Maior." - valami mintha kimaradt volna.

sackómackó 2011.05.27. 10:05:10

A Váralja u-ban lakom és kutyasétáltatás közben többször olvasgattam már a testőrség megmaradd téglakerítésébe vésett neveket és évszámokat. Valószínűleg őrség közben vésegethették bele a kerítésbe hajdanán. Apropó, ha belefér, a Váralja utcai koronaőrségről is szívesen olvasnék ilyen cikket.

AzHofi 2011.05.27. 10:41:54

Ezeknek elgurult a gyócer szerintem. Milyen bortermelést akarnak a belvárosban? Van már elég zugtabblettáspancsolda. A bortermeléshez kéne párszáz hektár szőlő is, ugyanis abból készül a bor.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.05.27. 10:57:03

városvédő az, aki a jelenlegi zöldterületből vigalmi negyedet csinálna?

az igazi medwe · http://medwe.blog.hu 2011.05.27. 10:57:55

Szeretem az ilyen alapos összeállításokat. élvezet volt végigolvasni és a képeket nézegetni.

A lead főgondolatával viszont ellenkeznem kell.

A Tabán hegyoldali házait azért bontották le, mert a múlt század közepére ugyanolyan nyomornegyed lett belőle, mint amilyet a Fővárosi Tanács 1878 és 1890 között nem kevés pénzért felszámolt.
A düledező, nedves, patkányos viskókért egyáltalán nem volt kár és szerintem az is jó, hogy nem építették be, mert minden városban égető szükség van a nagyobb zöldfelületekre.

Hogy része lehetne a világörökségnek?
Talán része lehetne, de attól tartok, ma ugyanolyan mocskos szégyenfolt lenne a város közepén, mint a Várbazár és a hajdanvolt Ifjúsági Park.

Akkor már inkább a park.

Mad Mind 2011.05.27. 10:58:55

Huh, már eredetileg is azért bontották el, mert egy város közepében nem lehet bort termelni, arról nem is beszélve, hogy nagy része romos gettó volt.

Julio cesar 2011.05.27. 11:24:00

Annyit úgy vélem a korrektség jegyében érdemes hozzáfűzni, hogy jelenleg a Tabán Budapest egyik legszebben gondozott városi parkja, aminek irtózatosan fontos a szerepe a közvetlen környezet és Budapest nagyforgalmú útjai által okozott zaj- és porszennyezettség káros hatásainak csökkentésében. Így a valódi civil szféra, a városkutató muzeológusoktól kezdve a helyi családosokon, iskolákon és óvodákon át az itt élő idősekig teljesen egységes abban, hogy nem szabad a jelenlegi Tabán parkját beépíteni.
Nem is lehet, hiszen nincs közművestíve és azt az építési jogszabályok is szigorúan tiltják.

Az egyébként olvasmányos cikk legelején van véleményem szerint az irtózatos csúsztatás, ami a régmúlt idők idealizált történeti képével próbálja az olvasókat a jelenkor ostoba álskanzenjének megvalósításáig elvezetni.

sirarcheer 2011.05.27. 11:26:24

Igaza van a cikk írójának.
Szerintem meg Óbudát is le kéne bontani, és felépíteni Aquincumot mert ha az megmaradt volna akkor az is a Világöröksége része lehetne.

menekse 2011.05.27. 11:47:24

Érdekes és részletes leírás. Egy kis kiegészítés ui. 1949-től a Palota tér-től északra a második házban töltöttem gyermek és ifjúkoromat, így emlékszem, hogy a Oalota tér mellett lévő egykori testőr laktanyák már az '50-es években a mai formájukban "pompáztak". (iskolatársaim laktak bennük). A Palota téren a mai Dózsa szobrot megelőzően egy Tüzér emlékmű állt. ami egy lovak vontatta löveget formáztak. Gyakran felmásztunk rá kisgyermekként és üldögéltünk a lövegben kialakított üléseken. Itt gázlámpák világítottak és egy bácsi sétélt végig esténként és reggelente, aki egy rúddal bekapcsolata, majd eloltotta a gázlángot.

Ahoj- 2011.05.27. 11:52:42

Jó ez csak az a gáz hogy a Hegyalja út pont odaépült a közepébe. Egyébként én is szívesen élnék egy csendes nyugodt egyszintes kis kertes házas övezetbe.

csillámpóni 2011.05.27. 11:52:44

Most nem azért, de ha legalább a Rác-sikló megvolna, a fürdő kinyitna, a Rudas-korzó készen állna - én nem bánnám ha Gyetvaiék megépíthetnék az újbudára tervezett mecsetet az Aladár-utcai teniszpályán.
És érzem, hogy mindez meghozná a kedvet az Ybl-bazárhoz is.
Ugyanott MOL részvények, szok darab, ócón.

La Pantera 2011.05.27. 11:54:07

Nagyon érdekes, informatív cikk, mint mindig. Gratula. Egy megjegyzés, ha Sissire gondoltál, akkor ő Erzsébet királyné volt, nem királynő.

derabitz 2011.05.27. 12:42:41

Tabáni lakosként nem örülnék annak, ha mindenféle ürügyekkel, kitalációkkal még több autós turistát csalnának környezetembe.
Elég nekünk az is, hogy a Tabán a Krisztina krt.- Mészáros u.- Hegyalja út háromszögben fekszik, mely háromszöghöz csatlakozik az Attila út minden mocska.
Fentről, a Vár falairól nézve a Tabán szürkés ködbe vész el, mely ködből csak a templomok tornyai és a magasabb épületek felső szintjei sejlenek elő.
Kell még nekünk az, hogy a hétközi autós forgalom után egy mű izével ránk hozzák a vasárnapi autósok ezreit?
Kell a bánatnak.
A Tabán anno attól volt romantikus, hogy meg állt a fejlődésben, vissza vert minden "reformista" törekvést és csak az önkénynek adta meg magát.
Nem hinném, hogy józan gondolkodású ember elhiszi, hogy a Tabán megmaradt zöld felületei alkalmasak lennének ipari méretű bor és gasztroturistáskodásra.
Tessenek hagyni a Tabánt legalább hétvégeken szunyókálni egy kicsinyt, hogy aztán hétközben kitisztult tüdővel, a füstködön át hunyorogva keresse a napot.

derabitz 2011.05.27. 13:03:58

Tessék mondani, ezektől a "városvédőktől" ki védi meg a Várost?

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.05.29. 17:29:00

@arabs: 1880-ig komoly szőlő-és bortermesztés volt Tabánban a Gellérthegy északi lejtőin, amit filoxériavész pusztított el. Mária Terézia rendeletére az itt előállított bort nyugodtan árusíthatták a tabáni gazdák a kocsmáikban

tabananno.blogspot.com/2009/06/hegyei-be-vannak-szolokkel-teritve.html

tabaniember 2011.05.29. 22:51:06

Nagyon klasszul összeszedett anyag, gratula!
A kommentekhez: a Tabán lebontását már az Erzsébet-híd építésének tervezésekor kezdték fontolgatni, akkor egy kis részt a hídfőnél el is toltak a vérbe, de a többire nem futotta. (Kártalanítani kellett volna a háztulajdonosokat és lakást adni a kitelepítendőknek.) Úgyhogy csak annyi lett, hogy már csak a városnak lehetett házat eladni. Viszont a kisajátítás rémétől fenyegetett lakók onnantól már nem javították meg a tetőt meg az ereszt, nem meszeltek stb., a város meg nem csatornázott, nem javított utat stb. Az eredményt tudjuk: úgy lerohadt minden, hogy ihaj. Lehetett mutogatni és bontani... Pedig ha megnézitek tüzetesen a felrakott képeket, látni, hogy egyáltalán nem volt nyomornegyed: olyan volt, mint Szentendre.
don-kanyar, ami a szőlőt illeti: 1930-ig, amíg az új kerületbeosztással létre nem jött a XI. és XII. kerület, az összes volt budai szőlőhegy (a Gellérthegy is) külterületnek számított. Tehát az, hogy magában a Tabánban valaha is szőlő lett volna, nem igaz. Ez egy kisváros volt, ahol a szőlősgazdák meg a kapások laktak. Nézz a képekre, minden talpalatnyi hely be van építve, hát hol lett volna itt szőlő? Vicc. A Nap-hegyen meg a Gellért-hegy művelhető lejtőin és körben távolabb mindenütt: igen. Ott volt. Az 1880-as évekig. Utána parcelláztak, és a város ellepte az egészet. A budai gazdák a saját borukat mindig is árulhatták, erről már a középkori Budai Jogkönyv is rendelkezett. Nem a kocsmáikban, hanem a házukból. Hogy lett volna már minden háznál kocsma? Ilyen marhaságot :) Amikor a legtöbb volt, az 1910-es években, akkor se volt 30-nál több arra az 50 utcára és 6 térre. Tehát kb. ugyanaz az arány, mint más városrészekben...

tabaniember 2011.05.29. 23:53:01

Na, folytatom. A szerzőnek apróságok: nem "civilek és városvédők egy csoportja" akarja "visszaállítani a kerület bortermelői és -fogyasztói kultúráját", hanem Bojár Iván álmodott egy giccses és hazug kocsmanegyedet a park közepére. Ez ellen pedig a civilek és a városvédők egy emberként tiltakoznak. A kerület bortermelésének az 1880-as években véget vetett a filoxéra, ami pedig a borfogyasztást illeti, jelenleg pont elég kocsma van (40 házra 9), azok se élnek meg.
A tűzvész után az alsó, módosabb rész nagyon is átépült, a felső részen viszont a szegények laktak, azért nem nyúltak hozzá komolyan.
Nem Sándor Mátyás, hanem Sándor Móric lépcső. A francokat funkcionáltunk "a főváros vigalmi negyedeként". Ez a Bojár mániája, hagyjuk már.
A Vörös Béka majdnem a mai Moszkva térnél volt (Krisztina krt. 107.)
A Palota nem vendéglő, hanem elegáns kávéház volt a Szent János téren (a Horváth-kert déli végénél). A Szent János szobor már rég megint a helyén áll. De az a rész (a mai Dózsa tértől északra) Krisztinaváros, nem Tabán.
Virág Benedek egykori lakóháza nem volt része a Hét Választó épületének: mellette, tőle jobbra állt. Abban a házban volt alul a Szarvas pékség, az emeleten meg az atya szobája.
Pertl István 1891-ben vette át a Szarvas kávéházat, az 1840-es években egy Christen nevű koma volt a kávés, aki az 1838-as árvíz idején kitűnt jó szívével és áldozatkészségével. Nála dominózhattak a jó filiszterek Lakner Hölgyfutár-beli cikkében.
Az a Lyka-ház, amelyikben Döbrentei, Frankenburg és Eckstein Rezső lakott, az Apród utca és a Döbrentei utca között állt, a Semmelweis-házzal szemben, az volt a házsor első épülete. Az egyik képeden rajta is van.
Honnan szeded hogy az Arany Perec egy "pici szuterén" volt?? Annak az épülete ma is megvan, beleépülve a Virág Benedek-ház együttesébe.
A Várkert rakpart 1.-Döbrentei u. 2-4. számú saroktornyos bérházat 1893-ban építtette a fiatalabb Lyka István, Messmer Sebestyén építőmesterrel - hol találtad Steindl nevét mint tervezőét? Ez tényleg érdekel! (Csak a ház fele pusztult el, annak a helyére épült az a szocreál horror, de a Nestlé már rég kitakarodott belőle, most bérelhető irodákat kínál benne a cég, amelyik megvette.)

tabaniember 2011.05.30. 00:35:10

Na, még egy apróság: ezt írod: "A Sághy Ferenc kezdeményezésére 1811-ben átalakított irodalmi szalonként is működő kocsmában dolgozta ki Vitkovics Mihály és fivére Vitkovics Jovan tabáni pópa a modern szerb ábécét és nyelvtant." Sághy Ferenc a várbeli Egyetemi Nyomda felügyelője és több tabáni ház, köztük a Szarvas-ház tulajdonosa is volt. Nem kezdeményezte ő a kocsma átalakítását irodalmi kávéházzá, hanem az 1810-es tűzvész után három romból újjá- és egybeépített házában bérbe adta a földszinti saroküzletet kávéházi célra. A szerb ábécé és nyelvújítás pedig nem (csak) a két Vitkovics-fivérhez kötődik (Mihály magyarul írt!), hanem legelső sorban Karadzsicshoz, de Sima Sarajlijához is, aki a Szarvas-házban lakott, csakúgy, mint Jovan Pacsics, Sima Milutinovics és Jovan Vitkovics.

ganxta77 2011.05.30. 12:08:39

@tabaniember: Ne hagyd abba, még, még...

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.05.30. 16:22:26

@tabaniember: Javítottam az észrevételeid alapján a szöveget, bár minden infót nem tudtam beletenni az admin miatt.

mrbloodbunny · http://mrbloodbunny.blog.hu/ 2011.06.03. 10:19:04

elég gyakran járok a 86-os busz vonalán, és meg kell mondjam, tényleg botrány ami ott van (Tabán széjjel rothadt, hűlt helye), ennél még a Viktóriusz-Terv is sokkal jobb (bármi jobb) azt meg nekem ne mondja senki, h a környéken, közelben nem találni másik kutyuskakakiltatót, gyermekfutkároztatót... van.

Julio cesar 2011.06.07. 15:20:47

@mrbloodbunny: Általában az ilyenek akarnak ott építkezni: valamit lát a 86-os buszból (biztos, hogy a Tabánt?) és már meg is mondja mi legyen ott.
Azért annak persze örülök, hogy nem itt lakik.

ropy 2011.06.13. 18:05:04

Nem ártana észrevenni T. bp-i lakosság hogy a városfejlesztési programok terén kb.csakcsupán 20 éves a deficit . Az ilyen Demszky-fajták voltak a kerékkötői mindig is. Károgás helyett eetleg konstruktív megnyilvánulás? Ahogy a tehetős polgársághoz illett volna... hadd ne kelljen kiemelnem az érintett etnikumokat .
Mj.:én is "csendes" környéken lakom, Zugló szivében. A legközelebbi Pestiest programfüzet 1/2 óra járásra van, egyéb lehetőségekről nem beszélve. Ja bocs nyílt két McDonalds.
Rohatt volna meg az előző garnítúra.
Ahamm nem is kell ide semmi. Medence a hátsókertbe... tovább nem káromkodnék

ropy 2011.06.13. 18:10:30

kimaradt - a Tabán környéket is ismerem én meg oda jártam suliba, (vendégségbe ide-oda etc.)

Voloka 2011.12.10. 21:59:26

Ez valami elképesztően jó írás!