Az építkezés és a rombolás évszázadai

Európa legnagyobb vigalmi negyede volt a lágymányosi Konstantinápoly

2010. november 27. - don-kanyar

Konstantinápoly pontos  Duna-parti másának felépítéséből és bazárbevételeiből szeretett volna milliomos lenni Somossy Károly revüigazgató, életművész. Az uzsorahitelekből  felépített lágymányosi török város azonban a rendszeres szúnyogtámadások miatt fél év alatt csődbe ment. A budai Aja Szófia dzsámi helyén ma a Schönherz Zoltán Kollégium áll. 

A lágymányosi Déli Kikötő korabeli terve (Fotó: Vasárnapi Újság)

A Déli (lágymányosi) kikötő


Paleocapa Péter olasz mérnök és Lechner József királyi országos építészeti főigazgató a törvényhozásnak tett beszámolói szerint a 153 emberéletet követelő és a több milliós kárt okozó 1838-as nagy pesti árvizet, a Duna Gellérthegy alatti keskeny (298 méter) kanyarja és a tágas (1043 méter) Csepel-szigetcsúcsi elágazása közötti csekély vízhozamú, ezért jégdugulást előidéző szakaszának volt köszönhető. A későbbi pusztító erejű árvizek elkerülése végett a mérnökök 1847-ben azt javasolták az államnak, hogy a Gellértheggyel szemközti pesti rakpart lebontásával szélesítsék ki folyómedret 380 méteresre; a vízhozam felgyorsítása érdekében pedig zárják le a Duna soroksári ágát úgy, hogy a Gellérthegy tövében egy 4,1 négyzetkilométer nagyságú kikötőnek is alkalmas Duna-ágat kialakíthassanak. Míg Pest városa és az ekkor még a Habsburg koronauradalom alá tartozó Ráckeve községe az országos vízi-és szárazföldi útjaikat, valamint a lebontásra ítélt házaikat féltette, addig a törvényhozás a Vásárhelyi Pál által kiszámolt tetemes mederszabályozási költség (8,9 millió forint) miatt mondott nemet a tervre. A pénzügyi keret hiánya mellett a Duna fővárosi és magyarországi szabályozásának a Bach-korszaknak nevezett politikai fordulat sem kedvezett. A levert szabadságharcot követően ugyanis míg a hazai közvélemény passzív rezisztenciába, addig a tömegektől félő Bécs nyílt abszolutista önkénybe menekült: eszerint sem a magyaroknak, sem az osztrákoknak nem volt érdekében, hogy egy honszerető polgár vagy nemes vezetésével elvégezzék ezt a hatalom szempontjából gyanúsnak értékelhető nagy társadalmi összefogást igénylő munkát. Az első kapavágásra tehát csak a kiegyezés után kerülhetett sor. A kormány először 1870-ben 14 millió forint kölcsönből kezdte el szabályozni a főváros Duna szakaszát, amelynek több mint a felét (7,7 millió forint) tette ki a két száraz és két vizes dokknak is helyet adó öbölszerű promontori Duna-ág kialakítása.

A főváros három és fél év alatt elkészült új kikötője több mint 3,6 kilométer hosszú szakaszt csípett le a Gellérthegy alatti Dunakanyar budai oldalából, amelynek legszélesebb része meghaladta a két kilométert. A tényleges kikötő keleti oldalát a Duna ívét követő 3,79 méter magas töltéspart, nyugati oldalát pedig nagyjából a mai Stoczek - Bogdánfy felső szakasza - Vízpart utcák határolták, de a kikötő háttérintézményei miatt az ipari terület egészen a Promontori útig (ma Budafoki út) nyújtózkodott. A kikötő bejáratát Reitter Ferenc főmérnöki vezénylete alatt a főkivitelezéssel megbízott bécsi székhelyű Allgemeine Österreichische Baugesellschaft cég a mai Kopaszi gátnak nevezett területen képezte ki. Mivel a hatalmas kikötő közepén 1873-ban kezdték el építeni a Dunántúlt Alfölddel összekötő zsilipekkel tagolt Déli Vasúti Összekötő hidat (ma részben a Lágymányosi híd is), így Engerth Vilmos udvari és Wex Gusztáv miniszteri tanácsosok ajánlata alapján közvetlen keskenynyomtávú vasúti összeköttetést is kiépítettek a vasúti híd és a kikötő szélén álló kőolaj-finomító és téglagyár között (mai Móricz Zsigmond körtér és Gárdonyi tér közötti terület). A mérnökök ajánlását megfontolva az állam hosszabb távon kilátásba helyezte azt is, hogy a Gellérthegy belsejében közraktárakat alakítanak ki az esetleges megugró teherforgalom miatt (ez utóbbi létesítmény nem valósult meg).

Fabatkát sem ért az új budapesti kikötő


A tetemes költségért megépített promontori Duna-ág az 1876. február 25-én ismét lecsapó dunai árvízkor nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Paradoxon, de tény: nagyobb anyagi kár csak azért nem keletkezett a főváros épületeiben, mert a félkész kikötőn és vasúti töltésen keresztül minden gond nélkül zúdulhatott át a majdnem lakatlan lágymányosi lapályra az árvíz. A Belvárosban kiépített védművek ellenben viszonylag jól teljesítettek: az árvíz csak Óbuda, Újlak, Tabán, Viziváros és Pest alacsonyabban fekvő részeit (Újpest, Ferencváros) öntötte el. A hasztalannak tűnő beruházás totális csődjétől függetlenül a kormány 1885-ben 8,52 méteresre megemeltette a kikötő Duna felőli gátrendszerét, több kő-párhuzamművel feltagoltatta az elszélesedő mederszakaszokat, valamint teljesen kikotortatta a folyó fő-és mellékágait. A munkálatok 5,5 millió forintjába kerültek az államnak.

A Duna promontori ága lényegében nemcsak az árvízvédelem szempontjából volt hasztalan beruházás, hanem még teherkikötőként sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Bécsből, Pozsonyból és Belgrádból érkező hajók ugyanis elsősorban a rossz infrastruktúrára, a ki nem épített normál nyomtávú vasúti csatlakozásra hivatkozva nem itt, hanem a 300 méter hosszú raktárakkal felszerelt mai Roosevelt téri, a 380 méteres Akadémia palota előtti, valamint a 664 méter partfalszakaszú görög templom előtti Duna-parti kikötőket, valamint az elzárt, volt soroksári Duna-ágban kialakított dél-pesti kirakodókat használták. Problémát okozott az is, hogy az öbölként funkcionáló Déli Kikötőt - az állóvíz miatt - rendszeresen kotortatnia kellett az üzemeltetési jogot megnyert Dunagőzhajózási Társaságnak, amelynek költségei a csekély teherforgalom miatt - állítólag -20 év alatt sem térültek meg (időközben csődbe ment a közeli téglagyár is). Tetézte a problémát az is, hogy a gőzhajózási társaság nem kapta meg a teljes kelenföldi partszakasz üzemeltetési jogát, így a kikotort üledéket a tó közepére kényszerült felhalmozni, amiből pár év alatt egy apró sziget lett. A súlyos deficit miatt a lágymányosi kikötőt az 1890-es évek elején teljesen felszámolta a társaság, a cég vezetői még téli kikötőként sem kívánták az ipari zónát tovább üzemeltetni, így a 4,1 négyzetkilométernyi területet pár év múlva visszahódította a természet.

A lágymányosi Konstantinápoly (Fotó: fszek.hu)

Konstantinápoly Budapesten


Lényegében ennek a vadregényes közegnek köszönhette a terület másodvirágzását. Az 1896-os millenniumi ünnepségekre készülő főváros ugyanis a sokat hangoztatott Lágymányos, Gellérthegy, Margitsziget, Lóversenytér, Pékliget és Népliget helyett, az 1885-ös országos kiállítás egykori helyén - a Városligetben - építette meg rendezvényépületeit, a mai Vidámpark helyére pedig a korábbi világkiállítások mintájára (Alt-Wien, Vieux-Paris) egy középkori hangulatú tornyokkal, bástyákkal, sőt még egy dzsámival is gazdagított Ős Budavára névre keresztelt Patyomkin falut építtetett. Somossy Károly a Nagymező utcai Orfeum (a jelenlegi Operettszínház helyén) anyagilag sikeres tulajdonosa látván a városligeti építkezés „egyszerűségét” döntötte el, hogy Ős Budaváránál egy dekoratívabb, nívósabb, egzotikusabb és egy sokkal nagyobb vigalmi negyedet fog felépíteni a Gellérthegy tövében, az egykori Déli Kikötő helyén. A lágymányosi város mintaképének Konstantinápolyt szemelte ki (a két földrészen elnyúló város 1923-ig volt Törökország fővárosa, és csak 1928-ban kapta meg hivatalosan az Isztambul elnevezést).

Konstantinápoly Budapesten - korabeli képeslap (Fotó: Darabanth.hu)

A tetemes banki és magánkölcsönökből megalapított Konstantinápoly Budapesten Rt. igazgatósága első lépcsőben Kellner Lipót építészt és Gerster Kálmán, a Nemzeti Szalon igazgatóját kérte fel a grandiózus Duna-parti török város megtervezésére. Míg a lágymányosi „Bizánc” felépítését a cégben kisebb részvénypakettel rendelkező Hauszmann Sándor vállalkozó emberei készítették el, addig az épületek kifestését a színházi előadások díszleteinek megfestésében jártas Gerster Károly grafikus és csapatára bízták. Mivel a vigalmi negyed főbejáratát a Zenta utca magasságában képzelték el, így a márciusában elkezdett tereprendezési munkálatok során a mai Bertalan Lajos utcáig teljesen fel kellett tölteniük a tó északi részét. A mai Kuspér - Stoczek- Egry József utcák határolta tömb magasságában egy félszigetet is kialakítottak a promontori Duna-ágban. A tereprendezés során több mint 72 ezer köbméternyi földet mozgattak meg. A munkálatokkal olyan gyorsan haladtak, hogy a tervezett egy év helyett –bár nem száz százalékos készültségi szinten- két hónap alatt végeztek. A vállalat ügyésze, dr. Hirschfeld Antal bemutatásával a budapesti Konstantinápoly 1896. május 23-án, délután 6 órakor nyitotta meg kapuit vendégei előtt.

Virtuális séta a lágymányosi Bizáncban

 

A területet a nagyközönség leginkább nem a Zenta utcai főbejárat felől, hanem a Fővám térről és az Eskü térről (ma Március 15.-e tér) öt percenként induló Dunagőzhajózási Társaság menetrendszerűen közlekedő hajóival közelítette meg. A hajókázás –luxustól függően - öt illetve hét krajcárba került. Somossy Károly éjjel 1-ig fuvarozó úgynevezett társaskocsi összeköttetést is biztosított Konstantinápoly és a Nagymező utcai mulatója között. A lágymányosi török város két kikötővel fogadta a Pestről érkező szórakozni vágyókat.

A vasúti hídhoz közeli stégről kiszállva az utasok lényegében a 8,52 méteres gátra érkeztek meg, ahonnan jobbra a Nagy Szultána kávéház árkáddal tagolt dzsámi-szerű minaretes épülete, ballra pedig több mulatóhely mór stílusú épületei álltak. A gát egész hosszában parkosított, Dunára kifutó virágos teraszokkal és villamos közvilágítással felszerelt terület volt. A kikötővel szemközti szigetet egy 10 méter széles oszlopokon nyugvó Galatáról elnevezett harminc magasan kicsúcsosodó toronnyal tagolt és kivilágított fahídon lehetett megközelíteni. Itt helyezték el az angol James Pani & Sohns cég török stílusú, ám kőből felépített három pirotechnikai épületét. A chicagói világkiállítás és a moszkvai koronázási ünnepség fény-és tűzijátékait is levezénylő James Pani hetente kétszer (szerda és vasárnap), a millenniumi rendezvény ideje alatt pedig naponta lőtte ki innen rakétáit. (A vigalmi negyed belépti díja is a tűzijáték megtartásától függött: rendes napokon 30, máskülönben 40 krajcár volt.) A Fővárosi Lapok beszámolója szerint a pirotechnikai szakember fény és tűzlátványosságát azzal is növelte, hogy a sziget körül több uszályon 30 méter széles és 10 méter magas élőképeket is bemutatott Magyarország történelméből a Nemzeti Szalon kosztümbe bújt színészeinek közreműködésével és hangos petárda és röppentyűdurrogtatások közepette. A millenniumi rendezvény ideje alatt a Pesti Hírlap újságírójának beszámolója szerint, három napon át 60 hajóból álló „tengeri ütközeteket” is levezényelt az angol „tűzszerész”, ahol szó szerint több hadihajót is elsüllyesztett a lágymányosi tavon. „Hajórajok vonulnak föl tűzből; csatavonalba állanak s kezdik az ütközetet. A káprázatos tűzfény nyomán jár az ágyuk dörgése. Itt egy torpedó robban föl, amott léket kapott hajó süllyed el. Valóságos tengeri csata tűzből. (…)Ma, szombaton, kezdik az ütközetet hadizenettel, amelyet követ a támadás. Vasárnap folytatják a csatát s lesz hajórobbanás. Hétfőn, Péter Pál ünnepén, lesz a döntő ütközet, a győzelem. Mert James Pain győzni fog.”

A budapesti Konstantinápoly a Duna felől (Fotó:Vasárnapi Újság)

Az Aranyszarv-öbölre átkeresztelt promontori Duna-ágon (lényegében tavon) nemcsak hadihajók; varieté, kabaré, prózai és operaelőadásoknak kiképzett színpadi uszályok; piros fezbe öltözött 83 eredeti török ember irányított kaikok (gondolák) ringatóztak, hanem egy Velencétől kölcsönzött színes lampionokkal felszerelt Gallegiante (nagyméretű díszhajó) is, amin 30 fős olasz énekkar adta nap, mint nap a szerenádot a part menti kávéházakban iszogató vagy étkező pároknak.

A budai Galata tér (Fotó: Vasárnapi Újság)

A hídon továbbhaladva a látogató a Fényes Portáról elnevezett térre ért, amelynek középpontjában a 7570 négyzetméteren elterülő isztambuli Aja Szófia dzsámi pontos díszletmása állt. (A budai replika anyagi okok miatt nem épült fel teljesen, így az épület 62 méter magas 33 méter átmérőjű kupolája sem). Az egykori bazilika lágymányosi másának alapkövét mohamedán szertartás mellett 1896. június 1-én helyezték el. A tértől balra a tó ívét követve az úgynevezett Korzó húzódott, amit kávéházak, éttermek, fogadók, valamint a Nagy Zenepavilon tettek változatossá. A sétány végét Frascati vízre néző méretes színháza zárta le, amelynek színpada Budapest egyik legnagyobbika volt. (A teátrumban több osztrák, német, olasz és francia társulat is tartott előadást). A Korzó és a Déli Összekötő Vasút töltése közötti területen két füvesített teniszpálya is átadásra került. A Fényes Porta tér jobb oldalát a minaretekkel, aranyozott kupolával díszített Nagy Színkör „U”- alakú palotája zárta le. A színház árkádjai alatt működött Reich-féle nagy teraszú kávéház, a Weber-féle fogadó, és Uher Ödön fényképészeti pavilonja is, ahol török kosztümbe öltözve bárki lefényképezhette magát. A téren felváltva zenélt egy importált török katonai zenekar mellett Dankó Pista és Hamza Gyuszi cigányzenekarai, az olasz tarantellások és a kisázsiai népdalénekesek, de itt riszálták magukat a török és a magyar hastáncosnők is.

A lágymányosi Janicsár tér (Fotó: Vasárnapi Újság)

A török hangulatot erősítette az Aja Szófia dzsámitól északra kialakított váltakozó szintmagasságú girbe-gurba bemélyedésekkel tagolt Sztambul (rue de Stamboul) utca, amely pontos leképzése volt Konstantinápoly belvárosának. A több utcácskából álló bazársoron vastag szőnyegű szeparék, boltívek alatt jósoló boszorkányok, misztikus török színházak és vándorkomédiások szórakoztatták a népet. Itt kapott helyett Törökország legnagyobb forgalmat lebonyolító kereskedőjének bazárja is. A Sadullah Levy & V. Souhami cég nemcsak helyben készített keleti iparműveivel, perzsa és szmirnai szőnyegeivel, drága aranyhímzésű borostyántermékeivel csalogatta leendő vásárlóit, hanem a kereskedő szultánnal való jó kapcsolata miatt az egyik pavilonjában kiállíthatta Mahmud szultán ezüstből vert XVI. századi tábori ágyát, és egy perzsa sah diadalsátrát is. A tevékkel és a kisázsiai szamarakkal zsúfolt utcácskákban működött dr. Napioliani Candiani velencei üvegfestményeket árusító boltja, Pietri Manzutto olasz vendéglője, Rőderer pezsgőpavilonja, René Gerárd pezsgősátra, Ment Béla kávéháza és eredeti török lányokból verbuvált két hárem is. A Pesti Hírlap beszámolója szerint ellenben ezek a török hölgyek nem nyújtottak szexuális szolgáltatást a magyar uraknak: „a telepen nincsenek „álháremek” sem más efajta helyiségek, úgy, hogy minden családapa bátran viheti oda családja nőtagjait”.

II. Rákóczi Ferenc és kísérete a Nemzeti Szalon színészeinek előadásában (Fotó: Vasárnapi Újság)

A Sztambul utca érintette a Galata és a Janicsár teret is. A karcsú minaretekkel, félholdas lobogókkal gazdagított tér egyikén kapott helyt Edison új találmánya, a Cinematograph, illetve az olasz Lapini testvérek szoborkiállítása is, akik a leghírnevesebb olasz szobrászoknak carrarai márványból készült szoborműveit árusították. A két tér színpadként is működött: nyílt színen változó ének- és zeneelőadások valamint látványos mutatványok mellett a café chantant turc (énekes török kávéház) előtt „pajzánkodtak” a férfiakkal az olasz, spanyol és a török táncosnők. 1896. augusztus 19.-én a Nemzeti Szalon művészei innen kiindulva vonultak körbe díszletváros területén, hogy nagy tarackdurrogtatások közepette felidézzék II. Rákóczi Ferenc igazi Konstantinápolyba történő megérkezését és nagyvezíri (Vastagh György festőművész) fogadtatását.

A nagyvezír (Vastag György) és török pasa (Gerster Kálmán) II. Rákóczi Ferencre várva (Fotó: Vasárnapi Újság)

Az török áfium elleni orvosság: a végjáték


Bár Ráth Károly főpolgármester kilátásba helyezte, hogy villamossal is megközelíthető lesz a lágymányosi Konstantinápoly vigalmi negyed az Erzsébet híd 1898-ban esedékes felavatása után, ám ezt az ígéretét sohasem kellett betartania. A folyamatos rossz időjárás, és az elszaporodó szúnyoginváziók miatt a főváros lakóit ugyanis már nem érdekelte a dél-budai díszletváros nyújtotta szórakozási lehetőségek-, így a vállalkozás a nyitástól számított fél év elteltével csődbe ment. A kegyelemdöfést végül is Vareille Teofil hitelező adta meg, aki egy francia szerencsejáték (petit chevaux) meghonosítása érdekében korábban 50 ezer forintot fektetett be Somossy vállalkozásába, ám annak sikertelen magyarországi meghonosítása miatt perre vitte követelését. A céget hivatalosan 1896. október elsején számolta fel Ney Aladár királyi ítélőtáblai bíró. Somossy rövid időn belül véglegesen tönkrement. 1902. szeptember 19-én teljesen elszegényedve halt meg Nagymező utcai egykori Orfeumával szemközti bérlakásában.

A lágymányosi tó (promontori Duna-ág) a József Műegyetemmel 1910 körül (Fotó: bme.hu)

A promontori Duna-ágat az állam 1903-ban vette vissza a Somossynak kölcsönt adó uzsorásoktól, hogy további feltöltések után 1904-1909 között itt építhesse fel Hauszmann Alajos, Czigler Győző és Petz Samu tervei alapján a József Műegyetemet. A megmaradt lágymányosi tó északi részének teljes feltöltésére a Horthy Miklós híd megépüléséig kellett várnia a budapestieknek. A feltöltéshez az öböl déli részéből kikotort iszap adta az anyagot, ami így az ottani téli kikötő (Kopaszi gát) használhatóságát is javította. Miután a II. világháborút követő fővárosi romeltakarításokból származó sitt nagy részét is ide kezdték el hordani, az egyre masszívabb alapoknak köszönhetően 1960-tól elkezdhették építeni a műegyetem többi tanulmányi épületét is.

Jamrik Levente

A bejegyzés trackback címe:

https://falanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr982476364

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Xlendon 2010.11.27. 12:28:12

Hát ez nagyon érdekes volt, köszönjük!

Sultan 2010.11.27. 16:49:28

Sukoró 100 évvel ezelőtt?:)
Gratulálok az íráshoz, még nem hallottam róla.

zoli vagyok · http://zolivagyok.freeblog.hu 2010.11.27. 16:49:52

elismerésem, ezért tényleg megéri blogot írni, köszönjük

bioLarzen 2010.11.27. 16:50:12

Na, ma is megtudtam valami újat.

Remek cikk.

bio

Surko 2010.11.27. 16:50:12

Kár, hogy ma már nincs meg. Szerintem ma komoly turisztikai vonzerőt gyakorolhatna.

Amolyan sajátos pesti 'Sztambul-land' lehetne. :)

Kun András 2010.11.27. 16:50:28

Jellemző a műegyetem vezetőire, hogy 20 év nem volt elég nekik, a kollégium még mindig erről a Schönherz nevű kommunista haramiáról van elnevezve.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2010.11.27. 16:52:02

Arra kíváncsi lennék, hogy miért pont törökösre vette a hangulatot Somossy!? Elég komoly tapasztalata volt akkor már a szórakoztatóiparban, a törökök meg nem éppen a legpozitívabb benyomást tehették a – főleg a Kiegyezés utáni – magyarságot előtérbe helyező közhangulatban.

Surko 2010.11.27. 16:52:20

Tulajdonképpen LAs Vegas is erre a logikára épül: ál-Eiffel torony, ál-Velence, ál-Szfinx, stb.

A helyére épült egyetemi épületek meg lehet, hogy mutatósak, de tök átlagosak. Az emberek pedig az egzotikumot keresik.

Nagy ötlet volt mindenesetre.

WinG 2010.11.27. 16:54:24

ah, 1910-ben is megvolt már a K épület? nem is tudtam

MissMarple 2010.11.27. 16:54:30

Ebből sok szép épületből nem is maradt meg semmi?

flimo13 2010.11.27. 16:54:52

Wow, arról hallottam, hogy a lágymányosi campus feltöltött területre épült, és ezért ázik be a pince, de ezt nem gondoltam volna.

Nzoltan 2010.11.27. 16:55:40

Azért az elképesztő, milyen beruházások voltak abban az időben Budapesten. Most meg egy kockának is örülni kell.

Esperes úr 2010.11.27. 16:56:36

Nagyon jó kis összeállítás, köszönjük

fogalmam sem volt, hogy ilyesmi volt ott,
a lágymányosi-tó egy (déli) része még egész sokáig megvolt, mintha csak a lágymányosi híd építésekor tüntették volna el véglegesen

egy nik a sok közül 2010.11.27. 16:56:51

ettől elkerekedett a szemem meg a szám

nem is tudtam, hogy ilyen nyílt vízfelszín volt ott régen

mybudapest · http://mybudapest.blog.hu/ 2010.11.27. 16:57:33

még a kiváló leírás alapján is nehéz elképzelni az egészet, hihetetlen.

samba pa ti 2010.11.27. 16:57:53

tényleg igazán érdekes írás!
fene gondolta volna,hogy itt,budapesten már akkoriban felépítettek egy kis "las vagas"-t.
ha még az is kiderül,hogy bugsy siegel járt budapesten,azért dobok egy hátast.
mindesetre köszönet a történelem óráért.

samba pa ti 2010.11.27. 16:58:08

bocsánat,"vegas" természetesen.

EzVan:) 2010.11.27. 16:58:42

Csatlakozom, tök jó.

Sajnos a K épület sorsán viseli, hogy egykoron még Duna folyt alatta. Süllyedésének megállításán jó ideje dolgoznak.

YNWA · http://majmedence.blog.hu/ 2010.11.27. 16:58:59

fantasztikus poszt, még sohasem hallottam erről, durva.. :)

kösz! :)

DomT 2010.11.27. 17:00:11

@Kun András: Nem is fogják átnevezni sohasem! Nyeld a könnyed...

mallac 2010.11.27. 17:18:08

Elismerésem a szerzőnek,sohasem hallottam korábban erről a beruházásról.

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2010.11.27. 17:18:19

Már olvastam róla, ez egy jó blog-bejegyzés, ennek legalább van értelme...

A nép fia 2010.11.27. 19:25:54

Kár, hogy nem maradt belőle semmi. Hihetetlen, mi volt Bp-n! Micsoda élmény lehetett! Talán ha nem vágja akkora fába a fejszét, és szép lassan építi ki ezt a "birodalmat", akkor 1 - megmaradt volna és nem megy csódbe; 2 - még ma is állna és turisták ezreit vonzaná naponta. Bár félek, a cuclizmus lebontatta volna... :-S

lwjuni 2010.11.27. 21:27:43

@Kun András: A műegyetem vezetőinek nem hibája, hogy még mindig Schönherz a koli. Villanykaros vagyok. Az Sch egy kultusz, nem kommunizmus majmolás, vagy magának ennek az embernek a majmolása, hanem 60+ év hagyománya. Ennyi.

kamasuka 2010.11.27. 21:28:15

Pre-Las Vegas, korát megelőzve, csak nem vettek be kormányközeli maffi..., izé, izraeli vállalkozót, és bebukták. A pancserek! :D

Korábban kiadtak a milleniumrólegy könyvet, na azt újrázhatnák ismét, mert már csak antikváriumban kapható (tsz.). Ha azt felcsapjátok, egy olyan korhangulat árad majd ki a szobátokba (vagy ahol olvassátok), mintha a Monarchia a világ legerősebb és legmenőbb nagyhatalma lenne. Olyan fotók és szöveg került bele, hogy az ember beleborzong, hogy micsoda milleniumi évet hoztak össze anno és micsoda vállalkozások lettek sikeresek. Elképesztő korszak volt, elképesztő emberekkel.

kamasuka 2010.11.27. 21:28:30

@bestpixel:
A kelet mindig is vonzotta az európaiakat, így nem volt ez rossz ötlet. (Ls. később Mata Hari) A megvalósítás is pazar volt, csak a már említett dolgokkal, mint a szúnyogok nem számoltak, és kicsit kevés pénztartalékuk volt. Rosszul számoltak.

Anno nagyapámnak voltak fotói erről a vállalkozásról. Még fiatal korában többször volt kint a szüleivel, szomszédaival, barátaival. Kb. tíz éves koromban mesélt erről az egészről először, miután megtaláltam pár képet és nem tudtam hová tenni a képeslapokon is szereplő szöveget. Valahol a nagyszüleim volt házában még meg vannak a képek. Az ünnepek után ha odamegyünk, megkeresem őket, bescannelem, és átküldöm ide valami illetékesnek. Vagy egy tucat fotó ...

OkoskaTo:rp 2010.11.27. 21:29:34

A cikkhez gratuláció, az összeszedett képek külön élményt jelentettek.

@Kun András: Semmi köze az egyetem vezetésének a kollégium nevéhez. A rendszerváltás után a hallgatók szavazták meg, hogy Zoltán nélkül, de maradjon meg Schönherznek (mint bejáratott "brand"). Fordítsd csak le németből, mit is jelent!

@A nép fia: A szúnyogokon az ütemezett építés sem segített volna.

Wilfridur 2010.11.27. 21:29:46

Éppen ma reggel olvastam Laczkó Géza egyik önéletrajzi regényében (Királyhágó) a millenniumi ünnepi Budapest-élményeit, és van szó a lágymányosi sziget "Konstantinápolyáról" - nem is tudtam, hogy mi ez. Erre este itt ez a cikk -kár, hogy csak 5 hónapot élt a beruházás...

Ami megmaradt az egészből, persze vszg. nem folytonosan, azok az említett teniszpályák a Déli összekötő híd közelében, a BEAC-sporttelep mindenféle pályái tényleg itt voltak, még az 1990-es években is.

Richard Lenoir 2010.11.27. 22:52:59

Azt hittem, hogy azért tudok egyet s mást Budapest történetéről, de erről még én se hallottam.

Köszönöm a posztot, rendkívül jó ez a blog, megy is a feed a readerbe! :)

Egy kérésem azért lenne: nem lehetne a képeket esetleg nagyobb felbontásban is elérhetővé tenni? Főleg a tervrajzok, eredeti térképvázlatok, távlati rajzok nem igazán élvezhetők ekkora méretben.

zdanee 2010.11.28. 00:59:23

Ez megmagyarázza, hogy mit keres az egyetem mogott az a minarett. Sosem ertettem, hogy kerult oda :)

Zsiros László Róbert · http://www.szertar.com 2010.11.28. 12:17:24

Lehet, hogy nincs értelme ötvenedszer is leírni, de lenyűgözően jó cikk! =) Gratulálok!

kigyurt álat 2010.11.28. 12:17:49

Minden bizonnyal nagyzolási mániában szenvedett ez a Somossy, irdatlan nagy barom lehetett. Vigalmi negyedre költötte a pénzét, ahelyett, hogy valami értelmes dolgot csinált volna.
Mindenesetre remek, hogy a BME van a helyén.
Reméljük az óbudai "álomsziget" nevű kaszinó építését már el sem kezdik, helyette épülhetne oda is valamilyen tudományos kutatóközpont. :)

lilike13 2010.11.28. 12:18:08

Schönherz Zoltánt, mint az ellenállási mozgalom tagját, még a II. világháború alatt kivégezték. Ennyit a komcsizásról.

Alkibiadész [alkibiadesz.blog.hu] 2010.11.28. 12:18:31

Nagyon baba beírás volt, bár nem olvastam végig, sosem hallottam erről a kezdeményezésről.

scsaba1 2010.11.28. 12:19:00

Hihetetlen. Na erre lehet mondani: kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Igazi unikum lett volna a "török" negyed Budapesten. Bár, ahogy a Várkert bazárt elnézem...

dombovarivanda 2010.11.29. 00:57:29

@kamasuka: engem nagyon érdekelnének azok a képek! szerintem nem vagyok vele egyedül.

a blogot régóta követem, tényleg fantasztikus. errôl az attrakcióról egy korabeli Bp térkép alapján már jó ideje tudtam, de csak annyit, hogy létezett. most meg szinte elénkfestette a blogíró az egészet. rengeteg kutatómunka állhat mögötte, le a kalappal!

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.02.05. 22:10:25

nagyon tetszett, hiánypótló blog.

meg is osztom, sebtiben.

Alensha 2011.06.24. 20:08:05

nahát, én se hallottam még erről. de kár, hogy nem maradt meg...
köszi, hogy olvashattam.

zsanka · http://csombor.blog.hu 2011.07.10. 13:48:12

gratulálok, elképesztően jó a poszt, sok érdekességgel és fantasztikus képekkel:)) élmény volt olvasni!:))

EvilHedgehog 2011.11.26. 21:30:02

Nagyon jó! Képeket láttam már amin még csak a K épület áll a Műegyetemből és mellette közvetlenül ott a Lágymányosi tó... de azt nem tudtam hogy a K épület előtt volt még egy Konstantinápoly affér is.. :)

pilis61 2012.03.23. 08:41:13

Köszönöm a cikket!
Gratulálok, élvezet volt olvasni!Sok újat tanultam belőle!

btomi1980a 2012.03.26. 16:14:46

Mit akartok???

Ott van nekünk a JP!!! Nem jó az??? KisKína! :)

ujjelszo 2012.04.07. 19:33:30

lepetezek... jo iras, szuper infok! Azon to lehyen nöttem fel.

Kritizálom aA. Marhaságokat 2014.01.10. 19:50:49

A poszt kiváló.
Ellentmondás van egy helyen a szövege és az ott jelölt link szövege között.
POSZT SZÖVEG:

Somossy Károly a Nagymező utcai Orfeum (a jelenlegi Operettszínház helyén) ANYAGILAG SIKERES TULAJDONOSA látván a városligeti építkezés „egyszerűségét” döntötte el, hogy Ős Budaváránál egy dekoratívabb, nívósabb, egzotikusabb és egy sokkal nagyobb vigalmi negyedet fog felépíteni a Gellérthegy tövében, az egykori Déli Kikötő helyén.
-----------------------

LINK SZÖVEGE :

1884-ben megnyitotta orfeumát, mely 1894-től a mai Fővárosi Operettszínház épületében működött.MIUTÁN ITT TÖNKREMENT, uzsorakölcsönökből hatalmas mulatótelepet létesített a Lágymányosi holt Duna-ágban fekvő szigeten „Konstantinápoly Budapesten” néven.

VideoDream 2014.10.22. 11:09:47

Köszönöm, ez nagyon érdekes tanulmány volt.

Egy kis kiegészítés: a feltöltött lágymányosi tó medrébe gödöllői föld is került. Gödöllő és Máriabesnyő között a 30-as évek közepén jelentős vasútpálya-korrekciót végeztek. Gödöllő állomás után, Hatvan felé a sínek egy mély vágatban haladnak; az ott kitermelt földet (az alább belinkelt filmhíradó szerint félmillió köbméterről van szó) a lágymányosi tó feltöltésére használták.

filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1201

ikono1 2015.07.09. 12:19:08

Nagy szerű,szerem az ilyen feldolgozásokat!
stapi70@gmail.com

v2peti 2016.02.28. 10:12:14

@EzVan:): Pedig mérnökök tervezték mérnököknek! :)

Albu 2016.04.03. 23:56:59

A hidat nem a Déli Vasút építette, ez gyakori tévhit, téves megnevezés.

A nép fia 2017.11.20. 15:57:39

@kamasuka: Sikerült megtalálni? Kíváncsi lettem!