Az építkezés és a rombolás évszázadai

Náci melósoknak épült a világ legnagyobb fürdővárosa, Prora

2011. április 10. - don-kanyar

A csaknem 5 kilométer hosszú "rügeni kolosszus" 20 ezer német munkás gondtalan nyaralását biztosította. A mediterrán  országokba innen induló luxushajókon söröző náci melósokat irigyelte fél Európa kétkezi iparosa. Az egykor 11 ezer szobás üdülőváros ma szellemváros.

A világ legnagyobb üdülővárosát Hitler építette. Prora makettje és Deutsche Arbeitsfront korabeli plakátjai (Grafika: Falanszter.blog.hu)

A német jóléti állam megteremtése?

Annak ellenére, hogy Hitler a szakszervezeteket a „jövő gazdasági parlament (képviseleti kamarák) építőköveinek” tekintette (Mein Kampf művében külön fejezetet szentelt a témának), a "zsidó túlsúly" miatt 1933. május 2-án inkább a feloszlatásuk mellett döntött, hogy a helyükre a „kizsákmányoló, cionista érdekektől mentes” Német Munkafrontot (Deutsche Arbeitsfront - DAF) helyezhesse. A hivatalosan 1933. május 10-én alapított érdekvédelmi szervezet legfőbb célja az volt, hogy a nemzeti szocializmus eszméit a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megkedveltesse a főleg baloldali gondolkozású munkássággal. Ennek érdekében a dr. Robert Ley vezette szervezet Franz Seldte munkaügyi, Kurt Schmitt gazdasági miniszterekkel, valamint Wilhelm Keppler az NSDAP gazdasági ügyekért felelős tisztviselőjével karöltve több akkut szociálpolitikai kérdést (államilag ellenőrzött bérezés, egészségügyi ellátás, szakképzés, étkeztetés, lakhatás stb.) oldott meg szinte azonnal az 1933. április 19-én elfogadott Vagyonkezelői és Munkavállalói törvények, valamint az 1933. november 27-én aláírt „Felhívás valamennyi dolgozó németnek” című megállapodás felhatalmazása szerint. A kezdeti sikeresnek mondható lépéseket DAF az állammal karöltve a következő években tovább fokozta. A náci mintagazdaságok megteremtése érdekében a közgazdász-vegyész végzettségű dr. Robert Ley évről évre egyre több pénzt (1939-ben már 539 millió birodalmi márkát) fordított a vállalati menedzsment és munkavállalók műszaki képzésére, a termékek szabványosítására, az újabb technikai vívmányok kikutatására, valamint az egészségházak és munkáslakótelepek felépítésére. (1943-ig több mint 1600 minden kényelemmel ellátott parkosított munkásvárost és munkáskerületet építtetett a szervezet birodalom-szerte az angol kertvárosi mozgalom után szabadon, amit a lefoglalt szakszervezeti vagyonból és a 25 milliós tagságtól beszedett havi 50 pfenniges tagdíjból finanszíroztak. 1937-1938 között egyébként a munkások átlagfizetése 150-200 birodalmi márka között mozgott.) A ma is irigylésre méltó szociális védőháló és lakhatási körülmények megteremtése mellett a 4400 teljes munkaidőst és 106 ezer (más forrás szerint 1,3 millió) önkéntest alkalmazó DAF figyelme arra is kiterjedt, hogy német „nemzeti közösség” kimagaslóbb és jólétibb szolgáltatásokat kapjon és használjon, mint a hasonló társadalmi rangú angol és a holland munkások.

Korabeli Kraft durch Freude (KdF) plakátok és egy törölköző férfit ábrázoló szobor Prora üdülővárosból (Grafika: Falanszter.blog.hu)

KdF: örömből fakad az erő

Az 1925-ben útjának indított olasz Dopolavoro-mozgalom hatására a DAF vezetősége 1933. november 27-én megalapította Kraft durch Freude (KdF), azaz „örömből fakad az erő” elnevezésű közösséget. A kezdeményezés elsődleges célja az volt, hogy a munkások „szabadidejének ésszerű és céltudatos felhasználásával a dolgozó embert minél bensőbb kapcsolatba hozza az egész nemzettel, és felébressze és elevenen tartsa benne azt az érzést és öntudatot, hogy nemcsak a munkapadnál, hanem szabadidejében sincs egyedül, hanem egy nagy közösség tagja.” A szervezet ennek megfelelően arra buzdította tagjait, hogy gyakran látogassák a színházi előadásokat, hangversenyeket, ők maguk is tanuljanak meg zenélni, énekelni, hangszeren játszani, művészetekkel foglalkozni, varrni, úszni, sakkozni, ismerjék meg a természet szépségeit, a múzeumok kincseit, az ipari alkotásokat, az új technikai vívmányokat, bővítsék szakismereteiket előadásokon és tanfolyamokon, szépítsék meg lakókörnyezetüket, valamint higiéniailag is tartsák rendben munkahelyüket és új lakásukat. Mivel a KdF anyagilag is támogatta a tömegsport elterjedését, így 1938-ban már több mint 8 millió munkás sportolt a frissen és folyamatosan átadásra kerülő sportpályák valamelyikén.

Gyerekeikkel strandoló német család a Harmadik Birodalomban (Fotó: Spiegel.de)

Nagy népszerűségnek örvendtek azok a DAF által anyagilag is támogatott műszaki fejlesztések, amelynek az volt a célja, hogy a mikroközösségek rádiókhoz, a lakosság pedig olcsó személygépkocsikhoz juthasson. A Siemens konzorciummal és a lipcsei Körting céggel 1933. november 10-én aláírt szerződés szerint típustól függően 54-295 birodalmi márkáért (RM) már bárki hozzájuthatott a Deutscher Arbeitsfront Empfänger- DAF 1011 jelzésű csöves néprádióhoz, ami persze a párt propagandisztikus céljainak is megfelelt. A Führer ugyanebben az évben követelte meg a német autóipartól, hogy mindenki számára anyagilag elérhető autót fejlesszenek ki. Mivel a nagy autógyáraknak nem volt ínyére a megkövetelt 990-1000 birodalmi márkás ár (képtelenségnek tartották, hogy ennyi pénzből ki lehet egy autót hozni), a DAF-nak kellett a fejlesztéseket kezébe vennie. (A KdF-tagok közül több mint 340 ezren fizették havonta 20 márkás megtakarításukat a takarékszelvényükre, hogy négy és fél év elteltével jogosultságot nyerhessenek gépkocsijukra.) A befizetett összegből építette meg dr. Robert Ley 1938. május 25-én az Alsó-szászországi dr. Karl H. Bock vezette Fallerslebenben a KdF-autógyárat. A háború azonban közbeszólt: a nagyüzemi civil termelést már annak ellenére nem lehetett elindítani, hogy 1939 februárjában kijöttek az első modellek. A gyár rögtön a hadseregnek kifejlesztett Kübelwagen, Schwimmwagen és Kommandeurwagen gyártására fordította az összes energiáját. Az 1945-ig befizetett 280 millió birodalmi márkát az infláció miatt sohasem kapták vissza az autóra váró takarékkönyvesek. A háború után Fallerslebent Wolfsburgra, a KdF-autót pedig Volkswagen Käferre keresztelték át.

Prora látványképei Clemens Klotz rajzain (Fotó:Nashi-progulki.ru)

Munkásparadicsomok, náci spa-és wellness központok

Kétségkívül a KdF-mozgalom legnagyobb dobása a szervezett belföldi és a külföldi utazások, túráztatások megszervezése és népszerűsítése volt-, aminek zökkenőmentes kiszolgálása érdekében 400, Ausztria és Csehország bekebelezése után pedig már 555 darab 150-200 ember befogadására alkalmas hatalmas közösségi helyiségekkel, csarnokokkal, éttermekkel ellátott panzióvárost, nyaralófalvat, kempinget, turistaházat, hegyi melegedőt ácsoltattak össze, valamint 20 darab összesen 2400 ágyas 15-18 emelet magas szálloda építését rendelték el országszerte. A hotelekkel rendelkező úgynevezett KdF-városokat úgy jelölték ki, hogy teljesen lefedjék a teljes átépítésre váró öt Führer-várost (Berlin-Germánia, Hamburg, Linz, München, Nürnberg) valamint a 15 valamilyen náci tiszteletbeli címmel rendelkező települést (Brunswick, Bréma, Coburg, Frankfurt am Main, Goslar, Graz, Innsbruck, Landsberg am Lech, Lipcse, Neumarkt in der Oberpfalz, Salzburg, Salzgitter, Soest, Stuttgart, Wels.) A kereskedelmi ingatlanok megépítésén kívül dr. Robert Ley további öt, más forrás szerint tíz tengerparti üdülőváros felépítését is elrendelte. A KdF kínálta belföldi úti célokat 1934-ben még csak 2 millió, 1937-ben azonban már 9,5 millió turista vette igénybe. Az üdülési költségeket úgy alakították ki, hogy napi két márkánál többet sohase kelljen kifizetnie az üdülni vágyóknak, azaz a napi kötelező kiadásnak már magában kellett foglalnia a teljes ellátást, a szállást és az összes járulékos költséget (adók, strandszék, fürdőruha, törölköző stb.) is.

Prora látványképei Clemens Klotz rajzain (Fotó:Proraruegen.ru)

1933-ban a KdF 50 darabos hajórajával elindította olcsó (20 márkás) belföldi folyami hajóútjait is. A Rajnán, a Majnán és az Elbán elindított sétahajó-utakat csakhamar kibővítették a Budapestig, Belgrádig, majd a Duna-deltáig közlekedő menetrendszerű külföldi járataikkal. A folyami utakat évente 20 ezer turista vette igénybe 10 napos ciklusonként váltva egymást. Ugyanilyen, hacsak nem sikeresebb volt a hamburgi Blohm & Voss gyárban külön a KdF kérésére és anyagi finanszírozásával legyártott 12 darabos (ebből 6 bérelt) óceánjáró flotta által lebonyolított 8-14 napig teljes ellátással fűszerezett 1939-ig 673 sikeresen levezényelt külföldi luxusút, amelyekért személyenként 30-45 birodalmi márkát kellett fizetnie a kétkezi munkásoknak. (Mint fentebb írtam a német melósok havi átlagkeresete 150-200 RM volt.) Az óceánjáró flotta két zászlóshajóját, a „Wilhelm Gustloff”-ot 1937. május 5-én, a „Robert Ley”-ről elnevezett cirkálót 1938. március 29-én Hitler jelenlétében avatták fel és adták át a német munkavállalóknak.


A „Hitler békeflottájának” is nevezett KdF-óceánjárók (Wilhelm Gustloff, Robert Ley, Dresden, Der Deutsche, Stuttgart, Hamburg, Oceana, Sierra Cordoba, Monte Olivia, Monte Rosa, Monte Sarmiento és a St. Louis) több mint 700 ezer munkavállalót utaztatott 1934 tavaszától 1939 szeptemberéig Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Líbia, Szerb-Horvát-Szlovén királyság/Jugoszlávia, Japán és az Egyesült Államok partjaihoz. Heintz Schön „Hitler álomhajói” című könyve szerint a német munkásosztály egyszerűen imádta ezeket az olcsó és egzotikus úti célokat, hiszen sem Vilmos császársága alatt, sem a Weimari Köztársaság fennállása alatt még csak álmukban sem mertek arra gondolni, hogy ilyen helyekre eljuthatnak életükben majd egyszer. „Hitler számítása tehát bevált, a német munkásságot mind a munkahelyén, mind az értelmesen eltöltött szabadidős tevékenységük ideje alatt teljesen ki tudta a párt vonni a baloldali befolyás alól és teljesen sikerült átnevelni őket a nemzeti szocializmus eszméire” is. A II. világháború egyik nagy túlélője, Franz Schönhuber ezt megfejelve ezt írja az egyik könyvében: „angol hadifogságom ideje alatt mesélte nekem az egyik fogva tartóm (civilben ipari munkás), hogy milyen nagy hatást tett az angol kétkezi munkásokra, amikor meglátták az angol partok közelében ezeket a német melósoknak épített luxus üdülőhajókat. Sok gyárban több hetes sztrájk is kitört az irigység miatt.”

Prora, a világ legnagyobb üdülővárosa

Az öt, más forrás szerint tíz tengerparti üdülőváros legnagyobbikát a Német Munkafront vezetősége Rügen szigetére álmodta meg. A pályázati kiírást Köln belvárosának teljes átépítésében is jeleskedő Clemens Klotz (1886-1969) nyerte meg. A Balti-tenger partján álló egykori Prora nevű halászfaluból a mérnök és csapata egy olyan csaknem 5 kilométer (pontosabban 4,5 kilométer) hosszú 20 ezer főt befogadni képes üdülővárost és ugyanilyen hosszú strandot álmodott meg, amely nemcsak a Harmadik Birodalom, hanem az egész világ legnagyobb építménye lett volna. A bauhaus stílusban felépíteni kívánt, a tengerparttól 150 méternyire enyhe ívben kibontakozó „rügeni kolosszust” 8 azonos 550 méter hosszú, blokkonként 1118 ablakkal átütött 10-10-10 épülettömbből álló szakaszra osztották fel, amelyeket közösségi helyiségekkel, kiegészítő szállásokkal és két fedett uszodával is tagoltak.


Az épület középpontjában helyezték el a Csoportfőnökséget, a Recepciót, a KdF- óceánjárókat fogadni tudó hatalmas kikötőt, a színházat, a fesztiválcsarnokot, az éttermeket, kávéházakat és a mozit. A várost egy keskeny nyomtávú vasút is összekötötte. A hatemeletes hotelkomplexumban összesen 11 ezer szoba szolgálta (volna) ki a vendégeket. Érdekes technikai megoldásnak ígérkezett, hogy az összes 5 méter hosszú, 2,5 méter széles turisták által használható szobák mindegyikét úgy tájolták, hogy a tengerre nézzenek. A szobákba két ágyat, egy szekrényt és egy mosdót helyeztek el. A mellékhelyiségek és a zuhanyzók közös helyiségeknek számítottak, amiket a széles folyosók végein alakítottak ki. A központi fűtés kiépítése érdekében természetesen a komplexumnak saját erőműve, kórháza, postája, iskolája, vasútállomása is volt, amelynek terveit Erich zu Putlitz készített el.

Az üdülőváros az 1980-as években és napjainkban (Fotó: Spiegel.de, Aska.nu)

A munkálatoknak 9000 munkás és katona bevonásával 1936. május 2-án rugaszkodtak neki. A gyors munkának köszönhetően az első ütem bokrétaünnepségére az alapkő letétele után 17 hónap múlva már sor is kerülhetett. Ekkor vette át a DAF vezetősége és az építész az 1937-es párizsi világkiállítás Grand Prix fődíját is, amelyben a franciák nagyra méltatták a „Prora- modellt”. A második ütem, pontosabban a színház és a fedett uszodák alapozásához 1938-ban fogtak hozzá, amit a Wehrmacht lengyelországi hadjáratának elindítása miatt egy év múlva fel kellett függeszteni. (Az épületkomplexumnak egyébként 1941-re kellett volna hivatalosan elkészülnie.) A háború ideje alatt a 70 százalékos készültségi szinten álló fürdővárosba eleinte a Haditengerészet felügyelete alatt működő rendőr és hírszerző iskolát, majd katonai kórházat, legvégül a bombázások elől menekülő hamburgi lakosságot költöztették be.

Az egyik lépcsőház és konyha napjainkban (Fotó: Aska.nu)

A háború befejeztével a Vörös Hadsereg anyaghiányra hivatkozva számos épületet (főleg a komplexum északi és déli végeit) lebontatta, hogy az innen nyert építőanyagot Moszkvába szállíthassa. A megmaradt, de még így is tekintélyes méretű „kolosszusba” kisebb javítások után a szovjetek két laktanyát alakítottak ki, amit csak 1950-ben engedtek át az NDK hadseregének, akik a Varsói Szerződés tagállamainak hadseregeivel karöltve az északi négyes számú blokkot (Nordflügel 4) városi harc kiképzésére használtak fel. A komplexum délebbi területéből 1956-ban Kelet-Berlin tiszti lakásokat, majd Walter Ulbricht Ház néven tiszti üdülőhelyet alakíttatott ki. A keletnémet Országos Népi Hadsereg 1991-ben költözött ki Prorából.

Prora, mint Walter Ulbricht Ház (Fotó: Nashi-progulki.ru)

Bár a német újraegyesítés után sok terv született, hogy miként, mi módon lehetne megmenteni a ma már „csak” 2,7-3,2 kilométer hosszú üdülővárost, megnyugtató eredmény 2011-ig nem született. Vannak, akik teljesen lerombolnák a Harmadik Birodalom legnagyobb építkezési vállalkozását, s akadnak olyanok is, akik vagy UNESCO védettséget, megint mások komplexen felújítva látnák legszívesebben viszont az épületet. Egyébként az elmúlt 20 év alatt terveztek már ide négycsillagos hotelt, ifjúsági szállót, diszkót, éttermet, múzeumot, sőt még náci műalkotásokat felvonultató Dokumentációs Központot is-, ám mindebből eddig csak egy magántőkéből időszakosan működő kicsi (4000 négyzetméteres) galéria kapott eddig működési engedélyt.

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr642813413

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Politikamentes genyázás vasárnap estére 2011.04.10. 17:38:54

Bár kétséges, mégis meglehet, hogy van még Magyarországon olyan internet-felhasználó, aki nem tudja, miként lehet bal egérgombbal golyót ereszteni Gyurcsány Ferenc arcmásába. De az egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a családbarát Fidesz–KDNP-kormá...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2011.04.10. 17:19:14

@Bombadil Toma:

De ez nem következett feltétlenül a társadalomszervezési elvekből, vagy épp a zseniális gazdaságpolitikából. Sokkal inkább egy alapvetően hibás külpolitika látványos kudarca, ami akkor is elbukott volna, ha megnyerik/jük a háborút.

Mondjuk a németek ezt a káprázatos teljesítményt némi segítséggel hozni tudták enyhébb kontroll alatt - néhány évvel később -, Adenauer vezetésével is. Szóval nem elsősorban nácinak kell lenni, bőven elég, ha német, vagy épp japán az ember... Demokratának lenni azért mindenképpen hátrány. ;)

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2011.04.10. 17:26:27

@luciferko:

Azért nem mehet olyan rosszul a sorotok, ha azon problémáztok, hogy Viktorka túl diktatórikus, nem pedig azon, hogy alapvetően gyökér. Vagy ha ő nem is annyira, a csapata biztos, hogy semmire sem alkalmas...

penelope garcia 2011.04.10. 17:41:53

Vééééééééégtelen betontenger.
Végtelenül sivár, és embertelen.
Fogadok, ha egyszer elsétáltak a szobájuk elől, az életben vissza nem találtak.

fedkvas 2011.04.10. 17:50:08

@"the dragon": szerintem pedig kódolva volt, mert egyrészt kellett olcsó munkaerő (és lám, az ideológia pont passzolt), tőkeéhség volt, mert a tőke prosperált (és lám, az ideológia pont passzolt), az infrastrukturális beruházások pedig kétoldalúak voltak, ami precíz, többcélú hasznosítás, ámde a több célból egy bizonyosan militarista volt.
ha ehhez hozzáveszed, hogy politikai legitimitásukat az első világháborús sérelmek orvoslásának ígérete adta, a háború elkerülhetetlen volt. de lám, Csehországba, meg Lengyelországba mentek először, slave, izé szlávokért, Franciaország helyett, melyből pedig tökéletesen látszik a nácikat támogató gazdasági körök és a náci ideológia hierarchiája. bizony mondom néktek, Gleiwitzen nem a nacionalizmus, a szocializmus vagy az antiszemitizmus masírozott át, hanem a vérszemet kapó német nagytőke.

szobatars 2011.04.10. 17:55:00

@FalóNyúl: Félek tőle, hogy a sitthalom nemzeti színházat sok más beruházás (pénzkidobás) is követni fogja.

Legalább az "alföldiróberteknek" lesz hol igazgatónak lenni....

Robius77 2011.04.10. 18:02:02

@Schindler Pistája: Szerintem Auschwitzra ugyanannyi igény lenne:-))

Robius77 2011.04.10. 18:03:03

@Bombadil Toma: Hát az 50 millióból azért 14 millió ukránt Sztálin bácsi is bejegyzett ugye?

Martian (törölt) 2011.04.10. 18:16:56

"Félek tőle, hogy a sitthalom nemzeti színházat sok más beruházás (pénzkidobás) is követni fogja."

Persze, a panelproliknak elég, ha ócsított árú bevásárlóközpontok épülnek, mert bezzeg egy színház árából hány lélegeztetőgépet lehet venni!

Tapogatott Kukorica 2011.04.10. 18:17:25

@max val birca man: ha megnézed a wikipédián az átlagos, a születés pillanatában várható élettartamot, Kuba pont az Egyesült Államok előtt szerepel, tehát ott tovább élnek az emberek :D

Lehet, hogy mégse olyan rossz internet és big mac nélkül élni :D

homér 2011.04.10. 18:33:53

@Diopapa_sok: az biztos, hogy nem kell akadémiai tagság ahhoz, hogy lássa az ember a párhuzamot a hitleri és orbáni gondolkodásmód között. így rossz a felvetésed: mekkora gyökérnek kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki ne vegye észre.

Don Quixote de la Ferko 2011.04.10. 18:42:04

@"the dragon":
Az egyik a másik folyománya. Azért diktatórikus, mert gyökér.
Legalábbis én még nem hallottam olyan diktatúráról, melyet egyetemi professzor alakított volna ki.

Pierr Kardán 2011.04.10. 18:44:57

@GlaP: Ha neked nyáron Rügenen megfelelt a tenger hőmérséklete, akkor te egy rozmár vagy :-))

Voltam ott július végén, 18-19 foknál nem volt melegebb a víz. A németek persze vígan fürödtek benne, ez jól megtévesztett engem is, mert bátran bementem a vízbe. Hááát, nem kellett volna, egy magyarnak ez a hőmérséklet 5 percnél tovább kibírhatatlan.

Ráadásul állandóan fúj a szél, tehát amikor vizesen kijössz, akkor mégjobban fázni kezdesz :-((

Gyurma73 · https://plus.google.com 2011.04.10. 18:45:06

A rózsadombi SZOT üdülő jutott eszembe.
Az sem lesz kész soha sem.

n_gery 2011.04.10. 18:45:59

@homér: Menekülj amíg nem késő! :)

Igazából az egészből a közösségek felbomlása mennyire látszik. Főleg kis hazánkban. Éppen a korábbi turista mozgalmakról olvastam mostanában. Azért az sem volt kis teljesítmény, hogy miket elértek. Tömegsport. Ma már mindenki a saját javát nézi, a közösségért nem akar áldozatot hozni. Természetesen tisztelet a kivételnek.

Gyurma73 · https://plus.google.com 2011.04.10. 18:46:01

Németországot előbb utúbb megtámadták volna amúgy is.

Josselin Beaumont 2011.04.10. 18:46:15

@Robius77: Az még a háború előtt volt 10 évvel, ne keverjük a dolgokat.
A II. világháborúban kb. 48 millióan haltak meg csak Európában. Nagyjából 22M. szovjet, 7,5M. Német, 6M. zsidó, 3M. Lengyel, 1M. Jogoszláv, meg az "apró", USA, Angolok, Franciák, Románok stb... ezen kívül még kb. 25 millió áldozat volt Ázsiában. Összesen 73 millió áldozat, 25M. katona és 48M. civil. Ennyit a számokról, csak hogy tisztába tegyük...

Mr. Waszabi 2011.04.10. 18:46:29

Mi a szösz? Nem csak a tőkések voltak zsidók, de a munkások is? Akkor dolgoztak is, nem csak kizsákmányoltak a jelek szerint. Valahogy nem jött össze a képlet Hitlernél se.

Gyurma73 · https://plus.google.com 2011.04.10. 18:48:34

@homér: azért ez erős,nem látom a haláltáborokat.
Vagy Orbán már megépítette a titkos lágereket??
Ausztriát sem foglaltuk el,vagy tévedek?
Orbánt 3 év múlva leváltják,de hogy ki lesz...

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2011.04.10. 18:53:16

@fedkvas:

A német elit, a gazdaság és a revíziós politika igényeit egy leporolt Mitteleuropa-terv bőven kielégítette volna, aminek megvalósítására minden esélye meg is volt az akkori Németországnak. Kőolaj nem csak Baku környékén van, és a kereskedelem is volt olyan fejlett, hogy nem kell az etnikai határtól több ezer kilométerre fegyverrel jelen lenni... A hadiipar igényeit pedig könnyebb kielégíteni, mint azt gondolnád, hisz nincs olyan gazdasági érdekcsoport, mely kockáztatná önmaga megsemmisülését is. Nem véletlen, hogy az USA sem Kínával háborúzgat.

Háború ettől függetlenül lett volna, de ha a SZU kezdi a játékot... Na nem is folytatom, mert ennyi "ha" piszok történelmietlenné teszi a gondolatmenetet.:)

canissa · http://www.canissa.com 2011.04.10. 18:54:21

@mazo: Számból vetted ki a szót. Ilyet csak egy gyökér ír le, ráadásul többször. Ez az írás pedig egész jó lett volna, ha ez az agymosó maszlag nincs benne. Fel tudnám rúgni az összes ilyen barmot.

homér 2011.04.10. 18:56:56

@Gyurma73: hitler az első világháború végétől bomlasztotta a józan eszet. eltelt egy kis idő, amire összejött a kritikus tömeg. nem a haláltáborokkal kezdődött a történet. az orbán féle nemzeti szocializmus is még fiatal korban jár. és bár rohamosan fogynak a magyar náci eszme hívei, egyelőre még nem lehet megnyugodni.

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2011.04.10. 18:59:06

@luciferko:

Ugyebár a te tájékozatlanságodért nem én, de még csak nem is Orbán Viktor a felelős... Hogy egy európai, és meglehetősen sikeres példánál maradjunk, keress rá a portugál Salasarra.

ivrilider 2011.04.10. 19:00:33

@bunko_jobbos: igen, én is pont azt néztem, hogy hitler nem is csak náci volt ezek szerint, hanem még kommunista is...

Gyurma73 · https://plus.google.com 2011.04.10. 19:02:41

@homér: hát a Jobbik pont erősödik ha erre gondoltál.
vagy ki a náci?

Gyurma73 · https://plus.google.com 2011.04.10. 19:05:20

Orbánnak már csak 3 éve vaN,ezt ő is tudja.De Gyurcsány sem lesz jobb ha Orbán megbukik.

canissa · http://www.canissa.com 2011.04.10. 19:06:55

@don-kanyar: Az, hogy mindenki náci volt Németországban kispajtás. Elég az Index, nem kell még itt is ezt megpróbálni belesulykolni a fejekbe.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.04.10. 19:13:07

@canissa: Mivel az Indexen megjelenő blogcímeknek limitált a megjelenthető karakterszáma és a lead hossza is, ezért kényszerültem ezt a kifejezést használni. Persze mindenki tudja, hogy nem minden melós volt náci, mint ahogy ezt a cikk sem sugallja. Éppen ezért lett volna nehezebben leírnia azt, hogy a "A Harmadik Birodalom munkásainak épült a világ legnagyobb üdülővárosa, Prora" - ez nem fért volna ki a blogketrecben.

Tomi1973Wien 2011.04.10. 19:37:16

az angol melosok voltak az igazi kivalto okai az ellensegeskedesnek... ök irigykedtek, ezert sztrajkoltak, a fonokseg megelegelte, ezert osszehoztak egy haborut :-D

szal, viccet felreteve, jo iras, nekem tetszik, szepen osszeszedett, es mint fentebb is irtak, ugyanilyen (vagy csak alapjaiban erosen hasonlito) korulmenyekert barmely orszag barmely nepe siman beallna a sorba az aktualis allamert (kormanyert) pitizni....

irdesmond 2011.04.10. 20:03:54

Hitlernek ugyan vége, de a németeknél a nyaralás mánia nem hagyott álább, igaz most már csak 1 havi bérért - 1400-1500€ ért lehet egy álom hajóra befizetni, és ide legalább 1x az életben minden rendes németmetnek mennie kell, üdőlő központok nincsenek, de a 17. szövetségi államot Mallorcat azt gyakrolatilag annektálták, oda már 150€-ert is lehet menni, egy repjegy már akár 20€ ért is van. Német túrista ott van a világ minden nyaraló helyén. (megjegyzem a Balatonra csak a szegények meg a kisnyugdíjasok jártak, de ma már bármelyi spanyol vagy török tengerpart sokkal olcsóbb)

A karácsonyi meg a nyaralási pénz is s német fizetések szerves része.

sprenczl 2011.04.10. 20:09:24

@v2peti: Nem volt aki elvegye tőlük....pedig vesztes háború után voltak!
A cikk jó, a címe nem.

Sir Galahad 2011.04.10. 20:41:40

@don-kanyar: Tipp: Náci időkben épült a világ legnagyobb fürdővárosa, Prora

Goompah 2011.04.10. 20:43:55

@don-kanyar: OK, de a náci szó használata így is túl erős volt. Főleg úgy, hogy a posztban sem tisztáztad, miért használtad ezt a címet.

Szerintem a német is megfelelt volna, így is elegen kattintottak volna.

ex-nva 2011.04.10. 20:44:30

Csak a történelmi hűség végett:
"Országos Népi Hadsereg" az NDK-ban nem létezett, de volt a Nationale Volksarmee der DDR, röviden NVA (az NDK Nemzeti Néphadserege)

homér 2011.04.10. 20:44:54

@Goompah: és? nem a különbség a lényeg, hanem hogy alapjaiban ugyanaz a mocsok árad mindkét gondolatvilágból. hitler is elkezdte valahol. orbán max kicsit gyorsabban halad a hitleri úton.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.04.10. 20:47:35

@Sir Galahad: Ok, igazad van. sokáig írtam a cikket, már nem fogott úgy az agyam. Ahogy lekerül az Indexről, módosítom a címet.

Goompah 2011.04.10. 20:49:39

@homér: Hagyjad, kedves Donkanyar már törölte, bár nem tudom, mi kifogása volt a neked írt válaszom ellen.

Ha ezt kivételesen mégsem törölné, akkor csak annyi a válaszom, hogy még így is túlzó a párhuzamod. Nekem is egyre kevésbé tetszik, ami mostanság történik, de még így sem látom a párhuzamot.

Sir Galahad 2011.04.10. 20:54:10

@don-kanyar: Én nem tételeztem fel rossz szándékot rólad, csak tippet adtam. Tudom, hogy néha nehéz találó címet adni, pláne miután egy jó hosszú - amúgy nagyon alapos és információkban gazdag, olvasmányos - anyagot írt meg az ember.

zia77 2011.04.10. 20:57:16

Érdekes az írás. Nem csoda, hogy a hitleri Németországnak még ma is vannak csodálói, külön tekintettel, hogy más vonatkozásban (technológia) még ennél is jelentősebb volt az előre lépés. Azt persze nem értem ennek fényében, hogy miért kellett a hatalomra jutás 7. évében háborút kezdeni. A németek lelkesedése még érthető, mert a náci propaganda elvakította Őket. Maga az egész szociális program a SZOT üdülőket idézi, csak "magyar szinten". Jól dolgozóknak SZOT üdülő, jó elvtársaknak pártüdülő. Nincs alapvető különbség a kommunista diktatúra és a náci Németország között. Talán a színvonal, és a nagyfokú szervezettség a németek esetében. A Szovjetunióban talán Szocsi lehetett a Prorának megfelelő üdülőhely. Prora környékén jártam még diák koromban, de nem tudtam, hogy miről nevezetes a hely, csak a sok katonai jármű tűnt fel. Ezért is jegyzetem meg a nevét, pedig elég rég volt. Valószínűnek tartom, hogy a náci Németországban ezek a szociális intézkedések (na és a propaganda) sok pénzt emésztettek, és a látszólagos fellendülés megakadt. Erről még nem igazán olvastam sehol. Hitler életteret kezdett keresni, ezt háborúval akarta megteremteni. Megjegyzem, hogy Orbán Viktor egyes megnyilvánulásaiban (nem a racionálisakban) sok hitleri motívumot vélek felfedezni (nemcsak én). Ezek mind bukásra vannak ítélve. Persze elpusztult Sztálin birodalma is, sőt Mao elnök eszement gondolatai és intézkedései is már a múlté.

redwolf 2011.04.10. 21:00:07

Sajnos még mindíg nem becsüljük meg egymást: ha valaki veszi a fáradságot, és ír egy alapos cikket, az dicséretes, ha pedig tele van tévedésekkel, azt ki lehet javítani segítő szándékkal. A sok gonoszkodó hozzászólás pedig méltatlan témához. Gratulálok a szerzőnek, fontos, hogy többet megtudjunk a multunkról.Hitler nagypályás volt, rengeteg kölcsönt vett fel, amit nem is állt szándékában visszafizetni. Ő csak kihasználta a bankok mohóságát. A terveken sokszor a horogkersztes zászlók láthatók, tehát a cím nem nagy hiba.

Goompah 2011.04.10. 21:05:47

@redwolf:

"A terveken sokszor a horogkersztes zászlók láthatók, tehát a cím nem nagy hiba."

Amennyiben a náci szó az üdülőre vonatkozott volna, akkor igazad lenne. Azonban egyértelműen és világosan a munkásokra vonatkozott, a "melósok" szó jelzőjeként szerepelt. Ezért a cím elég nagy hiba, még a hozzá adott utólagos magyarázattal együtt is.

Amúgy a poszt színvonalas, ezzel egyetértek. Azzal már nem, hogy a náci szó használatát kifogásoló kommenteket gonoszkodónak nevezed. Épp javító szándékúak voltak.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.10. 21:06:35

biztos azért állnak üresen mert a neonáci komcsiutánzat kulákirtó MSZmP utódainak a különadó után nincs lovettájuk nyaralni...

Pedig jó lenne róluk lemosni a kezükhöz tapadt vért valami jó kis oldószerrel....

Martian (törölt) 2011.04.10. 21:07:01

@homér: "hitler az első világháború végétől bomlasztotta a józan eszet."

Hitler a megválasztása utáni időszakban klassz volt a németek számára, mert a weimari köztársaság anarchiája után élhető országot tudott felmutatni... csak hát ennek később egyre nagyobb ára lett.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.10. 21:11:16

Zia... ma már nincs terrordiktatúra, nyugodtan hívd Adolfkát a valódi nevén... Alois Hiedler...

Valószínű azé, me volt egy időszaka, amikor a kereszténygyűlölő szektaképzésen volt Bécsben, és együtt sakkozgatott meg kefélgetett Leninkével... És megcsalta... Lenin meg Bedurvult, megtámadta a Finneket.. aztán meg nyomult volna a németek felé.. csak hát a finnek faszagyerekek voltak és nem bírtak velük a muszkák.... Oszt Aloiszka meg ütközési zónát akart kialakítani... Mert mégegyszer nem volt kedve olajozni a fenekét...

jzs · http://kyokushinblog.blogspot.com 2011.04.10. 21:11:24

Hát ez nagyon király! Olvastam erről a fürdő telepről pár éve, már akkor is lenyűgözött. Hogy ma már mennyire felelne meg az igényeknek, azt nem tudom. De a központilag szervezett üdültetésre valahogy még ma is van igény... biztos ezt is fel lehetne futtatni. Csak a németeknek sok rossz emlék kapcsolódik hozzá, ezért halogatják.

Anti Anyag (törölt) 2011.04.10. 21:13:45

@zia77: Az ugye neked nem esik le, hogy a libsik buktak meg. Mert én viszont Gyurcsányék gondolataiban (és tetteiben) láttam sok náci motívumot (ezek szerint mások is).

Hitler nagy problémája, hogy egyre betegebb lett, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy szerette a hazáját. Mint ez a létesítmény is mutatja. A kommunistáknál ilyen szóba sem jöhetett, azok saját lakosságuknak is a KZ-t szánták.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.10. 21:17:31

@Anti Anyag:

Alois Hiedlernek mi is volt a hazája?

Na... akkor Horty kilencszer tárgyalt Aloisszal... a magyar munkaszolgálatosok hazahozataláról... nos. olvasgass bele, és nézd meg kiket dicsért állandóan...

Utána mondj olyanokat, hogy szerette a hazáját.. mert ahhoz tudnod kellene, hova tartozott...

kocsisj 2011.04.10. 21:25:24

Érdekes cikk volt. Én kétszer is jártam a Rügenen, gyerekkoromban 1964-ben Gloweban voltam pionierlagerben, 1982 vagy 1983-ban a haverommal egy egyhónapos sör és Bauhaus kereső túrán a teljes NDK-t bejártuk, de erről soha semmit nem hallottam. Így, hogy írtad a katonai kiképzőt meg tiszti üdülőt érthető. A volt NDK-ban nagyon figyeltek a kémkedésre meg hasonlókra, szerintem több volt a rendőr meg a spicli, mint tanár vagy orvos.

öregbuksi 2011.04.10. 21:47:18

Fenntebb említette valaki a Ráklépésben című könyvet /G. Grass/. Ebben Grass leírja a tömeg üdültetés egy más modját. Építettek olyan hajókat ahova elszállásoltak sok embert és kerültek velük vagy 2 hetet, a különböző tengereken. Ilyen hajó volt a "Wilhelm Gustloff" is . Mint tudható, szomorú vége lett ennek a hajónak és a rajta mekülő kb 10 ezer embernek, köztük 4 ezer gyereknek. Egy orosz tengeralattjáró elsüllyesztette a háború vége felé. Szinte mindenki odaveszett.

krisz-nagy 2011.04.10. 21:49:27

nekem is volt szerencsém Rügenhez, úgy kb. 6-7 évvel ezelőtt, na nem nyaralni mentem, hanem egy konferenciára. ami már a megérkezéskor kiderült: rohadt messze van mindentől, a legközelebbi ésszerű reptér hamburg volt, és onnan 5 óra volt az út kocsival... szóval nem tudom megéri-e. egyébként nagy része tényleg szellemváros, de nagyon szép környék!! és vannak ám sokcsillagos luxushotelek is, meg étterem cölöpökön a tengeren (persze a parthoz közel) - na az tuti!

v2peti 2011.04.10. 21:53:28

"Többek között Hitler önálló monetáris politikát kezdett folytatni, amire begurultak rendesen tőlük Nyugatra. Gyakorlatilag hasonlót kezdett művelni, mint most a FED, beindította a bankóprést, csak azzal a különbséggel, hogy a pénz mögött ott állt a valós munka és a megtermelt anyagi javak."
Az amcsik is nyomják a sok pénzt, de ha a munkákat a mexikóiak meg a kínaiak végzik el, a hasznot meg a nagytőkések söprik be, akkor a dollár csak egyre ócskább lesz.

én58 2011.04.10. 22:14:10

"Hitler építette" Szerintem annyira nem ért rá, inkább építtette...

eMM2 2011.04.10. 22:28:19

@Robius77:
A szövetségesek meg pár millió németet és japánt is.

tcom 2011.04.10. 22:34:41

Nagyszerű cikk!

Nem tudom...
Nekem erről Orbán politikája jut eszembe. Cirkuszt és kenyeret a népnek. Elvenni a pénzt a külföldi multiktól, magánnyugdíj pénztáraktól hogy lehessen 5% nyugdíjemelést, a nőknek kedvezményes nyugdíjat, a devizahiteleseknek mentőövet... adni. Éppen az üdülővárosok építése, és az olcsó nyaralás hiányzik.
Közben lózungokkal etetni a nép hazafias lelkületét, átvenni a szélsőjobb ígéreteit, korlátlan ellenőrzést kiépíteni a társadalom felett (média törvény).
A "baj", hogy Orbán kis szemétdombja nem a náci korabeli Németország. Itt hiányzik a hatalmas tőke és a várhatóan bekövetkező hatalmas gyarapodás. A náci Németország a megnyert háború utáni gyarmatok kifosztásából tartotta volna fenn az életszínvonalat.
Magyarország 60 év csődjét görgeti maga előtt. A társadalom képtelen felfogni, hogy hatalmas változásokra lenne szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a nyugathoz. Márpedig a magyar társadalom csak egyre képes, az egekbe emelni a rövidtávú érdekeit kiszolgáló populista politikai kalandorok, ámokfutók, hatalommániás beteg emberekre bízni az ország sorsát, hátha még mindig lehet munka nélkül, csalva, lopva, hazudva éldegélni.

Don Quixote de la Ferko 2011.04.10. 22:53:45

@"the dragon":

Emlékeim szerint Salazar inkább pénzügyi zseni volt, tanár, és főleg hívő. Pénzügyminiszterként alapozta meg a hatalmát, nem a katedrán állva. Máskor jobban figyelj, "professzor"-t írtam.

Azért nagyjából stimmel a párhuzamod, kivéve azt, hogy Salazar komoly fejlődést tudott felmutatni a kezdeti időszakában, míg orbánról inkább a rombolás és az ország maradékainak kifosztása jut az emberek eszébe.

Mercel 2011.04.10. 22:55:35

Hello!

Tényleg nem értem a címen való lovaglást.
Tényleg nem volt tökéletes a címválasztás - de azt gondolom, hogy az írásból ami szerintem tök tárgyilagos volt - lejöhetett mindenki számára, hogy a Szerző a címmel ellentétben a tartalmat már nem is akarta úgy beállítani, mintha minden német melós náci lett volna.
Annak dacára sem, hogy bizony a 30-40-es években több millióan léptek be a náci pártba, illetve annak előd, illetve testvér szervezeteibe.
Ennek számos oka volt, de egy idő után nem volt tanácsos nem belépned ha pl. a munkahelyeden már mindenki belépett.
Mellesleg aki kételkedik abban, hogy csak véletlenül:) keveredtek bele a második világháborúba, annak ajánlom, hogy mind történelmileg mind gazdaságilag olvasson kicsit utána.
A teljes 30-as években felpörgő gazdaság a későbbi háborús célokat szolgálta. Megintcsak nem mellesleg tudatosan építették fel az egész rendszert.
Ami akkor is embertelen lett volna ha úgy mellékesen nem fojtják vérbe európát és nem írtanak ki pár millió embert a származása miatt.

A "szeretett vezér" és a hitler közötti párhuzam pedig tetszik vagy nem, de elég sok ember fejében gyökeret vert már.
A diktatúrákban mindig rend van - de pokoli áron.
És nem más kérdés az sem, hogy a történelem folyamán eddig az összes tehát kivétel nélkül az összes diktatúra elbukott. Legalábbis én egyetlen hosszútávon folyamatosan "működő" diktatúráról nem tudok.

Az a gond, hogy az emberek nagyobb része egszerűen nem gondolkodik, ezért mindig van pár millió idióta aki vevő egy hangosan üvöltöző kreténre. Ha a gazdaság épp összeomlóban akkor pedig nem is kell nagyon hangosan üvöltözni.
A 20-as évek német gazdasága pedig mélyrepülés volt a javából.

Csatlakozom ahhoz aki felvetette, hogy inkább az a gyökér aki nem látja a párhuzamot, nem pedig az aki kimondja azt.
Mindazonáltal a németek képesek voltak tanulni - Ha nem szívják meg a török bevándorlókkal - akkor el lehetne mondani, hogy európa egyik legkiegyensúlyozottabb országa lennének.
Mindenesetre ők már tudják, hogy a rossz körülményekre nem megoldás egy "szeretett vezér".

"Frigyes"

redwolf 2011.04.10. 23:00:12

Ha én írnék blogot, ahová feltölteném sok munkával készült dolgaimat, bizony könyörtelenül törölném a piszkálódó hozzászólásokat, mert a kommentalők vendégek, és aki nem tud, vagy nem hajlandó viselkedni, annak fel is út...Könnyebb ócsárolni, mint érdemben vitázni. Tisztelem a blog írójának türelmét.

eMM2 2011.04.10. 23:10:25

@Con Storm:
Hiába volt Hitler osztrák születésű ő németnek érezte magát mint ahogy a korzikai Napóleon meg franciának Stalin elvtárs meg grúz létére internacionalistának.
Szóval ez nem jelent semmit amúgy a cikk szerintem is hiányt pótló.Én nem akadtam ki a "náci" minősítésen mert bizony sok munkás az volt.Meg van aki nem.

eMM2 2011.04.10. 23:11:57

@tcom:
Hát én a kenyeret se igen látom csak a cccccccccccccirkuszt.

eMM2 2011.04.10. 23:16:30

@Mercel:
Minden azaz minden rendszer megbukik egyszer nem csak a diktatúra.Különben Francóé pld egész jól bírta.De nem állítom példának csak mondom.

csirkeGL 2011.04.10. 23:22:45

@Diopapa_sok: Bizony, ez már valami egészen durva aberráció egyeseknél...

Amúgy akárki akármit mond, azért mégiscsak jól összeraktak ezek a nácik egy egészen értékelhető mintatársadalmat... ha leszámítjuk a zsidó-ügyeket meg a háborúskodást, azért azt megállapíthatjuk hogy ilyen rövid idő alatt ilyen kiváló társadalmat egyetlen más rezsim sem volt képes összeállítani, mint a náci Németország.

borzzz 2011.04.10. 23:25:35

@redwolf: Szerintem elég lenne egy egyszerű kis szoftver, amin kapásból elhullanak azok a kommentek, amikben az orbán vagy gyurcsány betűkapcsolat van. Tényleg szinte mindegy is, mi a téma, rárepül a sok kis Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut eszébe, és szétoffolja a topikot, lehetetlenné tesz minden értelmes eszmecserét.

HgGina 2011.04.10. 23:44:22

Apróság, de az alapossághoz tartozik:
Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. A sorrend rossz a cikkben.

A bosnyákok se szeretnék, ha Hercegovina és Bosznia néven emlegetnék őket.

don-kanyar · http://www.falanszter.blog.hu 2011.04.10. 23:57:59

@HgGina: Jogos, javítani is fogom, ám létezett az általam írt Szlovén-Horvát-Szerb királyság is 1918. október 29. - 1918. december 1. között is a szlovén dr. Anton Korošec vezetésével:) (Persze ekkor még AH sehol sem volt.)

Lensver 2011.04.11. 00:34:53

@Mercel: Bocsáss meg, csak szeretnék reagálni arra, hogy a "történelem folyamán eddig az összes tehát kivétel nélkül az összes diktatúra elbukott". Összemosod a klasszikus diktatúra fogalmát a modern diktatúrával. A modern diktatúrák alapja a nacionalizmus (semmi esetre sem a primodalista megközelítés alapján), amit kb. a francia forradalomtól számíthatunk (persze vannak más elméletek, de én ezt követem). A modern diktatúra ideológiái pedig a fasizmus (és altípusai), illetve a kommunizmus és a szocializmus (és altípusai). Ezek mindegyike meglehetősen újkeletű ideológia. Ilyen értelemben tehát például a kínai népköztársaság kommunista diktatúrája már egy ideje működik. Tehát nem igaz, hogy a történelem folyamán minden diktatúra megbukott, ugyanis a modern diktatúrák története csupán 100-150 évre nyúlik vissza. Ha már itt tartunk akkor a modern demokrácia sem jelenti ugyanazt, mint a klasszikus demokrácia.

Josselin Beaumont 2011.04.11. 01:59:12

@Gyurma73: Pont a fele, 580 ezer ha már ragaszkodunk a pontos számhoz 300E. katona és 280E. civil és ebből 200 ezer a holokauszt áldozta.

Amúgy jó a cikk! Érdekes, hogy mennyivel hatékonyabb lehet gazdaságilag egy diktatúra. gyakorlatilag ugyanilyen fejlődést mutatott a Rákosi féle magyarország is az ötvenes években. A romokból építettek fel egy sokaknak "élhető és biztonságos" országot. Mindannyian tudjuk, ismerjük az árát.

Bebes 2011.04.11. 04:27:38

@Mercel: Én meg azt nem értem, hogy egy értelmes lény (mint amilyennek te tűnsz), aki képes árnyaltan látni a Harmadik Birodalmat és arra figyelmeztet, hogy a háború korántsem mellékterméke volt a gazdaság és a belső kereslet mesterséges felfuttatására alapozott népjólétnek, hanem szükségszerű következménye (előremenekülés az államcsőd elől), az hogyan tud előállni egy ilyen nívótlan párhuzammal a náci Németo. és a mai Magyaro. között.
Egy autoriter berendezkedéstől (amit itthon látunk) azért még jó sok lépésre (vagy inkább nagy ugrásra) van a totális diktatúra, a terror, a fajelmélet és a nemzetközi agresszió.

Bebes 2011.04.11. 04:35:12

@Josselin Beaumont: "Érdekes, hogy mennyivel hatékonyabb lehet gazdaságilag egy diktatúra"

Mégis, mennyivel? És minél hatékonyabb? A demokratikus Németország mintha némileg tartósabb alapokon nyugodna elődjénél.
A Rákosi-rendszer ügyében sem tudok igazat adni: nincs ellenpróba. Semmi nem igazolja, hogy egy demokratikus Magyaro. nem tudta volna eltakarítani a romokat és beindítani a fejlődést.

max val birca man · http://maxval.co.nr 2011.04.11. 06:35:14

@Tapogatott Kukorica:

A hamis statisztikák szerint a Szovjetúnióban volt a legjobb az élet a világon.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.11. 07:27:53

@eMM2:

Szóval nem olvastad el a parlamenti naplókat, és az erről szóló írásokat!

Tudod olyan ember, hogy Adolf Hitler sosem létezett! Ez egy festő művészneve, történetesen Alois Hiedleré.

Az szerinted mit jelent, Éva Braun az unokanővére volt?! Talán nem azt, hogy egy családba tartoztak?

Attól, hogy valaki Ausztriába születik, még nem biztos, hogy osztrák is...

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.11. 07:35:55

@Bebes: Ez egy nagyon jó kérdés volt, a fegyverkezéshez nyilvánvalóan ez vezetett... A legtisztább módja volt a hadsereg gépi eszközeinek szaporítása, és pénz pumpálása a gazdaságba...

Nos, az ember meg olyan, hogy ami van azt használja...

Az oroszoknak kellett olyan kikötő ami télen nem fagy be... Ezért nekimentek a Finneknek...

Az ukránok kiirtása, nem ment úgy ahogy szerették volna, mert a gabonaszállítmányok nem értek időben az orosz kikötőkbe, és tavaszra megrohadtak, vagy fölzabálták a patkányok...

Ekkor Alois Hiedler elment a muszkákhoz, Leninkéhez tárgyalni aki jó haverja volt... és Bécsben egy ideig köcsögöltek is... 10-12 másodmagával egy szektaképzés alkalmából, és Lenin elmesélte a terveit, akkor ő meghozta a következő sakklépést, megtette ugyan azt a nyitást, hogy ütközőzónát hozzon létre...

Így kezdődött a második Vh.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.11. 07:39:03

@Josselin Beaumont: A diktatúra a felépítés után kezdődött! 1949-ig, habár itt voltak a muszkák, de demokrácia volt! A kisgazda képviselő bebörtönözésével kezdődött a diktatúra!

nikknikk 2011.04.11. 07:44:11

Zum verrückt werden:(

...ja, és Krétasziklák Rügen szigetén: Caspar David Friedrich festménye.....

nikknikk 2011.04.11. 07:45:27

ismerős deklamáció a mellékletekben, vagy csak nekem tűnik így?

tb79 · http://www.ukulele.hu 2011.04.11. 07:58:23

Nagyon érdekes bejegyzés!

mallac 2011.04.11. 08:41:53

A rosseb akarna a Balti tengernél nyaralni.

cdrom70 2011.04.11. 09:02:28

Jópofa anyag, tudtam, hogy erős volt a náci német ország, de ennyire??
Hitler zseni volt, bár képességét mire használta....

Molinaseca 2011.04.11. 13:24:48

Kedves Levente!

Laikusként írom hozzászólásomat. Ez egy nagyon érdekes cikk, érdekes témában. De ennyi adattal és zárójellel telezsúfolva egy nem történelem rajongó számára olykor élvezhetetlenné válik.Kár érte. Azért étverekedtem magam az első kétharmadon, (úúú, ez a szó újabban mennyire más értelmezést nyert :D) és köszi, mert érdekes volt.

A leírtakra reagálva. Szerintem nagy baj lenne, ha lerombolnák ezeket az épületeket. Egyrészt hasznosíthatók, másrészt a múltunk megtagadása (mint pl a szobordöntögetés, vagy száműzés, stb) nem erősíti a jellemünket és identitásunkat, hanem gyengíti. Nem kell messzire menni, a Westminster Apátságban is ott fekszik az összes király, a kiválótól a bolondon át a leggonoszabb, leginkább megkérdőjelezhető jelleműig. A britek mégsincsenek híján sem öntudatnak, sem szilárd identitásnak.

Molinaseca 2011.04.11. 13:35:30

@Diopapa_sok: Nagynak, de sokak rendelkeznek ekkora gyökérrel ;-)

Molinaseca 2011.04.11. 13:41:26

@Con Storm: Bulvártöri :D

Nagyon jó, így biztos jobban megragadna a kölkök fejében! :D

Josselin Beaumont 2011.04.11. 16:05:45

@Bebes: Annyiban hatékonyabb, hogy nem kell betartania bizonyos, a demokráciával együtt járó szabályokat. Pl. egy építkezéshez a földet egyszerűen kisajátítja, sőt ha akarja elveszi kompenzáció nélkül, nem kell egyeztetnie, kompromisszumot kötni vagy meghátrálnia. Nincsenek szakszervezetek, környezetvédelem, lakossági ellenállás stb. Így jóval könnyebb dolga van a hatalomnak keresztülvinnie a terveit. Nem véletlenül ekkora a fejlődése mondjuk Kínának vagy Szingapúrnak, demokráciában ezt jóval lassabban érnék el, már ha egyáltalán... Részemről inkább a demokrácia és a lassabb haladás híve vagyok, de ezek tények szerintem.

@Con Storm: Ennek szerintem nézzél jobban utána, negyvenyolcig nem sok minden történt az országban legfeljebb a romokat takarították el, az újjáépítés később kezdődött.
Bár amennyi sületlenséget összehordtál itt, inkább az iskolapadot javaslom.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.04.11. 16:28:15

@Josselin Beaumont:

Hüm... hüm.. a nagy újjáépítés! Én annyit láttam ebből a nagy újjáépítésből, hogy a régi majorságokat, gazdaságokat leamortizálták, majd ezeket a TSZ-eket megszüntették összevonás néven, majd becsődöltették és szanálási illetményben megkapta a kulákgyilkos neonáci vezér akkora részét az "állami" tulajdonhányadnak, hogy hitelfedezetként megtudta venni a minimum 51%-át...

David Bowman 2011.04.11. 18:48:02

Kurvajó volt az "Egy hazugsággal kezdődött" link. Úgy látom már törölték. Köszi érte.

Mercel 2011.04.11. 18:49:33

Kedves @don-kanyar:

Jogos a felvetésed, sajnálom ha "trollkodásnak" vetted a hozzászólásaim, én semmi esetre nem annak szántam.
Azt gondolom, hogy mindaddig amíg valaki gyűlölködés nélkül nyilvánít véleményt valamiről addig ez nem nevezhető trollkodásnak.
Mindettől függetlenül ez a te blogod, jogod van hozzá, hogy az aktuálpolitikával kapcsolatos párhuzamokat csírájában elfojtsd.

Igazság szerint én sem éreztem teljesen helyénvalónak a dolgot, - mivel ahogy írtad is ez a blog alapjában véve építészettel foglalkozik - de attól mindig kinyílik a bicska a zsebemben mikor valaki helyből leidiótázik valakit pusztán mert más a véleménye valamiről. Részemről erre reagáltam az első hozzászólásomban, egyébként kibírtam volna:)
Egyébként abszolút hiánypótló a blog, sok sikert a további posztokhoz.

"Frigyes"

Mercel 2011.04.11. 19:15:30

@eMM2: Franco diktatúrája egészen pontosan 39 évig bírta. (1936-1975)
A "hosszútáv" szerintem pár száz évnél kezdődik:) - Bár nyilván a benne élők már egyetlen évet is elviselhetetlenül hosszúnak érezhetnek.

@Lensver:
Igazad van, nem fogalmaztam pontosan, de még egyszer hangsúlyozom, én párhuzamra céloztam. Nyilván egy jól működő demokrácia meg tudja akadályozni egy diktatúra kialakulását. Nem állítom, hogy diktatúrában élünk, azt meg, hogy a párhuzamot mire vonatkoztattam a szétrollkodás veszélye miatt inkább nem fejteném ki.
Azt viszont tartom, hogy függetlenül a helyszíntől és kortól - A teljes civilizációt figyelembe véve - egyetlen diktatúra sem élte túl önmagát. Azaz mindegyik diktatúra magában hordozza a bukást is. Általában a belső társadalmi feszültségek okozzák ezt, és/vagy a "kézivezérlésű" gazdaságpolitika elhibázott döntései, esetleg külső behatások.

Egy dolog biztos - A demokráciák pont attól sérülékenyek, hogy nem alkalmaznak kemény kontrollt a mindennapokban - ugyanakkor egy diktatúrában pontosan a folyamatos kontroll okozza az idővel bekövetkező széthullást.
Szerintem.

@Bebes: Ahogy már említettem nem állítom, hogy diktatúrában élünk. Tényleg csak párhuzamra céloztam. Egyébként nem azért, hogy a vélt igazam védjem pusztán a tényszerűség kedvéért:
Igazad van abban, hogy nagyon messze vagyunk egy diktatúrától (és remélem, hogy nem is következik be a belátható történelmünk folyamán.) De a legtöbb diktatúra, vérontás stb. a szavak szintjén kezdődik.
Sima beszédű, de szavakkal keménykedő politikusok okozták a történelem folyamán a legtöbb diktatúra kialakulását, és az esetleges durva vérontásokat is.
(Lásd délszláv háború, vagy az újkor legdurvább népirtását - Ruandát).
És ezek a dolgok szinte mindig az ellenségkereséssel kezdődnek.
Remélem képes voltam értelmesen alátámasztani a véleményem.

Ettől függetlenül részemről ezen a ponton ki is szállnék a további vitából:)

"Frigyes"

Bebes 2011.04.12. 05:14:37

@Con Storm: Hmm... érdekes. Én nem ismerem a XX. sz-nak azt a pornó-képregény változatát, amiből itt idézel:-))

Bebes 2011.04.12. 05:20:21

@Josselin Beaumont: Igazad van. De ezek olyan rövid távú előnyök, amik a végelszámolásnál többet visznek, mint amennyit hoznak, aláásva az ilyen rendszerek eleve kétes legitimitását.
A demokrácia hirhedten lassú üzem, de a hosszas érdekegyeztetések után született döntések megalapozottabbak és és többen érezhetik őket magukénak. Ami viszont erősíti a legitimációt és a stabilitást.

Bebes 2011.04.12. 05:29:19

@Mercel: Hát igen... valóban vannak kínos hasonlóságok, de még jelentősebbek a különbségek.

redwolf 2011.04.12. 11:15:20

Kár volna törölni a hozzászólásokat, hosszú idő megtanulni, hogyan illik viselkedni a kommentelőknek, de meg lehet. A jószándékú kiegészítések hasznosak, tudnak hozzátenni egy-egy érdekes témához.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2011.04.13. 23:18:56

@Lensver: Az emberi faj életének 90%-át egalitariánus társadalmi berendezkedésben élte le - ennyire újkeletű a szocializmus.

Nem lehet ilyen egyszerű fogalmakkal kielégítő pontossággal leírni a helyzetet, de például jelenleg Kínában a nemzeti szocializmus egy változata van - államosított oktatás, egészségügy, nyugdíj -, és a kínai vállalkozókat prioritizálják. Nem akarják mellé kiirtani a zsidókat (érdekes kérdés, hogy az egyébként zsidó származású Hitler miért akarta), és úgy tűnik, hogy nekik bejön.

Egyébként nem kapott index címlapot, de épp mostanában adaptálja Kína is a nyugati mintájú, független jegybankos kétszintű bankrendszert, szabad tőkeáramlást és egyebeket. Na mindegy, fáradt vagyok, bocs a hülyeségért.

Barisnya 2011.04.14. 10:50:50

@penelope garcia: Lakótelepen még nem jártál? Mondjuk, Óbudán, a Szőlő utcában?

Teker 2011.04.17. 19:29:26

@Bockó: ajánlom meghallgatni nemjamin freedmann 1961-es, amerikai kongresszusban elmondott beszédét.

www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE

Teker 2011.04.17. 19:30:08

@Teker: benjamin harrison freedman

Parafon 2011.05.29. 20:51:40

Eléritek, hogy a kommenteket még véletlenül se olvassam el.

Maradok a cikkeknél, azok jók.

kovászosUbukla 2011.07.31. 11:18:02

Te Levikém, mi a halál faszának kell nyitott komment formot rendelni ezekhez a posztokhoz? Hogy a sok nyomorult agyú gyökér ide okádja a kibaszott komplexusait, meg itt kezdjen a hülye kicsinyes sztereotip politikai téveszmék fejtegetésébe?
Baromira nincs erre szükség, szóval kiradírozhatnád az összeset, aztán ezután kommentablak zárolva.

abatoire 2011.08.03. 16:14:54

Helyzetjenetes Prora-rol...
Harom hete motoroztunk arrafele es Peenemunde es Kiel kozott utbaejtettuk.
Nem tul nehez megtalani, "KdF Ferienwhonungen" nevvel ki van tablazva. Ami a kihasznaltsagot illeti a strand nepszeru a szigeten nyaralok koreben, nem veletlenul. A gyonoru feher honokos strandokon van minden, etterm, bufe, szorfiskola stb.
Ami az elpuleteket illeti az mar mas teszta. Bar meg elegge turheto allaputban vannak, olyan Szot Udulo szinten, koszonheto a DDR hadseregnek (Ejtoernyos/Melysegi Felderito/Pancelos Lovesz kikepzes volt arrafele). Viszont valoban szorvanyos es esetleges a kihasznaltsaga. Van ott egy egysze blokkot elfoglalo Prora/Veteran Motor/NVA Muzeum, par amator kiallitas es alkotohaz, Gyros-os stb... de peldaul szalloda vagy diakszallokent nincs hasznositva. Mi sem tudtunk ott megszallni, el kellett gurulni a szomszedos Binz-be, ami az eszak-Nemet eli nyaralohelye, minden aranyaron volt.
Kulon koszonet a cikk irojanak, kinyomtatva magunkall vittuk es roppant hasznos volt helyben ismet elovasni!

dr. jenőke (jenőke) 2014.04.25. 22:30:11

@Mercel: Kis kiegészítés, vagy inkább pontosítás.
A ruandai népirtás nyilván nem a demokrácia terméke, de ez esetben nem sok köze volt a diktatúrához.
Tiszta rasszista megosztás az oka, ami ugyan hatalomgyakorlási hiba (nem is kicsi!) és lehet eszköze egy diktátor hatalommegtartási eszközének.
Ruanda esetében a megosztott népcsoport erősebb fele esett neki másiknak.

prokee · http://prokee.blog.hu 2014.08.15. 20:14:56

Ma jártam Prorán.

Végre komoly felújítás kezdődött, a déli két épületben nagyjából 2/3 részben lakásokat, 1/3 részben bérelhető üdülőlakásokat alakítanak ki. Az ár itteni viszonyokhoz képest nem is vészes.

Az északi részre nem maradt idő, nem tudom, hogy állnak ott az épületek.